Foto’s op internet: een dure valkuil

Het is een hardnekkig misverstand: het idee dat foto’s op internet geen juridische bescherming genieten. Wanneer je zonder toestemming een op internet gevonden foto gebruikt voor je artikel, website of blog is de kans groot dat je van de rechthebbende een gepeperde factuur voor het gebruik van de foto ontvangt. Of zelfs een dagvaarding, vanwege onrechtmatige daad: zonder toestemming van de rechthebbende een op internet gevonden foto gebruiken.

Op foto’s rust automatisch het auteursrecht van de fotograaf, ongeacht waar het werk wordt gepubliceerd. De maker van de foto maakt bij inbreuk op zijn auteursrecht vaak aanspraak op een bedrag dat is gebaseerd op de gederfde licentiekosten – het bedrag dat hij normaal gesproken bij zijn klant in rekening zou brengen – vermenigvuldigd met factor twee. En een extra bedrag wegens het niet vermelden van zijn naam.

De rechtspraak over dit soort claims is verdeeld. Er zijn rechters die principieel geen verdubbeling van de licentievergoeding toewijzen omdat dat niet past in het systeem van de wet. Ook over de schadeclaim wegens het ontbreken van naamsvermelding wordt verschillend geoordeeld. Maar de gemene deler in dit soort zaken is dat de inbreuk vrijwel altijd wordt aangenomen en de inbreukmaker in ieder geval de gederfde licentievergoeding dient te vergoeden.

Let wel: omdat het gaat om intellectueel eigendom wordt de verliezer doorgaans veroordeeld in de werkelijk gemaakte advocaatkosten. Ofwel de declaraties van de advocaat van de winnende partij.

Foto’s op internet zijn dus geen gemeengoed. Zonder toestemming van de rechthebbende mag u deze niet gebruiken. Om een claim te voorkomen kunt u beter een stockfoto aankopen (foto’s die u selecteert uit een catalogus) of u zoekt een Creative Commons foto. Deze zijn gratis, maar lees voor gebruik de licentievoorwaarden, want niet elke foto mag commercieel worden gebruikt. Of u schiet natuurlijk zelf een kiekje!

Philippine Hoyng, Tanger Advocaten (023-512 14 00 of p.p.hoyng@tanger.nl)