Frisse blik en vernieuwende oplossingen

Studenten van de opleiding Creative Business bij Hogeschool Inholland Haarlem gaan aan de slag voor ondernemers die, al dan niet als gevolg van corona, wel wat hulp kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld rondom de toekomstbestendigheid van hun bedrijf, het vinden van een nieuw verdienmodel, het aanboren van andere doelgroepen of het opstellen van een exportplan.

Frank Schoutens: ‘Het vak van media en entertainment is in hoog tempo veranderd.’

Creative Business is de ‘nieuwe’ naam van de opleiding Media & Entertainment Management bij Inholland Haarlem. Nieuwe tussen aanhalingstekens, want de naamswijziging vond al twee jaar geleden plaats. ‘Dat was het gevolg van een koerswijziging binnen de opleiding’, vertelt Frank Schoutens, accountmanager Creative Business. ‘Het vak van media en entertainment is in hoog tempo veranderd en de creatieve industrie is veel breder geworden. Social media, apps, video, blogs, influencers, evenementen, online marketing… Het zijn allemaal kanalen die in korte tijd toegankelijk zijn geworden voor iedereen en die enorme kansen bieden, met name voor ondernemers.’

‘Voor veel ondernemers geldt echter dat ze geen tijd hebben om daarmee aan de slag te gaan, geen feeling hebben met nieuwe media of te veel gewend zijn om ’te doen wat ze altijd doen’. In dat geval kunnen zij hun vraagstuk bij onze studenten neerleggen, die daar met een frisse blik naar kijken. Zij gaan gedurende twintig weken zelfstandig in teams aan de slag en presenteren meerdere creatieve, vernieuwende oplossingen die direct uitvoerbaar zijn. Recent voorbeeld zijn de Vrijheidswandeling, ontwikkeld voor Stichting Bevrijdingspop, en City Marketing IJmuiden, waar onze studenten een mascotte voor hebben bedacht die ook daadwerkelijk is geproduceerd.’

Lerend netwerk
‘Voor onze studenten is het belangrijk dat ze direct in de praktijk aan de slag gaan en zich zo samen met docenten en het werkveld binnen een lerend netwerk kunnen ontwikkelen. Dat is ook belangrijk voor na hun afstuderen, omdat veel studenten ZZP’er worden en dus sterk afhankelijk zijn van hun netwerk. Van ondernemers hoor ik altijd terug dat ze het erg leuk vinden om met deze jonge doelgroep aan de slag te gaan, vooral omdat ze een andere kijk op de zaak hebben en komen met oplossingen waar zij zelf niet aan hadden gedacht.’

Vanaf september gaan de studenten in teams aan de slag met de binnengekomen vraagstukken. Aanmelden, meer informatie en contact:
frank.schoutens@inholland.nl

Kijk voor meer informatie over de opleiding Creative Business op: www.inholland.nl/cb.

Banengroei Waarderpolder essentieel voor de stad

RAP Fotografie - Ramon Philippo

Om ook op lange termijn een aantrekkelijk en toonaangevend bedrijventerrein te waarborgen, heeft de gemeente Haarlem onderzoek laten uitvoeren naar de toekomst van de Waarderpolder. Slimmer gebruik maken van de ruimte, verdere verduurzaming en inzetten op innovatie zijn de pijlers waarop verder moet worden gebouwd. Voorwaarden daarbij zijn onder meer een goede bereikbaarheid en het blijvend splitsen van wonen en werken.

Bruno Giebels: ‘De kracht van de Waarderpolder ligt in de diversiteit aan bedrijven.’

Het exclusief houden van de Waarderpolder voor bedrijven is één van de speerpunten van de Industriekring Haarlem (IKH). Omdat de stad Haarlem tegelijkertijd behoefte heeft aan meer woningen, kwamen IKH en gemeente tot het compromis om gedurende tien jaar geen woningbouw in de Waarderpolder toe te staan, met uitzondering van het Oostpoortgebied. IKH-voorzitter Bruno Giebels: ‘In dit onderzoek wordt nogmaals onderschreven dat het onverstandig is om wonen toe te staan in de Waarderpolder, ook ná die afgesproken tien jaar. Dat heeft enorme nadelige economische gevolgen.’

‘Gelet op de groei-ambitie van Haarlem, met 10.000 nieuwe woningen, is het zelfs noodzakelijk dat er banen bíjkomen om de verhouding inwonersbanen in Haarlem op peil te houden. Hier kan de Waarderpolder een zeer grote bijdrage aan leveren, als grootste bedrijvenpark van de stad.’

