Rob Beeren: voor bijna elk bedrijf een koper

In 1998 was Rob Beeren uit Overveen medeoprichter van Diligence, een landelijk netwerk van overnamespecialisten. Hij begeleidde sindsdien meer dan honderd transacties en werd in 2015 binnen zijn vakgebied verkozen tot Overnameadviseur van het Jaar. Namens Diligence richt Beeren zich vooral op koop, verkoop en participatie binnen het MKB. In de periode 1998-2018 maakte hij een toename van transparantie en professionalisering mee en ook de opkomst van private equity. Een trend van de laatste tijd is volgens Beeren de groeiende verkoopbereidheid bij jongere ondernemers die willen cashen. 

In het verleden opereerden fusie- en overnameadviseurs volgens Rob Beeren nogal eens in het schemerduister: ‘Toen ik in 1998 met Diligence begon, was er in onze branche nauwelijks sprake van enige transparantie. Er waren cowboys actief die dankbaar gebruik maakten van het gebrek aan toezicht en regulering. Ook ontbrak het aan harde data. Je kon hoogstens raden naar het aantal overnames en fusies in het MKB.’

Tegenwoordig houdt het CBS dat exact bij. In 2016 waren het er bijvoorbeeld 3820. Het overnameproces is door de professionalisering en de opkomst van digitale vraag- en aanbodplatforms veranderd. Ook kwam er een beroepsorganisatie (BOBB) voor specialisten in bedrijfsoverdracht. En het publiceren over waarderingen en verkoopprijzen deed zijn intrede.

Lees meer

Van verzuim naar werkkracht

‘Iedereen wil gezond zijn’. Dat is het vertrekpunt van het werk van Sandra Koning en haar team met IDEO advies. Daarmee verschuift de focus van ‘verzuimpreventie’ naar het gezamenlijke belang van werkgever en werknemer om een gezonde werkomgeving te creëren.

Werkgevers denken bij woorden als arbodienst en re-integratie al snel aan langlopende trajecten met veel papierwerk en hoge kosten. Werknemers denken op hun beurt bij verzuimpreventie aan ‘niet ziek mogen zijn’ en bezuinigingsmaatregelen.

Sandra Koning wil bij beide beelden ver weg blijven. ‘Als iemand gezondheidsproblemen heeft, ga je daarmee natuurlijk aan de slag’, vertelt ze. ‘Maar veel liever dan dat, voorkom je – met elkaar – dat iemand gezondheidsproblemen krijgt. Daarbij kijken wij altijd naar de specifieke context van een bedrijf. Is er veel stressvol werk, hoe is de sfeer, is er sprake van fysieke belasting, zijn er grote veranderingen op komst, hoe gaat het bedrijf om met tegenslag, enzovoorts… Gezondheid is veel meer dan de afwezigheid van ziekte.’

‘Verzuim en inzetbaarheid zijn eerder een leiderschapsvraagstuk dan een medische kwestie. Als twee mensen dezelfde ziekte hebben, maar de een vindt zijn werk leuk en de ander niet, zal de eerste veel sneller weer aan het werk zijn. Goed werkgeverschap vraagt daarom vooral aandacht voor ‘gezondheid in bedrijf’. Dat is waar wij organisaties in verder helpen. Zo werken we nu een aantal jaar voor Rexel, een groothandel in elektrotechniek. Het verzuim is daar teruggegaan van bijna zeven naar onder de drie procent. Mede omdat het management er tijd en aandacht voor heeft om de organisatie gezonder te laten worden.’

‘Zeker nu het economisch beter gaat wordt er – gelukkig – meer geïnvesteerd in duurzame inzetbaarheid van medewerkers. We zijn dan ook steeds meer bezig met zaken als health checks onder werknemers en advisering rondom veiligheid en gezondheid. Natuurlijk kun je niet alles voor zijn. Maar de focus leggen op gezondheid en met plezier werken, we weten dat daar verzuimpreventie begint.’

http://ideobv.nl/

Krans Notarissen: verdieping over de volle breedte

Tijdens een bijeenkomst in de Philharmonie in Haarlem begonnen notaris Tessa Bos en haar collega Xander Stuijt van Krans Notarissen uit Haarlem onlangs aan een nieuw hoofdstuk van hun kantoor. De per 15 maart bij Koninklijk Besluit tot notaris benoemde Tessa neemt de plaats in van Adriaan Helmig, die na ruim veertig jaar stopt als notaris, advocaat en mediator. Hij blijft als kandidaat-notaris aan het kantoor verbonden. De bedrijfsnaam is veranderd in Krans Notarissen. Dat behoort met 20 medewerkers tot de grotere notariskantoren in de regio, bestrijkt de volle breedte van het notariaat en focust met name op het MKB.

