Tag Archief van: Goede Zaken coronavirus

Krans Notarissen houdt de focus op dienstverlening

Zondagmiddag 15 maart zaten wij van Krans Notarissen met een kernteam op kantoor in crisisberaad. Over hoe we de komende tijd de dienstverlening aan onze cliënten op peil kunnen houden, zonder de gezondheid van onze mensen en van onze cliënten in de waagschaal te stellen. ‘Het lijkt inmiddels alweer een eeuw geleden’, zo zegt Tessa Bos.

Tessa Bos en Xander Stuijt: ‘Het is mooi dat we onze cliënten nog steeds onze diensten kunnen verlenen, zij het in aangepaste vorm.’

We hebben toen besloten onze dienstverlening zoveel mogelijk te continueren, maar dan wel met zo min mogelijk fysiek cliëntencontact. Xander Stuijt van Krans Notarissen legt uit hoe dat in zijn werk gaat. ‘Wij zijn als notaris gewend de mensen aan tafel te hebben, bijvoorbeeld bij een overdracht van een huis. Dan heb je het normaal gesproken al gauw over zes mensen. Dat hebben we nu aangepast, door alleen met de koper aan tafel te zitten. De verkoper tekent voor de overdracht al een volmacht, zodat hij niet aanwezig hoeft te zijn. De makelaars en tussenpersonen zijn ook niet aanwezig. De overdracht van een huis is altijd een feestelijk moment, het is natuurlijk heel jammer dat dit nu niet zo kan, maar we maken er binnen de omstandigheden maar het beste van.’

Ook de dienstverlening aan onze cliënten op het gebied van familierecht, zoals testamenten, zetten we voort. Met dien verstande dat we ons dan met name richten op cliënten die door hun gezondheidstoestand behoefte hebben aan het snel opstellen van een testament, of die uit angst voor besmetting met het coronavirus de zaken liever snel geregeld willen hebben. De dagelijkse praktijk waar het betreft het maken van testamenten wordt in deze periode erg bemoeilijkt doordat nogal wat mensen in quarantaine zitten. Juist die cliënten hebben vaak nog de behoefte een testament op te stellen. Op basis van de wet zijn er gelukkig mogelijkheden om ook die groep cliënten te kunnen helpen met het vastleggen van hun testament.

Bij volmacht
Andere werkzaamheden, zoals op het gebied van ondernemingsrecht, vinden doorgaans al plaats bij volmacht. Onze advisering aan ondernemers gaat gewoon door, telefonisch of per mail. Tessa Bos: ‘Het is bijzonder om te zien dat bijna al onze mensen thuis werken en dat de cliënt daar geen last van heeft.’

‘Wij zijn nu een tijdje verder’, zegt Xander Stuijt, ‘en het is mooi dat we op deze wijze onze cliënten nog steeds onze diensten kunnen verlenen, zij het in aangepaste vorm. Het gaat er in de kern om dat we er, juist in deze verwarrende tijden, voor onze cliënten zijn.’

www.kransnotarissen.nl

Rabobank Haarlem digitaal en persoonlijk bereikbaar voor corona-vragen

Het coronavirus raakt ons allemaal. Vrijwel alle ondernemers merken direct de gevolgen, of dat nu is in de bedrijfsvoering of door wegvallen van werk en dus van omzet. Als Rabobank Haarlem en Omstreken staan we onze klanten bij in deze onzekere tijden.

Onze accountmanagers krijgen deze weken veel vragen binnen. Voornamelijk over verzekeringen, financieringen, betalingsoplossingen en overheidsregelingen. De afgelopen periode zijn we hard bezig geweest om te inventariseren welke gevolgen het coronavirus heeft voor ondernemers en particulieren. En welke mogelijke oplossingen en handreikingen we als lokale Rabobank kunnen bieden.

Daarbij hebben we de handen ineengeslagen met de Nederlandse overheid en de andere Nederlandse banken om iedereen die getroffen is zo goed mogelijk te steunen. Een concreet resultaat van deze samenwerking is de verruiming van de zogenoemde BMKB-regeling, een overbruggingslening voor bedrijven die als gevolg van het coronavirus tijdelijke liquiditeitsproblemen hebben.

Info op de website
Op de website hebben we een aparte pagina opgezet waar deze informatie wordt gebundeld. Denk aan antwoorden op veel gestelde (financiële) vragen, maatregelen die we gezamenlijk hebben genomen om door deze periode heen te komen, praktische zaken als onze locaties en openingstijden en informatie voor bedrijven die in liquiditeitsproblemen dreigen te komen.

Ook zijn er praktische tips te vinden die bijdragen aan de veiligheid in het betalingsverkeer, bijvoorbeeld door contactloos te betalen, en geven we inzicht in nieuwe en bestaande overheidsregelingen. De informatie is te vinden op: www.rabobank.nl/bedrijven/corona.