‘Om bij te kunnen dragen aan banengroei is het daarom van belang om naast het uitgeven van kavels slimmer gebruik te maken van de beschikbare ruimte, bijvoorbeeld door de hoogte in te gaan. Haarlem beschikt over een relatief hoogopgeleide bevolking die veelal buiten de stad werkt. Het realiseren van nieuwe, duurzame kantoorruimte in de Waarderpolder is daarom zeer noodzakelijk. Mooie voorbeelden zijn de geplande nieuwbouw van kantoorgebouwen aan de Oudeweg naast de Mercedes-dealer en het project Oostpoort. Ook al heeft het thuiswerken, met name de afgelopen maanden, een enorme vlucht genomen, we verwachten dat er nog altijd groei mogelijk is in dat segment.’

Kracht in diversiteit
‘Waar we als IKH altijd trots op zijn geweest, wordt in het onderzoek nog eens bevestigd: de kracht van de Waarderpolder ligt in de diversiteit aan bedrijven: maakindustrie, dienstverlening, handel, bouw en ga zo maar door. Daardoor zie je ook dat de impact van corona heel gebalanceerd is. Sommige bedrijven draaien omzetten als nooit tevoren, anderen hebben het echt heel erg zwaar. Vanuit de IKH wil ik die laatste groep een hart onder de riem steken en mijn bewondering uitspreken voor wat ik zie aan creativiteit en inzet om overeind te blijven. Maar voor de Waarderpolder als geheel toont het maar weer eens aan wat het belang van die diversiteit is.’

Bekijk het hele onderzoek op: www.industriekringhaarlem.nl

Lokale online zichtbaarheid nu nóg belangrijker

Het steunen van de lokale ondernemer is belangrijker en harder nodig dan ooit. Tegelijkertijd stijgen online uitgaven explosief en lijken mensen in de praktijk minder kieskeurig als het om afstand gaat. Grote webshops kunnen vaak binnen 24 uur naar alle uithoeken van het land versturen. En wie iets koopt, wil het nu eenmaal snel binnen hebben.

Pieter Borst van SDIM Online Marketing.

Een vreemde tegenstelling, die het belang van goede, lokale vind- en zichtbaarheid online bevestigt. Waar je in eigen stad of omgeving bewust op de fiets stapt voor de slager, bakker of boekenwinkel, is dat online minder vanzelfsprekend. Betekent het dat de grote webshops het hebben gewonnen? Dat hoeft zeker niet. Het gaat erom dat je als bedrijf gezien wordt tijdens de online zoektocht van de consument. Heb je de aandacht getrokken? Reken maar dat het feit dat je ‘in de buurt’ zit een grote meerwaarde heeft. Mensen doen onderzoek online, kopen online, maar even een winkel binnen kunnen lopen, is nog steeds van onschatbare waarde. Bovendien steun je zo de lokale economie.

Volgens Google wordt er nu 350x meer gezocht op zoektermen in combinatie met lokaal en dicht bij mij dan tien jaar terug. Tel het effect van mobiele zoekopdrachten daarbij op en je kunt concluderen dat lokale online marketing belangrijker is dan ooit. Begin vandaag door je als lokale speler online te profileren zoals je dat ook offline zou doen. Verzamel reviews, publiceer foto’s en video’s en eigen artikelen. Zorg dat je bedrijfspagina’s op Google, Facebook, Instagram en Pinterest strak en volledig zijn. Werk aan lokale SEO. Start een kleine campagne. Dat hoeft niet veel tijd te kosten en met kleine budgetten zijn prima resultaten mogelijk. Het effect van online op het resultaat in je winkel of vice versa is bovendien meetbaar. Kortom, zorg dat je digitale etalage opvalt!

Pieter Borst
www.sdim.nl

Geslaagde bedrijfsovername in corona-tijden

Een bedrijfsovername lijkt momenteel geen logische transactie. Uit het verhaal van Offsetkopie in Hoofddorp blijkt dat het, ook nu, mogelijk is.

Alle betrokkenen bij de overname, van links naar rechts: Joos Baltus, Rob Gulinck, Bas Bourgonje, Rob Beeren, Rob Boter en Mark van Vugt.

