Digitaal vergaderen volgend jaar weer mogelijk

Begin dit jaar is het Wetsvoorstel digitale AVA ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel biedt Nederlandse rechtspersonen de gelegenheid om algemene (leden) vergaderingen digitaal te houden. Het is de wens van velen dat de mogelijkheid tot het houden van digitale algemene (leden) vergaderingen definitief in de wet wordt opgenomen. Tijdens de coronapandemie maakte een noodwet het mogelijk digitaal te vergaderen en er zijn in die tijd veel positieve ervaringen opgedaan met digitale bijeenkomsten. Het is de bedoeling dat deze wet met ingang van 1 januari 2025 in werking treedt.

Aanpassen van de statuten
In deze column kunnen we het wetsvoorstel niet tot in detail bespreken, we vatten daarom de kern voor u samen. Voor NV’s, BV’s, Coöperaties en Onderlinge Waarborgmaatschappijen (OWM) zal  een volledig digitale vergadering alleen mogelijk zijn als de statuten dat uitdrukkelijk toestaan. Omdat de digitale vergadering een afspiegeling van een fysieke vergadering moet zijn, zullen de statuten zo moeten worden ingericht dat de aandeelhouders of leden volwaardig kunnen meedoen aan de vergadering. Wie na de invoering van de wet een digitale algemene vergadering wil houden, zal in veel gevallen de statuten moeten aanpassen simpelweg omdat bij het opstellen van de statuten met deze nieuwe voorschriften nog geen rekening gehouden kon worden.

Bij verenigingen en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) is geen statutaire grondslag vereist voor het houden van een digitale algemene ledenvergadering. De leden kunnen het bestuur machtigen om een digitale algemene vergadering te houden en daarbij randvoorwaarden meegeven, bijvoorbeeld over de toegankelijkheid van een digitale vergadering. Het kan zinvol zijn de mogelijkheid van een digitale vergadering toch aan de statuten toe te voegen en daarmee de randvoorwaarden statutair vast te leggen.

Meer informatie en advies
Wilt u de mogelijkheid om een digitale algemene (leden)vergadering te houden toevoegen aan de statuten van uw BV, Coöperatie, OWM, vereniging of VvE, neemt u dan contact met ons op. Wij adviseren u hier graag over en nemen dan meteen met u door of er nog andere zaken spelen die u anders zou willen regelen. Een eerste oriënterend gesprek van een half uur is gratis. Neemt u daarvoor contact met ons op via notarissen@kransnotarissen.nl

Xander Stuijt