De situatie en maatregelen rondom de aanpak van het virus kunnen van dag tot dag verschillen, waardoor het mogelijk is dat er nieuwe regelingen komen of bestaande maatregelen gewijzigd worden. We streven ernaar dit steeds zo snel mogelijk in kaart te brengen en op onze website inzichtelijk te maken. Daarnaast zijn onze accountmanagers  druk bezig iedereen zo goed mogelijk te informeren. Als klanten van Rabobank Haarlem en Omstreken behoefte hebben aan direct contact met de accountmanager en/of vragen hebben die niet op onze website worden beantwoord, kunnen ze natuurlijk altijd contact opnemen. We kunnen niet beloven dat we álles op kunnen lossen, maar we doen wat we kunnen om iedereen in deze onwerkelijke periode te ondersteunen.

Pas goed op jezelf en op elkaar!

Rabobank Haarlem en Omstreken
www.rabobank.nl/haarlem

NB Alle informatie voor particulieren hebben wij gebundeld op www.rabobank.nl/particulieren/corona.
Ook voor verenigingen en stichtingen kijken we naar de mogelijkheden om hulp te bieden in deze moeilijke tijden.

Gemeente: ‘Het moet nú gebeuren, dus doen we het snel’

In Haarlem doet de gemeente er alles aan om door de corona-crisis getroffen ondernemers te ondersteunen. Tot tenminste 1 juli krijgen bedrijven uitstel voor het betalen van gemeentelijke belastingen en heffingen. Verder kunnen door omzetverlies getroffen zzp-ers aanspraak maken op de BBZ-regeling: Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen. Een team van de gemeente gaat aan de slag met vragen en suggesties vanuit het bedrijfsleven.

Bedrijvigheid in de binnenstad, een beeld dat de komende tijd minder vanzelfsprekend zal zijn.

In Haarlem wordt positief gereageerd op het door de Rijksoverheid opgetuigde noodpakket van 10 tot 20 miljard euro. ‘We zijn onder de indruk van de voortvarendheid waarmee dat gebeurde. Er wordt door het Rijk veel gedáán, zoals een versnelde werktijdverkorting en het geven van een overbruggingskrediet voor het mkb. Ook voor gemeenten is er veel werk aan de winkel. Het bedrijfsleven in Haarlem loopt harde klappen op. Het ondersteunen moet nú gebeuren, dus we doen het snel’, zegt de Haarlemse wethouder Economische Zaken Robbert Berkhout.

De gemeente neemt concrete steunmaatregelen. Zo kunnen zzp-ers die hun omzet weg zien vallen een beroep doen op de BBZ-regeling. Het innen van gemeentelijke belastingen en heffingen in het kader van onder meer de WOZ, BIZ, precario en toeristenbelasting wordt tot tenminste 1 juli (zonder rente) uitgesteld. Als na die datum blijkt dat bedrijven nog steeds in zwaar weer verkeren, wordt daar coulant mee omgegaan en maatwerk geboden. Verder worden alle aan de gemeente gerichte facturen meteen betaald.

Voor ondernemers zijn achter de schermen enkele tientallen mensen bij de gemeente in touw om alles zo soepel mogelijk af te wikkelen. Zo kunnen zzp-ers die moeite hebben met het online invullen van aanvraagformulieren voor ondersteuning bij hen terecht.

In Haarlem houdt de wethouder de vinger aan de pols. Robbert Berkhout: ‘Bij ons zijn de lijnen kort. Er is contact met alle sectoren en ik spreek veel ondernemers.’ Het valt de wethouder op dat de corona-crisis ook veel goeds losmaakt. Bedrijven en ondernemers die elkaar en anderen proberen te helpen, het gebeurt regelmatig en getuigt van veerkracht. Zo regelde het in Haarlem gevestigde vleeswarenbedrijf Danish Crown 9.000 mondkapjes voor ziekenhuizen en zorginstellingen in de regio. ‘Er is veel solidariteit en samenwerking in Haarlem’, aldus Berkhout.

www.haarlem.nl/nieuws/coronavirus

Haarlemse ondernemers kunnen zich met vragen en opmerkingen over gemeentelijke maatregelen melden bij antwoord@haarlem.nl of bellen met 14023. Kent u voorbeelden van bedrijven die ook in zware tijden de kunst van het gunnen en samenwerken verstaan, mail ze naar goedezaken@decoalitie.nl en antwoord@haarlem.nl.

