Tag Archief van: Anton Bouman

Jong + Oud = Goud!

Door flexibilisering van de arbeidsmarkt is het aantal ondernemers in Nederland de laatste jaren flink gestegen. Daarvan opereert ongeveer één op de tien onder de armoedegrens. Anton Bouman, regiovoorzitter van Ondernemersklankbord (OKB) Haarlem, spoort ondernemers met een hulpvraag aan om van zich te laten horen. ‘Want met de start van De Noord-Hollandse Ondernemers Zaak verwachten we veel zelfstandigen met problemen te kunnen helpen.’

Inholland-student Joost Castenmiller (links) en Anton Bouman van OKB Haarlem (rechts). ‘ Vol enthousiasme stellen alle partijen hun kennis, kunde en netwerk beschikbaar.’

Binnen het concept van De Noord-Hollandse Ondernemers Zaak helpen adviseurs van het OKB en studenten van Hogeschool Inholland zelfstandigen weer richting te geven aan hun bedrijf. Met het doel om ondernemersvaardigheden te versterken, meer inkomen te genereren en de levensvatbaarheid van de onderneming te verduurzamen – óf om gecontroleerd te stoppen.

Advies en luisterend oor

Anton Bouman: ‘Ondernemersklankbord is een landelijke stichting waarin zo’n driehonderd doorgewinterde oud-ondernemers anderen ondersteunen in hun ondernemerschap. We geven advies, bieden een luisterend oor en reiken de tools aan waarmee je aan de slag kunt. In zo’n begeleidingstraject moet een ondernemer normaal gesproken alles zelf doen, maar in de samenwerking met hogeschool en studenten zijn er nu extra handjes beschikbaar. Zo kan een financestudent helpen om structuur aan te brengen in de spreekwoordelijke ‘schoenendoos vol rekeningen’ of om de financiële administratie in te richten. Een commerciële student aan de andere kant kan een effectief marketingplan opstellen en weet hoe je social media gebruikt. Voor veel ondernemers is LinkedIn, Facebook of Instagram een brug te ver, maar ze hebben het wel nodig om hun product goed in de markt te zetten.’

‘Het motto van het nieuwe Noord-Hollandse samenwerkingsverband is niet voor niets: Jong + Oud = Goud! De OKB-adviseurs uit regio Haarlem, Noord-Holland en wie weet straks ook Amsterdam, delen hun expertise en coachen de ondernemers én de studenten vol enthousiasme. Graag stellen al deze partijen hun kennis, kunde en netwerken ter beschikking, dus maak ook gebruik van die knowhow!’

www.ondernemersklankbord.nl

OKB adviseert ondernemers in Velsen

De gemeente Velsen wil problematische schulden van ondernemers helpen oplossen en voorkomen. Daarom biedt de gemeente schuldhulpverlening aan ondernemers aan, zoals de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening voorschrijft. Stichting Ondernemersklankbord (OKB) is naast Stichting Over Rood nauw betrokken bij de uitvoering van de schuldhulpverlening aan ondernemers in de gemeente Velsen.

Stichting Over Rood en Stichting Ondernemersklankbord (OKB) koppelen een vrijwilliger aan een ondernemer met een hulpvraag. Alle vrijwilligers hebben relevante ervaring, bijvoorbeeld als zelfstandig ondernemer, directeur, operationeel manager of bedrijfsleider. Hierdoor staan Over Rood en OKB dichter bij de ondernemer dan de gemeente. Door samen te werken met Over Rood en OKB is het makkelijker voor de ondernemers om hulp te vragen.

Over Rood richt zich met name op vragen rondom het op orde brengen en houden van de administratie. Wanneer een ondernemer (noodgedwongen) stopt met ondernemen, is het belangrijk dat de onderneming administratief wordt afgewikkeld. Ook daarna kunnen er nog schulden overblijven, waardoor de ‘ex-ondernemer’ niet kan instromen in een particulier schuldhulpverleningstraject en de schulden op blijven lopen. Over Rood biedt daarom ondersteuning bij het administratief afwikkelen van hun bedrijf.

Coaching voor ondernemers

OKB houdt zich vooral bezig met vragen over het ondernemerschap. Anton Bouman, regiovoorzitter van het OKB in de regio Haarlem: “Wij beschikken in deze regio over een groot netwerk van ondernemers die wij met hun kennis en kunde kunnen koppelen aan ondernemers die, door wat voor oorzaak dan ook, in de problemen zitten. Uit ervaring kan ik zeggen dat een frisse blik van een andere door de wol geverfde ondernemer wonderen kan doen. Bovendien vergroten wij door deze overeenkomst onze zichtbaarheid in de regio IJmond.”

Het uitgangspunt van de gemeente Velsen is dat de ondernemer kan blíjven ondernemen. Echter, wanneer schulden blijven oplopen en het bedrijf niet levensvatbaar is, moet een ondernemer de afweging maken om door te gaan of te stoppen. Wethouder Marianne Steijn: “In Velsen doet iedereen mee. Dat geldt ook voor ondernemers. Soms verdienen investeringen zich niet terug en raken ondernemers financieel in de knel. Dat mag geen reden zijn om in armoede te leven of je in de schulden te steken.”

www.ondernemersklankbord.nl

Ondernemersklankbord bewijst waarde in onrustige tijden

Als het Corona-jaar 2020 één ding duidelijk heeft gemaakt, is het wel dat ondernemers in Kennemerland inventief op de crisis hebben ingespeeld. ‘Daardoor is het aantal faillissementen in deze regio tot nu toe gelukkig beperkt gebleven’, stel Anton Bouman namens het Regioteam Haarlem van stichting Ondernemersklankbord (OKB).

