Zakenmensen naar Parnassia aan Zee

Dinsdag 4 juni staat de Lente Borrel van Kennemer Business zakennetwerk op het programma. Deze editie wordt georganiseerd bij het onder een nieuwe eigenaar gerestylde Parnassia aan Zee, in het prachtige duingebied van Bloemendaal en Overveen. Tijdens de gemoedelijke ondernemersborrel kunnen zakenmensen bijpraten met bekenden en kennismaken met nieuwe mensen. Naar keuze is de borrel uit te breiden met een uurtje speeddating en/of een buffet.
Nieuw is de Top 3 van Kennemer Business tips rond 17.45 uur. Naast een korte boekpresentatie, door Jeltje de Vries van De Vries Van Stockum Boeken, zal het allereerste nummer van de Haarlemse zakenglossy HRLM-Z worden gelanceerd. Alle gasten van de Lente Borrel krijgen een gratis exemplaar mee. De borrel is voor zakenmensen open toegankelijk, wel even vooraf aanmelden.

www.kennemerbusiness.nl/evenementen/lenteborrel

Jos Burgers gastspreker Prinsjesdag Lunch

De organisatie van de Haarlemse Prinsjesdag Lunch heeft dit jaar Jos Burgers weten te strikken als gastspreker. Burgers vervulde tal van functies in verkoop, marketing, beroepsonderwijs en bedrijfsadvies en heeft een brede blik op het functioneren van bedrijven. De auteur van bestsellers en veelgevraagde spreker over klantgerichtheid, marketing en relatiemanagement behoort tot de top van de managementsprekers van Nederland. Hij verzorgt tijdens de Prinsjesdag Lunch een presentatie voor een publiek van 150 ondernemers en directeuren van bedrijven in de Haarlemse regio. Het  zakenevenement vindt plaats op de derde dinsdag van september. Tickets bestellen kan via de website.

www.haarlemseprinsjesdaglunch.nl

Pergezicht

‘Ja, ik heb een belachelijk trackrecord. Dat klinkt arrogant, maar zo bedoel ik het niet.’ Daan is van de muziek. Toetsenist, producer, festivalprogrammeur, platenbaas, manager én jurylid op tv, hij is het allemaal geweest. Bij Sony, Talpa én als zelfstandig ondernemer. ‘Stil In Mij van Van Dik Hout, dat was ook mijn doorbraak. Ik heb best wel geleurd met die demo, maar toen het eenmaal los ging…De eerste single heb ik uitgereikt tijdens bevrijdingspop in 1994. Straks op 5 mei is dat 25 jaar geleden.’

Daan studeerde Econometrie aan de UVA, in Amsterdam. ‘Daar ben ik mee gestopt, het rommelen met muziek vond ik veel te leuk.’ Niet veel later had hij zijn eerste geluidsstudio. ‘In die eerste periode heb ik echt van alles gedaan. Orkestbanden inspelen, jingles voor de VARA, enz. Ik kan zelf redelijk piano spelen, een vriend speelde gitaar en ik had een drumcomputer en sampler voor de drums en alle andere sounds. Ik was gewoon een jonge gast.’

‘De muziekwereld kende ik niet, ik ben er gewoon als een onstuimige ondernemer ingedoken.’ De rest is geschiedenis, daar kan Daan met smaak over vertellen. Nu beweegt hij zich meer op de achtergrond. ‘Ik adviseer zangers en bands bij alles wat ze doen. De muziekwereld is natuurlijk enorm veranderd. Vroeger kon je een band succesvol maken, via de radio bijvoorbeeld. Dat was een kwestie van strategisch brengen.’

‘Eerst de introductie-single en vervolgens het liedje met hitpotentie. Als dat nummer Alarmschijf werd en de Top 40 in denderde, dan was succes verzekerd. Geld verdienen deed je grotendeels met het verkopen van albums en singles.’

Lees verder op www.pergezicht.nl/daan-van-rijsbergen

Op Pergezicht.nl vertelt Jan Glas de verhalen van ondernemers. Goede Zaken plaatst maandelijks één van deze verhalen.

Nieuwe voorzitter Jong Management

Evert Jan Heijn (links) draagt de voorzittershamer over aan Richard van den Heuvel (rechts).

Evert Jan Heijn heeft de voorzittershamer van netwerkclub Jong Management Haarlem overgedragen aan Richard van den Heuvel. De ondernemer uit Overveen participeert met zijn bedrijf Cerro Management Services in een aantal groeiende ondernemingen en adviseert diverse andere ondernemers.