Het familiebedrijf verkopen, is een ingrijpende stap. Toch besluit Rob Boter hiertoe in juli 2018. Niet omdat hij uitgekeken is op zijn onderneming, maar om de continuïteit ervan te waarborgen en daarmee de toekomst van zijn personeel en zijn eigen gezin. Rob Beeren, overnamebegeleider bij adviesbureau Diligence, ondersteunt hem hierbij. ‘De broodnodige buffer tussen mij en de koper, iemand die relativeert en het proces bewaakt’, aldus Rob Boter.

Offsetkopie heeft in twee generaties een enorme naamsbekendheid opgebouwd. De expert in digitaaldruk werkt op HP-Indigo-kleurenpersen voor drukkerijen, reclamebureaus en vormgevers. Precies de schakel die Rob Gulinck, eigenaar van Unissant Grafische Groep, nodig heeft voor zijn doelstelling: het complete grafische productieparcours in eigen hand. In juni 2019 meldt hij zich bij Diligence. Hij neemt een overnameadviseur in de arm, Joost Baltus van de Prisma Advies Groep. ‘Zo’n tijdvretend proces kon ik er nu niet bij hebben. Daarnaast ben ik ongeduldig en is Joost diplomatieker.’

Onderbouwde prognoses
Met twee overnameadviseurs die haarfijn aanvoelen wanneer je moet meeveren of van je afbijten, verloopt het onderhandelingsproces gestaag. Begin januari ligt er een term-sheet op tafel. De financiering verloopt intussen naar wens. Bas Bourgonje, bedrijfsfinancieringsadviseur bij de Prisma Advies Groep, bracht eerder de financiën van Unissant onder dak bij Rabobank Haarlem-IJmond. Mark van Vugt, senior-accountmanager mkb aldaar, heeft dus al een helder beeld van de ondernemer Gulinck. ‘Rob had bewezen dit te kunnen en dat gaf vertrouwen. Daarnaast had Bas een sterk informatiememorandum opgesteld met onderbouwde prognoses, inclusief marges voor eventuele tegenvallers.’

Dat de huidige eigenaar via een earn-outconstructie aan de financiering bijdraagt, zorgt voor extra zekerheid. Dan escaleert de coronasituatie en komt de overname in gevaar. Wil Gulinck de transactie doorzetten? En vooral: hoe reageert de bank? Het laatste woord is aan de Rabobank. Mark van Vugt: ‘Natuurlijk waren er twijfels. Maar we wisten ook dat we aan tafel zaten met professionele partijen. Ondernemers die zich bewust waren van wat er gebeurde en cijfermatig aantoonden dat de bedrijven weerbaar waren.’

Daarmee is de overname van Offsetkopie op 1 juni een feit. Rob Beeren waardeert de opstelling van Van Vugt: ‘Andere banken waren waarschijnlijk afgehaakt. Onze doelstelling is bereikt.’ Hetzelfde geldt voor Rob Gulinck, die zijn grafische one-stop-shop gerealiseerd ziet en Rob Boter bij Offsetkopie betrokken houdt: ‘Hij is als oud-eigenaar de ziel van het bedrijf. Ik hou hem daarom, met al zijn kennis, graag aan boord.’ Boter heeft daar zin in, ook omdat hij zijn klanten via Unissant nieuwe diensten kan aanbieden.

 www.rabobank.nl/haarlem-ijmond

Mag verhuurder de sloten vervangen?

Een voorbeeld uit de praktijk. Een huurder betaalt al maanden geen huur en de verhuurder is het beu: hij maakt het de huurder onmogelijk om het pand nog langer te gebruiken. Waarom zou de eigenaar het pand ter beschikking blijven stellen, terwijl huurder zijn betalingsverplichtingen niet nakomt?

Fleur Groos.

De verhuurder vordert vervolgens betaling van de achterstallige huur, ook over de periode dat de huurder geen toegang tot het pand heeft gehad. Op zichzelf beschouwd is een verhuurder bevoegd om zijn verplichtingen op te schorten, wanneer de huurder tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen. Het (blijven) verschaffen van het huurgenot betreft echter een verplichting van de verhuurder die niet kan worden opgeschort. Want de inbreuk die de opschorting op deze verplichting maakt, kan achteraf niet meer ongedaan worden gemaakt. Het eenzijdig ontzeggen van de toegang tot het pand is om die reden in strijd met de verplichtingen van de verhuurder, omdat dat feitelijk neerkomt op een (tijdelijk) einde van de huurovereenkomst. Op grond van de wet is voor het beëindigen van de huurovereenkomst een opzegging, wederzijdse instemming of tussenkomst van de rechter vereist. Over de periode dat de eigenaar de huurder de toegang heeft  geweigerd, is die daardoor geen huur verschuldigd.

