Toename bedrijvigheid in de Waarderpolder

In de afgelopen tien, vijftien jaar is er veel geïnvesteerd in de Waarderpolder. Het bestuur van de Industriekring Haarlem (IKH) constateert tevreden dat dat, naast een schoon en veilig bedrijventerrein, heeft geleid tot een toename van de bedrijvigheid in de polder.

‘Neem bijvoorbeeld Top Format, producent van onder meer tv- en radiojingles’, vertelt IKH-voorzitter Bruno Giebels. ‘Die zijn in de Noordkop gaan zitten, waar ze een prachtig energieneutraal nieuwbouwpand hebben gerealiseerd. Of bakkerij Van Vessem, die net de Groene Mug-bokaal hebben gewonnen. Zandbergen Vleeswaren, bekend van de spekjes, heeft een stuk grond aangekocht en gaat enorm uitbreiden. En Jopen, zonder twijfel een van de parels van Haarlem. Hun fabriek en proeflokaal zitten in de Waarderpolder en van daaruit zijn ze nu het buitenland aan het veroveren. Zo kan ik nog wel even doorgaan met het opnoemen van mooie, succesvolle bedrijven die we als bedrijventerrein én als stad moeten koesteren.’

Hij twijfelt er niet over dat het huidige succes van de Waarderpolder mede te danken is aan de gedane investeringen, al waakt hij er voor om het daarbij te laten. ‘Investeringen als de Schoterbrug en de fly-over bij Oostpoort zijn cruciaal geweest voor de bereikbaarheid. Nu moeten we zorgen dat het ook ín de Waarderpolder door blijft stromen. We zien het verkeer al regelmatig vastlopen. Je kunt op je vingers natellen dat dat, zeker gezien de groei, over een paar jaar problemen gaat geven. Daarom is de verdubbeling van de Waarderweg en de Oudeweg een belangrijke en nodige volgende stap. Evenals de aanleg van de fietsbrug bij Figee, waardoor meer Haarlemmers met de fiets naar hun werk zullen gaan.’

Naast investeringen in logistiek en bereikbaarheid, is de IKH ook blij met de gezamenlijke wervingscampagne ‘Let’s do Business’ en de komst van bedrijvenacquisiteur Marijn Leijten, die zowel nationaal als internationaal actief is om bedrijven naar de Waarderpolder te halen. ‘Verder zijn we in gesprek met onder meer het ministerie van Economische Zaken en de provincie om van de succesvolle 3D Makers Zone een gezoneerd gebied te maken voor innovatie, 3D-printing en circulaire economie. Dat kan samen met academisch onderwijs in de Koepel en Nieuwe Energie een sterke aanjager van onze economie worden. Na alle gedane investeringen is het nu tijd om te oogsten’.

Rabobank wil aanjager lokale bedrijfsleven zijn

In januari 2017 verruilde Jan Feenstra de Rabobank in Heerenveen voor die in Haarlem. Op het gebied van lokaal ondernemerschap en de rol van zijn bank is de directievoorzitter uitgesproken: aanjager van het lokale bedrijfsleven. Daar is in Haarlem zeker ruimte voor verbetering. Feenstra bespeurt dat de noodzaak om te veranderen er soms nog wat minder wordt gevoeld dan elders.

Er komt, zegt hij, veel op ondernemers af. Zoals digitalisering (‘een regelrechte revolutie’), internationalisering, circulair ondernemen, nieuwe wet- en regelgeving en een andere omgang met werknemers. Feenstra: ‘Ik denk dat veel ondernemers de noodzaak tot verandering wel voelen. Maar vaak zijn ze zó druk met het bedienen van de klant dat ze te weinig toekomen aan die veranderingen. De Rabobank biedt hen begeleiding en wil aanjager zijn.’

‘Binnenkort gaan we met 20 ondernemers uit allerlei branches op innovatiereis naar Boston en New York. We zullen ideeën op doen, dwarsverbanden leggen, hun blik verbreden en een netwerk op bouwen. Ik vind het fantastisch om mee te werken aan zulke initiatieven. Rabobank is wat dat betreft altijd alert. Maar wél op basis van een voor iedereen mooi resultaat en rendement. Ik ben praktisch ingesteld en denk dat Haarlem als het om harde resultaten gaat best nog een tandje bij mag schakelen. Dus nog wat meer dóen’, zegt Feenstra.

