OKB-adviseurs kijken terug op ondernemend jaar

Voor het regioteam Haarlem van Stichting Ondernemersklankbord was 2018 een druk jaar. Circa 40 ondernemers werden door 13 OKB-adviseurs, op basis van vrijwilligheid, met raad en daad terzijde gestaan. De ondersteuning bestond in meer dan de helft van alle gevallen uit reguliere bedrijfsbegeleiding. Het adviseren bij het starten van een bedrijf scoorde, net als faillissementspreventie, ongeveer 20%. Het werkgebied van regioteam Haarlem en Omstreken loopt van Hillegom tot en met Zaanstad. Voor 2019 wordt gerekend op een verdere toename van het aantal adviestrajecten.

Het team van OKB-adviseurs

Teamvoorzitter Anton Bouman kon dit jaar weer een aantal nieuwe OKB-adviseurs verwelkomen: ‘Onze ploeg is in de breedte versterkt en kent beroepsmatig gezien een gevarieerde achtergrond. Een accountant, directeur/aandeelhouder, organisatiedeskundige, jurist, commercieel directeur, we hebben het allemaal in huis. Het zijn vakmensen die het regionale bedrijfsleven belangeloos adviserend ondersteunen.’ Een adviestraject bij het zonder winstoogmerk werkende OKB duurt zes maanden en voor die begeleiding wordt aan ondernemers een donatie van minimaal 150 euro gevraagd.

Terugkijkend op 2018 signaleert Anton Bouman een paar duidelijke trends: ‘We merken dat steeds meer ondernemers belangstelling hebben voor de circulaire en sociale economie. Wat dat betreft groeit de behoefte aan advies. Dat geldt ook – nu het Nederland economisch goed gaat – voor het starten van een bedrijf. Om dezelfde reden hebben we daarentegen minder hoeven adviseren over faillissementspreventie.’

In 2018 zette het OKB-regioteam in op het versterken van de contacten met onder meer gemeenten, banken en de Hogeschool Inholland. In 2019 gaat
dat zo mogelijk nóg meer gebeuren. Want, zegt Anton Bouman, ‘het delen van kennis verhoogt de kwaliteit van het OKB-advieswerk.’ Overigens zou Anton Bouman binnen zijn OKB-team graag ook vrouwen met ervaring in het bedrijfsleven en jongere (voormalig) ondernemers verwelkomen. Ondernemers die zich door OKB willen laten adviseren kunnen terecht op de website. Dat geldt ook voor oud- ondernemers die het regioteam Haarlem willen versterken.

www.ondernemersklankbord.nl