De zaak gaat verder: de verhuurder vervangt niet alleen de sloten, maar meent dat hij met de afsluiting de zaken in het pand, die toebehoren aan de huurder, pas hoeft af te geven nadat de huurachterstand is betaald. Het beroep op dit zogenaamde retentierecht faalt, omdat de zaken zonder toestemming van huurder in zijn macht zijn gekomen, waarmee het retentierecht niet rechtsgeldig is.

Betaalt uw huurder de huur niet of niet op tijd en wilt u weten wat u wel kunt doen als verhuurder? Neem dan geheel vrijblijvend contact met mij op.

Fleur Groos

www.groosadvocatuur.nl

Beursvloer Haarlem van Bedrijf & Samenleving gaat digitaal

Donderdag 18 juni stond in de grote foyer van de Philharmonie de Beursvloer Haarlem van Bedrijf & Samenleving op de agenda. Maar door het coronavirus kon een fysiek evenement niet doorgaan. Dus werd gezocht naar een andere manier om het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties met elkaar te verbinden. De Beursvloer Haarlem gaat daarom digitaal.

De crew van de Beursvloer Haarlem, van links naar rechts: Petra Jenz, Kim Aukema, Desiree Terwee en Marijke Aukema.

Petra Jenz heeft namens Bedrijf & Samenleving Beursvloer Haarlem onder haar hoede. ‘De kracht van onze Beursvloer is normaal gesproken het fysieke contact. Vertegenwoordigers van bedrijven communiceren direct met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, wat resulteert in een match. Dat is immers het uitgangspunt van de Beursvloer. Maatschappelijke organisaties vragen, het bedrijfsleven zorgt voor een passend antwoord, dan wel oplossing. De uitdaging was dit op een andere manier te organiseren.’

sMAAK
Die andere manier werd via de website helphaarlemhelpen.nl, waarop organisaties een dringende vraag of behoefte kunnen plaatsen. Bijvoorbeeld Restaurant sMAAK in Haarlem, dat jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt opleidt voor een baan in de horeca. Door de maatregelen rond het coronavirus kan het restaurant veel minder bezoekers binnen ontvangen. Daarom wil de exploitant de buitenruimte met planten en groen mooier maken en zoekt daarvoor een partner uit het bedrijfsleven.

Voordeel
Petra: ‘Ik heb er alle vertrouwen in dat de matches ook op deze manier tot stand komen. Ik bel momenteel met allerlei bedrijven die aan de fysieke Beursvloer deelnamen om ze te wijzen op dit alternatief. Het voordeel van de digitale manier van werken is dat je direct antwoord op je vraag krijgt. Onze taak is om op de achtergrond advies te geven. We kijken daarom mee naar de vragen die op de website worden gesteld. Bovendien letten we scherp op de verschillende veiligheidsaspecten. Pas als we zekerheid hebben dat alles klopt, komt het op de site te staan. Die is overigens ontworpen door een jongere die via ons Bedrijf & Samenleving project Gilde Gezel nu bij het online marketing bureau Blauwe Monsters werkt.’

www.helphaarlemhelpen.nl

Brouwerskolkje Exclusief klaar voor de toekomst

RAP Fotografie - Ramon Philippo

Bas Dortmundt, eigenaar van Brouwerskolkje Exclusief, zat de afgelopen coronamaanden niet stil. Het restaurant onderging een metamorfose. De weken van gedwongen horecastilte werden gevuld met schilder- en onderhoudswerk. En met plannen maken voor de toekomst, om de anderhalve meter samenleving en dus de veiligheid voor de gasten te garanderen.

Bas Dortmundt: ‘Ik heb het geluk dat ik een royaal terras kan uitzetten. Die anderhalve meter buiten vormt geen enkel probleem.’

De lente van 2020 was de zonnigste lente aller tijden. Dan smaken de druiven natuurlijk extra zuur voor een horecaonderneming als Brouwerskolkje Exclusief in Overveen, waar het op het royale terras heerlijk toeven is. Maar Bas Dortmundt is geen ondernemer die bij de pakken neer zit. Vol enthousiasme vertelt hij over zijn plannen vanaf 1 juni. ‘Na de corona zag de wereld er heel anders uit. Maar het was zoals het was. Daar moet je als ondernemer niet aan denken. Nooit omkijken, nooit het woordje ‘als’ gebruiken, maar denken in mogelijkheden. We hebben onder andere alles strak in de verf gezet en het noodzakelijke onderhoud gepleegd. We kunnen weer jaren vooruit.’