Een voorbeeld van de betrokkenheid van zijn bank bij de regio is het Innovatie Fonds Rabobank (IFR). Dat helpt startende ondernemers al in de fase van ideevorming – dus nog géén bewezen resultaat en onvoldoende cashflow – met achtergestelde leningen. Binnen zijn Rabo-regio (Haarlem, Heemstede, Zandvoort en Bloemendaal) gaan er jaarlijks honderdduizenden euro’s in om. Feenstra: ‘Een investment committee, met daarin ook ondernemers, beslist over het toekennen van de gelden. Zo is de cirkel rond, want de Rabobank begon ooit als bank van ondernemers voor ondernemers.’

i Innovatie Fonds Rabobank: www.rabo.nl/haarlem/AIL

Geen geduld met niet-betalende debiteuren

Heeft u ook te maken met een verslechterde betalingsmoraal van uw klanten? Worden er toezeggingen gedaan zonder dat er betaling volgt? Of reageert uw wanbetaler helemaal niet? Voor u als ondernemer is dat buitengewoon frustrerend.

Sommige schuldeisers boeken hun vordering zelfs af onder het mom: ‘van een kale kip kun je niet plukken.’ Zo ver hoeft het echter niet te komen. QuickCollect staat voor een krachtige en zeer intensieve wijze van incasseren en is hét antwoord op slecht betalende debiteuren. Hoe werkt Quick-Collect?

Stap 1 – Verbeteren van uw incassotraject
Wij helpen u bij het maken van de juiste herinnerings-, aanmanings- en sommatiebrief. Hieraan worden, sinds het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, hogere eisen gesteld.  Deze diensten bieden wij u gratis aan.

Stap 2 – De buitengerechtelijke incassofase
Betaalt uw klant niet, dan stuurt u uw incassodossier naar ons toe. Binnen één werkdag vangt een buitengerechtelijk incassotraject aan dat maximaal drie weken duurt. Dit traject is dermate intensief en op de debiteur persoonlijk gericht dat meer dan 50% van de incasso’s binnen deze termijn leidt tot algehele betaling ofwel een acceptabele betalingsregeling. Uiteraard alles in overleg met u en op basis van no cure no pay. Dat wil zeggen: bij gebrek aan resultaat in deze fase brengen wij u niets in rekening. Wanneer er wel resultaat is zullen wij proberen onze kosten volledig te verhalen op uw debiteur, zodat u in principe géén kosten heeft.

Stap 3 – De procedurefase
Indien de incassofase niet tot betaling of een regeling leidt, dan wordt in overleg met u de meest efficiënte incassoprocedure gekozen. Op grond van regelgeving is no cure no pay in deze fase voor advocaten niet toegestaan.

 

i Voor hulp bij uw incasso’s kunt u contact opnemen met Philippine Hoyng, Tanger Advocaten: 023-512 14 00 of p.p.hoyng@tanger.nl

Steeds meer advieswerk regioteam Ondernemersklankbord

In 2016 begon Anton Bouman als regiovoorzitter van Stichting Ondernemersklankbord (OKB) in Haarlem. De voormalig commercieel directeur bij KPN was duidelijk over zijn ambities. Bouman wilde zijn team uitbreiden met meer oud-ondernemers en ging op zoek naar door de wol geverfde vakmensen die het regionale bedrijfsleven belangeloos met raad en daad terzijde staan.

En met succes. Het Haarlemse OKB-team telt inmiddels 13 adviseurs en verzorgde in Haarlem, Velsen, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort vorig jaar zo’n 50 adviestrajecten. Landelijk heeft het zonder winstoogmerk werkende OKB zo’n 20 regioteams met in totaal ruim 300 vrijwillige adviseurs. Zij hebben ervaring op vakgebieden als organisatie en strategie, financiën, HRM, marketing en juridische en commerciële zaken. Hun advisering heeft betrekking op starters, bedrijfsoverdracht, bedrijfsbegeleiding en faillissementspreventie. Een adviestraject duurt zes maanden en voor die begeleiding wordt aan ondernemers een donatie van minimaal 150 euro gevraagd.

Het was, zegt Bouman, best spannend om als voorzitter van de regio Haarlem aan de slag te gaan: ‘Alles staat of valt met het vinden van voldoende goede adviseurs. Dat is verrassend goed gelukt. We hebben een enthousiast OKB-team dat uiteenlopende branches als de detailhandel, horeca, zakelijke dienstverlening en bouw afdekt.’ Aansluitend op het advieswerk profileert OKB zich binnen diverse netwerken als een bij het ondernemen in de regio betrokken partner. Zo is Bouman in gesprek met de Hogeschool Inholland over het versterken en verdiepen van de banden tussen onderwijs en ondernemen.