Jong Management is een vereniging voor ondernemers, directeuren en managers tot 40 jaar en is gelieerd aan VNO-NCW. De vereniging telt 30 kringen door heel Nederland en ruim 1000 leden, die werkzaam zijn in marktgerichte ondernemingen en organisaties. Doel is de leden in de gelegenheid te stellen netwerken op te bouwen, ervaringen uit te wisselen, kennis en inzicht te verwerven op sociaal-economisch en managementgebied en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van nieuwe inzichten.

www.jongmanagement.nl

De Middenweg

In WNL op Zondag op 31 maart interviewde Rick Nieman MKB-voorzitter Jacco Vonhof, over de zorgen onder ondernemers over de kosten van de klimaatambities van het kabinet. Te snel, te duur. En dat er daarom zoveel mensen op Forum voor Democratie (FvD) hebben gestemd, onder wie Vonhof.

Na van origine Driehuizenaar Pim Fortuyn heeft nu van origine Heemstedenaar Thierry Baudet zichzelf met FvD als politieke komeet van de electorale onvrede gelanceerd. Fortuyn maakte verbaal school met ‘de puinhopen van paars’ en Baudet met ‘de brokstukken van onze beschaving.’ Nogal grote woorden als je bedenkt dat juist in de week van de provinciale statenverkiezingen (want daar ging het om) het CBS bekendmaakte dat Nederlanders in de wereld het op vier na gelukkigste volk zijn. Rondom Haarlem zijn we zeer gemiddeld gelukkig, aldus de geluksmonitor van het CBS uit 2017. Velsenaren zijn zelfs bovengemiddeld gelukkig. Amsterdammers juist minder.

Fortuyn kwam en Baudet komt uit de middenklasse. Zuid-Kennemerland is een typische middenklasse-omgeving met bovengemiddeld veel werknemers in de dienstensector en de (semi-)overheidssector. Het is niet grootstedelijk, maar heeft ook geen plattelandsmilieu. Zuid- Kennemerland is in vele opzichten vooral zeer gemiddeld, met een groot middenstandsmilieu van kleine ondernemers. Niet links en niet rechts. Welvarende en wellevende mensen die eventuele onvrede achter hun kiezen houden. Tot in het stemhokje. Vooral deze middenklasse is zeer gevoelig voor gepercipieerde dreigingen waarvan men zelf (nog) geen directe gevolgen ondervindt, zoals immigratie (die meestal neerslaat in de grote steden) en toekomstige klimaatmaatregelen (alleen nieuwbouwwoningen moeten versneld ‘van het gas af.’)

Is er werkelijk iets verontrustends aan de hand? Dat niet, maar als GroenLinks roept dat ‘de industrie’ voor de CO2- reductie moet opdraaien, dan denken veel Zuid-Kennemers: Dat is de luchtvaart, Schiphol en Tata Steel. Dat zijn onze banen. De Zuid-Kennemers, met in hun regio veel Natuurmonumenten zoals de duinen, bossen en oude landgoederen, dragen de natuur en het milieu heus een warm hart toe. Maar politiek moet niet te hard van stapel lopen. De middenklasse kiest nu eenmaal meestal de middenweg.

Erwin van den Brink is journalist en bladenmaker.

Van oude jeep tot autohotel

Op zijn 18e tikte Marien van Schie een oude jeep op de kop. Het werd de eerste in een rij van klassieke, met name Engelse auto’s. Al snel liep Van Schie tegen een probleem aan: waar parkeer je zo’n bijzondere auto? Nog los van steeds schaarsere parkeerruimte: als je een ritje wilt maken, is er zomaar kans dat de accu leeg is of de banden plat zijn. Samen met vriend en medeautofanaat René Potma werd er daarom een oud pand in IJmuiden aangekocht, dat inmiddels volledig is omgebouwd tot een heus autohotel.

Eigenaren van (bijzondere) auto’s kunnen er parkeerruimte huren, waarbij de auto wordt onderhouden, zodat deze altijd startklaar is. Daarnaast voeren de twee ondernemers een restauratiebedrijf, maar dan alleen voor DBS Aston Martins, die grote bekendheid verwierven dankzij de James Bond-films. De letters DB zijn de initialen van de iconische oud-eigenaar van Aston Martin: David Brown. Potma en Van Schie hebben zelfs een Aston staan die van Brown zelf is geweest. Naar hem is hun bedrijf dan ook genoemd: David Brown Services. Het gevolg van een uit de hand gelopen liefhebberij.

Risico’s werkgever bij bedrijfsuitjes

Met het voorjaar voor de deur worden de nodige bedrijfsuitjes gepland. Voor het ene bedrijf hoort alcohol daarbij, terwijl dat voor een ander bedrijf juist ‘not done’ is. Voor de werkgever is een borrel/uitje echter niet geheel zonder risico’s, als een werknemer tijdens of kort na het bedrijfsuitje schade lijdt of aan een derde toebrengt.

