Tag Archief van: circulaire economie

Innovatiefestival: een inspirerende dag vol kansrijke verbindingen

Met bijna 750 bezoekers werd het Innovatiefestival Noord-Holland boven verwachting goed bezocht. Met over de hele dag, zoals de naam van het evenement al deed vermoeden, een ontspannen festival-achtige sfeer.

Iedere deelnemer kwam met een andere reden naar het Innovatiefestival. Van ‘netwerken en nieuwe contacten opdoen’ tot ‘op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de logistieke sector.’

In de ochtend werd opgewarmd, met onder meer een presentatie over energietransitie op het bedrijventerrein van Schiphol, de ondertekening van het convenant ‘Waterstof in mobiliteit’ en de afronding van het innovatie-versnellingsprogramma GO!-NH. Tijdens de lunch was de inloop voor het grote festival. Iedere deelnemer had zo zijn eigen reden om naar het evenement in De Koepel te komen. ‘Netwerken en nieuwe contacten opdoen.´ ‘Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de logistieke sector.’ ‘Leuk dat er weer een feestje is.’ ‘Inspiratie opdoen voor mijn eigen bedrijf.’ ‘Het is crisis en daar moeten we oplossingen voor vinden.’ ‘Ik wil meer weten over subsidie- en investeringsmogelijkheden.’

Actuele thema´s

Ilse Zaal, gedeputeerde van initiatiefnemer/organisator Provincie Noord-Holland, zei bij de opening: ‘Veel innovaties gaan momenteel zó snel, dat het voor ons als provincie bijna niet bij te houden is. Terwijl we dat wel graag willen. Op dit festival kunnen we van en met elkaar leren en kijken waar we elkaar praktisch verder kunnen helpen.´ De Haarlemse wethouder Robbert Berkhout vulde aan: ‘De Koepel is nog niet eens zó lang open, maar wat mogen we trots zijn als stad dat we dit evenement hier kunnen houden. Precies wat we voor ogen hadden: zoveel mensen bij elkaar rondom actuele en relevante thema’s voor nu en vooral voor de toekomst, in samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers.’

Gamen en wereldproblematiek

Om te voorkomen dat het containerbegrip ‘innovatie’ op een abstract niveau zou blijven hangen, was het programma onderverdeeld rondom thema’s als Tech, Energietransitie en Circulaire Economie. Zo gaf het Versnellingshuis Nederland Circulair! een presentatie over de grondstoffencrisis en werd  ingegaan op mogelijkheden om slimmer/efficiënter met grondstoffen om te gaan. Met behoud van een verdienmodel. Zoals kledingmerken die een reparatiegarantie bij hun kleding verkopen. Eén ruimte verderop vertelde H20 E-sport campus hoe e-gaming wordt ingezet om jongeren meer te laten bewegen, of te laten nadenken over wereldproblematiek. ‘We hebben bijvoorbeeld een hele Minecraft-wereld gebouwd waar het water aan het stijgen is en vragen gamers dat op te lossen.’

PIM Noord-Holland

Tijdens de interactieve sessies van PIM Noord-Holland gingen innovatieve ondernemers op zoek naar financiering in gesprek met investeerders, zoals ROM InWest en Rabobank. Bij de sessie waren ook ondernemers die al succesvol financiering hebben opgehaald om hun ervaring te delen.

Ondertussen werden (potentiële) startups geïnformeerd over financieringsmogelijkheden, werd op het hoofdpodium de eerste Noord-Hollandse Circulaire Innovatie Top 20 bekendgemaakt en werd doorlopend aan matchmaking gedaan. De dag werd afgesloten met een plenair programma met onder anderen keynote-speaker Werner Schouten (nummer 1 uit de Duurzame Top 100 in 2020). En natuurlijk een afsluitende borrel om na te praten en verder te netwerken. Kortom, een veelzijdig en afwisselend keuzeprogramma waar iedereen een voor hem of haar relevant onderdeel uit kon kiezen.

