Tag Archief van: familiestatuut

Familiestatuut; een baken voor de toekomst

Een eenpersoonsonderneming wordt een bv, dat worden een paar bv’s. Naast de oprichter komen andere familieleden in het bedrijf werken en al snel kan er sprake zijn van een heus familiebedrijf met een flink aantal medewerkers. Vroeg of laat komt een familiebedrijf voor verschillende keuzes te staan: “hoe gaan we verder, wie neemt welke rol op zich en hoe houden we de familie betrokken bij het bedrijf?”

Het bepalen van de te volgen strategie is van wezenlijk belang voor het succes van de onderneming. Maar zulke gesprekken zijn niet eenvoudig omdat de belangen van de familie, het bedrijf en de eigenaren van het bedrijf uiteen kunnen lopen. Het opstellen van een familiestatuut kan richting geven aan de gesprekken binnen de familie over de historie van het bedrijf, het gedachtengoed binnen de familie, de gezamenlijke normen en waarden en de gewenste ontwikkeling van het bedrijf. Een familiestatuut vormt het raamwerk waarin de familie de afspraken over het bedrijf vastlegt. Daarbij kunt u denken aan de vraag of alleen familieleden eigenaar van het bedrijf mogen zijn, welke familieleden in het bedrijf mogen meewerken, hoe een verantwoord dividendbeleid wordt vormgegeven en hoe de opvolging binnen het bedrijf geregeld wordt. Ook kunnen afspraken gemaakt worden bij het onverwacht wegvallen van directieleden of hoe te reageren als zich een koper voor het bedrijf aandient.

Een familiestatuut is de kapstok
Een familiestatuut vormt de kapstok voor alle juridische documenten die van belang zijn binnen het familiebedrijf, zoals de statuten van het bedrijf en de aandeelhoudersovereenkomst. Een familiestatuut moet natuurlijk wel up-to-date gehouden worden. In een paar jaar tijd kunnen de familie en de zakelijke omstandigheden immers veranderd zijn. Het is daarom verstandig periodiek met de familie te bekijken of de inhoud van het statuut nog overeenstemt met de wensen van de familie.

Xander Stuijt

Als u overweegt een familiestatuut op te stellen, praat Krans Notarissen daarover graag met u door. Neem contact met ons op via notarissen@kransnotarissen.nl

Slimme ondernemer regelt zaken op tijd

Van tijd tot tijd is het goed stil te staan bij de vraag ‘waar staat mijn onderneming over vijf of tien jaar?’ Wil ik dan nog zelf aan het roer staan, of is het dan tijd de dagelijkse beslommeringen aan een opvolger over te laten?

Xander Stuijt

Rondom een dergelijke beslissing spelen allerlei vragen. Is er binnen de familie iemand die geschikt is – en ook bereid – de onderneming voort te zetten? En, als er meer kinderen zijn, hoe zorgt u er dan voor dat zij gelijk behandeld worden? Bij de beantwoording van deze vragen spelen niet alleen zakelijke overwegingen een rol, het kan een emotioneel traject zijn voor u als overdrager, maar ook voor de opvolger(s) en de andere familieleden.

Het is goed om voor alle beslissingen die genomen moeten worden, voldoende tijd te nemen. U kunt daarbij gebruik maken van de fiscale bedrijfsopvolgingsregeling, die het mogelijk maakt uw onderneming onder aantrekkelijke fiscale condities over te dragen aan uw opvolger(s). De voorwaarden van die regeling zijn complex en wilt u daar optimaal gebruik van maken, dan kan dat een aantal jaar in beslag nemen. Er zijn overigens plannen om deze regeling te versoberen, maar hoe dat er precies uit zal zien, is nu nog niet bekend.

Natuurlijk bepaalt niet alleen de fiscaliteit hoe u tot een goed eindresultaat komt; de juridische vormgeving van de onderneming en uw privésituatie spelen daarin een belangrijke rol. Heeft u bijvoorbeeld huwelijkse voorwaarden gemaakt, is uw testament nog up-to-date en wilt u de afspraken rond de overdracht van de onderneming vastleggen in een familiestatuut?

Al met al genoeg redenen om daarover in gesprek te gaan. Heeft u zelf plannen om uw onderneming over te dragen aan de volgende generatie? Krans Notarissen denkt graag met u mee. Voor een vrijblijvende afspraak bent u altijd welkom.

Xander Stuijt
www.kransnotarissen.nl