Economische kansen voor de regio: windparken op de Noordzee

De deelnemers van het BeterBusiness netwerk verzamelden zich op 18 juni in het informatiecentrum van Tennet in Wijk aan Zee. Mike Rijkers: ‘Het doel van deze bijeenkomst is om de partners van BeterBusiness de omvang van nieuwe ontwikkelingen binnen de energietransitie te laten ervaren. Zo kunnen zij beter inspelen op de economische kansen die dit voor hun organisatie biedt.’

Na een hartelijk ontvangst, gaf Dionne Ruurda, directeur Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP) in haar presentatie een uitgebreide kijk in de wereld van de offshore energietransitie en -leverantie. Een bolwerk van innovatie, werkgelegenheid en grote getallen. Zo heeft de overheid samen met de ketenpartners voor 2030 als target gesteld dat 21 gigawatt (verder: GW) uit windmolenparken opgewekt moet gaan worden, tegenover de 4,5 GW op het moment van dit schrijven; voor 2050 is het doel maar liefst gesteld op 71 GW. Zet hier eens tegen af dat de nog resterende vier kolencentrales in Nederland slechts 3,9 GW produceren.

Tennet Windmolenparklocatie Wijk aan Zee
Na de afsluitende vragensessie, snelde iedereen naar de bus om een bezoek te brengen aan de werkzaamheden bij het landingspunt van de stroomkabel in het strand van Wijk aan Zee. Deze kabel wordt doorgetrokken naar het 23 voetbalvelden beslaand transformatorstation. Dit station is bedoeld om drie nieuwe windmolenparken op de Noordzee aan te sluiten op het hoogspanningsnetwerk van Nederland. Deze drie windparken gaan een totaal van 2,1 GW leveren. ‘

De Noordzee speelt een sleutelrol in het realiseren van een klimaatneutraal energiesysteem dat betrouwbaar en betaalbaar is […] Het Noordzeekanaalgebied heeft de potentie om dé regio van Nederland voor offshore energie van de toekomst te worden.’ (AYOP, 2023)

Naast de uitbreiding van de windparken, zullen ondergrondse CO2-opslag, waterstofopslag,   zonne-energie, golfslagenergie ook een grote rol gaan spelen bij de energietransitie. En juist het Noordzeekanaalgebied heeft vanwege haar gunstige ligging de potentie om dé regio voor de offshore energie van de toekomst te worden.

Werkgelegenheidsvraagstuk voor de regio
De offshore-energiesector is dus volop in beweging en blijft innoveren. De regio Noord-Holland gaat een cruciale rol vervullen bij de installatie, het onderhoud en de ontmanteling van de huidige en toekomstige windmolenparken op zee. Met de opschaling naar ruim 70 GW productiecapaciteit op zee in 2050, is werkgelegenheid een gouden kans voor de regio. Significant bij deze ontwikkelingen is ook dat bijvoorbeeld Vattenfall en Eneco onderhoudsstations in Noord-Holland hebben geplaatst.

BeterBusiness partner Caroline van Blerkom onderschrijft deze kansen voor de regio. Zij biedt met haar bedrijf Lexicon taal- en communicatietrainingen aan, waarbij het goed uitoefenen van een functie centraal staat. ‘Het Nederlands leren voor anderstaligen gaat een enorme vlucht nemen. Veel Nieuwlanders hebben namelijk wel de skills, maar missen door de taalbarrières de aansluiting op de arbeidsmarkt.’

Op de afsluitende borrel ten slotte, vroegen de deelnemers de aanwezige technici van Tennet het hemd van het lijf. Zelf ook geïnteresseerd in deze materie? Aarzel niet om het informatiecentrum een bezoekje te brengen.