Tijdens het klussen en het gedwongen thuis blijven, ontstonden bij Bas Dortmundt en zijn medewerkers ideeën om de anderhalve meter afstand voor de gasten te garanderen. ‘Ik heb het geluk dat ik een royaal terras kan uitzetten. Die anderhalve meter buiten vormt geen enkel probleem. Bovendien zijn wij geen gelegenheid voor de massa. Dat willen we bewust niet zijn. Het oogt hier snel gezellig druk. Ik heb mijn ideeën onder andere via social media onder de aandacht van onze gasten gebracht. De reacties waren zeer enthousiast. Naast onze lunch van woensdag tot en met zondag organiseren we kleinschalige dinner events. Zo staat in juni kok Martijn Franzen een aantal avonden bij ons in de keuken. Dat slaat aan, de meeste avonden zitten al vol. Op onze website en Facebookpagina staan de gegevens. Ik hoop dat de situatie er snel van komt dat we hier weer partijen kunnen draaien. Dat is wat ik 2,5 jaar geleden helemaal voor me zag: een unieke, intieme locatie voor festiviteiten op maat; altijd te combineren met de lunch.’

www.brouwerskolkje.nl

Haarlemse horecaondernemers verwelkomen zakelijke gasten

Stefanie Lamers

Wie aan gastvrijheid in Haarlem denkt, denkt aan kroegen, terrassen, restaurants en hotels. Maar er is méér. Ook op het gebied van bijvoorbeeld congressen, seminars en trainingen heeft Haarlem veel te bieden. Het Haarlem Convention Bureau, onderdeel van Haarlem Marketing, promoot dit specifieke deel van de Haarlemse vergadermarkt. Onder meer met filmpjes over drie Haarlemse horecabedrijven, die met een aangepaste bedrijfsvoering de zakelijke gast weer ontvangen.

Rolf Vooges

Rolf Vooges (Vooges Centraal voor kleine bijeenkomsten), Niels Piscaer (congreshotel Van der Valk Hotel Haarlem) en Claudia van den Berg (Boutiquehotel Staats met vergaderfaciliteiten) kregen het half maart alle drie voor hun kiezen. Plotseling vielen hun zakelijke boekingen weg. Géén bedrijfsborrels, vergadersessies, personeelsbijeenkomsten, seminars, zakelijke overnachtingen of congressen meer. Rolf Vooges exploiteert behalve Vooges Centraal (achter NS-station Haarlem) ook een strandpaviljoen in Zandvoort. Als het weer plotseling verandert, moet hij daar flexibel ondernemen: ‘Een kwestie van hollen of stilstaan. Maar helemáál stilstaan zoals nu in de corona-crisis heb ik nog nooit meegemaakt.’

 

Niels Piscaer

Niels Piscaer van Van der Valk Hotel Haarlem was na een enorme verbouwing helemaal klaar om de klanten van dienst te zijn. Met maar liefst 20 congreszalen, waar nodig in combinatie met 314 kamers en nog eens 378 plaatsen in het restaurant. Toen kwam de corona-klap en werd het angstig stil. Nu pakken Piscaer en zijn circa 130 collega’s de draad weer op en hij is blij dat dat door het Haarlem Convention Bureau landelijk wordt uitgedragen.

Dat geldt ook voor zijn collega Claudia van den Berg van het 21 kamers tellende Staats. ‘We willen vooral laten zien wat er inmiddels wél mag en de zakelijke bezoeker weer verwelkomen.’

 

Claudia van den Berg

Volgens Nathalie Schuurbiers, manager van het Haarlem Convention Bureau, is het zaak om nú zo breed mogelijk te laten weten dat de zakelijke bezoeker weer veilig bijeen kan komen in Haarlem: ‘Congressen hebben een aanlooptijd van één tot anderhalf jaar. Daarom is het essentieel om zakelijk Haarlem goed te profileren. Wij doen dat onder meer met drie korte inspirerende video’s op www.events.nl, een gerenommeerde site voor ruim 37.000 eventprofessionals. Waarin we vertellen over zakelijk bijeenkomen in de 1,5 meter maatschappij en de blik op de toekomst.’

De video’s worden ook op de website van het Haarlem Convention Bureau getoond.

www.haarlemconventionbureau.nl

NOW 2.0 – wat gaat er veranderen?

