Tag Archief van: Bert Zijl

BK ingenieurs verzet de bakens en koestert goede relaties

Het kon bijna niet abrupter, zegt directeur Bert Zijl van BK ingenieurs. Van de ene op de andere dag zette de corona-crisis zijn bedrijf met circa 180 werknemers in de laagste versnelling: ‘Je kunt je er niet op voorbereiden. Het overkomt je. Dan is het ‘boem’ en probeer je te kijken welke maatregelen je moet nemen.’ Bert Zijl loopt ruim dertig jaar mee en merkt – vertelt hij aan Goede Zaken TV – in deze barre tijden hoe waardevol goede relaties zijn. Dat trouwe klanten BK ingenieurs juist nu werk gunnen geeft hem méér dan een goed gevoel. ‘Dat ontroert mij.’

In Utrecht wordt op een voormalig bedrijfsterrein de wijk Kruisvaartkade gerealiseerd. BK ingenieurs is verantwoordelijk voor het bouwrijp maken van de locatie. Bij de realisatie van het gebied wordt zo veel mogelijk een circulair bouwproces gevolgd.

Net toen de corona-crisis uitbrak verhuisde het hoofdkantoor (60 werknemers) vanuit IJmuiden naar Velserbroek. Zowel Velserbroek als de vestigingen in Nieuwegein, Zoetermeer, Arnhem, Udenhout en Dordrecht gingen op slot. De veldwerkteams zijn weliswaar nog steeds op de bouwlocaties actief, maar de mensen die normaal op kantoor werken doen dat nu thuis. Dat was even wennen voor Bert Zijl die naar eigen zeggen niet zo heel erg van de computer is. Maar al snel onderkende hij de voordelen, zoals veel minder reistijd. De crisis leidt overigens ook tot een nóg sterkere saamhorigheid binnen het bedrijf. Bovendien realiseert iedereen zich nog meer dan voorheen dat er scherp aan de wind gezeild moet worden.

Keten liquide houden
De Rijksoverheid en tientallen organisaties uit onder meer de bouw, vastgoedontwikkeling, corporaties en techniek verklaarden recent de productie en werkgelegenheid overeind te willen houden. Dat kan door uitstel van investeringsbeslissingen te voorkomen. Ook belooft men de keten liquide te houden door snelle afhandeling en betaling van facturen. Bert Zijl is daar blij mee. Hij pleit ook voor het optimaal inzetten van de Crisis- en herstelwet. Overheden kunnen daarmee procedures verkorten, inspraak sneller afronden en projecten naar voren halen. En als grote bedrijven voortaan sneller betalen, kan de corona-crisis volgens hem tot ‘een andere manier van zaken doen’ leiden. Wat in zijn optiek absoluut niet moet veranderen is aandacht voor goede relaties. BK ingenieurs zet daar van oudsher sterk op in en merkt nu hoe waardevol dat is.

www.bkingenieurs.nl

Bert Zijl: ’In barre tijden leer je je echte vrienden kennen.’

Op Goede Zaken TV is vanaf vandaag het volledige interview met Bert Zijl te zien. Daarnaast komt vrijdag een extra aflevering van Goede Zaken TV online, waarin wethouder Robbert Berkhout wordt geïnterviewd over de stand van zaken rondom corona-maatregelen in de gemeente Haarlem.
www.linkedin.com/goede-zaken