Leuk en leerzaam: Rabo miniMaster Ondernemers

Directeur Dennis de Leeuw van Melgers Dranken uit Haarlem deed mee aan de Rabo miniMaster Ondernemers. Samen met 14 andere ondernemers friste hij zijn kennis op. Het ging over persoonlijk leiderschap, social media, branding, financieel management, personeel, strategie en innovatie. Het door de Rabo Ondernemers Academie ontwikkelde lesprogramma was voor De Leeuw een schot in de roos: ´Ik heb er veel van opgestoken. Het was voor mij een prima manier om onze bedrijfsvoering verder te verbeteren.´

Bij Rabobank Haarlem en omstreken is Justin Stuy (accountmanager MKB) nauw bij het project betrokken. ‘Onze relaties krijgen de kans kennis te delen en zich persoonlijk en zakelijk verder te ontwikkelen. Dat gebeurt tijdens acht avonden van 17.30 tot 22.00 uur, onder leiding van gerenommeerde docenten van de Rabo Ondernemers Academie.’ De kosten: 1095 euro, inclusief eten en drinken.

Lees meer

Initiatievencafé richt zich op duurzame voedselvoorziening

De productie en consumptie van voedsel belasten het milieu zwaar. In Haarlem en omgeving zijn de nodige projecten gericht op een ‘groenere’ voedselketen. De derde editie van het Initiatievencafé, donderdag 21 juni, haakt hierbij aan en staat in het teken van duurzame voedselvoorziening.

Het initiatievencafé is opgezet door de gemeente Haarlem om mensen met een goed idee in contact te brengen met onder meer maatschappelijke organisaties en ondernemers. Organisator Myrna Wiggers: ‘Er worden pitches gehouden door initiatiefnemers in de opstartfase, die een concrete vraag aan het publiek hebben of hulp zoeken om hun idee te realiseren. Ook zijn er sprekers en bezoekers van bestaande, succesvolle projecten die hun ervaringen en tips & trics delen. Daarna wordt er genetwerkt en vinden partijen elkaar rondom al die ideeën.´

´Denk voor de komende editie, waar we voor het eerst met een specifiek thema werken, aan Haarlem Oogst, dat tweemaal per jaar een Oogstfeest wil organiseren. Of Ecoring Haarlem, dat bezig is met de oprichting van een Haarlemse afdeling van het Slow Food Youth Network. En het nieuwe project Voeding voor de stad, dat koks zoekt die mee willen doen aan een voedselverspillingsdiner waarbij wordt gekookt met ‘restjes’ die anders in de groenbak zouden verdwijnen.’

Deze editie van het Initiatievencafé maakt onderdeel uit van het festival WeMakeThe.City. Een vijfdaags stadfestival in de metropoolregio Amsterdam, waarin leefbaarheid en toekomst van de stad centraal staan. Donderdag 21 juni is de ‘Haarlemse’ dag, met activiteiten in Het Seinwezen, de 3D Makers Zone en bij DAK Schalkwijk. En het Initiatievencafé dus, dat plaatsvindt in DeDAKKAS. Wiggers: ‘Duurzame voedselvoorziening in of vlakbij de stad is goed voor een groene en een gezonde leefomgeving en duurzame werkgelegenheid. Haarlem is een echte horecastad en ik denk dat dit Initiatievencafé bij uitstek interessant is voor ondernemers uit de horeca- en evenementenbranche. Maar zeker ook voor andere bedrijven. De eerdere Initiatievencafés hebben laten zien dat er rondom goede ideeën verrassende samenwerkingen tot stand kunnen komen.’

i Initiatievencafé, donderdag 21 juni, 17.00-19.00 uur (inloop vanaf 16.30 uur). Locatie: DeDAKKAS, parkeergarage de Kamp, De Witstraat 1A. Toegang gratis na aanmelding op initiatief@haarlem.nl.