Infomatie voor ondernemers over het coronavirus

Update 14 april – Op verschillende websites en via telefonische loketten kunnen ondernemers uit Haarlem en omstreken informatie vinden over het coronavirus. Hieronder een greep uit het aanbod, dat steeds wordt ververst. Tips met relevante websites of initiatieven zijn van harte welkom via: goedezaken@decoalitie.nl. 


Gemeente Haarlem:

Haarlemse ondernemers kunnen zich met vragen en opmerkingen over gemeentelijke maatregelen melden bij antwoord@haarlem.nl of bellen met 14023. Kent u voorbeelden van bedrijven die ook in zware tijden de kunst van het gunnen en samenwerken verstaan, mail ze naar goedezaken@decoalitie.nl en antwoord@haarlem.nl.
Meer informatie is ook te vinden op www.haarlem.nl/nieuws/coronavirus

Regeling Tozo vanaf deze week

Van de gemeente Haarlem: Veel zelfstandig ondernemers hebben zich gemeld voor financiële ondersteuning voor levensonderhoud. We willen deze ondernemers zo spoedig mogelijk van dienst zijn. Ondanks berichtgeving vanuit de Rijksoverheid is het aanvraagformulier van Tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers (Tozo) nog niet opengesteld. Vanwege de complexe materie en een wijziging in de regelgeving vanuit de Rijksoverheid moet een aantal zaken nog worden getoetst en verwerkt. De verwachting is dat het aanvraagformulier voor de Tozo deze week online staat.

Haarlemsewinkels.nl

Dankzij een financiële bijdrage van de BIZ en de gemeente Haarlem is voor Haarlemse winkeliers een online platform opgezet: www.haarlemsewinkels.nl. Daar kunnen consumenten bestellingen doen bij lokale aanbieders. De eerste bestellingen zijn inmiddels geplaatst bij de bijna honderd retailers die zich tot nu toe bij het platform hebben aangesloten. Centrummanager Falco Bloemendal: ‘Verbinding is belangrijk, zeker in deze tijd. Het is goed dat we samenwerken om met elkaar deze crisis het hoofd te bieden.’

Bezoekers van het platform zien een overzicht van alle aangesloten winkels. Vervolgens worden zij doorgelinkt naar de betreffende webshop of krijgen ze een bestelformulier in beeld met beschikbare producten. De betaling verloopt via een betaalverzoek of Tikkie, waarna bezorging plaatsvindt door de winkel zelf of de lokale, duurzame bezorgservice Hurby. Haarlemse winkeliers kunnen zich gratis aanmelden via de website.

www.haarlemsewinkels.nl

Tegoedbonnen op SupportLokaal

SupportLokaal is een nieuw, landelijk initiatief, gericht op het ondersteunen van lokale mkb-ondernemers. Het digitale platform brengt bedrijven en klanten bij elkaar. Via de website kunnen bezoekers tegoedbonnen kopen, die op een later tijdsstip ingewisseld kunnen worden. Na het kiezen van een regio, ondernemer of branche en het aangeven van de hoogte van het bedrag ontvangen klanten een digitale cadeaukaart. Aanmelden is gratis voor ondernemers en er wordt geen provisie ingehouden.

www.supportlokaal.nl

Online spreekuur van de Provincie

Er komt een online spreekuur voor ondernemers uit het netwerk van de provinciale MKB-instrumenten Programma Investeringsgereed Innovatief MKB Noord-Holland (PIM), GO!-NH, Innovatiefonds NH en Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH). De financieringstafel Noord-Holland Noord wordt tijdelijk ‘crisistafel’. Zo krijgen provincie, financiers en andere netwerkpartners snel zicht op ondernemers in de problemen en kunnen die gericht helpen.
De twee online spreekuren vinden plaats op:
– donderdag 9 april 2020 van 16.00 tot uiterlijk 17.30 uur in Nederlands
– dinsdag 14 april 2020 van 10.00 tot uiterlijk 11.30 uur met ook een Engelstalige breakout
Aanmelden: www.pimnh.nl

Het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) en het Innovatiefonds Noord-Holland (INH) gaan soepel om met voorwaarden van bestaande financieringen. De provincie gebruikt het Programma PIM om getroffen ondernemers te adviseren over steunmaatregelen en werkkapitaal. De verplichte eigen bijdrage voor het maatwerktraject wordt voor twee maanden geschrapt en alle bouwwerkzaamheden en aanbestedingen gaan door, zolang dit binnen de landelijke maatregelen kan.

www.pimnh.nl/corona

KVK corona-telefoon

De Kamer van Koophandel heeft het fysieke loket gesloten, maar is wel telefonisch bereikbaar voor vragen van ondernemers. Op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur, voor ondernemers die kampen met de cashflow, willen weten of ze in aanmerking komen voor overheidssteun en voor zzp-ers die inkomsten weg zien vallen. Daarnaast is veel corona-informatie voor ondernemers te vinden op de website.

