Berichten

Drieluik ondernemen in de Waarderpolder

Op Haarlem Business Park Waarderpolder zijn ongeveer 1100 bedrijven gevestigd, van zzp-ers tot multinationals. In een drieluik van Goede Zaken TV komen drie van deze ondernemers aan het woord. Jisk Boschma bijt het spits af. Met zijn bedrijf Vertidesk levert hij onder meer zit-sta-bureaus en ergonomisch (zit)meubilair. Nu door corona het thuiswerken een vlucht heeft genomen, richt hij zich, vanuit bedrijfsverzamelgebouw ‘De BakkeRij’, op werkgevers die hun personeel een vitale thuiswerkplek willen bieden.

In de tweede aflevering een interview met Frans Moerland van machinefabriek Diesel Holland, in 2004 vanuit de binnenstad verhuisd naar de Waarderpolder. Moerland komt regelmatig op andere bedrijventerreinen en kan daardoor goed vergelijken hoe een en ander is geregeld, met name rondom collectieve voorzieningen. Het drieluik wordt afgesloten door Natasja van der Spek, die zich met Blue Hub inzet voor schone stadslogistiek en voorbereid is op de afsluiting van het centrum van Haarlem voor dieselvrachtwagens.

De serie is tot stand gekomen in samenwerking met Parkmanagement Waarderpolder. De eerste video verschijnt op woensdag 18 november op het YouTube-kanaal en de LinkedIn-pagina van Goede Zaken.

Nieuwe serie Goede Zaken TV

Erno Pickee wist – of beter gezegd vóelde – al jong dat hij docent wilde worden. Het leek hem een prachtvak en dat is het ook, zegt hij inmiddels uit eigen ervaring. Hij doceert op de HBO-opleiding Business Studies van de Hogeschool Inholland. Het werd voor hem dus de O van Onderwijs. Maar het had ook zomaar de O van Ondernemen kunnen worden. Zegt de man die zichzelf een ondernemende docent noemt. Maar ergens in hem schuilt ook een docerende ondernemer.

In de nieuwe serie video-interviews van Goede Zaken TV bijt Erno Pickee (zie foto) het spits af. De tweede gast is de uitgesproken Haarlemse ondernemer Alain Timmers, die onder meer vertelt hoe zijn zonen op hun eigen, bij deze tijd passende manier de familiebedrijven voortzetten. De interviews, die zijn opgenomen op locatie bij Brouwerskolkje, zijn te bekijken via de LinkedIngroep Goede Zaken of via het Goede Zaken-kanaal op YouTube.

Meedoen of meer informatie? sluis@decoalitie.nl

De bakens verzet; van volle zalen naar video-interviews

Het is wat overdreven om te stellen dat de agenda van Jaap Sluis half maart helemaal leeg raakte, maar hij moest wel het nodige schrappen. Toen de talkshows die hij presenteert niet door konden gaan, ging hij met zijn collega’s van De Coalitie video-interviews opnemen met ondernemers.

Jaap Sluis interviewde de afgelopen maanden ruim 50 ondernemers: ‘Verandering leidt vaak tot weerstand, maar in corona-tijden leek die te zijn verdwenen.’

Op 12 maart presenteerde Sluis nog een goedbezochte talkshow in Enkhuizen. Toen hij terug naar huis reed, kwamen de eerste annuleringen van andere geplande shows binnen. Sluis: ‘We hebben bij De Coalitie meteen overlegd wat dit voor ons zou betekenen. In ieder geval konden er direct al minstens zeven talkshows uit de agenda worden gehaald. Tegelijkertijd hebben we gekeken wat er wél kon. We zijn niet voor niets ondernemer geworden en voelden wel aan dat dit een moment was waarop het erop aankwam. We hadden al plannen om met video aan de slag te gaan en die werden nu in sneltreinvaart tot uitvoering gebracht.’

Hoog tempo
Er werd gestart met online interviews onder de vlag van Goede Zaken. Al snel volgden de NV Purmerend, NV Zaanstad en NV Noord-Holland Noord. Inmiddels zijn er ruim 50 video-interviews geproduceerd. ‘Een onderwerp dat in ieder interview terugkomt, is natuurlijk corona’, vertelt Sluis. ‘Eén van de dingen die me opviel, is dat voor veel ondernemers geldt dat ze in hoog tempo de bakens moesten verzetten. Waarbij ik meermaals heb gehoord dat er onder druk veel meer kan dan gedacht. Verandering leidt vaak tot weerstand, maar in corona-tijden leek die te zijn verdwenen. Een belangrijke factor die in dat verband werd genoemd, is goede communicatie met werknemers en klanten.’

