Tag Archief van: Actieprogramma Impact Ondernemen

Nieuwe bestemming voor Haarlemse reststromen

Het Seinwezen vormde op 5 juli het duurzaamheidstoneel voor de Haarlemse Waardemakers en Kennemer Impact.

Malou Tromp, Mark Damman en Sandy Bruns op het duurzaamheidstoneel.

Mark Damman, impact developer bij Stichting Stadsgarage, opende de meet-up met een uitleg over Kennemer Impact: ‘Onderdeel hiervan is het Kennemer Inkoop Platform, een samenwerking tussen de regiogemeenten Zuid-Kennemerland & IJmond, en Stichting Stadsgarage om sociaal, innovatief en duurzaam inkopen te stimuleren.’ Een van de impactpijlers van het platform is circulariteit & duurzaamheid: hét terrein van de Haarlemse Waardemakers.

Grondstoffencoach
Malou Tromp, Projectmedewerker Circulaire Economie bij de Gemeente Haarlem, gaf de toehoorders vervolgens inzicht in de lessons learned en de behaalde successen. Het speerpunt  vormt voor de ketenpartners nu de kennisuitwisseling tussen producenten en circulaire ondernemers. Parkmanagement Waardepolder heeft hiertoe een Grondstoffencoach aangesteld, die al bij 62 bedrijven de reststromen in kaart heeft gebracht betreffende de afvalsamenstelling. Daarnaast is de Hergebruikcontainer een zeer succesvol experiment gebleken: de één zijn afval is de ander zijn gerecyclede meubelstuk.

De praktijk werd vertegenwoordigd door Waardemaker Sandy Bruns, eigenaar van RUSE en Modair. Met RUSE zet ze in op het hergebruik van winkelinrichtingen; met Modair maakt ze modulaire meubels en (winkel) displays op basis van herwonnen materiaal en circulaire ontwerpprincipes. Sandy ziet gedragsverandering bij (winkel)ketens als het grootste  aandachtspunt: hele winkelinrichtingen gaan rücksichtslos de skip in. Immers, alle inrichting valt zogenaamd onder de beschermde branding van een merk: zelfs de goed herbruikbare, universeel toepasbare systeemplafonds.

Gedragsverandering
Er moet derhalve onderscheid gemaakt gaan worden tussen branded ontwerp en materiaal. Zij ziet hierin ook een rol weggelegd voor gemeenten en retail-vastgoedbedrijven om een gedragsverandering bij retailers te bewerkstelligen. Voor een samenwerking tussen de diverse platformen en initiatieven, zoals dat van Kennemer Impact en Haarlemse Waardemakers,  helpt het bij uitstek om circulaire makers met de juiste producenten en hun afvalstromen in contact te brengen. Om vervolgens deze nieuwe circulaire producten weer naar de markt te brengen.’

Mark eindigt de meet-up met een duidelijke oproep: Meld je aan op het Kennemer Inkoop Platform, als je een mooi bedrijf hebt en positief bijdraagt aan onze samenleving.’

Meer daarover op www.kennemerinkoopplatform.nl

Koffie als middel voor sociale werkgelegenheid

Bij veel koffieproducenten en -handelaren staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Maar hoe kun je als koffiemerk niet alleen in het land van herkomst, maar ook in Nederland zelf zoveel mogelijk lokale impact maken? Dat is het uitgangspunt van Joost Rutte van Kovi Koffie, één van de ondernemers die is aangesloten bij het Actieprogramma Impact Ondernemen.

 Joost Rutte kreeg in zijn studententijd interesse in koffie, vertelt hij: ‘Ik kocht een Italiaans koffiepotje en ging daarmee langs koffiezaken om meer te leren over het branden en zetten van koffie. In coronatijd, toen iedereen ging thuiswerken, kreeg ik uit mijn eigen kring de vraag naar vers gebrande koffie. Die kring werd groter. Toen de kantoren weer open gingen bleef de vraag komen en besloot ik de stap te nemen om het bedrijfsmatig aan te pakken.’