Tessa Bos werkt bijna achttien jaar bij het kantoor, waarvan de laatste tweeënhalf jaar als toegevoegd notaris. Xander Stuijt is er sinds 1997 als notaris aan verbonden. Krans Notarissen heeft veel kennis in huis, onder meer op het gebied van het ondernemingsrecht. Geen wonder dus dat in de klantenkring nogal wat MKB-ondernemers te vinden zijn. ‘Wij hebben per notarieel rechtsgebied een sectie met gespecialiseerde juristen. Dankzij onze grootte is het mogelijk om over de volle breedte inhoudelijk op elk rechtsgebied de diepte in te gaan’, zegt Xander Stuijt.

Lees meer

Forse uitbreiding voor EvoSwitch

EvoSwitch is een internationaal opererende en cloud-neutrale colocatie provider, met grootschalige datacenters in Washington DC én in de Haarlemse Waarderpolder. Vanwege het internationale karakter van het bedrijf, en de wereldwijde uitstraling van Amsterdam, wordt de Haarlemse locatie ‘AMS1’ genoemd. Aan de huidige zes hallen op deze locatie worden er drie toegevoegd, met maar liefst 6.000 m2 colocatie-oppervlak en een beschikbare capaciteit van 7,5 megawatt bovenop de huidige 15. 


De investeringen in ‘EvoSwitch AMS1’ komen voort uit de groeiende vraag in Europa naar colocatie capaciteit en cloud interconnectie services. ‘De groei in de Europese datacenter sector in 2017 viel hoger uit dan ooit tevoren, met name in Amsterdam en Londen, zo blijkt uit recente rapporten’, zegt Eric Boonstra, CEO van EvoSwitch. ‘Die bevindingen zijn in lijn met onze eigen ervaringen en omzetresultaten in 2017. Nederland staat wereldwijd in de top-10 van datacenterhubs, mede dankzij de brede beschikbaarheid van hoge kwaliteit internet, de stabiliteit van het netwerk en de snelle uitbreiding van ecosystemen via netwerken en via cloud- en hostingproviders.’

Geheel in de lijn van de visie van EvoSwitch, dat eerder dit jaar werd genomineerd voor de Haarlemse duurzaamheidsprijs ‘Groene Mug Bokaal’, krijgt het nieuwe datacenter een zeer energie-efficiënt design. Het in-huis ontwikkelde en modulair uitgevoerde datacenter engineering ontwerp wordt gekenmerkt door 2N elektrische redundantie en ‘Indirect Adiabatic Free Cooling’ met hot/cold aisle containment. Simpel gezegd: een innovatief systeem waardoor veel minder energie nodig is voor onder meer koeling. Het datacenter design van EvoSwitch kent verschillende ‘future-proof’ voorzieningen zoals colocatie racks en private cages; het gebruik van 100 procent duurzame energie en 99,999 procent up-time garanties.

Het is de bedoeling dat hal 7, die met een corridor zal worden verbonden met de bestaande hallen, in het eerste kwartaal van 2019 wordt opgeleverd. De achtste en negende hal staan in de planning voor volgende ontwikkelfases.

Finance & Control: betekenis geven aan cijfers

‘De tools die hij gemaakt heeft, werken prima en zijn echt een uitkomst voor ons bedrijf.’ Zomaar een zin uit de beoordeling van een student Finance & Control van Inholland naar aanleiding van zijn afstudeerscriptie. De gestaag groeiende stapel scripties op het bureau van docent en scriptiecoördinator Carla Gagestein staat vol met soortgelijke opmerkingen.

Enthousiast laat Gagestein zien waar ‘haar’ studenten zoal aan de slag zijn gegaan. ‘Een student heeft voor een bedrijf in verpakkingsmaterialen onderzoek gedaan naar de kostprijs van verschillende producten. Daar hadden ze niet goed zicht op, nu kunnen ze het bedrijf op basis van deze gegevens aansturen. Voor een autodealer heeft iemand de financiële effecten van elektrische auto’s in kaart gebracht, zodat er een strategische keuze gemaakt kan worden. En hier: de financiële impact van een specifieke vakantieregeling.  Of deze: optimalisatie van het inkoopproces met behulp van purchase-to-pay.’

