Tag Archief van: Anna-Richt Hannema

Studenten Inholland aan de slag voor Goede Zaken

Om onderwijs en ondernemen zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten, werkt Hogeschool Inholland Haarlem veel samen met het bedrijfsleven. Op Goede Zaken verschijnen regelmatig verhalen daarover, met name vanuit de opleidingen Business Studies, Finance & Control en Creative Business. Inmiddels gaan studenten van Inholland ook voor Goede Zaken zelf aan de slag. 

Zo zijn vijf groepen eerstejaars studenten Creative Business bezig video’s te maken over een aantal bedrijven uit het Goede Zaken-netwerk, zoals Perspekt Studio’s en Simon Lévelt. De studenten doen bij deze opdracht, in het kader van hun module ‘Visual Content/Behind the Scenes’, eerst onderzoek naar de bedrijven én naar de (kijkers)doelgroep van Goede Zaken. Op basis daarvan ontwikkelen zij een concept en begint de productie van de video’s, die vanaf medio juni worden gepubliceerd.

Daarnaast verzorgen vier talentvolle schrijvende studenten met elkaar een serie portretten van regionale zzp’ers. Het gaat om derdejaarsstudenten van de opleiding communicatie aan Inholland Diemen, die deze opdracht naast hun studie doen. De portretten worden wekelijks gepubliceerd op de website en dragen bij aan de ambitie van Goede Zaken om de online groei verder door te zetten. De eerste verhalen zijn inmiddels gepubliceerd. Hiernaast een greep uit de artikelen, de volledige verhalen zijn te lezen op www.goedezaken.nu.

Luuk Renzen – Sparkz Networking

Luuk Rensen: ´Het karakter van Sparkz is informeel. Het netwerk is niet sales gericht, maar er komen wel heel veel sales uit voort.´

´Mijn eigenwijsheid heeft mij gebracht naar het ondernemerschap´. Luuk Rensen wordt met Sparkz Networking gezien als ‘dé netwerk-man’ uit de regio Haarlem en omstreken. Op een informele en effectieve manier netwerken met beleidsmakers en andere ondernemers, daar gaat het om bij Sparkz. De netwerkorganisatie heeft als doel leden aan elkaar te koppelen en daarmee de verkoopresultaten te verbeteren.

Het portret van Luuk Renzen is hier te lezen.

 

 

 

Anna Richt Hannema – Kartrekker

Anna-Richt Hannema: ´Ik vind het belangrijk dat bewoners een positie krijgen waarin zij meedoen, in plaats van alleen bezwaar maken.´

‘Aan het polsen van bewoners heb je niet genoeg, als je wilt dat zij bijdragen aan oplossingen van complexe stadsproblematiek.’ In onze steden is de verkeers- en parkeerdruk hoog, de luchtkwaliteit slecht en moeten veel woningen worden gebouwd. Hoe behouden of verbeteren we de kwaliteit van onze leefomgeving? Vanuit die vraag richt Anna-Richt Hannema zich als initiatiefnemer en sociaal ondernemer op maatschappelijke projecten in Haarlem.

Het portret van Anna Richt Hannema is hier te lezen.

 

 

 

Niki Schoondergang – Studio Hamerhaai

Niki Schoondergang: ´Ik wil nooit meer anders.´

De schuur in de achtertuin werd al snel te klein. Want Studio Hamerhaai, het bedrijf dat Niki Schoondergang tien jaar geleden oprichtte, groeide vanaf de start als kool. Inmiddels is de onderneming, die meubels en interieurobjecten maakt van afval, verhuisd naar Heemskerk. Met de Rijkswachter robots als meest populaire product in het assortiment. Niki Schoondergang: ´ Ik wil nooit meer anders.´

Het portret van Niki Schoondergang is hier te lezen.

Kartrekker Anna-Richt Hannema verbindt overheid, markt en bewoners

In onze steden is de verkeers- en parkeerdruk hoog, de luchtkwaliteit slecht en moeten veel woningen worden gebouwd. Hoe behouden of verbeteren we de kwaliteit van onze leefomgeving? Vanuit die vraag richt Anna-Richt Hannema (47) zich als initiatiefnemer en sociaal ondernemer op maatschappelijke projecten in Haarlem.

Anna-Richt Hannema: ´Ik vind het belangrijk dat bewoners een positie krijgen waarin zij meedoen, in plaats van alleen bezwaar maken.´

´Het verbinden van de overheid, de markt en bewoners is de kern van mijn werk. Ik vind het belangrijk dat bewoners een positie krijgen waarin zij meedoen, in plaats van alleen bezwaar maken. Aan het polsen van bewoners heb je niet genoeg, als je wilt dat zij bijdragen aan oplossingen van complexe stadsproblematiek. Daarvoor is het nodig om iedereen actief te betrekken bij een probleem. Dat is waar co-creatie om de hoek komt kijken. Een vorm van samenwerking waarbij alle betrokken partijen invloed hebben op het proces en het resultaat. De uitkomsten van zo’n proces kunnen beslissers niet meer naast zich neerleggen, die moeten worden uitgevoerd.

WijkLab en gedeelde auto’s

De focus van Kartrekker, het bedrijf van Anna-Richt, ligt op conceptontwikkeling, projectmanagement, gedragscommunicatie, storytelling en co-creatie. Met een flinke schep maatschappelijke betrokkenheid. ´Een mooi voorbeeld is iZoof Car Sharing´, legt Anna-Richt uit. ´Een pilotproject van bewoners, verenigd in Ons Buurtschap, om elektrische auto’s met elkaar te delen. Daarin werken we samen met Spaarnelanden, de uitvoerder in de publieke ruimte van de gemeente Haarlem. Als initiatiefnemer en projectcoördinator zorg ik voor de verbinding tussen deze partners, maar ook met de markt. Denk aan: auto’s, software en verzekering. De kracht van dit project zit in de sociale innovatie: we hebben een participatief autodeelconcept ontwikkeld dat de energie van bewoners inspireert en activeert tot ander mobiliteitsgedrag. Bewoners zijn mede-eigenaar en voelen een verantwoordelijkheid voor de leefomgeving. En dié energie is nodig voor de leefbare stad.´

Een ander project is het WijkLab Haarlem-Noord. ´Dat heb ik samen met twee andere ondernemers, Yvonne Haneman en Brigitte Kool, opgericht om samenwerking tussen markt, overheid en bewoners tot stand te brengen. Met als doel voorzieningen voor, door en met de buurt te ontwikkelen. We begeleiden het participatieproces voor de ontwikkeling van de locatie Bison Bowling, in de Orionzone. Wat we zien is dat de belevingswereld van projectontwikkelaar, bewoners en gemeente ver uit elkaar liggen. Vanuit het WijkLab proberen we partijen bij elkaar te brengen en te laten samenwerken op een werkelijk gedeelde missie voor de buurt. Ook ondersteunen we bewoners die de herbouw van buurthuis het Posthuis ter hand nemen en daarbij de omliggende buurten willen betrekken.´

Meer weten over Anna-Richt Hannema en haar projecten?

Haar bedrijf Kartrekker:
www.kartrekker.nu

Over het project Elektrische auto´s delen, iZoof Car Sharing:
www.haarlem.onsbuurtschap.nl

Over WijkLab Haarlem-Noord
www.wijklabhaarlemnoord.nl