Reuzeglijbaan
Daarbij wilde hij, naast een gezonde winst om voort te kunnen bestaan, inzetten op sociale en maatschappelijke impact. Bijvoorbeeld door een elektrische brander in plaats van de gangbare gasbrander. Door duurzame bezorging. En door hergebruik van juten koffiezakken, die meestal worden weggegooid maar waar Joost samen met IJmond Werkt nieuwe producten van maakt als shoppers of matjes voor de reuzeglijbaan in de Linnaeushof. Ook is IJmond Werkt zijn partner in ‘alles tussen het branden en de verkoop’. Zoals het bestempelen, stickeren, vullen en sealen van de koffiezakken.’

Injectie in enthousiasme
Joost werd vanuit het Actieprogramma Impact Ondernemen uitgenodigd om bij een SROI-lunch zijn verhaal te doen. Dat leverde een flinke uitbreiding van zijn netwerk op én de bevestiging dat hij zich volledig op sociaal ondernemerschap wilde richten. Daarnaast volgde hij via het actieprogramma een coachingstraject bij Edwin Teljeur. Joost: ‘Hij kon mij als persoon goed ‘lezen’ en koppelde dat aan wat ik als ondernemer wil bereiken. Ook heeft hij me verleid terug te grijpen naar waarom ik ben begonnen en daar mijn strategie op aan te passen. Dat gaf een injectie in enthousiasme én bracht inzichten waar ik op ‘aanging’. Dat heeft me enorm geholpen om verder te bouwen aan een sociaal-ambachtelijke koffiebranderij, met koffie als middel om zoveel mogelijk sociale werkgelegenheid te creëren.’

www.kovi.nl

 

Station Zuidwest wil échte impact maken

Een creatieve broedplaats waar ‘nieuwkomers en buurtbewoners’ elkaar ontmoeten. Dat is Station Zuidwest, een initiatief van sociaal ondernemer Tim Broersen. Daarbij maakt hij dankbaar gebruik van de kennis en het netwerk vanuit het Actieprogramma Impact Ondernemen.

 Station Zuidwest bevindt zich in de Stephensonstraat in de Haarlemse Leidsevaartbuurt. Een wijk die sterk in ontwikkeling is. De gemeente deed een oproep aan sociale ondernemers om ideeën te pitchen voor een creatieve broedplaats. Broersen won de pitch, mede door de koppeling te leggen met ‘nieuwkomers’, zowel vluchtelingen als statushouders. Broersen: ‘Voor die doelgroep was ik al actief met mijn bedrijf HiWork, waarmee we ons inzetten om nieuwkomers aan werk te helpen dat past bij hun achtergrond en talenten. In de praktijk zie je nogal eens dat iemand die in zijn eigen land tandarts of architect is, hier als schoonmaker aan het werk gaat.’

Open voor iedereen
‘Met HiWork kijken we heel sterk naar wie iemand is en wat iemand kan. Diezelfde filosofie geldt ook bij Station Zuidwest: mensen krijgen de ruimte om vanuit hun eigen wensen en talenten aan de slag te gaan, vanuit een gelijkwaardige relatie. Zo zijn er activiteiten als een kinderatelier, een cursus creatief schrijven, filmavonden, muzikale ‘buurtsessies’ en lessen Nederlands of Engels. Allemaal georganiseerd door vrijwilligers en open voor iedereen, of je nu geboren Haarlemmer bent of op de vluchtelingenboot woont. Het is mooi om te zien wat er ontstaat als die twee werelden elkaar ontmoeten.’

Tim Broersen: ‘Sation Zuid West is open voor iedereen.’

Ondernemen met impact
Als sociaal ondernemer bezoekt Tim Broersen regelmatig bijeenkomsten van het Actieprogramma Impact Ondernemen. Broersen: ‘Zij hebben een compleet aanbod voor alle thema’s rondom sociaal ondernemerschap. Daarnaast vind ik het fijn om gelijkgestemden te ontmoeten, elkaar te inspireren en te delen waar je tegen aanloopt. Ook heb ik via het actieprogramma een coachingstraject gevolgd bij Brigitte van Campen, een ervaren sociaal ondernemer. Zij heeft me geholpen met het opstellen van een businessplan en verdienmodel. Bijvoorbeeld door onze ruimtes commercieel aan te bieden, eenmalig voor vergaderingen of meer structureel als (flex)plek. Mede dankzij die inkomsten kunnen we zorgen dat Station Zuidwest een blijvende plek is, waar dingen in gang worden gezet die écht impact maken.’

