Hogeschool Inholland lanceert Sustainable Fashion Lab

De kledingindustrie is wereldwijd één van de meest vervuilende industrieën. Om een bijdrage te leveren aan een duurzamere kledingsector is bij Hogeschool Inholland het Sustainable Fashion Lab van start gegaan. Daar gaan studenten, samen met docenten, onderzoekers en het bedrijfsleven, aan de slag om te komen tot een structureel schonere inrichting van de sector.

De studenten Business, Finance & Law van het Sustainable Fashion Lab. ‘De studenten van vandaag zijn de changemakers van morgen. Daarom zetten we niet het product of de dienst centraal, maar de verandering die de student zelf teweeg wil brengen.’

De kledingsector zorgt in totaal voor meer dan 10% van de wereldwijde CO2-uitstoot en is de veroorzaker van de helft van het afvalwaterprobleem. Eén van de problemen bij het verduurzamen van de keten zijn de bestaande verdienmodellen. Het Sustainable Fashion Lab richt zich dan ook met name op duurzame businessmodellen, vertelt Nahied Rezwani, directeur van het domein Business, Finance & Law waar het lab onder valt. ‘Kleding is relatief goedkoop en wordt soms zelfs gekocht om maar één keer te dragen. Dat is niet alleen een Europees probleem, ook in bijvoorbeeld Zuid-Amerika gebeurt dat in toenemende mate. Er ligt daarom vooral een enorme uitdaging om te komen met haalbare financiële modellen.’

Changemakers van morgen

Mede daarom vindt Inholland de opleidingen die onder Business, Finance & Law vallen bij uitstek geschikt om met deze problematiek aan de gang te gaan. Rezwani: ‘De studenten van vandaag zijn de changemakers van morgen. Daarom zetten we niet het product of de dienst centraal, maar de verandering die de student zelf teweeg wil brengen. Een product wordt daarmee meer een middel in plaats van een doel op zich, zodat we toewerken naar een economie die mag bloeien in plaats van groeien. Dat willen we onze studenten meegeven. Een Living Lab is heel geschikt om je daarin te ontwikkelen. Het is een nieuwe vorm van onderwijs, waar lesgeven en leren wordt vormgegeven in samenwerking met het beroepenveld.’

Slow fashion city marketing

‘Het voorgaande studiejaar hebben we op kleine schaal de eerste stappen gezet richting het Sustainable Fashion Lab. Er zijn bijvoorbeeld onderzoeken gedaan naar Slow fashion city marketing, bewustwording van het koopgedrag van jongvolwassenen en storytelling, als middel om de duurzame fashionketen transparant te maken. Dit jaar is in die zin de echte start van het Lab, waar studenten van de locaties Haarlem en Alkmaar aan deelnemen. Eerlijk gezegd ben ik een beetje jaloers op deze vorm van onderwijs, in mijn tijd was het luisteren naar de docent en kennis uit je boek leren. In het Sustainable Fashion Lab hebben studenten veel meer regie over hun eigen opleiding en ontwikkeling, doen ze kennis op over de markt én kunnen ze vanuit hun toekomstige vakgebied direct bijdragen aan actuele uitdagingen.´

www.inholland.nl