Band tussen onderwijs en ondernemers steeds hechter

Om te zorgen voor een optimale aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven, is samenwerking tussen ondernemers en overheid een must. Arthur Sevenstern, teamleider Business Studies bij Hogeschool Inholland Haarlem, wil bedrijven dan ook uitnodigen én uitdagen om die samenwerking aan te gaan.

Arthur Sevenstern: ‘Het is prachtig om bij veel bedrijven een bepaalde ‘gretigheid’ te zien om een grotere rol te gaan spelen in het onderwijs.’

Sevenstern is sinds vorig jaar teamleader van Business Studies, nadat hij al een paar jaar als docent aan de opleiding verbonden was. Sevenstern: ‘Met name door de invloed van internationalisering, digitalisering en flexibilisering van de arbeidsmarkt, verandert het beroepenveld waarvoor wij opleiden in rap tempo. Vanuit het bedrijfsleven krijg ik wel eens de opmerking dat het onderwijs achterloopt bij het werkveld. Dat klopt ook, want als wij nú ons curriculum aanpassen, komen de eerste studenten die daarmee worden opgeleid op zijn vroegst over vier jaar op school. Om daar sneller in te kunnen schakelen, zijn we momenteel bezig onze opleiding anders in te richten. Daarin worden, naast ‘kennis’, zaken als houding en vaardigheden veel belangrijker.’

Gastcolleges en bedrijfsbezoeken

‘Nu werken we gelukkig al samen met heel veel bedrijven, en die band tussen onderwijs en ondernemers wordt steeds hechter. Het is prachtig om bij veel bedrijven een bepaalde ‘gretigheid’ te zien om een grotere rol te gaan spelen in het onderwijs. Sommigen doen dat door mee te praten over de ontwikkeling en inrichting van onze opleiding, anderen helpen met gastcolleges en bedrijfsbezoeken. Misschien wel het belangrijkste zijn natuurlijk de stages en onderzoeksopdrachten: dáár gaan onze studenten het ‘echte’ praktijkwerk doen.’

‘Zo zijn onze studenten momenteel druk op zoek naar stage- en afstudeeropdrachten die ze vanaf februari gaan invullen. Derdejaars draaien mee in de dagelijkse operatie, waarbij ze daarnaast een ‘klein’ project of onderzoek uitvoeren. Zoals het in kaart brengen van een bedrijfsproces, of een (onderdeel van) een marktonderzoek. Bij afstudeerders draait het bij de stage juist alleen maar om het onderzoek of project. Deze studenten hebben alles in huis om op hbo-niveau te werken, ze hebben alleen hun diploma nog niet. De afstudeeropdracht is hun proeve van bekwaamheid. Denk aan een marketeer die een online marketingstrategie opzet, of iemand van logistiek die aan de slag gaat met de herindeling van een magazijn en bijbehorende processen. Denk verder aan zaken als het verhogen van productiesnelheid, of juist het aantal handelingen en/of de kosten naar beneden brengen.’

Praktijkvraagstuk

‘Zo’n onderzoek levert de organisatie eigenlijk altijd wat op. Afstudeer-studenten houden zich bezig met een relevant praktijkvraagstuk en beschikken over de kennis en vaardigheden om met een goede oplossing te komen. Het is dan ook niet zo vreemd dat afstudeerders vaak blijven werken bij het bedrijf waar ze afgestudeerd zijn. Zeker gelet op de krapte op de arbeidsmarkt dus een mooie kans om goede mensen aan je te binden. Maar niet té vroeg natuurlijk, want op de lange termijn zijn zowel student als bedrijf er bij gebaat dat de opleiding wel wordt afgerond.’

Geïnteresseerden in samenwerking kunnen contact opnemen met Arthur Sevenstern via
arthur.sevenstern@inholland.nl