www.kvk.nl/corona

Digitaal loket MKB-Haarlem

Ondernemend Haarlem wordt geconfronteerd met ingrijpende maatregelen, met directe impact op het bestaansrecht van ondernemingen. Maar de maatregelen doen ook een beroep op de creativiteit en inventiviteit van bedrijven. Voor meer informatie en specifieke vragen daarover kunnen alle mkb-ondernemers terecht bij het Digitaal Ondernemersloket van MKB-Haarlem. Met advies van diverse experts, op het gebied van onder meer arbeidstijdverkorting en financiële ondersteuning.

www.MKB-Haarlem.nl

Rabobank Haarlem en Omstreken

Op de website hebben we een aparte pagina opgezet waar alle informatie wordt gebundeld. Denk aan antwoorden op veel gestelde (financiële) vragen, maatregelen die we gezamenlijk hebben genomen om door deze periode heen te komen, praktische zaken als onze locaties en openingstijden en informatie voor bedrijven die in liquiditeitsproblemen dreigen te komen. Ook zijn er praktische tips te vinden die bijdragen aan de veiligheid in het betalingsverkeer, bijvoorbeeld door contactloos te betalen, en geven we inzicht in nieuwe en bestaande overheidsregelingen. De informatie is te vinden op: www.rabobank.nl/bedrijven/corona.

Alle informatie voor particulieren hebben wij gebundeld op www.rabobank.nl/particulieren/corona. Ook voor verenigingen en stichtingen kijken we naar de mogelijkheden om hulp te bieden in deze moeilijke tijden.

Maatregelen Rijksoverheid:

Een dagelijks bijgewerkte website met alle maatregelen die de rijksoverheid neemt, gericht op banen en de economie.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie

Parkmanagement Waarderpolder bereikbaar voor vragen

Parkmanagement Waarderpolder wil ook in de komende periode het ondernemen in de Waarderpolder zo goed mogelijk ondersteunen. Waar ondernemers vragen of ondersteuning nodig hebben, is Parkmanagement Waarderpolder daarvoor telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer 023- 525 7826 en het e-mailadres info@waarderpolder.nl.

VNO-NCW: solidariteit en daadkracht is ongekend

Werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft met veel gemeenten en provincies nu dagelijks overleg. Namens ondernemend Nederland nemen zij deel aan regionale crisisteams en trekken samen op met andere regionale ondernemersverenigingen. De solidariteit en daadkracht is ongekend. Op de landelijke website http://www.vno-ncw.nl/corona vindt u actuele informatie over nationale hulplijnen en ondersteunende regelingen, zoals de loonkostenvergoeding, kredietverruiming en fiscale maatregelen.

Platform Bezorgeninvelsen.nl gelanceerd

Afgelopen week werd het online platform bezorgeninvelsen. nl gelanceerd, met bezorg- en afhaalinitiatieven van meer dan 100 lokale ondernemers. De website is onderdeel van de campagne ‘Ik koop lokaal’, waarmee de gemeente de horeca en middenstand in Velsen een steuntje in de rug wil geven tijdens de coronacrisis. Met de website worden mensen geholpen die thuis zitten, hoeven voorraden niet weggegooid te worden en worden de inkomstenverliezen van ondernemers verkleind. Ondernemers kunnen zich aanmelden door te mailen naar citymarketeer@ijmuiden.nl.

www.bezorgeninvelsen.nl

Let’s EAT: Eat Apart Together

In reactie op de moeilijke tijden voor de lokale horeca en het gemis aan sociale contacten heeft een groep Haarlemse en Bloemendaalse ondernemers een platform opgezet waarin mensen toch met elkaar aan tafel kunnen: Let’s EAT, Eat Apart Together. Via de website kunnen mensen elkaar uitnodigen om, met een scherm op tafel, op afstand samen te lunchen of dineren. Genietend van een afhaal- of bezorgmaaltijd van een lokale leverancier, waarmee Let’s EAT een online marktplaats wil zijn voor alle Haarlemse restaurants die dat aanbieden. Deelname aan het platform is gratis.

www.eattogether.nl

Horeca-waardebon voor na de crisis

Met het platform ‘Help de Horeca’ werken horecapartners samen met online platform Gifty, om ondernemers te ondersteunen én om consumenten binnenkort weer te kunnen laten genieten van de horeca. Via de website www.helpdehoreca.nl kunnen waardebonnen aangeschaft worden door iedereen die de horeca in Nederland een warm hart toedraagt. Zodat ondernemers inkomsten genereren, ook als nu ze gesloten zijn. Consumenten kunnen de waardebonnen verzilveren zodra de cafés en restaurants hun deuren weer openen.

www.helpdehoreca.nl