Energie-regelingen voor ondernemers

Voor het grootste deel van het mkb komt een prijsplafond voor de energierekening. Vanaf 2023 geldt een aangepast maximumtarief over verbruik tot 1.200 m3 gas en 2.900 KWh elektriciteit. Over alles wat daarboven wordt verbruikt, betalen ondernemers de marktprijs. In november en december 2022 krijgen ondernemers al 190 euro korting per maand op de energierekening.

Energie-intensieve bedrijven komen vanaf 1 november dit jaar in aanmerking voor Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK). Het gaat om ondernemers die jaarlijks meer dan 5.000 m3 gas of 50.000 kWh elektriciteit verbruiken en bij wie minimaal 12,5 procent van de omzet bestaat uit energiekosten. De tijdelijke TEK-regeling is aan te vragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

 

Voor meer informatie: www.kvk.nl