 

´BIZ zorgt voor verbinding in de binnenstad´

De komende weken stemmen ondernemers in de binnenstad over invoering van de BIZ, de bedrijveninvesteringszone. De BIZ vervangt het huidige stelsel van de reclamebelasting. Patrick Hulsman, voorzitter van de ondernemersvereniging in de Zijlstraat, is voorstander van de invoering. ´De BIZ zorgt voor verbinding in de binnenstad. Bovendien wordt het voor ondernemers duidelijk waarvoor ze betalen en wat ze ervoor terug krijgen.´

Patrick Hulsman maakte twee jaar geleden de overstap van de financiële sector naar het ondernemerschap. Hij startte in de Zijlstraat met Sogno di Pasta, een Italiaanse delicatessenwinkel. ´Bijna driekwart van de startende ondernemers moet na één jaar stoppen. Ik ben er nog. Ik vind het prachtig om ondernemer te zijn.´

Omdat hij een voorstander is van samenwerking werd hij voorzitter van de ondernemersvereniging in de Zijlstraat. ´Het tweede deel van de Zijlstraat, het stuk tussen de Nieuwe Groenmarkt en de Gedempte Oude Gracht, heeft het moeilijk. Bij de pakken neerzitten is geen optie. Met elkaar moeten we zorgen dat de Zijlstraat nog aantrekkelijker wordt.´

´Dat kan op allerlei manieren. Ik denk aan vergroening, het plaatsen van banken, het leggen van gouden tegeltjes van de parkeergarage de Raaks naar de straat, de weekmarkt door de hele straat, noem maar op. De BIZ zorgt voor extra middelen om dat te financieren. Via de WOZ betaalt iedereen mee. Er is daarmee sprake van een gezamenlijk belang. Nu doet iedere straatvereniging apart een aanvraag voor hanging baskets. Met de BIZ kan dat in één keer voor het hele centrum. De BIZ maakt planmatig en efficiënt werken mogelijk.´

Een ander voordeel van de BIZ is een hoger budget. ´Omdat iedere ondernemer meebetaalt en de inningskosten lager zijn, zit er beduidend meer geld in de pot. Daarmee kunnen onder meer besturen van straatverenigingen professioneel worden ondersteund. Ondernemers staan van 10 tot 6 en in de meeste gevallen nog langer in de winkel. De tijd ontbreekt om zaken aan te pakken of te organiseren. Invoering van de BIZ vergroot de mogelijkheden. Daar plukken alle ondernemers in de binnenstad de vruchten van.´

De stemperiode start op 19 juni met een kick-off in Hotel Raecks van 18.30-20.00 uur.

www.bedrijveninvesteringszone.nl

Beursvloer Bedrijf & Samenleving verbindende factor

De Beursvloer van Bedrijf & Samenleving Haarlem en Omstreken wordt donderdag 28 juni voor de veertiende keer georganiseerd. Het evenement is de ontmoetingsplaats en het netwerk waar bedrijven en maatschappelijke organisaties met elkaar in verbinding worden gebracht.

Het concept is even simpel als doeltreffend: maatschappelijke organisaties hebben behoefte aan kennis, klussen, materialen en/of helpende handen, terwijl bedrijven dit vaak in huis hebben. Bedrijven op hun beurt hebben behoefte aan een juiste match, die past binnen hun netwerk en bij hun maatschappelijke imago. Beide partijen komen samen op de Beursvloer.

 

Lees meer

NV Haarlem: 10 jaar buiten de gebaande paden

De talkshow NV Haarlem bestaat tien jaar. Een mooi moment om te stoppen, vindt presentator Jaap Sluis. De veertigste editie op 18 juni is zijn laatste NV. Hij begon in 2008 met medepresentator Fred Postma, die het stokje eerder al overdroeg aan Jaap Bonkenburg.


Wat wilden jullie bereiken met de talkshow?

Jaap Sluis: ´Geen voorspelbaar debatprogramma of een businessclub waar iedereen elkaar allang kent. Zo min mogelijk gebaande paden. We wilden inhoudelijke variatie, vaart, verbreden, vernieuwen. Een podium bieden aan mensen van wie de NV-redactie denkt dat ze een interessant verhaal hebben voor ondernemers. Daarom is destijds Jong MKB er bijgehaald. En later de Hogeschool Inholland. De NV Haarlem zette altijd in op jong en oud, man en vrouw, ervaren en beginnend, groot en klein.´

Is dat gelukt?

´Ik vind van wel. Het grootste moment van tevredenheid heb ik altijd na afloop, als 200 mensen in de foyer van de Philharmonie de NV-inhoud met elkaar bespreken. Als ik dan leerlingen van de Hogeschool Inholland zie praten met ondernemers uit de Waarderpolder denk ik: het loopt goed. De NV brengt ze bij elkaar, zorgt voor nieuwe dwarsverbanden en zet veel in gang.´

Aan welke gast bewaar je een bijzondere herinnering?