Lees meer

Het belang van algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden, is dat niet een standaardtekst die copy-paste van internet kan worden gehaald? Zeker niet. De ´kleine lettertjes´ vormen een soort super-overeenkomst: afspraken die uw juridische positie versterken en gelden voor alle overeenkomsten die u met klanten of leveranciers sluit. Het opstellen ervan is een precisieklus. In de voorwaarden moet rekening gehouden worden met branche-specifieke wetgeving, jurisprudentie, dwingend recht en met de zogenaamde zwarte en grijze lijsten uit het burgerlijk wetboek. Kort gezegd: de ongeoorloofde bepalingen.

 

Waarom zijn die voorwaarden zo belangrijk? In de eerste plaats wegens de aansprakelijkheidsbeperkingen. Door vrijwaringen en exoneraties op te nemen kunt u de gevolgen van aansprakelijkheid tot een minimum beperken. Een gat in die beschermwal kan zeer ernstige gevolgen hebben, zeker als u werkt vanuit een eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma, want dan kan de benadeelde zich verhalen op uw persoonlijke vermogen. Maar ook op het gebied van intellectueel eigendom, opschortings- en verrekeningsbevoegdheden en uw rechten bij een faillissement van de wederpartij zijn de voorwaarden zeer belangrijk.

Bij een geschil zal pas blijken of uw voorwaarden doen waarvoor ze zijn geschreven. Een vernietigbare bepaling of een rammelende aansprakelijkheidsbeperking kan immers het verschil betekenen tussen een gewonnen zaak en een schadepost. Overigens gaat het bij de toepassing van de voorwaarden nogal eens mis. Een klassieke fout is dat deze pas tegelijk met de factuur worden toegestuurd aan de klant. De voorwaarden, hoe waterdicht ook, zijn dan niet toepasselijk en daarmee valt de bescherming weg.

Het opstellen van algemene voorwaarden is dus geen knip- en plakwerk. Laat dit werk bij voorkeur over aan een advocaat die goed thuis is in het civiele recht. Voor informatie over het opstellen of screenen van algemene voorwaarden kunt u vrijblijvend contact opnemen met Philippine Hoyng, advocaat bij Tanger Advocaten.

0255-547800 of p.p.hoyng@tanger.nl

Een echte ‘Marijke Mul’ in Groningen

Als slagersdochter werd ondernemen er met de paplepel ingegoten bij goudsmid en sieraadontwerpster Marijke Mul. De Haarlemse ontwikkelde onder meer een geheel eigen stijl en sieradencollectie. Momenteel zet ze de mogelijkheden op een rij om het concept Sieraad Laten Maken uit te rollen en haar eigen collectie in heel Nederland in de etalages bij juweliers te zetten. Zo kunnen mensen ook buiten Haarlem een echte ‘Marijke Mul’ bewonderen.

Marijke Mul startte in 1998 op 21-jarige leeftijd als zelfstandig ondernemer. Ze heeft sindsdien al veel meegemaakt, van recessie tot economische hoogtijdagen. ´Ik ben goed in het investeren als het minder gaat. Ik houd van nieuwe dingen, zit nooit stil en ben altijd op zoek. Anders wordt het zo saai. Ik stortte mij bijvoorbeeld op de social media en zette een webshop op toen de crisis uitbrak. Daar pluk ik nu de vruchten van.´

De afgelopen twintig jaar groeide de verkoop van de sieraden van Marijke Mul flink. De laatste drie jaar verdubbelde ze zelfs haar omzet. ´Ik denk dat sommige ondernemers te lang hetzelfde blijven doen, moeilijk iets los kunnen laten. Dat had ik zelf ook, tot ik tot de conclusie kwam dat ik mijn eigen beperking was. Dit besef kwam onder andere door de geboorte van mijn twee kinderen. Ik kon toen opeens niet meer tot zeven uur ’s avonds in mijn atelier werken. Het loslaten begon op dat moment. Ik laat mijn werk nu deels aan anderen over, waardoor ik mij kan concentreren op groei van de zaak.´

Een sieradenmerk en concept landelijk uitrollen: hoe gaat Marijke dat doen? ´Beurzen bezoeken, (online) marketing inzetten, continu ontwikkelen, actueel blijven en contacten leggen. Via onze website komen hierdoor de verzoeken voor onze sieraden uit alle hoeken van het land. Door het Sieraad Laten Maken concept en Marijke Mul sieradencollectie in fysieke juwelierszaken neer te zetten, zijn we straks in heel Nederland te vinden. En misschien wel over de grens. Dat zou helemaal geweldig zijn.´

www.marijkemul.nl

 

Rabobank biedt starters financiële regie

Een eigen bedrijf starten is spannend. Er hangt veel van af. Niet alleen geld maar ook levensgeluk. Het kan een succes of een fiasco worden. Wie zich goed laat adviseren loopt minder risico, zegt Dennis Straatman (31) van Rabobank Haarlem en Omstreken. Als accountmanager MKB begeleidt hij (pre)starters. Vaak verzorgt Rabobank de financiële regie zodat starters goed beslagen ten ijs komen.

