Inschrijving open Prinsjesdag Lunch

De zevende editie van de Haarlemse Prinsjesdag Lunch gaat dit jaar gewoon door, wel met corona-gebonden beperkingen, en staat op de agenda voor dinsdag 15 september. Het Haarlemse evenement met een knipoog naar Den Haag wordt dit jaar gehouden bij Van der Valk Hotel Haarlem op de geheel vernieuwde etage op de tweede verdieping.

ROC Nova College zal in samenwerking met Hotel Haarlem de lunch verzorgen en gastspreker is deze editie Bas Jacobs, als econoom verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De gastencapaciteit is door de corona-spelregels dit jaar beperkt. Tickets zijn daarom nu al te bestellen via de website en de organisatie adviseert iedereen dat op tijd te doen. De Prinsjesdag Lunch wordt georganiseerd door Kennemer Business zakennetwerk, in samenwerking met Industriekring Haarlem en verschillende ondernemers en bedrijven.

haarlemseprinsjesdaglunch.nl

Dak verzilveren met zonnepanelen

De gemeente Haarlem en Parkmanagement Waarderpolder willen ondernemers stimuleren zonnepanelen op het dak te plaatsen, op weg naar een energieneutrale stad. Eigenaren van bedrijfspanden met een dak van minimaal 500 m² worden gratis begeleid bij het indienen van een subsidieaanvraag en bij de eerste stappen voor het regelen van een zonnestroominstallatie.

Met het project ‘Verzilver uw dak’ geeft de provincie Noord-Holland een impuls aan de ontwikkeling en realisatie van grootschalige zonnesystemen op bedrijfsdaken. Ondernemers kunnen een gratis dakscan aanvragen, waardoor duidelijk wordt wat de mogelijkheden zijn. Voorwaarde is wel dat er een grootverbruikersaansluiting (>3x80A) aanwezig is of dat de eigenaar bereid is die te plaatsen. Eind september is een online informatiebijeenkomst gepland voor geïnteresseerden.

www.overmorgen.nl/verzilveruwdak

Netwerken met een Sparkz

Afgelopen week kwamen voor de eerste keer sinds de lockdown de leden van Sparkz Networking weer bij elkaar. Voor een borrel en diner bij Landgoed Groenendaal. Precies op 1 juli, zodat 100 mensen welkom waren voor het live event van het in 2014 opgerichte netwerk voor ondernemers en beleidsmakers. ‘De netwerkhonger bleek groot’, aldus voorzitter Luuk Rensen. ‘De aanmeldingen kwamen heel snel binnen.’

Sparkz Networking – met rond de 110 leden – is een actieve club, die maandelijks bij elkaar komt. De Zeepkist is een vast onderdeel van de bijeenkomsten en ook 1 juli werd daarvan veel gebruik gemaakt. Met als thema ‘De Corona Business Blues’; ervaringen van ondernemers tijdens de afgelopen periode. Wat ging goed? Wat ging fout? En wat zijn je post-corona voornemens? Luuk Rensen: ‘Het waren mooie, soms trieste, maar altijd inspirerende verhalen. Het gaf veel stof tot discussie tijdens het diner.’

www.sparkznetworking.nl

TOFA voor flexwerkers

Ook voor flexwerkers met gederfde inkomsten over de periode maart, april en mei 2020 is er nu een noodsteunregeling: de TOFA. Via de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten kunnen flexwerkers die aan de voorwaarden voldoen een tegemoetkoming krijgen van in totaal 1.650 euro bruto.

Met de regeling worden flexwerkers geholpen die geen recht hebben op andere uitkeringen, zoals de bijstandsuitkering, Bbz, TOZO, WW of Wajong. Het drempelbedrag om in aanmerking te komen voor de noodsteun is vastgesteld op een inkomen van minimaal 400 euro bruto in februari, waardoor onder meer studenten van de regeling gebruik kunnen maken. De tegemoetkoming geldt als loon voor een periode van drie maanden, maar wordt in een keer uitbetaald. De TOFA wordt uitgevoerd door het UWV en de aanvraagprocedure staat 3 weken open, tot en met 12 juli.

www.kvk.nl/corona

Aandelen in strijd tegen corona

Hotel & Chateau Marquette in Heemskerk wil met de opbrengst van een aandelenemissie de coronacrisis overleven. Directeur/eigenaar Erik Kuiper van den Berg vertelt aan Goede Zaken TV dat hij voor 500.000 tot 750.000 euro aan certificaten verkoopt en zo structureel het financieel fundament van zijn bedrijf verstevigt: ‘Ik verlaag de schulden, bouw reserves op en ben in de toekomst minder kwetsbaar voor eventuele tegenvallers.’

Haarlemmer Erik Kuiper-van den Berg exploiteert sinds 2018 met zijn bedrijf Relaxed Hospitality Group (RHG) een restaurant, evenementenlocatie en een 65 kamers tellend hotel op het landgoed in Heemskerk. Om de corona-klap op te kunnen vangen kiest hij voor een radicale koerswijziging: ‘Met het oog op de toekomst wil ik mijn financieringslasten structureel verlagen, reserves opbouwen en de organisatie stabieler maken. De aandelenuitgifte moet mij in staat stellen om zelf het stuur in handen te houden.’ Een certificaat kost 100 euro.