Vanwege de toename van het aantal adviestrajecten blijft Bouman alert op nieuwe teamleden. Het OKB-advieswerk is volgens hem afwisselend en leerzaam: ‘Wij komen na een bezoek aan ondernemers vaak met enthousiaste verhalen terug. Je brengt als adviseur de voor een ondernemer waardevolle ervaring en kennis in en krijgt er nieuwe inzichten en contacten voor terug. Dat is naar twee kanten toe stimulerend.’ Binnen zijn OKB-team zou Bouman graag nog een aantal vrouwen met ervaring in het bedrijfsleven verwelkomen. Ook voor jongere (oud-)ondernemers is nog plek.

Ondernemers die behoefte hebben aan een OKB-advies kunnen terecht op  www.ondernemersklankbord.nl. Dat geldt ook voor (oud)-ondernemers die als adviseur het regioteam Haarlem willen versterken.

Geen rechter maar fotograaf

Ramon Philippo is de fotograaf van Goede Zaken, die onder andere de fotografie voor de rubrieken Ondernemen in Beeld en Buiten Bedrijf voor zijn rekening neemt. Ruim vier jaar geleden werd zijn zoontje Ben geboren. Van zijn zwager Sven kreeg hij een ‘echte’ camera. Want foto’s maken met een mobieltje vond de kersverse oom maar niets. Sinds die tijd is Ramon Philippo fotograaf en ondernemer.

‘Ik ben een man van de twaalf ambachten. Als kind wilde ik net als mijn opa metselaar worden. Maar na mijn gymnasium diploma studeerde ik een jaartje informatica, stapte over naar werktuigbouwkunde, werkte als filiaalmanager bij computerbedrijven, ging rechten studeren, werd uitverkoren voor de opleiding tot rechter, om uiteindelijk als fotograaf het ware geluk te vinden’, vertelt Ramon met een stem die naarmate de apotheose van zijn verhaal nadert steeds enthousiaster klinkt.

Zijn eerste foto’s nam hij bij het amateurtoneel, waaraan zijn moeder is verbonden. Van het een kwam het ander. ‘De opdrachten volgden elkaar op. Toen ben ik maar naar de Kamer van Koophandel gestapt om een BTW-nummer aan te vragen. Dat was 2½ jaar geleden. Sinds die tijd is het alleen maar leuker en diverser geworden. De camera brengt me in het hier en nu. Dat geeft rust, want ik was een leven gewend met alleen maar ‘straks dit en straks dat’. Ik vind het bovendien een uitdaging om mee te denken hoe ik personen en bedrijven die zich willen uiten in beeld breng, met de opdrachtgever te sparren om een onderneming een ‘nieuwe smoel’ te geven. Waarbij  portretfotografie mijn uitgangspunt is. In mijn foto’s probeer ik het unieke van het object of subject in beeld te brengen. Na twaalf ambachten weet ik dat ik nu mijn geluk heb gevonden.’

Na de geboorte van zoon Ben begon Ramon Philippo met fotograferen

Kenniscafé Circulaire Economie

Elk jaar raken de grondstoffen die nodig zijn om te produceren eerder op. Voornaamste oorzaken zijn bevolkingsgroei en toenemende rijkdom in landen als India en China. De circulaire economie, het hergebruik van grondstoffen, is daarom bittere noodzaak. Net als het ontwikkelen van nieuwe inzichten door ondernemingen gericht op de toekomst; de stippen aan de horizon.

Om nieuwe inzichten te ontwikkelen, organiseren Rabobank Haarlem en omstreken, Circus Circulair en Hogeschool Inholland speciaal voor ondernemers die verder de diepte in willen gaan en hun netwerk van circulaire ondernemers willen uitbreiden een serie Kenniscafés. Maandag 29 januari

werd het derde Kenniscafé gehouden in het Seinwezen. Tara Janssen, econoom van Rabobank, verdiept zich in circulaire businessmodellen en waarde-ketens. “De druk op de aarde wordt steeds groter. Daarom is het essentieel gebruikte grondstoffen terug te krijgen in het productieproces. Bedrijven, consumenten, de financiële sector en de overheid spelen allemaal een rol in de circulaire economie.”

