Tag Archief van: cumulatiegrond

Wijzigingen in arbeidsrecht op komst

Met ingang van 1 januari 2020 gaat er weer het nodige veranderen in het arbeidsrecht, als gevolg van de WAB, Wet Arbeidsmarkt in Balans. Voor u als werkgever is het van groot belang om te weten wat er gaat veranderen. Hieronder de belangrijkste wijzigingen.

Philippine Hoyng

1. Cumulatiegrond
Naast de reeds bestaande ontslaggronden komt een nieuwe grond, de i-grond of cumulatiegrond genoemd. Deze grond maakt het mogelijk om meerdere, niet voldragen ontslaggronden te combineren tot één redelijke grond. Dit moet het makkelijker maken om iemand te ontslaan. Deze mogelijkheid heeft echter wel een financieel plaatje: de rechter kan een extra vergoeding toekennen, met een maximum van 50% bovenop de transitievergoeding.

2. Transitievergoeding
Werknemers hebben vanaf de eerste dag dat zij in dienst treden recht op een transitievergoeding, ook tijdens de proeftijd.

3. Ketenregeling
Het wordt weer mogelijk om 3 bepaalde tijdcontracten in 3 jaar aan te gaan, vóór dat er sprake is van een onbepaalde tijd-contract.

4. Flexarbeid: payrolling en oproepkrachten
Werknemers die op payrollbasis werken, gaan dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever. Een oproepkracht zal voortaan minstens vier dagen van te voren moeten worden opgeroepen door de werkgever. Mocht het werk door de werkgever na oproeping worden afgezegd, dan heeft de werknemer toch recht op loon.

5. WW-premiedifferentiatie
De WW-premie wordt gedifferentieerd. Dat betekent dat werkgevers met veel flexibele arbeidskrachten een hogere premie gaan betalen. Immers, de kans dat een flexibele arbeidskracht aanspraak zal maken op een WW-uitkering is groter dan de kans dat een werknemer met een vast contract daarop aanspraak maakt.

Al met al dus weer diverse veranderingen die voor u als werkgever van groot belang zijn. Wanneer u vragen heeft over de veranderingen en wilt weten wat de gevolgen voor u betekenen, kunt u altijd contact opnemen.

Philippine Hoyng, Tanger Advocaten
(023-512 14 00 of p.p.hoyng@ tanger.nl)