Tag Archief van: Bison Bowling

Kartrekker Anna-Richt Hannema verbindt overheid, markt en bewoners

In onze steden is de verkeers- en parkeerdruk hoog, de luchtkwaliteit slecht en moeten veel woningen worden gebouwd. Hoe behouden of verbeteren we de kwaliteit van onze leefomgeving? Vanuit die vraag richt Anna-Richt Hannema (47) zich als initiatiefnemer en sociaal ondernemer op maatschappelijke projecten in Haarlem.

Anna-Richt Hannema: ´Ik vind het belangrijk dat bewoners een positie krijgen waarin zij meedoen, in plaats van alleen bezwaar maken.´

´Het verbinden van de overheid, de markt en bewoners is de kern van mijn werk. Ik vind het belangrijk dat bewoners een positie krijgen waarin zij meedoen, in plaats van alleen bezwaar maken. Aan het polsen van bewoners heb je niet genoeg, als je wilt dat zij bijdragen aan oplossingen van complexe stadsproblematiek. Daarvoor is het nodig om iedereen actief te betrekken bij een probleem. Dat is waar co-creatie om de hoek komt kijken. Een vorm van samenwerking waarbij alle betrokken partijen invloed hebben op het proces en het resultaat. De uitkomsten van zo’n proces kunnen beslissers niet meer naast zich neerleggen, die moeten worden uitgevoerd.

WijkLab en gedeelde auto’s

De focus van Kartrekker, het bedrijf van Anna-Richt, ligt op conceptontwikkeling, projectmanagement, gedragscommunicatie, storytelling en co-creatie. Met een flinke schep maatschappelijke betrokkenheid. ´Een mooi voorbeeld is iZoof Car Sharing´, legt Anna-Richt uit. ´Een pilotproject van bewoners, verenigd in Ons Buurtschap, om elektrische auto’s met elkaar te delen. Daarin werken we samen met Spaarnelanden, de uitvoerder in de publieke ruimte van de gemeente Haarlem. Als initiatiefnemer en projectcoördinator zorg ik voor de verbinding tussen deze partners, maar ook met de markt. Denk aan: auto’s, software en verzekering. De kracht van dit project zit in de sociale innovatie: we hebben een participatief autodeelconcept ontwikkeld dat de energie van bewoners inspireert en activeert tot ander mobiliteitsgedrag. Bewoners zijn mede-eigenaar en voelen een verantwoordelijkheid voor de leefomgeving. En dié energie is nodig voor de leefbare stad.´

Een ander project is het WijkLab Haarlem-Noord. ´Dat heb ik samen met twee andere ondernemers, Yvonne Haneman en Brigitte Kool, opgericht om samenwerking tussen markt, overheid en bewoners tot stand te brengen. Met als doel voorzieningen voor, door en met de buurt te ontwikkelen. We begeleiden het participatieproces voor de ontwikkeling van de locatie Bison Bowling, in de Orionzone. Wat we zien is dat de belevingswereld van projectontwikkelaar, bewoners en gemeente ver uit elkaar liggen. Vanuit het WijkLab proberen we partijen bij elkaar te brengen en te laten samenwerken op een werkelijk gedeelde missie voor de buurt. Ook ondersteunen we bewoners die de herbouw van buurthuis het Posthuis ter hand nemen en daarbij de omliggende buurten willen betrekken.´

Meer weten over Anna-Richt Hannema en haar projecten?

Haar bedrijf Kartrekker:
www.kartrekker.nu

Over het project Elektrische auto´s delen, iZoof Car Sharing:
www.haarlem.onsbuurtschap.nl

Over WijkLab Haarlem-Noord
www.wijklabhaarlemnoord.nl