Maar hoe pak je het als ondernemer aan, waar let je bijvoorbeeld op bij circulair produceren? Tara Janssen noemt een stoel als praktisch voorbeeld. “Na een paar jaar is een consument uitgekeken op een stoel. Je kunt een oude stoel helemaal omsmelten. Dat kost energie. Maar een producent kan een stoel ook zo maken dat je bijvoorbeeld de poten anders in de zitting steekt, de stof kan omdraaien waardoor de stoel een andere kleur krijgt. daardoor behoudt het product veel meer waarde en wordt het langer gebruikt.”

Circulair ondernemen, duurzaam ondernemen, uit onderzoek blijkt dat het makkelijker gezegd dan gedaan is. Bedrijven zien twee grote hinderpalen: de houding van de klant en de regelgeving. Klanten denken dat de circulaire economie en het hergebruik van goederen resulteert in duurdere producten. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Ondernemer William Appelman, organisator van evenementen. “Wij kopen lang niet alles nieuw. Ik vind het een uitdaging om in een Kringloopwinkel te zoeken naar artikelen die door deelnemers aan onze events worden gebruikt. De mogelijkheden zijn legio. Ik word er oprecht blij van.”

Brede opleiding voor ondernemende studenten

Tom Metselaar was altijd al geïnteresseerd in ‘het bedrijfsleven’. Veel van zijn familieleden zijn ondernemer of werken in de bedrijfsadministratie en op de havo spraken vakken als Economie en Management & Organisatie hem het meeste aan. Tom bezocht meerdere hogescholen en koos voor Business Studies bij Inholland Haarlem.

‘Vooral omdat het een brede opleiding is, waar je met verschillende kanten van het bedrijfsleven in aanraking komt’, vertelt Tom. ‘Stel, ik was accountancy gaan doen en had het niet leuk gevonden, dan had ik een nieuwe studie moeten beginnen zonder beter georiënteerd te zijn’. Inmiddels is Tom tweedejaars. Volgend studiejaar gaat hij zich specialiseren, waarbij hij twijfelt tussen ondernemen en marketing. Tom maakt deel uit van de Haarlem Business Class, bedoeld voor studenten die naast het onderwijsprogramma wat extra’s willen doen. ‘Daarmee zitten we echt dicht op de praktijk, bijvoorbeeld door op één dag vraagstukken voor bedrijven op te pakken. Het leukste is, dat we negen van de tien keer met oplossingen komen waar een bedrijf zelf nooit aan gedacht heeft. En als je straks afgestudeerd bent, heb je alvast wat meer bedrijfsgevoel.’

Onder meer koeriersgigant UPS maakt gebruik van de diensten van de Haarlem Business Class. Tom: ‘Dat was heel tof, je ziet wat voor problemen er bij zo’n groot bedrijf spelen en ze hadden ook echt goede, concrete vragen. Met mijn groepje hebben we gewerkt aan de vraag hoe UPS meer jongeren kan aantrekken om vergrijzing van het personeelsbestand te voorkomen. We hebben onder meer bedacht om rondleidingen te houden, waarbij bezoekers met een VR-bril de reis van een pakketje volgen.’ Tom won met zijn groep de pitch voor deze vraag en mag met de andere winnaars in juni op excursie naar de ‘European Air Hub’ van UPS in Keulen.

In dit project werkte Inholland samen met het Bonhoeffer College uit Castricum. Ook het Bonhoeffer heeft een Business Class, opgezet door docent Herald Kornblum. Kornblum: ‘Vooral om tot een betere inhoudelijke aansluiting tussen middelbaar en voortgezet onderwijs te komen én om te zorgen dat leerlingen tot een weloverwogen keuze voor hun vervolgstudie komen. Onze leerlingen lopen rond op de hogeschool, snuiven de sfeer op, ervaren de afstand, enzovoorts. Bovendien werken ze samen met studenten van Inholland aan projecten die écht zijn. Je ziet daardoor het ondernemerschap opkomen en vooral het zelfbewustzijn groeien. Een aantal van onze leerlingen is ‘doorgestroomd’ naar Business Studies. Er zijn ook leerlingen die zeggen: die economische richting is toch niks voor mij. Prima, want daarmee behoeden we ze voor een verkeerde keuze. Het talent van leerlingen moet je niet dicht-, maar juist opengooien en dat zie ik in deze samenwerking gebeuren.’