Veel geïnterviewden prijzen de innovatie, creatieve oplossingen, de flexibiliteit en het snelle schakelen dat ze om zich heen zien. Tegelijkertijd hoorde Sluis veel zorgen, bijvoorbeeld over winkels in de binnenstad, cultuurondernemers, ZZP’ers en starters, die nog geen buffer op hebben gebouwd. ‘Vrijwel iedereen gaf aan dat een tweede lockdown dodelijk zal zijn voor een fiks aantal bedrijven.’ Ook het spanningsveld tussen ondernemen en overheid was regelmatig onderwerp van gesprek. ‘Er is brede waardering, zowel richting landelijke als lokale overheid, voor de snelle noodhulp. Maar ik heb ook veel angst gehoord voor nieuwe, beperkende overheidsregelingen die vanachter een bureau zijn verzonnen en ondernemerschap in de weg zitten. Aan de andere kant vind ik het goed dat er vanuit bijvoorbeeld de gemeente Haarlem ook is verteld hoe het aan hún kant werkt.’

Belangenverenigingen
Sluis merkte een duidelijke verandering in perceptie richting (met name) beursgenoteerde bedrijven, die winstmaximalisatie centraal hebben staan. Bedrijven die ook in crisistijd investeren in personeel en relaties vallen juist in positieve zin op. ‘Ook hebben veel geïnterviewde ondernemers het wel gehad met zogenoemde freeriders. Die zijn nergens lid van en niet of nauwelijks maatschappelijk actief, maar vragen nu hulp aan of kloppen aan bij belangenverenigingen met vragen. Dan blijkt maar weer eens de waarde van sterke verenigingen als de Koninklijke Horeca, MKB en de Industriekring Haarlem. Dan moet je daar als individuele ondernemer ook aan bij willen dragen, je draagt de
lusten én de lasten.’

Ook na de zomer gaat De Coalitie door met video-interviews, onder meer voor Goede Zaken TV. Sluis: ‘We zijn destijds gewoon begonnen met filmen op ons eigen kantoor. Eind september gaan we weer van start, maar dan bij Restaurant Brouwerkolkje. Het is weliswaar uit nood geboren maar levert ons erg veel energie én leuke reacties op, daar gaan we met plezier mee verder.’

Interesse/meer informatie:
sluis@decoalitie.nl

Aandelen in strijd tegen corona

Hotel & Chateau Marquette in Heemskerk wil met de opbrengst van een aandelenemissie de coronacrisis overleven. Directeur/eigenaar Erik Kuiper van den Berg vertelt aan Goede Zaken TV dat hij voor 500.000 tot 750.000 euro aan certificaten verkoopt en zo structureel het financieel fundament van zijn bedrijf verstevigt: ‘Ik verlaag de schulden, bouw reserves op en ben in de toekomst minder kwetsbaar voor eventuele tegenvallers.’

Haarlemmer Erik Kuiper-van den Berg exploiteert sinds 2018 met zijn bedrijf Relaxed Hospitality Group (RHG) een restaurant, evenementenlocatie en een 65 kamers tellend hotel op het landgoed in Heemskerk. Om de corona-klap op te kunnen vangen kiest hij voor een radicale koerswijziging: ‘Met het oog op de toekomst wil ik mijn financieringslasten structureel verlagen, reserves opbouwen en de organisatie stabieler maken. De aandelenuitgifte moet mij in staat stellen om zelf het stuur in handen te houden.’ Een certificaat kost 100 euro.

Het interview is te zien op: www.linkedin.com/company/goede-zaken

Nieuwe aflevering Goede Zaken TV

In de profilering van Haarlem zijn de pijlers cultuur, horeca en winkels van eminent belang. Dat zijn precies vakgebieden waarop als gevolg van de coronacrisis harde klappen (gaan) vallen. Directeur Anne-Marije Hogenboom van Haarlem Marketing vertelt aan Goede Zaken TV wat daarvan de gevolgen kunnen zijn en hoe Haarlem daar het beste mee om kan gaan.

Nieuwe aflevering Goede Zaken TV

Meteen na het uitbreken van de corona-crisis nam het thuisverbruik van koffie en thee enorm toe. Directeur Mikkel Levelt van koffiebranderij en theehandel Simon Levelt in Haarlem zag wat dat betreft haar webwinkel als het ware ontploffen. En in de 43 Lévelt-winkels was het van de ene op de andere dag wat zij noemt ‘kerstdrukte’.

Aan Goede Zaken TV vertelt Mikkel Levelt hoe alle zeilen bijgezet moesten worden om op koers te blijven.

