Borrel GIDS Netwerk

ma 8 februari
Netwerk-borrel GIDS Netwerk.
Onderdeel van Geloven in de Stad, een samenwerkingsverband van de christelijke gemeenschap in Kennemerland.
17.30-19.30 uur
Locatie: nog niet bekend
www.gelovenindestad.nl