Op zaterdag 10 februari (10.00-14.00 uur) staan studenten en docenten van Hogeschool Inholland klaar om geïnteresseerden kennis te laten maken en rond te leiden. Meer informatie op www.inholland.nl

Business Studies-student Tom Metselaar (rechts) won met zijn groep de pitch voor koeriersgigant UPS en gaat met de andere winnaars naar de ‘European Air Hub’ van UPS in Keulen.

Zichtlocatie voor innovatieve pionier

Sinds een jaar zijn de vrije bedrijfskavels op Waarderpolder Haarlem Business Park weer enorm in trek. Op vier locaties op het bedrijventerrein zijn nog bedrijfskavels te koop. Een bijzondere locatie is kavel B-02, een stuk grond van 3.700 m2 gelegen tussen de Industrieweg, Waarderweg en Waarderveldweg.

Simon Lodder, huisvestingscoach bij Parkmanagement Waarderpolder, verkoopt de kavels namens de gemeente. ‘Het is nu tijdelijk opslag voor grond van werkzaamheden aan de watergang in de Waarderpolder, maar uiteindelijk is deze kavel een mooie zichtlocatie voor een bedrijf met uitstraling. De kavel aan de Waarderveldweg is bijzonder omdat je hier minimaal 12 meter hoog moet bouwen. De bestemming is ‘zelfstandig kantoor’. De gemeente wil graag dat de nieuwbouw op zichtlocaties zoals hier een hoogwaardige kwaliteit uitstraalt. De lat ligt hier dus best hoog.’

Design
Marijn Leijten werkt als business developer voor de gemeente Haarlem en heeft de opdracht nieuwe bedrijven naar Haarlem te trekken. Hij ziet op deze kavel kansen voor maakbedrijven met een eigen designafdeling of eigen R&D. ‘Je kan denken aan bedrijven met een productielijn op de begane grond en daarboven kantoren. Maar ook verpakkers met distributie en kantoorruimte zou prima passen. Haarlem Business Park ligt naast de Haarlemse binnenstad en is een uitstekende uitvalsbasis voor de regio en de Randstad. Dit is en prachtige plek voor opkomende bedrijven, vernieuwers, pioniers die willen innoveren.’

Werk
Intussen heeft huisvestingscoach Simon Lodder zo’n twee keer per week een afspraak met gegadigden voor een kavel. ‘Bedrijven die zich hier willen vestigen moeten minimaal 80 arbeidsplaatsen per hectare bieden. Op de locatie Waarderveldweg hebben we het dan over 30 arbeidsplaatsen.’

Begeleiding
Als je je op Waarderpolder Haarlem Business Park wil vestigen, dan ondersteunt de Huisvestingscoach je bij het aankooptraject met de gemeente. Daarnaast heeft Parkmanagement een projectleider Groene Connecties die al in een vroeg stadium kan meedenken over kansen voor duurzaam bouwen. Die begeleiding maakt vestigen op Waarderpolder Haarlem Business Park een uitzonderlijk prettige ervaring.

Kennis maken? Mail huisvestingscoach@waarderpoder.nl Lets do business! www.waarderpolder.nl

Honderdjarige wereldspeler in recycling

Met meer dan 4000 werknemers verdeeld over 40 kantoren op 5 continenten, mag Sims Recycling Solutions met recht een wereldspeler op het gebied van recycling genoemd worden. Het begon exact honderd jaar geleden in Australië op een ‘scrapyard’ met het recyclen van staal. Later kwam daar elektronica bij. In de Haarlemse Waarderpolder huist een van de twee Nederlandse vestigingen.

 ‘Elektronica zorgt voor de grootste groei in de afvalstroom’, vertelt Jelle Slenters, Europees manager Business Development bij Sims Recycling Solutions. ‘Dat is een probleem, want we willen niet dat al die elektronica op de afvalbelts van Afrika en Azië terechtkomt. Aan de andere kant biedt het uit ondernemersoogpunt een kans. Een product als een laptop is na pak hem beet drie jaar afgeschreven, maar heeft wel een restwaarde. De afgeschreven laptop van de multinational is prima bruikbaar voor een school, en daarna voor je neefje. Wat wij doen, is ‘oude’ IT-apparatuur inkopen en zorgen dat deze veilig wordt opgeschoond en refurbished terug de keten in kan.’

