Haarlemse Ondernemers Sociëteit stopt

Netwerkvereniging de Haarlemse Ondernemers Sociëteit, kortweg HOS, heeft besloten er een punt achter te zetten. Het bestuur heeft hier, ‘na urenlang kniezen, peinzen en tobben’, toe besloten. Dit onder meer vanwege het dalende ledenaantal en omdat het, mede als gevolg van prijsstijgingen, steeds moeilijker is om tegen redelijke prijzen de catering rond te krijgen.

De HOS stond bekend als een netwerk waarbij het sociale aspect heel belangrijk was én waar vele bekende sprekers langskwamen om ondernemers te inspireren. Zoals Jelle Brandt Corstius, Erik Scherder, Charles Groenhuijsen, Annemarie van Gaal en Victor Mids. In het nieuwe jaar vindt de laatste bijeenkomst van de HOS plaats, op dinsdag 16 mei.

www.hos-haarlem.nl