Een werkgever is verplicht om het werk van haar werknemers zodanig in te richten dat schade tijdens de uitoefening wordt voorkomen. Daar horen ook het treffen van maatregelen en verstrekken van aanwijzingen bij, die redelijkerwijs nodig zijn om eventuele schade te vermijden. De werkgever is aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werk lijdt. Tenzij de werkgever aantoont dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan of dat de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.

Indien een werknemer schade lijdt tijdens of kort na een borrel/uitje kan de werkgever aansprakelijk zijn. Bij de beoordeling zijn onder meer de volgende omstandigheden van belang:
– Vindt het bedrijfsuitje/de bedrijfsborrel plaats op de werkplek of op een externe locatie?
– Vindt het bedrijfsuitje/de bedrijfsborrel plaats in werktijd of eigen tijd?
– Is de werknemer verplicht (al dan niet vanuit zijn functie, de zogenaamde morele plicht) aanwezig te zijn bij het bedrijfsuitje/de bedrijfsborrel of is aanwezigheid/deelname vrijwillig?

Afhankelijk van het antwoord op deze vragen, wordt beoordeeld of de werkgever aansprakelijk is voor de door de werknemer geleden schade. Voor de werkgever bestaat een (soms vergaande) zorgplicht met betrekking tot een door de werkgever georganiseerd bedrijfsuitje/-borrel. Deze zorgplicht wordt groter naarmate er meer kans is op schadeveroorzakend gedrag. Het (laten) deelnemen aan gevaarlijke activiteiten tijdens een bedrijfsuitje/-borrel of het gebruik van alcoholhoudende dranken zijn voorbeelden van omstandigheden die er toe leiden dat de kans op een ongeluk en schade worden vergroot.

Philippine Hoyng, Tanger Advocaten (023-512 14 00 of p.p.hoyng@ tanger.nl)

Beursvloer in Philharmonie

Bedrijf & Samenleving organiseert donderdag 6 juni in de Philharmonie de 15e editie van de Beursvloer Haarlem; de ontmoetingsplaats en het netwerk waar bedrijven en maatschappelijke organisaties elkaar treffen. Het concept is eenvoudig. Maatschappelijke organisaties hebben behoefte aan kennis, klussen, materialen en/of helpende handen. Op hun beurt hebben bedrijven behoefte aan een juiste match, die past binnen hun netwerk en maatschappelijk imago.

Deelnemers ontmoeten elkaar in de foyer van de Philharmonie, voor deze keer omgetoverd tot een echte beursvloer. Als de gong heeft geklonken, brengen hoekmannen partijen bij elkaar, worden matches gemaakt en door de notaris bekrachtigd. Het draait om vraag en aanbod, maar wel met gesloten beurzen. De Beursvloer wordt aan elkaar gepraat door spreekstalmeesters Dolly Bellefleur en Dieuwertje Blok.

Bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen zich opgeven via:
beursvloer@bedrijfensamenleving.nl

Innovatiecafé

Vrijdag 12 april wordt voor de tweede keer het Innovatiecafé gehouden, een initiatief van Rabobank Haarlem en Omstreken, gemeente Haarlem, Sociëteit Vereeniging, De Coalitie en Hogeschool Inholland. Jaap Sluis interviewt ondernemers over de manier(en) waarop zij werk maken van innovatie.  Besproken worden innovaties op het gebied van duurzaamheid, arbeidsmarkt, technologie, robotica of circulariteit. Na de opening door wethouder Robbert Berkhout vertelt Ruud Mudde over zijn SandcleanR en Pals Brust over UPSET Textiles. Niels Lauwers van 30MHz weet alles van sensortechnologie in de agri-business, terwijl Rudy Snippe de innovatie-column voorleest en Robbert Mica uitlegt hoe technologiebedrijf VanderSat satellietgegevens gebruikt om oogsten en overstromingen te voorspellen.

Inloop vanaf 15.30 uur. Aanmelden via: sluis@decoalitie.nl

Inclusief werkgeven

Adam van Noort

De juiste route voor werkgevers die inclusief willen werkgeven, daar ging het om tijdens de ontbijtsessie eerder deze maand in Seinwezen, georganiseerd door het regionale Werkgevers Servicepunt. Onderwerp van gesprek was het bieden van mogelijkheden aan iedereen die een baan wil vinden, maar daar niet gemakkelijk en zelfstandig aan kan komen. Bijvoorbeeld door een beperking.
Drie werkgevers werden geïnterviewd: Masha Vos (Vos Supermarkten, Haarlem en Zaanstreek), Marjan Steenbergen (Budgetbroodjes, Beverwijk) en Andrew van Hoeven (Holland Casino, Zandvoort). Alle drie gaven ze inzicht in hoe mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in hun bedrijven aan het werk zijn. Het waren niet alleen juichverhalen, maar wel veel tips over hoe werkgevers en collega’s open moeten staan voor inclusief werkgeven.

www.wspzuidkennemerlandenijmond.nl