Het interview is te zien op: www.linkedin.com/company/goede-zaken

Donaties voor Gouden Hart biljetten

RAP Fotografie - Ramon Philippo

Niet alleen particulieren maar ook steeds meer Haarlemse organisaties steunen de actie Heel Haarlem Helpt. Binnenkort worden de eerste Gouden Hart biljetten uitgereikt aan zorgverleners van het Spaarne Gasthuis, die daarmee aankopen kunnen doen bij bijna 100 aangesloten, lokale ondernemers. Vanuit de gedachte: één doneeractie, twee goede doelen.

Honderden biljetten en duizenden euro’s zijn inmiddels beschikbaar, die ten goede komen aan de Haarlemse economie. Naast verschillende anonieme donaties werd een bijdrage geleverd door onder meer de personeelsvereniging van de gemeente Haarlem, het Rabobank Coöperatief Fonds, BIZ Binnenstad, Vrijmetselaarsloge ‘Ad Lucem Et Pace’, De Wereld van Jansje en de Haarlems Hemelse BBQ.

Kleine Haarlemse ondernemers die door het (deels) sluiten van hun zaak hun omzet fors hebben zien afnemen, kunnen zich nog steeds aanmelden voor de Gouden Hart actie. Daar zijn geen kosten aan verbonden.

www.heelhaarlemhelpt.nl

Initiatievencafé nieuwe stijl

Het Initiatievencafé wil graag een podium bieden aan betrokken Haarlemmers en doet dat deze editie digitaal. Beginnende en gevorderde initiatiefnemers krijgen de kans zich te presenteren en in contact te komen met andere personen of partijen die ze verder kunnen helpen. Op 22 juni is iedereen tussen 17.00 en 18.30 uur welkom om, via Microsoft Teams, live te pitchen, advies te geven en zichzelf te laten inspireren.

Tijdens het Initiatievencafé presenteren Haarlemmers hun idee om de stad een fijnere plek te maken om te wonen, werken of te verblijven. Dat doen ze voor een breed publiek, bestaande uit onder meer ondernemers, ambtenaren, wijkraden, maatschappelijke organisaties en Rabobank. Na aanmelding ontvangen deelnemers een link voor de online sessie. Iedereen die wil pitchen kan zich tot 14 juni melden voor de gratis online training Pitchen met Passie door Paul Bierman.

initiatief@haarlem.nl

Nieuwe aflevering Goede Zaken TV

In de profilering van Haarlem zijn de pijlers cultuur, horeca en winkels van eminent belang. Dat zijn precies vakgebieden waarop als gevolg van de coronacrisis harde klappen (gaan) vallen. Directeur Anne-Marije Hogenboom van Haarlem Marketing vertelt aan Goede Zaken TV wat daarvan de gevolgen kunnen zijn en hoe Haarlem daar het beste mee om kan gaan.

Nieuwe aflevering Goede Zaken TV

Meteen na het uitbreken van de corona-crisis nam het thuisverbruik van koffie en thee enorm toe. Directeur Mikkel Levelt van koffiebranderij en theehandel Simon Levelt in Haarlem zag wat dat betreft haar webwinkel als het ware ontploffen. En in de 43 Lévelt-winkels was het van de ene op de andere dag wat zij noemt ‘kerstdrukte’.

Aan Goede Zaken TV vertelt Mikkel Levelt hoe alle zeilen bijgezet moesten worden om op koers te blijven.

De meeste werkgevers deugen

Er komen momenteel regelmatig (grote) bedrijven negatief in het nieuws naar aanleiding van hun keuzes in corona-tijd. Bijvoorbeeld omdat er ondanks fraaie winsten en dividenduitkeringen in voorgaande jaren nu overheidssteun wordt aangevraagd, er grote groepen werknemers worden ontslagen of de betalingstermijnen (nog) verder worden opgerekt.

Vanuit de gedachte dat de meeste bedrijven wél deugen, zijn de in Haarlem woonachtige ondernemers Marc-Peter Pijper (Viisi Hypotheken) en René Brouwers (Great Place to Work) gestart met het platform ‘Wie zet jij op één?’. Daarmee willen ze een positief geluid laten horen vanuit de ondernemers die zich ook nu inzetten om goed om te gaan met hun mensen, klanten en leveranciers – en proberen om samen tot intelligente oplossingen te komen. Ongeveer 200 ondernemers, van zzp-ers tot multinationals, sloten zich al aan bij het platform, dat geleidelijk verder moet groeien om een steeds grotere stem te geven aan de bedrijven die ook in zwaar ondernemersweer solidariteit hoog in het vaandel hebben staan.

Meer informatie en (kosteloos) aansluiten: www.wiezetjijopeen.nu, of bekijk de ‘Mama Gaia Talk’ met de initiatiefnemers.