Naast Station Zuidwest zijn er diverse hubs en verzamelgebouwen in Haarlem met werkplekken waar sociale en duurzame ondernemers samenkomen. Op zoek naar werkruimte of een impactvolle locatie huren? Kijk op kennemer.impacthelpdesk.nl voor een overzicht.

 

Ondernemersklimaat centraal in debat met lokale politici

Het ondernemersklimaat in Haarlem staat centraal tijdens het Politiek Ondernemers Debat dinsdagavond 8 maart in gebouw De Mug van het Nova College. Politici en ondernemers debatteren over een vijftal ondernemersthema’s. Van bereikbaarheid tot fietsparkeren, van verduurzaming tot het stimuleren van werkgelegenheid.

De organisatie ligt in handen van Goede Zaken, in samenwerking met het Nova College. ‘Ik verwacht heel interessante debatten.’

Het Politiek Ondernemersdebat kwam tot stand door een samenwerking tussen vijf ondernemersorganisaties. Dat zijn namens de retail Haarlem Centraal, de Industriekring Haarlem, die de belangen van de Waarderpolder behartigt, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Haarlem, de Vereniging van Eigenaren Commercieel Vastgoed Binnenstad en Actieprogramma Impact Ondernemen. De organisatie ligt in handen van Goede Zaken, in samenwerking met het Nova College. Sparkz Networking en BeterBusiness ondersteunen en promoten het debat als ‘lijstduwer’.

Aan vragen geen gebrek

André Brasser is namens het Actieprogramma Impact Ondernemen de woordvoerder. ‘Wij zijn onderdeel van Stichting Stadsgarage, dat de transitie naar betekenisvol ondernemerschap wil versnellen en ondersteunen. Voor bedrijven wordt het immers steeds belangrijker om behalve financieel gezond ook maatschappelijk betekenisvol te zijn.’

‘Ik vind Friethoes een mooi voorbeeld van een onderneming die de daad bij het woord heeft gevoegd. Ze maken frites van onbehandelde aardappelen en gingen vervolgens aan de slag met het restproduct, de schillen dus. Wat konden ze daarmee? Daar wordt nu bier van gemaakt. En het smaakt nog lekker ook! Een vraag aan de politiek zou daarom kunnen zijn: welk type bedrijvigheid past bij onze stad? Of hoe zorg je als stad voor een snelle en betaalbare energietransitie? Aan vragen geen gebrek.’

Afdeling Vastgoed onderbezet

Ook Dick Kol, voorzitter van de Vereniging Eigenaren Binnenstad Haarlem (VEBH), zoekt namens zijn organisatie naar antwoorden. ‘We willen bouwen, maar het gaat niet. De processen verlopen traag, de afdeling Vastgoed is onderbezet. Wat doet de politiek om dit op te lossen? We staan voor grote problemen, we moeten doorpakken, maar de tegenkrachten zijn groot. De overheid zegt dat we van het gas af moeten, maar als we zonnepanelen willen plaatsen, mag dat weer niet. Of we slaan door naar de andere kant en worden er plotseling panelen op monumentale daken gelegd.’

Autogebruik reguleren

‘De bereikbaarheid van de binnenstad is niet alleen voor ons maar ook voor de retail en de horeca en dus voor de werkgelegenheid essentieel. De VEBH stimuleert het autogebruik niet, maar wil dat de Gemeente maatregelen neemt om het autogebruik te reguleren. Zet een bord met parkeeropties neer op de toegangswegen, of laat bezoekers tegen een gereduceerd tarief in het weekeinde in de parkeergarage van de Provincie de auto parkeren. Ik verwacht heel interessante debatten.’

Meer informatie en aanmelden: www.politiekondernemersdebat.nl