De overheid heeft de NOW-regeling verlengd, maar de nieuwe regeling, NOW 2.0, kent ook wijzigingen. Wat zijn die wijzigingen in de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid en waar moet u rekening mee houden?

Philippine Hoyng

Vanaf 6 juli kan een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht, evenals onder de NOW, een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij het UWV. Dit keer voor juni, juli en augustus, zodat ze hun personeel kunnen doorbetalen. De subsidie wordt verhoogd naar 40 procent. Daarmee gaat de NOW 2.0 ook een bijdrage leveren aan andere kosten dan alleen de loonkosten. De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in de maanden januari-maart wordt in de al lopende NOW-regeling maart ook als uitgangspunt genomen. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven, zoals strandtenten.

Een belangrijke beperking van de NOW 2.0 is dat een bedrijf dat gebruikmaakt van de regeling over het jaar 2020 geen winstuitkering aan
aandeelhouders mag doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie mag uitkeren en geen eigen aandelen mag inkopen. In de NOW 2.0 blijft de boete bij ontslag bestaan, maar dit geldt niet langer voor ontslag op bedrijfseconomische gronden. Bedrijven moeten bij de aanvraag wel verklaren dat er overleg met de vakbonden zal plaatsvinden als zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen. De wettelijke bescherming bij ontslag, evenals het verschuldigd zijn van de transitievergoeding, blijft gewoon gelden.

Werkgevers die de NOW 2.0 aanvragen, moeten hun werknemers gaan stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Voor mensen die hun werk dreigen te verliezen of al verloren hebben, evenals flexwerkers en zzp’ers die geen opdrachten meer krijgen, zal het crisisprogramma ‘NL leert door’ komen. Waarmee ze vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen, om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie.

Philippine Hoyng
HoyngDeMönnink Advocatuur & Mediation
phoyng@hoyngdemonnink.nl

Lokale producten inspireren voor goede doelen kokende chefs

Het is best bijzonder dat ons eten over het algemeen van ver komt. De ingrediënten voor een complete maaltijd leggen gezamenlijk gemiddeld 30.000 km af voor alles bij elkaar op het bord ligt. Dat kan en moet anders vinden veel consumenten en producenten. De behoefte om te weten waar voedsel vandaan komt en hoe het wordt geproduceerd, wordt steeds groter.

Imko Binnerts vertoonde, op gepaste afstand, zijn culinaire kunsten voor cliënten van Heliomare.

Rabobank speelt als grote Food & Agri financier een belangrijke rol in het verkorten van de voedselketens. Dat begint gewoon om de hoek. Juist in deze bijzondere tijd blijkt dat er behoefte is aan lokaal geproduceerd voedsel. De pas ontstane samenwerking Rabobank Haarlem-IJmond wilde daar in haar omgeving concreet iets mee doen. De bank haalde daarom pakketten van Noordzeevis uit IJmuiden en verse groente van lokale leveranciers van Van Streek uit Spaarnwoude naar gerenommeerde chef-koks uit de regio. Die gingen daar op originele wijze mee aan de slag.

Pepijn ten Have van Fishbar Monk uit Haarlem, René Pluijm van Pluijm’s eetbare wereld uit IJmuiden en Imko Binnerts van Puur Zee uit Wijk aan Zee kregen alle vrijheid, om naar eigen inzicht met deze vis en groente een culinair verantwoorde maaltijd te bereiden voor verschillende doelgroepen. In Haarlem werden de dak- en thuislozen bij HVO Querido verrast, de zorgmedewerkers van Zorgbalans bij Velserduin genoten van de aandacht die ze kregen en cliënten van Heliomare lieten zich de maaltijd eveneens goed smaken.

Hartverwarmend

Jerry Notenboom, directievoorzitter van Rabobank Haarlem-IJmond is trots: ‘Een doelstelling van onze nieuwe bank is het leggen van verbindingen tussen verschillende partijen, ondernemers en bestaande en potentiële klanten. Het is waanzinnig om te merken dat we met dit project daar een fraai begin mee hebben gemaakt. Dat de chefs, juist in deze tijd, de moeite namen om een maaltijd te maken voor mensen die extra aandacht verdienen, is hartverwarmend. We hopen dat de aandacht voor de lokaal geproduceerde producten na de coronacrisis aanhoudt, zodat we samen stappen kunnen maken.’

www.rabobank.nl/lokale-bank/haarlem-ijmond