Tag Archief van: de vakbonden FNV en CNV

Regionale mobiliteitsteams bemiddelen bij praktijkleren

De arbeidsmarkt is behoorlijk grillig. Aan de ene kant verliezen mensen hun baan en aan de andere kant staan bedrijven en sectoren te springen om (vak)mensen. Regionale mobiliteitsteams zijn er om mensen aan het werk te helpen. Eén van de manieren is het zogenaamde praktijkleren.

Voor een praktijkverklaring gaat een kandidaat bij een erkend leerbedrijf tegelijkertijd werken en leren, onder begeleiding van een praktijkopleider van het leerbedrijf.

Na het uitbreken van de coronacrisis zijn er 35 regionale mobiliteitsteams (RMT’s) opgericht en ZKIJ Werkt Door is er daar één van. De teams zijn samenwerkingsverbanden van gemeenten, het UWV, het onderwijs, de vakbonden FNV en CNV, werkgeversorganisaties en de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Een RMT bemiddelt tussen verschillende partijen, namelijk werkzoekenden, werkgevers en zelfstandigen. Zo kunnen werkzoekenden worden geholpen door middel van begeleiding bij het zoeken naar nieuw werk of door te kijken naar omscholingsmogelijkheden. Maar het kan ook praktisch zijn, zoals het bieden van sollicitatietraining. Zelfstandigen kunnen bijvoorbeeld worden geholpen aan om- of bijscholing of begeleiding naar werk voor een zzp’er. Bovendien zijn RMT’s er ook voor bedrijven. Stel dat het ene bedrijf in rustiger vaarwater terecht is gekomen en dat het andere bedrijf omkomt in het werk. Dan brengt een RMT deze bedrijven met elkaar in contact en kijken ze naar de mogelijkheden om werknemers van het ene bedrijf ‘uit te lenen’ aan het andere.

Financieel bijdragen

Daarnaast kan ZKIJ Werkt Door ondersteuning bieden door (financieel) bij te dragen of te bemiddelen bij het behalen van een praktijkverklaring. Zo’n verklaring kan een kandidaat behalen met praktijkleren. Dit traject is met name geschikt voor mensen zonder diploma’s of voor wie het behalen van een regulier diploma (om wat voor reden dan ook) geen reële optie is. Het principe van praktijkleren is dat een kandidaat bij een erkend leerbedrijf tegelijkertijd gaat werken en leren en onder begeleiding van een praktijkopleider van het leerbedrijf de vaardigheden in de praktijk worden aangeleerd. Praktijkleren kan in diverse sectoren plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld de bouw, techniek, horeca, logistiek, zorg of verkoop/retail. Hoewel de deelnemers wel aan een school zijn verbonden, gaan ze niet naar school, behalve als ze bijvoorbeeld hun taalvaardigheid willen verbeteren.

Wanneer de deelnemers vervolgens de aangeleerde vaardigheden onder de knie hebben, ontvangen ze een praktijkverklaring, afgegeven door de school waaraan ze zijn verbonden. Zo kan een deelnemer aantonen wat hij of zij allemaal in de praktijk heeft geleerd, vergroot daarmee de kansen op de arbeidsmarkt en wordt aantrekkelijker voor werkgevers.

www.zkijwerktdoor.nl