´Jisk Boschma. Hij had succes met zijn bedrijf, ging failliet en krabbelde weer op. Hij vertelde in alle openheid over wat hem overkwam en wat je daar van kan leren. Ook luister ik graag naar jonge ondernemers die out of the box denken en uitdagingen aangaan. Haarlem heeft er daar veel van. Desondanks kent de stad nog steeds een hoog ´ja-maar´ gehalte. Als iemand een leuk idee heeft, wordt nogal eens gereageerd met een bedenking in plaats van met een stimulans.´

Waarom stop je ermee?

´Ik vind het heel mooi geweest. Maar het is beter dat na zo’n lange periode anderen het in Haarlem op hun manier gaan doen. In navolging van de Haarlemse NV zijn onlangs ook in Purmerend en Zaanstad NV’s van de grond gekomen. Daar ga ik nu als medepresentator aan de slag.´

Editie nummer 40

Maandag 18 juni presenteert Jaap Sluis, samen met Jaap Bonkenburg , de 40e editie van de talkshow NV Haarlem. In de Philharmonie komen, aan de hand van interviews met betrokkenen, verschillende kwesties aan bod. Zoals de toekomst die Haarlem ziet voor het watertoerisme, met de invoering van een hop-on hop-off-boot. De tijdelijke ombouw in juli van de Grote Markt tot een mega live-event, in navolging van succesvolle edities van EventStreet in Parijs en Brussel.  Daarnaast aandacht voor het werkgeversservicepunt van het UWV en de elektrische taxidienst iZoof, die zorg draagt voor een betere samenwerking tussen taxibedrijven. Plus natuurlijk muziek en vaste rubrieken als Student on Stage, Gedane Zaken en het Lichtje van Lampe.

Inloop is vanaf 16.30 uur, de talkshow begint een half uur later en na afloop is er tot 19.00 uur de netwerkborrel, mede mogelijk gemaakt door FrankfortSluis Advocaten. Toegang gratis na aanmelding via de website

www.nvhaarlem.nl

Vitamine Aandacht als basis voor verzuimbeleid

Nadat Sandra Koning voor de zorginstelling waar ze werkte met succes een interne arbodienst had opgezet, dacht ze: ‘Als het hier werkt, kan ik dit ook voor andere organisaties doen.´ Ze begon voor zichzelf en in vijftien jaar tijd groeide IDEO advies uit tot een bedrijf met tien medewerkers, dat zich over de volle breedte richt op ‘werk en gezondheid’.

‘Als je mensen een wens laat doen, kiezen ze bijna altijd voor gezondheid’, aldus Sandra Koning. ‘Daarom blijft het bijzonder dat mensen soms zo slordig met hun eigen gezondheid omgaan. Zeker 50% van de ziektes was te voorkomen geweest door een gezondere leefstijl.´

Lees meer

Business Studies leidt op voor de arbeidsmarkt van nu en van morgen

Vier jaar geleden startte Hogeschool Inholland de opleiding Business Studies, waarin de bestaande economische opleidingen werden samengevoegd. Want de snel veranderende arbeidsmarkt heeft  breed opgeleide professionals nodig, die in staat zijn om over de grenzen van hun eigen vakgebied heen te kijken.

‘We hebben goed geluisterd naar de behoefte vanuit het beroepenveld en gekeken naar het profiel dat daarbij hoort’, vertelt Patty van Asselt, opleidingsmanager Business Studies. ‘Daaruit bleek een grote vraag naar mensen die zich niet beperken tot één onderdeel van een organisatie, maar die hun eigen vakgebied overstijgen en zicht hebben op alle facetten van bedrijfsvoering en –organisatie. Daar is de opleiding Business Studies uit voortgekomen. Nu de eerste lichting op het punt staat af te studeren, blijkt de gekozen opzet – waarbij studenten in de eerste twee jaar allround worden opgeleid om zich vervolgens te specialiseren in een afstudeerrichting als Marketing, Management & Beleid, HRM of Logistiek – een schot in de roos.´

Lees meer

De AVG: het aftellen is begonnen

Volgens MKB Nederland is ruim een derde van de kleinere mkb-bedrijven nog niet op de hoogte van de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei aanstaande. Hopelijk wordt dat percentage weer wat kleiner met de publicatie van dit artikel, want de AVG komt er toch echt aan en de wet heeft grote gevolgen voor iedere ondernemer. Sterker; ook bijvoorbeeld sportverenigingen, goede doelen, scholen, gemeentes en zorginstellingen moeten voldoen aan de verplichtingen die de nieuwe privacywet met zich meebrengt.

