Tag Archief van: business professional

Studenten en docenten ‘onboarden’ bij Business Studies 2.0

De start van het nieuwe studiejaar is ook écht een nieuwe start voor studenten en docenten van de opleiding Business Studies en Finance & Control. De opleiding van Hogeschool Inholland Haarlem heeft een totaal nieuwe opzet: dichter op de praktijk en met meer regie bij de student. De eerste week stond in het teken van ‘onboarding’ om iedereen direct in deze onderwijsvernieuwing mee te nemen.

‘Het gaat in het onderwijs vaak over ‘Flipping the classroom’ en dat is wat we nu daadwerkelijk doen, vertelt Merel Perquin, die als docent Business Studies en Finance & Control betrokken was bij de ontwikkeling van het nieuwe onderwijs. ‘We zijn gewend dat de docent leidend is en de student volgend. Maar studenten zouden het niet voor míj moeten doen, of voor een cijfer op het  tentamen, maar omdat het van belang is voor hun eigen ontwikkeling en toekomst. Dat is wennen, want zowel in het middelbaar onderwijs als in het mbo waar onze studenten vandaan komen, wordt zo meestal niet gewerkt.’

De toon zetten
De noodzaak voor de vernieuwing van de opleiding is onder meer ingegeven door ontwikkelingen als digitalisering, technologische ontwikkelingen, flexibilisering van de arbeidsmarkt en internationalisering. Dat vraagt, naast voldoende kennis om meer aandacht voor vaardigheden als aanpassingsvermogen, communicatieve vaardigheden en teamwork. Merel Perquin: ‘In de  onboarding dompelen we de studenten onder in de nieuwe opzet en laten we ze de urgentie daarvan voelen. Daarbij is het wel belangrijk, zeker in het eerste jaar, dat we een duidelijke structuur bieden voor studenten en zeker ook voor docenten om zo te kúnnen werken, bijvoorbeeld met de digitale leeromgeving. Zo wordt vanaf dag één de toon gezet voor de rest van de opleiding.’

Businessproject
‘Ook zijn we direct praktisch aan de slag gegaan, met onder meer workshops netwerken en acquisitie en aandacht voor een professioneel LinkedIn-profiel. Daarnaast benaderen studenten meteen een bedrijf voor hun eerste businessproject: het maken van een onboarding magazine, gericht op nieuwe medewerkers. Daarin komen ze alle facetten van ondernemen tegen, van HRM tot  marketing tot financiën. Want daar waar de opleiding, gechargeerd gezegd, meer bestond uit ‘losse vakken’, hebben we nu een holistische benadering van ‘het vak business’. De opgedane kennis hebben de studenten letterlijk de volgende dag nodig. Daarbij wordt in iedere periode in teams gewerkt aan een businessproject: ‘meet a business’, ‘run & control a business’ en ‘start & finance a business’.’

Ondernemend vermogen
‘Dat businessproject is het meest zwaarwegend in studiepunten om het belang van toepassing in een business context te benadrukken. De. ‘kennis’, zoals financieel management en logistiek, en  ‘vaardigheden’ als ondernemend vermogen, flexibiliteit en teamwork vormen hiervoor de basis. Van docenten vraagt dit veel meer een rol als begeleider, dus coachen via feedback en aandacht  voor individuele ontwikkeling. Waarbij de vraag voor de student dus steeds is: wat heb jíj nodig om er aan het einde van deze studie te staan als startende zelfstandige business professional?’ Ongetwijfeld lopen we daarbij tegen dingen aan die achter de tekentafel goed bedacht zijn en die in de praktijk niet werken; daarbij zal de flexibiliteit van de docent ook getest worden. De start was in ieder geval enthousiast en veelbelovend.’

www.inholland.nl/bbs