Berichten

Ondernemersklankbord bewijst waarde in onrustige tijden

RAP Fotografie - Ramon Philippo

Als het Corona-jaar 2020 één ding duidelijk heeft gemaakt, is het wel dat ondernemers in Kennemerland inventief op de crisis hebben ingespeeld. ‘Daardoor is het aantal faillissementen in deze regio tot nu toe gelukkig beperkt gebleven’, stel Anton Bouman namens het Regioteam Haarlem van stichting Ondernemersklankbord (OKB).

Anton Bouman (links) met OKB-adviseur Fred Nessen: ‘Wij konden afgelopen jaar vooral ondersteuning bieden als een ondernemer het helemaal over een andere boeg wilde gooien.´

Al ruim veertig jaar kunnen ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf voor advies terecht bij het OKB. Bouman: ‘Ons regioteam telt nu elf adviseurs, mensen uit het bedrijfsleven en met een diverse achtergrond. Afhankelijk van de vraag van een ondernemer zoeken we een adviseur die het beste bij hem of haar past. Door de Coronacrisis hadden we een grote toename verwacht van het aantal vragen, maar dat viel mee, zeker in vergelijking met andere regio’s. De ondernemers in deze regio, die zich uitstrekt van Lisse tot en met Uitgeest, waren redelijk inventief in het bedenken van een manier waarop ze het hoofd boven water konden houden. Ze zijn volwassen omgegaan met de situatie.’

Team van specialisten
De adviesvragen die binnenkwamen, hadden vooral betrekking op de ondersteuningsregelingen van de overheid, zoals de TOZO en de NOW-regeling. Bouman: ‘Dan luidde de vraag: ik moet dicht, hoe ga ik dat financieel regelen? Voor een antwoord konden wij ondernemers doorsluizen naar partners als de Kamer van Koophandel of de afdeling Economische Zaken van een gemeente.’

‘Veel vragen kwamen van horecaondernemers. Een van onze adviseurs is een voormalig horecaman, die kon ondernemers goed verder helpen. Wij konden vooral ondersteuning bieden als een ondernemer het helemaal over een andere boeg wilde gooien. Voor zo’n switch kunnen wij een format aanleveren, we kunnen aangeven hoe je dat kunt financieren of hoe je je kunt onderscheiden. We beschikken over een heel gevarieerd team van specialisten, mensen die van wanten weten en contacten hebben. Daarmee heeft het OKB zeker een functie in deze Coronatijd.’

Een van die specialisten is Fred Nessen, met een verleden in de bancaire wereld. Hij maakt ook deel uit van het landelijke expertteam van Ondernemersklankbord, dat zich richt op advies over inkomensondersteunende maatregelen. ‘Een van onze kerntaken is faillissementspreventie’, zegt Nessen. ‘We wijzen ondernemers op de maatregelen die hen ten dienste staan om op de been te blijven. We
proberen ze in veilige haven te brengen door een route aan te geven. Ook de banken hebben zich de afgelopen tijd soepeler opgesteld, door rente en aflossingsverplichtingen op te schorten. Dankzij de vele en ruimhartige maatregelen, met name vanuit de overheid, zijn er gelukkig weinig faillissementen.’ Het OKB draagt zelf ook financieel een steentje bij, door pro deo te werken in plaats van de gebruikelijke fee van 200 euro te vragen.

Het einde van de Coronacrisis komt dankzij de vaccinatie in zicht, voorziet Bouman. ‘Komend jaar willen we onze samenwerking met partners als de Kamer van Koophandel, Economische Zaken of Inholland optimaliseren, zodat we ondernemers nog beter kunnen adviseren.’

www.ondernemersklankbord.nl

Haarlem Lichtstad kiest voor duurzame leefbaarheid

Eerst was het alleen de feestverlichting in de wintermaanden, tegenwoordig zet stichting Haarlem Lichtstad in opdracht van de gemeente Haarlem ook gebouwen in het licht. Of het vervangt de ouderwetse gloeilamp door duurzame verlichting. Zoals bij het stadhuis, dat nu in alle kleuren duurzaam verlicht kan worden.

In november worden alle bomen op de Botermarkt voorzien van nieuwe led lampen.

De doelstelling van stichting Haarlem Lichtstad is kort samen te vatten, vertelt voorzitter Anton Bouman. ‘Door de duurzame verlichting van gebouwen, winkels, straten en bruggen leveren wij een bijdrage aan de veiligheid en leefbaarheid van de stad. Daarnaast is er een esthetisch motief. De stad wordt mooier en leuker als er lichtjes branden.’

De financiering van de diverse projecten is afkomstig van de BIZ, de Bedrijven Investeringszone in de binnenstad, waaraan de gemeente en alle ondernemers meebetalen. Anton Bouman: ‘We doen meer en de gestelde eisen voor het aanbrengen van verlichting worden strenger. Daar is budget voor nodig. Voor de jaarlijkse feestverlichting in de binnenstad zijn alleen al 150 overspanningen en 70 mast-ornamenten nodig. We kunnen bovendien meer. Zeven jaar geleden hebben we samen met de ondernemers de bomen op de Oude Groenmarkt verlicht. Daarna volgden de Botermarkt en het Proveniersplein. Dankzij de BIZ worden in november alle bomen op de Botermarkt en het Proveniersplein voorzien van nieuwe led lampen. Deze manier van duurzaam verlichten is de standaard voor alle door ons aangebrachte verlichting.’

Gepaste trots
Met gepaste trots somt Anton Bouman de diverse projecten op waar Haarlem Lichtstad mee bezig is. De Sint-Bavokerk op de Grote Markt bijvoorbeeld. ‘Deze kerk zal, mede dankzij de vrienden van de Sint Bavo, in 2020 in het licht worden gezet. Daarnaast zijn we in opdracht van de gemeente Haarlem druk bezig de aanlichting van diverse gebouwen te verduurzamen. Voor ons werk geldt dat het enorm belangrijk is samen met andere partijen op te trekken. Bel of mail gerust. Alleen samen kunnen we de binnenstad van Haarlem met licht mooier en veiliger maken op een duurzame manier.’

www.haarlemlichtstad.nl