Rabobank Haarlem-IJmond samen verder

Om de kwaliteit van de financiële dienstverlening te versterken, is het voornemen om Rabobank Haarlem en Omstreken en Rabobank IJmond per 1 mei 2020 samen te voegen. De ledenraden zijn al geïnformeerd en nemen eind maart een besluit over het voorstel. Voorafgaand worden de leden van beide banken nog gehoord.

Van links naar rechts: Mart Pfeiffer (waarnemend directievoorzitter Rabobank Haarlem en Omstreken), Jerry Notenboom (directievoorzitter Rabobank IJmond), Johan Kerkhoff (voorzitter RvC Rabobank Haarlem en Omstreken), Frans Baud (voorzitter RvC Rabobank IJmond).

De keuze voor Haarlem en IJmond is logisch. De overeenkomsten tussen beide banken en gebieden zijn een goed uitgangspunt voor een vruchtbare samenwerking. Johan Kerkhoff, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Rabobank Haarlem en Omstreken: ‘Door onze krachten te bundelen zijn wij als bank in staat onze klanten beter te bedienen en meer maatschappelijke impact te realiseren in het gebied Haarlem-IJmond.’ Jerry Notenboom, directievoorzitter Rabobank IJmond vult aan: ‘Door samen verder te gaan als één bank kunnen we kennis, kunde en kwaliteit beter bundelen. Dat heeft een positieve invloed op onze continuïteit en geeft onze medewerkers de ruimte zich verder te specialiseren.’

www.rabobank.nl/haarlem