Globale informatie over zaken als marktontwikkeling, strategie, verzekeringen, administratie, pensioenopbouw en financiering is online te vinden. Wie inhoudelijk dieper wil gaan, is bij Straatman aan het juiste adres:  ´Rabobank heeft per regio waardevolle sectorinformatie voor starters. En bij het verwerven van het startkapitaal kunnen wij de financiële regie voeren. De tijd dat je als beginnend ondernemer 100% financiering bij een bank kreeg, is voorbij. Het geld komt nu ook binnen via bijvoorbeeld crowdfunding of investeerders. Wij gaan met starters om tafel en adviseren welke financieringsmogelijkheden het beste bij hun passen. ´

Lees meer

Brouwerskolkje: een feest om naartoe te gaan

Restaurant Brouwerskolkje in Overveen. Een prachtig gelegen etablissement in het Bloemendaalse duingebied, waar sinds kort Bas Dortmundt de scepter zwaait. Na een snelle verbouwing heropent het restaurant 30 maart aanstaande onder de naam Brouwerskolkje Exclusief.

Dortmundt kent de regio op zijn duimpje. Geboren en getogen in Driehuis en op zijn 22ste naar Haarlem verhuisd. Daar eerst studerend en later ondernemend blijven hangen. Hij werd vooral bekend als evenementenorganisator en heeft nog steeds succes met zijn 2Generations-dansfeesten.

Lees meer

Ondernemers Klankbord waardevolle sparringpartner

Jeroen van Hoesel had zijn opleiding tot sportleraar nog maar net afgerond, toen hij tien jaar geleden Sportfever oprichtte. Het bedrijf, dat kinderopvang combineert met sportieve activiteiten, groeide uit tot een succesvolle organisatie, met zeven locaties in Haarlem en omgeving. Om de groei van zijn bedrijf bij te benen moest de energieke Haarlemmer zich steeds verder bekwamen in het ondernemerschap. Sinds anderhalf jaar wordt hij daarin bijgestaan door Lex Jesse, oud-directeur R&D Colgate en coach van het Ondernemers Klankbord (OKB).

Aan kennis van sport, pedagogiek én het nodige organisatietalent ontbrak het hem niet. Maar bij het leiden van een groeiende onderneming komt meer kijken, zo ondervond Van Hoesel. ´Een marketingplan, personeelsbeleid, structuur aanbrengen in de dagelijkse gang van zaken. Grote organisaties hebben daar volledige afdelingen voor. Ik doe het samen met mijn eigen team van experts, dat ik de afgelopen jaren om mij heen heb gebouwd.´

Waardevolle coach

De toewijzing van OKB-coach Lex Jesse kwam voor Van Hoesel als geroepen. En de twee hadden direct een klik. ´Jesse is een prettige man in de omgang. Hij is analytisch, luistert goed en zegt waar het op staat. Voordat hij met pensioen ging, gaf hij leiding aan honderd man. Het is erg waardevol om met iemand van dat niveau te kunnen klankborden.´

Van Hoesel kon al snel aan de slag met de adviezen van zijn coach. Om te beginnen met het herschrijven van het ondernemingsplan. ´Ik word nu in de toekomst niet meer verrast. Zo weet ik bijvoorbeeld al dat ik over twee jaar meer personeel nodig heb. Jesse lijkt van alles verstand te hebben. Hij heeft advies gegeven over ons logo en leert me hoe ik medewerkers kan enthousiasmeren. Een veel gemaakte fout is dat personeel tijdens het functioneringsgesprek wordt beoordeeld, Jesse leerde me dat je moet coachen.´

Van Hoesel denkt dat veel ondernemers profijt kunnen hebben van de diensten van het OKB. ´Vooral als je zelf open bent en weet wat je eruit wilt halen. Al hoeft dat niet altijd heel specifiek te zijn. Mijn vragen aan Jesse zijn soms concreet en andere keren wat vaag. Maar na ieder gesprek ben ik weer een stap verder.´

www.ondernemersklankbord.nl

sdr