Tag Archief van: Haarlem Business Park Waarderpolder

Inbrekers maken geen kans op Business Park Waarderpolder

Als je als ondernemer of werknemer aan het begin van de avond of bij de start van het weekend het bedrijfspand verlaat, wil je je geen zorgen maken over je eigen veiligheid of over de beveiliging van het pand. Op Business Park Waarderpolder hoeft dat gelukkig ook niet. Samen met de ondernemers worden de krachten gebundeld in de collectieve beveiliging Waarderpolder.

Elke avond, nacht en in het weekend wordt in de Waarderpolder gesurveilleerd. ´Er zijn hele korte lijnen tussen Parkmanagement, de beveiligers, de handhaving en de politie.´

Elke avond, nacht en in het weekend wordt in de Waarderpolder gesurveilleerd door een beveiliger van Alpha Security. Tijdens de surveillance wordt niet alleen gelet op verdachte situaties in de openbare ruimte, maar ook op de bedrijven. Staat er een raam of hek open? Lijkt er iets niet te kloppen? Dan komt de surveillant in actie.

Ellende voorkomen

De relatiemanager van Parkmanagement Waarderpolder, Ronald Straatman, spreekt dagelijks met ondernemers op het business park. ´Dan gaat het ook vaak over de collectieve beveiliging. En ik vraag altijd of de ondernemer zich heeft aangemeld voor de alarmopvolging´, vertelt Ronald. ´Dat is gratis en je kunt jezelf daarmee als ondernemer een hoop ellende besparen.´

Bij bedrijven die gebruik maken van alarmopvolging, wordt de meldkamer doorgeschakeld naar de surveillant van de collectieve beveiliging. De surveillant is binnen drie minuten aanwezig bij alarm en controleert het pand. Wanneer dat nodig is, wordt ook de politie ingeschakeld door de surveillant. ´Er zijn hele korte lijnen tussen Parkmanagement, de beveiligers, de handhaving en de politie. Door dat directe onderlinge contact kunnen situaties heel snel worden opgepakt´, aldus Ronald.

Maak veiligheid zichtbaar

Om bedrijven alert te maken op veiligheid, organiseert Parkmanagement diverse acties. Zo starten de surveillanten van de collectieve beveiliging binnenkort met bedrijfsscans, waarbij ze bedrijven adviseren over extra maatregelen voor een veilig pand.

Daarnaast worden bedrijven momenteel voorzien van nieuwe collectieve beveiliging-stickers. Ronald: ´Daarmee laten we zien dat we samen werken aan een bedrijventerrein waar je veilig kunt ondernemen. Maar ook waar je te alle tijde veilig over straat kunt. Dat was voor de invoering van de collectieve beveiliging wel anders.´

www.waarderpolder.nl

 

Gratis energie-scan voor bedrijven Waarderpolder

Inzetten op duurzaamheid is één van de speerpunten voor Haarlem Business Park Waarderpolder. Zo liggen er inmiddels al bijna 16.000 zonnepanelen op bedrijfsdaken, wordt er werk gemaakt van duurzame (deel)mobiliteit en wordt circulair bouwen en hergebruik van grondstoffen gestimuleerd. Verder biedt Parkmanagement Waarderpolder bedrijven gratis hulp aan om energie te besparen.

Stan Verstraete: ‘Waar snel winst te behalen valt, is door in te zetten op energiebesparing. Vanuit Parkmanagement ondersteunen wij bedrijven in die duurzaamheidsopgave.’

Op dat vlak is er namelijk nog een wereld te winnen, vertelt Stan Verstraete, adviseur duurzame gebiedsontwikkeling bij Parkmanagement. ‘De meeste stroom wordt nog steeds opgewekt uit fossiele energiebronnen. Het aandeel stroom uit hernieuwbare bronnen groeit, maar dat gaat langzaam. Waar wel snel winst te behalen valt, is door in te zetten op energiebesparing. Voor de meeste bedrijven ligt daar zelfs een verplichting vanuit de Wet Milieubeheer. Nu denk ik dat veel ondernemers zich daar wel bewust van zijn, maar niet altijd de tijd of de energie hebben om uit te zoeken hoe ze dat kunnen doen. Vanuit Parkmanagement willen wij bedrijven graag ondersteunen in hun duurzaamheidsopgave en het ze daarbij zo makkelijk mogelijk te maken om aan de slag te gaan.’

Concrete verbeterpunten
‘Om die reden starten we samen met de gemeente Haarlem en de Omgevingsdienst IJmond een campagne waarbij bedrijven aan de hand van een gratis scan inzichtelijk krijgen hoe zij energie kunnen besparen in hun bedrijf. Denk aan de klimaatinstallatie, isolatie, verlichting of de mogelijkheid om zonnepanelen op het dak te leggen. In de rapportage worden concrete verbeterpunten aangegeven, onderbouwd met cijfers van zowel de te realiseren CO2-reductie als de verwachte kostenbesparing. Vervolgens wordt het bedrijf een jaar ondersteund in de realisatie, bijvoorbeeld met offerte-aanvragen, het aangeven van subsidiemogelijkheden en door de voortgang te monitoren.’

De gratis energiescan wordt mogelijk gemaakt door de Omgevingsdienst IJmond, die in deze regio handhaaft op de wet Milieubeheer, en door een subsidie vanuit de Provincie. Het gespecialiseerde bedrijf Klimaatroute voert de scan uit. ‘We kunnen maximaal 130 energiescans aanbieden aan bedrijven uit de Waarderpolder. De bedrijfsbezoeken gaan van start als de Corona-maatregelen daar meer ruimte voor bieden.’ Bedrijven die interesse hebben kunnen zich wel alvast aanmelden via stan@waarderpolder.nl.

www.waarderpolder.nl/duurzaam