Berichten

Aandelen in strijd tegen corona

Hotel & Chateau Marquette in Heemskerk wil met de opbrengst van een aandelenemissie de coronacrisis overleven. Directeur/eigenaar Erik Kuiper van den Berg vertelt aan Goede Zaken TV dat hij voor 500.000 tot 750.000 euro aan certificaten verkoopt en zo structureel het financieel fundament van zijn bedrijf verstevigt: ‘Ik verlaag de schulden, bouw reserves op en ben in de toekomst minder kwetsbaar voor eventuele tegenvallers.’

Haarlemmer Erik Kuiper-van den Berg exploiteert sinds 2018 met zijn bedrijf Relaxed Hospitality Group (RHG) een restaurant, evenementenlocatie en een 65 kamers tellend hotel op het landgoed in Heemskerk. Om de corona-klap op te kunnen vangen kiest hij voor een radicale koerswijziging: ‘Met het oog op de toekomst wil ik mijn financieringslasten structureel verlagen, reserves opbouwen en de organisatie stabieler maken. De aandelenuitgifte moet mij in staat stellen om zelf het stuur in handen te houden.’ Een certificaat kost 100 euro.

Het interview is te zien op: www.linkedin.com/company/goede-zaken

Nieuwe aflevering Goede Zaken TV

In de profilering van Haarlem zijn de pijlers cultuur, horeca en winkels van eminent belang. Dat zijn precies vakgebieden waarop als gevolg van de coronacrisis harde klappen (gaan) vallen. Directeur Anne-Marije Hogenboom van Haarlem Marketing vertelt aan Goede Zaken TV wat daarvan de gevolgen kunnen zijn en hoe Haarlem daar het beste mee om kan gaan.

Nieuwe aflevering Goede Zaken TV

Meteen na het uitbreken van de corona-crisis nam het thuisverbruik van koffie en thee enorm toe. Directeur Mikkel Levelt van koffiebranderij en theehandel Simon Levelt in Haarlem zag wat dat betreft haar webwinkel als het ware ontploffen. En in de 43 Lévelt-winkels was het van de ene op de andere dag wat zij noemt ‘kerstdrukte’.

Aan Goede Zaken TV vertelt Mikkel Levelt hoe alle zeilen bijgezet moesten worden om op koers te blijven.

Nieuwe aflevering Goede Zaken TV

Sta je op het punt een fonkelnieuwe fabriek te openen, breekt de coronacrisis uit. Dus wég opening plus een drastische aanpassing van de productie. Het overkwam directeur Frank Klein van vleeswarenfabrikant Danish Crown (voorheen Zandbergen) in de Waarderpolder.

In een gesprek met Jaap Sluis vertelt hij aan Goede Zaken TV hoe hij en zijn collega’s van de ene op de andere dag van koers moesten wijzigen. Mede
omdat de horeca als afzetmarkt vrijwel wegviel, terwijl de consument in de supermarkten juist op zoek ging naar met name spekjes. Dankzij de grote inzet en flexibiliteit van de werknemers lukte het Danish Crown razendsnel bij te sturen. Het management bracht de waardering voor die werknemers tot uiting in een cadeaupakket. En, onder het motto support your locals, werd dat natuurlijk een Háárlems cadeaupakket.

 Goede Zaken TV is een wekelijkse video-rubriek waarin ondernemers uit stad en streek door Jaap Sluis worden geïnterviewd over uiteenlopende aspecten van het zakendoen. Bekijk alle aflevering op ons YouTube-kanaal.

BK ingenieurs verzet de bakens en koestert goede relaties

RAP Fotografie - Ramon Philippo

Het kon bijna niet abrupter, zegt directeur Bert Zijl van BK ingenieurs. Van de ene op de andere dag zette de corona-crisis zijn bedrijf met circa 180 werknemers in de laagste versnelling: ‘Je kunt je er niet op voorbereiden. Het overkomt je. Dan is het ‘boem’ en probeer je te kijken welke maatregelen je moet nemen.’ Bert Zijl loopt ruim dertig jaar mee en merkt – vertelt hij aan Goede Zaken TV – in deze barre tijden hoe waardevol goede relaties zijn. Dat trouwe klanten BK ingenieurs juist nu werk gunnen geeft hem méér dan een goed gevoel. ‘Dat ontroert mij.’

In Utrecht wordt op een voormalig bedrijfsterrein de wijk Kruisvaartkade gerealiseerd. BK ingenieurs is verantwoordelijk voor het bouwrijp maken van de locatie. Bij de realisatie van het gebied wordt zo veel mogelijk een circulair bouwproces gevolgd.

Net toen de corona-crisis uitbrak verhuisde het hoofdkantoor (60 werknemers) vanuit IJmuiden naar Velserbroek. Zowel Velserbroek als de vestigingen in Nieuwegein, Zoetermeer, Arnhem, Udenhout en Dordrecht gingen op slot. De veldwerkteams zijn weliswaar nog steeds op de bouwlocaties actief, maar de mensen die normaal op kantoor werken doen dat nu thuis. Dat was even wennen voor Bert Zijl die naar eigen zeggen niet zo heel erg van de computer is. Maar al snel onderkende hij de voordelen, zoals veel minder reistijd. De crisis leidt overigens ook tot een nóg sterkere saamhorigheid binnen het bedrijf. Bovendien realiseert iedereen zich nog meer dan voorheen dat er scherp aan de wind gezeild moet worden.

Keten liquide houden
De Rijksoverheid en tientallen organisaties uit onder meer de bouw, vastgoedontwikkeling, corporaties en techniek verklaarden recent de productie en werkgelegenheid overeind te willen houden. Dat kan door uitstel van investeringsbeslissingen te voorkomen. Ook belooft men de keten liquide te houden door snelle afhandeling en betaling van facturen. Bert Zijl is daar blij mee. Hij pleit ook voor het optimaal inzetten van de Crisis- en herstelwet. Overheden kunnen daarmee procedures verkorten, inspraak sneller afronden en projecten naar voren halen. En als grote bedrijven voortaan sneller betalen, kan de corona-crisis volgens hem tot ‘een andere manier van zaken doen’ leiden. Wat in zijn optiek absoluut niet moet veranderen is aandacht voor goede relaties. BK ingenieurs zet daar van oudsher sterk op in en merkt nu hoe waardevol dat is.

www.bkingenieurs.nl

Bert Zijl: ’In barre tijden leer je je echte vrienden kennen.’

Op Goede Zaken TV is vanaf vandaag het volledige interview met Bert Zijl te zien. Daarnaast komt vrijdag een extra aflevering van Goede Zaken TV online, waarin wethouder Robbert Berkhout wordt geïnterviewd over de stand van zaken rondom corona-maatregelen in de gemeente Haarlem.
www.linkedin.com/goede-zaken