Wat staat u te wachten? Afhankelijk van de grootte van uw bedrijf en de gevoeligheid van de gegevens moet u een pakket maatregelen treffen. Die variëren van het opstellen van een privacyreglement tot het uitvoeren van een groot onderzoek, een zogenaamd privacy impact assessment. Sommige organisaties zullen een Functionaris voor de Gegevensbescherming moeten aanstellen. Al die maatregelen kosten veel tijd. De wet is complex en de toepassing ervan roept vaak tal van vragen op: ben ik verantwoordelijke of verwerker, welke bewaartermijn moet ik aanhouden, welke beveiligingsmaatregelen moet ik treffen, enzovoort.

De wet kent verder een registerplicht. Bedrijven met meer dan 250 werknemers zijn verplicht een register aan te leggen waaruit in één oogopslag duidelijk wordt welke gegevens worden verzameld. Maar let op: ook kleinere bedrijven, die structureel gegevens verwerken of gevoelige informatie opslaan, hebben een registerplicht. Onlangs heeft de Autoriteit Persoonsgegevens zelfs laten weten dat ‘elke vorm van niet-incidentele opslag’ al leidt tot een registerplicht. Reden te meer om serieus werk te maken van privacy-compliance.

Voorkom hoge boetes en verdiep u in de wet. Op de websites autoriteitpersoonsgegevens.nl en hulpbijprivacy.nl kunt u veel informatie vinden. Komt u er desondanks niet uit, neemt u dan gerust eens vrijblijvend contact op met ons kantoor.

Philippine Hoyng, Tanger Advocaten

(023-512 14 00 of p.p.hoyng@tanger.nl)

Endeavour Academy platform voor jong talent

Er zijn weinig branches waarin de ontwikkelingen zo snel gaan als in de ict-sector. De Endeavour Group – een samenwerkingsverband van acht Haarlemse digitale bedrijven – signaleerde een structurele behoefte aan actuele praktijkkennis. Met name onder studenten. Om aan die vraag te voldoen, hebben directeuren Matthijs Kruijer en Matthijs van Schendelen de Endeavour Academy in het leven geroepen. Iedere donderdag kunnen geïnteresseerden gratis kennissessies bijwonen en ervaringen uitwisselen met digitale verwanten.

´We willen iets terugdoen voor de stad en onze kennis delen met de digitale community in Haarlem´,  zegt Alexander Jong, die samen met collega Arto Rozenga verantwoordelijk is voor de organisatie van het scholingsprogramma. ´Het niveau van reguliere ict-opleidingen sluit niet aan op de realiteit. Wij doen dat wel.´ Rozenga vult aan: ´We werken met de nieuwste technologieën en hebben dagelijks contact met andere professionals. De kennis die wij opdoen, willen we doorgeven.´

Lees meer

EventStreet zet Haarlem op de kaart

Op 10 juli verandert de Haarlemse Grote Markt in ‘EventStreet’. Een evenement waarop vijftien toonaangevende eventmarketing- en live communicatiebureaus zich presenteren aan huidige en potentiële opdrachtgevers. Na succesvolle edities in Parijs en Brussel is Haarlem gastheer van de eerste Nederlandse editie van EventStreet.

Diverse cafés, restaurants en wijnbars werken mee aan het evenement en laten hun horecagelegenheden ‘overnemen’ door de bureaus, waarvan de naam zelfs tijdelijk op de gevel zal prijken. De vijftien bureaus presenteren zich met een combinatie van gastvrijheid en creativiteit aan (zakelijke) opdrachtgevers, waarbij ze opdrachtgevend Nederland willen verrassen en inspireren in de horecagelegenheden. Haarlem Convention Bureau, vanuit Haarlem Marketing in het leven geroepen om zakelijke evenementen naar de stad te halen, is als partner betrokken bij de organisatie.

Lees meer