‘De softwareketen is tegenwoordig zo ingericht, dat software relatief lang op oude producten blijft draaien. Veel van onze producten gaan de markt op in ontwikkelingslanden, toegang tot hoogwaardige technische producten is een voorwaarde voor welvaart. Ook daarna willen we zorgen dat het niet op de afvalbelt belandt, maar terug de keten ingaat. Bijvoorbeeld door te zorgen dat producten weer worden opgehaald en daar lokaal een goede logistiek voor op te zetten. Om dat te kunnen doen, vragen we bedrijven waarvan wij de apparatuur inkopen om 10% van de marge tussen verkoop- en boekwaarde te investeren om producten verantwoord te verwerken en een tweede, derde, vierde levenscyclus te geven.’

Bij alle beslissingen die het bedrijf neemt vormt afvalstandaard ‘de ladder van Lansink’ het uitgangspunt. Via storten en verbranden klimt die op naar hergebruik en preventie. Slenters: ‘waste is een direct resultaat van inkoop. De vraag wat je met afval doet, zou een integraal onderdeel van het inkoopproces moeten zijn en in tenders meegenomen moeten worden. Het liefst wil je dat alle onderdelen van een product volledig hergebruikt worden. En als dat echt niet kan, het materiaal recyclen. Closing the loop. Het bedrijfsleven speelt daar een grote rol in. Gelukkig zien we op dat vlak een groeiende bewustwording en nemen steeds meer ondernemers hun verantwoordelijkheid daarin.’

Sims Recycling Solutions is één van de genomineerden voor de Groene Mug Bokaal. Meer informatie, alle genomineerden en stemmen: www.groenemug.nl.


Grote en kleine ideeën mogelijk maken

Eind vorig jaar werd voor het eerst het ‘Initiatievencafé’ georganiseerd. Het Initiatievencafé gaat uit van de Gemeente Haarlem en is bedoeld om startende én vergevorderde initiatiefnemers op weg te helpen en hun een netwerk te bieden. Na het succes van de eerste bijeenkomst wordt op 6 maart bij het Seinwezen de tweede editie gehouden.

‘Zeker als het gaat om initiatieven waar veel aspecten bij komen kijken, kun je daar zomaar mee vastlopen’, vertelt Myrna Wiggers, een van de leden van het organiserende projectteam. ‘Kijk alleen al naar onze eigen organisatie, de gemeente. Waar moet je je melden, welke afdelingen heb je nodig en hoe zitten alle procedures in elkaar? Zonde als een goed initiatief daarop strandt. Wij, vanuit accountmanagement, fungeren daarom als een soort oliemannetjes en helpen om goede ideeën snel door de gemeentelijke organisatie te loodsen. Ook zijn we gids en wegwijzer, niet alleen binnen de overheid, maar ook naar bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties en bedrijven.’

‘Zo was er het idee van DAK Schalkwijk, om bovenop de parkeergarage van het winkelcentrum een cultureel zomerprogramma te bieden. Dat project is, in samenwerking met onder meer de winkeliersvereniging, binnen een maand gerealiseerd.’ Een andere initiatief waar Wiggers en haar collega’s zijdelings bij betrokken waren en waarbij gemeentelijke medewerking nodig was, is de DAKKAS. Of het kleinere maar minstens zo leuke initiatief vanuit een bewoner om goedgevulde bloembakken te bevestigen aan een brug over de Nieuwe Gracht. Wiggers: ‘er leven zoveel grote en kleine ideeën in de stad waarbij we kunnen helpen om ze mogelijk te maken’.

Op het eerste Initiatievencafé vertelden mensen die een geslaagd project achter hun naam hebben staan, over hun ervaringen, adviezen, kansen en de risico’s. Daarnaast kon een aantal initiatiefnemers hun idee pitchen. Myrna Wiggers: ‘De laatste pitch was van Herman van den Heuvel die het evenement Bring Your Own Beamer naar Haarlem wil halen. We hebben alle sprekers van tevoren een pitchworkshop aangeboden en deze man heeft daar zóveel aan gehad: hij is van zichzelf timide, maar gaf nu een hele krachtige pitch. En bij de borrel na afloop gebeurde waar we op hoopten: er ontstonden allerlei nieuwe netwerken. Ik zag de pitcher van het idee ‘Muziek in de Wijk’ praten met Speelman & Speelman en iemand van de Wereldmuziekschool. En mensen van Proefpark Haarlem en de startup FoodUnion wisselden van gedachten over samenwerkingsmogelijkheden. Precies zoals we het voor ons zien dus: wij faciliteren en stimuleren, zodat mensen zelf makkelijker aan de slag kunnen.’