Tag Archief van: gemeente Velsen

ZKIJ Werkt Door verbindt werkzoekenden en werknemers

ZKIJ Werkt Door helpt mensen in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond beter de weg naar de arbeidsmarkt te vinden. Deze passende begeleiding is begonnen als reactie op de ontstane onzekerheden in 2020, met name door Covid, maar wordt voortgezet om het bredere vraagstuk op de arbeidsmarkt aan te pakken.

De inzet van Regionale Mobiliteitsteams wordt vervolgd. Een breed pallet van organisaties heeft zich daarvoor verenigd in ZKIJ Werkt Door.

In een Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) zijn meerdere partijen verenigd die intensief met elkaar samenwerken. Voor Zuid-Kennemerland en IJmond hebben die partijen de handen ineengeslagen onder de naam ZKIJ Werkt Door. Met als doel zoveel mogelijk routes naar werk zichtbaar te maken voor werkzoekenden. Dan gaat het om omscholingsmogelijkheden, hulp bij solliciteren, begeleiding van werk naar werk of het direct koppelen van werknemers aan werkgevers.

Drempels verlaagd

De extra behoefte aan dergelijke ondersteuning is groot en wordt voorlopig voortgezet. Doordat gemeenten, scholen, vakbonden en andere belanghebbende organisaties met elkaar samenwerken, worden de drempels naar het vinden van nieuw of ander werk verlaagd. Bovendien kunnen mensen die op zoek zijn naar werk sneller en gerichter geholpen worden en komen zij eerder op de juiste plek terecht.

ZKIJ Werkt Door verlaagt ook de drempel om hulp in te schakelen. Aan de persoonlijke ondersteuning zijn geen kosten of andere verplichtingen verbonden. Inwoners kunnen hier gratis gebruik van maken, maar ook bedrijven die personeel zoeken mogen aankloppen. Of je nu werknemer, starter op de arbeidsmarkt, zelfstandig ondernemer of werkgever bent; ZKIJ Werkt Door biedt ondersteuning.

Brede samenwerking

ZKIJ Werkt Door is een samenwerking van Leerwerkloket Haarlem, OV IJmond, Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, Nova College, CNV, FNV, Inholland, Gemeente Zandvoort, Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Bloemendaal en Heemstede, Gemeente Haarlem, Gemeente Velsen, UWV, WerkgeversServicepunt, Leerplein, Spaarne Werkt, Dunamare, IJmond Werkt, Industrie Kring Haarlem, AWVN, VNO-NCW, Gemeente Beverwijk en Gemeente Heemskerk.

www.zkijwerktdoor.nl

 

OKB adviseert ondernemers in Velsen

De gemeente Velsen wil problematische schulden van ondernemers helpen oplossen en voorkomen. Daarom biedt de gemeente schuldhulpverlening aan ondernemers aan, zoals de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening voorschrijft. Stichting Ondernemersklankbord (OKB) is naast Stichting Over Rood nauw betrokken bij de uitvoering van de schuldhulpverlening aan ondernemers in de gemeente Velsen.

Stichting Over Rood en Stichting Ondernemersklankbord (OKB) koppelen een vrijwilliger aan een ondernemer met een hulpvraag. Alle vrijwilligers hebben relevante ervaring, bijvoorbeeld als zelfstandig ondernemer, directeur, operationeel manager of bedrijfsleider. Hierdoor staan Over Rood en OKB dichter bij de ondernemer dan de gemeente. Door samen te werken met Over Rood en OKB is het makkelijker voor de ondernemers om hulp te vragen.

Over Rood richt zich met name op vragen rondom het op orde brengen en houden van de administratie. Wanneer een ondernemer (noodgedwongen) stopt met ondernemen, is het belangrijk dat de onderneming administratief wordt afgewikkeld. Ook daarna kunnen er nog schulden overblijven, waardoor de ‘ex-ondernemer’ niet kan instromen in een particulier schuldhulpverleningstraject en de schulden op blijven lopen. Over Rood biedt daarom ondersteuning bij het administratief afwikkelen van hun bedrijf.

Coaching voor ondernemers

OKB houdt zich vooral bezig met vragen over het ondernemerschap. Anton Bouman, regiovoorzitter van het OKB in de regio Haarlem: “Wij beschikken in deze regio over een groot netwerk van ondernemers die wij met hun kennis en kunde kunnen koppelen aan ondernemers die, door wat voor oorzaak dan ook, in de problemen zitten. Uit ervaring kan ik zeggen dat een frisse blik van een andere door de wol geverfde ondernemer wonderen kan doen. Bovendien vergroten wij door deze overeenkomst onze zichtbaarheid in de regio IJmond.”

Het uitgangspunt van de gemeente Velsen is dat de ondernemer kan blíjven ondernemen. Echter, wanneer schulden blijven oplopen en het bedrijf niet levensvatbaar is, moet een ondernemer de afweging maken om door te gaan of te stoppen. Wethouder Marianne Steijn: “In Velsen doet iedereen mee. Dat geldt ook voor ondernemers. Soms verdienen investeringen zich niet terug en raken ondernemers financieel in de knel. Dat mag geen reden zijn om in armoede te leven of je in de schulden te steken.”

www.ondernemersklankbord.nl