Tag Archief van: coronavirus gemeente Haarlem

Gemeente: ‘Het moet nú gebeuren, dus doen we het snel’

In Haarlem doet de gemeente er alles aan om door de corona-crisis getroffen ondernemers te ondersteunen. Tot tenminste 1 juli krijgen bedrijven uitstel voor het betalen van gemeentelijke belastingen en heffingen. Verder kunnen door omzetverlies getroffen zzp-ers aanspraak maken op de BBZ-regeling: Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen. Een team van de gemeente gaat aan de slag met vragen en suggesties vanuit het bedrijfsleven.

Bedrijvigheid in de binnenstad, een beeld dat de komende tijd minder vanzelfsprekend zal zijn.

In Haarlem wordt positief gereageerd op het door de Rijksoverheid opgetuigde noodpakket van 10 tot 20 miljard euro. ‘We zijn onder de indruk van de voortvarendheid waarmee dat gebeurde. Er wordt door het Rijk veel gedáán, zoals een versnelde werktijdverkorting en het geven van een overbruggingskrediet voor het mkb. Ook voor gemeenten is er veel werk aan de winkel. Het bedrijfsleven in Haarlem loopt harde klappen op. Het ondersteunen moet nú gebeuren, dus we doen het snel’, zegt de Haarlemse wethouder Economische Zaken Robbert Berkhout.

De gemeente neemt concrete steunmaatregelen. Zo kunnen zzp-ers die hun omzet weg zien vallen een beroep doen op de BBZ-regeling. Het innen van gemeentelijke belastingen en heffingen in het kader van onder meer de WOZ, BIZ, precario en toeristenbelasting wordt tot tenminste 1 juli (zonder rente) uitgesteld. Als na die datum blijkt dat bedrijven nog steeds in zwaar weer verkeren, wordt daar coulant mee omgegaan en maatwerk geboden. Verder worden alle aan de gemeente gerichte facturen meteen betaald.

Voor ondernemers zijn achter de schermen enkele tientallen mensen bij de gemeente in touw om alles zo soepel mogelijk af te wikkelen. Zo kunnen zzp-ers die moeite hebben met het online invullen van aanvraagformulieren voor ondersteuning bij hen terecht.

In Haarlem houdt de wethouder de vinger aan de pols. Robbert Berkhout: ‘Bij ons zijn de lijnen kort. Er is contact met alle sectoren en ik spreek veel ondernemers.’ Het valt de wethouder op dat de corona-crisis ook veel goeds losmaakt. Bedrijven en ondernemers die elkaar en anderen proberen te helpen, het gebeurt regelmatig en getuigt van veerkracht. Zo regelde het in Haarlem gevestigde vleeswarenbedrijf Danish Crown 9.000 mondkapjes voor ziekenhuizen en zorginstellingen in de regio. ‘Er is veel solidariteit en samenwerking in Haarlem’, aldus Berkhout.

www.haarlem.nl/nieuws/coronavirus

Haarlemse ondernemers kunnen zich met vragen en opmerkingen over gemeentelijke maatregelen melden bij antwoord@haarlem.nl of bellen met 14023. Kent u voorbeelden van bedrijven die ook in zware tijden de kunst van het gunnen en samenwerken verstaan, mail ze naar goedezaken@decoalitie.nl en antwoord@haarlem.nl.