Zeer geslaagde dag

‘Wat mij betreft een zeer geslaagde dag’, zo concludeerde Ilse Zaal. ‘Eén voorbeeld dat voor mij de dag illustreert: bij de deelsessie over voedseltransitie kwamen boeren die hun land duurzamer willen verbouwen in contact met een biologische kaasproducent. Vanuit de provincie haakten mensen aan om te kijken waar wij kunnen ondersteunen. Er ontstond bijna ter plaatse een overeenkomst. Precies wat we met deze dag voor ogen hadden, misschien zelfs wel meer dan dat.’

Provincie Noord-Holland wordt matchmaker

De provincie Noord-Holland gaat mkb-bedrijven aan elkaar koppelen voor een snellere overgang naar een circulaire economie. In het nieuwe Circulair Matchmaking Programma koppelt de provincie bedrijven, die de vraag hebben hoe ze meer circulair kunnen ondernemen, aan startups of andere innovatieve bedrijven met een circulair product, dienst of innovatie. In februari 2022 wil de provincie de eerste tien matches hebben gemaakt.

Gedeputeerde Zita Pels hoopt op een sneeuwbaleffect door de matchmaking: ‘Er zijn ontzettend veel mooie circulaire ondernemers en initiatieven in Noord-Holland. Zij zijn op zoek gegaan naar manieren om het gebruik van niet hernieuwbare grondstoffen terug te dringen en zo ook CO2-uitstoot te verminderen. Door nu zo concreet te gaan koppelen, helpen wij die ondernemers verder en komen er weer nieuwe circulaire ondernemers bij. Zo mikken we op het ontstaan van circulair sneeuwbaleffect.’

Het matchmaking traject

Het Circulair Matchmaking Programma helpt de ondernemers allereerst met het scherpstellen van hun circulaire vraag. Vervolgens worden ze in contact gebracht met startups, scaleups of mkb-bedrijven die een circulaire innovatie en circulaire producten en diensten hebben die aansluiten bij hun vraag. Wanneer een match is gemaakt, blijft het Circulair Matchmaking Programma beide partijen begeleiden om ervoor te zorgen dat er een concrete samenwerking uit komt. Adviesbureaus Preneurz en KplusV ondersteunen de provincie bij het matchen. Beide bureaus beschikken over een breed netwerk van innovatieve startup, scaleups en mkb-bedrijven.

Aanmelden

Ondernemers die zich aan willen melden, kunnen dat doen via www.noord-holland.nl/matchmaking. Het Circulair Matchmaking Programma is één van de programma’s die de provincie ondernemers in Noord-Holland biedt. Ieder programma is gericht op andere fasen of aspecten van circulair ondernemen. Ondernemers die meer willen weten over de andere programma’s en (financiële) regelingen die de provincie heeft op het gebied van circulair ondernemen, kijk hier.

Wat is een Circulaire Economie?

In een circulaire economie worden producten steeds langer en grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Zo blijven grondstoffen die niet meer aangevuld kunnen worden, zoals mineralen, metalen, olie, gas en steenkool, behouden. Ook vermindert de CO2 uitstoot die nu nog bij het delven en vervoeren van grondstoffen wordt uitgestoten. In de circulaire economie worden daarom producten bij voorkeur zo lang mogelijk gebruikt, gerepareerd en opnieuw gebruikt. Aan het einde van de levensduur worden de producten gerecycled (uit elkaar gehaald, gedemonteerd en de grondstoffen opnieuw gebruikt). Wanneer er nieuwe grondstoffen nodig zijn, komen deze in een circulaire economie van natuurlijke, hernieuwbare bronnen als hout, bamboe en olifantsgras. 

 

De Week van de Circulaire Economie

Deze week (1 tot en met 6 februari) staat in het teken van de circulaire economie. Door het hele land krijgen goede voorbeelden een podium, ontmoeten voorlopers elkaar en krijgen starters concrete handvatten aangereikt om zelf aan de slag te gaan. Er is een breed aanbod van veelal online, gratis events, waarin alle vraagstukken rond de circulaire economie aan bod komen.


Zoals een virtuele bijeenkomst over financiële ondersteuning bij circulair ondernemen, door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Een online event over circulair inkopen, met informatie over ketensamenwerking, transparantie en innovatie. En op donderdag een digitale bijeenkomst voor ondernemers die op Europees niveau opereren, door Holland Circular Hotspot.

De Week van de Circulaire Economie is een initiatief van Het Versnellingshuis.

www.deweekvandecirculaireeconomie.nl