Circulair ondernemen belangrijk voor bedrijven

Uit recent onderzoek van Universiteit Utrecht blijkt dat een meerderheid van de bedrijven denkt dat circulair produceren, productie met minder grondstoffen en meer hergebruik, over tien jaar gemeengoed zal zijn. Alex Jansen, in februari gekozen tot innovatiepionier in Noord-Holland, helpt namens de gemeente bedrijven bij het zetten van de eerste stappen.

Alex Jansen: ‘Zeker als ik met directeuren van mkb-bedrijven praat, heb ik het altijd over samenwerking. Dat is nodig om te innoveren.

Er zijn veel hobbels op weg naar innovatie, zoals de lage prijs van grondstoffen. Waarom zou je als bedrijf of consument meer betalen? Alex Jansen is bij de gemeente programmamanager Haarlem Circulair 2030. Eén van zijn thema’s is het ‘achter de voordeur komen’ bij bedrijven. Hoe brengt hij dat in de praktijk? ‘Mijn belangrijkste drijfveer is dat we momenteel de aarde uitputten, we gebruiken ruim drie keer zoveel grondstoffen als dat de aarde ons biedt. Als de voorspellingen kloppen, is bijvoorbeeld over 12 jaar het zink en over 11 jaar het zilver op. Terwijl het redelijk simpel anders kan. Als programmamanager probeer ik te sturen, het proces te versnellen en de bewustwording te vergroten.’

Maar wat te doen als marktfactoren de ontwikkeling van de circulaire economie stagneren. Als de prijs van plastic, door de lage prijs van de olie, goedkoper is dan gerecyclede plastic? Alex Jansen: ‘Ik gebruik in mijn gesprekken met bedrijven nooit de woorden circulaire economie. Ik heb het over grondstoffen en energiezekerheid. Dat is belangrijk voor bedrijven.’

Verdienmodellen
Zeker bij mkb-ondernemingen en consumenten lijkt de circulaire economie vooralsnog een ver-van-mijnbed-show. ‘Zeker als ik met directeuren van mkb-bedrijven praat, heb ik het altijd over samenwerking. Dat is nodig om te innoveren. Samen met Parkmanagement Waarderpolder en afvalverwerkingsbedrijven lichten we mkb-bedrijven voor over ketensamenwerking, nieuwe verdienmodellen en innovatie. Als gemeente willen we het goede voorbeeld geven via onze inkoop, zoals bij onze catering en de inkoop van servers voor computers. Kijk ook naar grote bedrijven als IKEA en Gispen Kantoorinrichting, die verkochte spullen terug willen voor hergebruik. Dat zijn koplopers. We gaan de goede kant op.’

www.slimenschoon.nl/haarlem