Anton Bouman (links) met OKB-adviseur Fred Nessen: ‘Wij konden afgelopen jaar vooral ondersteuning bieden als een ondernemer het helemaal over een andere boeg wilde gooien.´

Al ruim veertig jaar kunnen ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf voor advies terecht bij het OKB. Bouman: ‘Ons regioteam telt nu elf adviseurs, mensen uit het bedrijfsleven en met een diverse achtergrond. Afhankelijk van de vraag van een ondernemer zoeken we een adviseur die het beste bij hem of haar past. Door de Coronacrisis hadden we een grote toename verwacht van het aantal vragen, maar dat viel mee, zeker in vergelijking met andere regio’s. De ondernemers in deze regio, die zich uitstrekt van Lisse tot en met Uitgeest, waren redelijk inventief in het bedenken van een manier waarop ze het hoofd boven water konden houden. Ze zijn volwassen omgegaan met de situatie.’

Team van specialisten
De adviesvragen die binnenkwamen, hadden vooral betrekking op de ondersteuningsregelingen van de overheid, zoals de TOZO en de NOW-regeling. Bouman: ‘Dan luidde de vraag: ik moet dicht, hoe ga ik dat financieel regelen? Voor een antwoord konden wij ondernemers doorsluizen naar partners als de Kamer van Koophandel of de afdeling Economische Zaken van een gemeente.’

‘Veel vragen kwamen van horecaondernemers. Een van onze adviseurs is een voormalig horecaman, die kon ondernemers goed verder helpen. Wij konden vooral ondersteuning bieden als een ondernemer het helemaal over een andere boeg wilde gooien. Voor zo’n switch kunnen wij een format aanleveren, we kunnen aangeven hoe je dat kunt financieren of hoe je je kunt onderscheiden. We beschikken over een heel gevarieerd team van specialisten, mensen die van wanten weten en contacten hebben. Daarmee heeft het OKB zeker een functie in deze Coronatijd.’

Een van die specialisten is Fred Nessen, met een verleden in de bancaire wereld. Hij maakt ook deel uit van het landelijke expertteam van Ondernemersklankbord, dat zich richt op advies over inkomensondersteunende maatregelen. ‘Een van onze kerntaken is faillissementspreventie’, zegt Nessen. ‘We wijzen ondernemers op de maatregelen die hen ten dienste staan om op de been te blijven. We
proberen ze in veilige haven te brengen door een route aan te geven. Ook de banken hebben zich de afgelopen tijd soepeler opgesteld, door rente en aflossingsverplichtingen op te schorten. Dankzij de vele en ruimhartige maatregelen, met name vanuit de overheid, zijn er gelukkig weinig faillissementen.’ Het OKB draagt zelf ook financieel een steentje bij, door pro deo te werken in plaats van de gebruikelijke fee van 200 euro te vragen.

Het einde van de Coronacrisis komt dankzij de vaccinatie in zicht, voorziet Bouman. ‘Komend jaar willen we onze samenwerking met partners als de Kamer van Koophandel, Economische Zaken of Inholland optimaliseren, zodat we ondernemers nog beter kunnen adviseren.’

www.ondernemersklankbord.nl

Haarlem Lichtstad kiest voor duurzame leefbaarheid

Eerst was het alleen de feestverlichting in de wintermaanden, tegenwoordig zet stichting Haarlem Lichtstad in opdracht van de gemeente Haarlem ook gebouwen in het licht. Of het vervangt de ouderwetse gloeilamp door duurzame verlichting. Zoals bij het stadhuis, dat nu in alle kleuren duurzaam verlicht kan worden.

In november worden alle bomen op de Botermarkt voorzien van nieuwe led lampen.

De doelstelling van stichting Haarlem Lichtstad is kort samen te vatten, vertelt voorzitter Anton Bouman. ‘Door de duurzame verlichting van gebouwen, winkels, straten en bruggen leveren wij een bijdrage aan de veiligheid en leefbaarheid van de stad. Daarnaast is er een esthetisch motief. De stad wordt mooier en leuker als er lichtjes branden.’

De financiering van de diverse projecten is afkomstig van de BIZ, de Bedrijven Investeringszone in de binnenstad, waaraan de gemeente en alle ondernemers meebetalen. Anton Bouman: ‘We doen meer en de gestelde eisen voor het aanbrengen van verlichting worden strenger. Daar is budget voor nodig. Voor de jaarlijkse feestverlichting in de binnenstad zijn alleen al 150 overspanningen en 70 mast-ornamenten nodig. We kunnen bovendien meer. Zeven jaar geleden hebben we samen met de ondernemers de bomen op de Oude Groenmarkt verlicht. Daarna volgden de Botermarkt en het Proveniersplein. Dankzij de BIZ worden in november alle bomen op de Botermarkt en het Proveniersplein voorzien van nieuwe led lampen. Deze manier van duurzaam verlichten is de standaard voor alle door ons aangebrachte verlichting.’

Gepaste trots
Met gepaste trots somt Anton Bouman de diverse projecten op waar Haarlem Lichtstad mee bezig is. De Sint-Bavokerk op de Grote Markt bijvoorbeeld. ‘Deze kerk zal, mede dankzij de vrienden van de Sint Bavo, in 2020 in het licht worden gezet. Daarnaast zijn we in opdracht van de gemeente Haarlem druk bezig de aanlichting van diverse gebouwen te verduurzamen. Voor ons werk geldt dat het enorm belangrijk is samen met andere partijen op te trekken. Bel of mail gerust. Alleen samen kunnen we de binnenstad van Haarlem met licht mooier en veiliger maken op een duurzame manier.’

www.haarlemlichtstad.nl