Nieuwe aflevering Goede Zaken TV

Sta je op het punt een fonkelnieuwe fabriek te openen, breekt de coronacrisis uit. Dus wég opening plus een drastische aanpassing van de productie. Het overkwam directeur Frank Klein van vleeswarenfabrikant Danish Crown (voorheen Zandbergen) in de Waarderpolder.

In een gesprek met Jaap Sluis vertelt hij aan Goede Zaken TV hoe hij en zijn collega’s van de ene op de andere dag van koers moesten wijzigen. Mede
omdat de horeca als afzetmarkt vrijwel wegviel, terwijl de consument in de supermarkten juist op zoek ging naar met name spekjes. Dankzij de grote inzet en flexibiliteit van de werknemers lukte het Danish Crown razendsnel bij te sturen. Het management bracht de waardering voor die werknemers tot uiting in een cadeaupakket. En, onder het motto support your locals, werd dat natuurlijk een Háárlems cadeaupakket.

 Goede Zaken TV is een wekelijkse video-rubriek waarin ondernemers uit stad en streek door Jaap Sluis worden geïnterviewd over uiteenlopende aspecten van het zakendoen. Bekijk alle aflevering op ons YouTube-kanaal.

BK ingenieurs verzet de bakens en koestert goede relaties

RAP Fotografie - Ramon Philippo

Het kon bijna niet abrupter, zegt directeur Bert Zijl van BK ingenieurs. Van de ene op de andere dag zette de corona-crisis zijn bedrijf met circa 180 werknemers in de laagste versnelling: ‘Je kunt je er niet op voorbereiden. Het overkomt je. Dan is het ‘boem’ en probeer je te kijken welke maatregelen je moet nemen.’ Bert Zijl loopt ruim dertig jaar mee en merkt – vertelt hij aan Goede Zaken TV – in deze barre tijden hoe waardevol goede relaties zijn. Dat trouwe klanten BK ingenieurs juist nu werk gunnen geeft hem méér dan een goed gevoel. ‘Dat ontroert mij.’

In Utrecht wordt op een voormalig bedrijfsterrein de wijk Kruisvaartkade gerealiseerd. BK ingenieurs is verantwoordelijk voor het bouwrijp maken van de locatie. Bij de realisatie van het gebied wordt zo veel mogelijk een circulair bouwproces gevolgd.

Net toen de corona-crisis uitbrak verhuisde het hoofdkantoor (60 werknemers) vanuit IJmuiden naar Velserbroek. Zowel Velserbroek als de vestigingen in Nieuwegein, Zoetermeer, Arnhem, Udenhout en Dordrecht gingen op slot. De veldwerkteams zijn weliswaar nog steeds op de bouwlocaties actief, maar de mensen die normaal op kantoor werken doen dat nu thuis. Dat was even wennen voor Bert Zijl die naar eigen zeggen niet zo heel erg van de computer is. Maar al snel onderkende hij de voordelen, zoals veel minder reistijd. De crisis leidt overigens ook tot een nóg sterkere saamhorigheid binnen het bedrijf. Bovendien realiseert iedereen zich nog meer dan voorheen dat er scherp aan de wind gezeild moet worden.

Keten liquide houden
De Rijksoverheid en tientallen organisaties uit onder meer de bouw, vastgoedontwikkeling, corporaties en techniek verklaarden recent de productie en werkgelegenheid overeind te willen houden. Dat kan door uitstel van investeringsbeslissingen te voorkomen. Ook belooft men de keten liquide te houden door snelle afhandeling en betaling van facturen. Bert Zijl is daar blij mee. Hij pleit ook voor het optimaal inzetten van de Crisis- en herstelwet. Overheden kunnen daarmee procedures verkorten, inspraak sneller afronden en projecten naar voren halen. En als grote bedrijven voortaan sneller betalen, kan de corona-crisis volgens hem tot ‘een andere manier van zaken doen’ leiden. Wat in zijn optiek absoluut niet moet veranderen is aandacht voor goede relaties. BK ingenieurs zet daar van oudsher sterk op in en merkt nu hoe waardevol dat is.

www.bkingenieurs.nl

Bert Zijl: ’In barre tijden leer je je echte vrienden kennen.’

Op Goede Zaken TV is vanaf vandaag het volledige interview met Bert Zijl te zien. Daarnaast komt vrijdag een extra aflevering van Goede Zaken TV online, waarin wethouder Robbert Berkhout wordt geïnterviewd over de stand van zaken rondom corona-maatregelen in de gemeente Haarlem.
www.linkedin.com/goede-zaken