Tag Archief van: Haarlem

Digitaal vergaderen volgend jaar weer mogelijk

Begin dit jaar is het Wetsvoorstel digitale AVA ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel biedt Nederlandse rechtspersonen de gelegenheid om algemene (leden) vergaderingen digitaal te houden. Het is de wens van velen dat de mogelijkheid tot het houden van digitale algemene (leden) vergaderingen definitief in de wet wordt opgenomen. Tijdens de coronapandemie maakte een noodwet het mogelijk digitaal te vergaderen en er zijn in die tijd veel positieve ervaringen opgedaan met digitale bijeenkomsten. Het is de bedoeling dat deze wet met ingang van 1 januari 2025 in werking treedt.

Aanpassen van de statuten
In deze column kunnen we het wetsvoorstel niet tot in detail bespreken, we vatten daarom de kern voor u samen. Voor NV’s, BV’s, Coöperaties en Onderlinge Waarborgmaatschappijen (OWM) zal  een volledig digitale vergadering alleen mogelijk zijn als de statuten dat uitdrukkelijk toestaan. Omdat de digitale vergadering een afspiegeling van een fysieke vergadering moet zijn, zullen de statuten zo moeten worden ingericht dat de aandeelhouders of leden volwaardig kunnen meedoen aan de vergadering. Wie na de invoering van de wet een digitale algemene vergadering wil houden, zal in veel gevallen de statuten moeten aanpassen simpelweg omdat bij het opstellen van de statuten met deze nieuwe voorschriften nog geen rekening gehouden kon worden.

Bij verenigingen en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) is geen statutaire grondslag vereist voor het houden van een digitale algemene ledenvergadering. De leden kunnen het bestuur machtigen om een digitale algemene vergadering te houden en daarbij randvoorwaarden meegeven, bijvoorbeeld over de toegankelijkheid van een digitale vergadering. Het kan zinvol zijn de mogelijkheid van een digitale vergadering toch aan de statuten toe te voegen en daarmee de randvoorwaarden statutair vast te leggen.

Meer informatie en advies
Wilt u de mogelijkheid om een digitale algemene (leden)vergadering te houden toevoegen aan de statuten van uw BV, Coöperatie, OWM, vereniging of VvE, neemt u dan contact met ons op. Wij adviseren u hier graag over en nemen dan meteen met u door of er nog andere zaken spelen die u anders zou willen regelen. Een eerste oriënterend gesprek van een half uur is gratis. Neemt u daarvoor contact met ons op via notarissen@kransnotarissen.nl

Xander Stuijt

 

De Kloosterkeuken volledig vernieuwd

Restaurant De Kloosterkeuken is weer helemaal ‘up and running’. Na een maandenlange verbouwing is het volledig vernieuwd. Het restaurant onderging een metamorfose en de keuken is voorzien van alle moderne equipement. De eerste gasten van de afgelopen weken waren heel enthousiast over de vernieuwing. De Kloosterkeuken is gevestigd in het monumentale Rosenstock-Huessy Huis. Dit pand in de Hagestraat in het centrum van Haarlem stamt oorspronkelijk uit de 15-de eeuw. Hier ligt de oorsprong van het Sint Jacobs Godshuis. Het complex is in de loop van de historie gasthuis, armenhuis, weeshuis en bejaardenhuis geweest. Restaurant de Kloosterkeuken is hier sinds 24 jaar gevestigd. Het is een leerwerkrestaurant voor jongeren die met praktijkgerichte scholing met wat extra begeleiding werken aan een mooie toekomst. Elk jaar slagen hier studenten voor certificaten en mbo-diploma’s onder de bezielende begeleiding van docenten, leermeesters en jeugdadviseurs. De Kloosterkeuken is open van dinsdag tot en met vrijdag voor diner.

www.dekloosterkeuken.nl

Schaalvergroting in de schapenwol met de ORO wolkorrel

Overtollig schapenwol omzetten in plantenvoeding. Dat is wat Natalie Bogtman doet bij de productie van ORO wolkorrels. Nu deze worden ingezet bij de herinrichting van Meerwijk én dankzij een investeerder, kan ORO wolkorrel een enorme stap in schaalgrootte maken. ORO Wolkorrel is één van de ondernemers die te vinden is op het Kennemer Inkoop Platform.

Het verhaal van ORO wolkorrel begint als Natalie Bogtman wordt ‘gegrepen’ door de grondstof wol. Ze begon hobbymatig met het maken van kunstvoorwerpen of woonaccessoires en het geven van (vilt)workshops en maakte al vrij snel de stap naar het ondernemerschap. Daarnaast vond ze een andere toepassing voor de ‘reststroom’ wol, namelijk als plantenvoeding. Natalie: ‘Wol houdt namelijk heel goed vocht vast en bevat de nodige voedingsstoffen, zoals stikstof en andere nutriënten. Het vocht wordt geleidelijk weer afgegeven, wat zeker in deze tijd van klimaatextremen een nuttige eigenschap is. Zo is het minder vaak nodig om water te geven en blijft ‘groen’ langer groen. Daarmee is wol een meer dan goed alternatief dan plantenvoeding/potgrond met turf. Turfwinning brengt grote milieuschade met zich mee en daarom wordt turf in potgrond vanaf 2025 verboden.’

Productiecapaciteit flink uitgebreid
Voor Natalie Bogtman en haar man en zakelijk partner Maarten van Dam dus hét moment om een volgende stap in de bedrijfsvoering te maken en de productiecapaciteit fors uit te breiden. Ze waren al enige tijd bezig met het vinden van financiering. Tijdens het evenement C the Future plaatsten ze een bordje ‘investeerders gezocht’. Daar kwamen diverse geïnteresseerden op af, wat resulteerde in een echtpaar dat besloot om de volledige benodigde 100.000 euro te investeren. Zo konden Natalie en Maarten een nieuwe persmachine aanschaffen waarmee ze in plaats van 100 kilo wol per dag dezelfde hoeveelheid wol per uur kunnen verwerken. Ook verhuisden ze naar een grotere loods op het MAAK-terrein.

Momenteel leggen Natalie en Maarten de laatste hand aan de inrichting van de loods en de plaatsing en instelling van de machine, waarna er op grote schaal geproduceerd kan worden. Dat is nodig ook, want de wolkorrels worden ingezet bij de herinrichting van Meerwijk. Projectontwikkelaar Van Gelder besloot om bij de helft van het plant- en natuurlandschap de ORO wolkorrel als plantenvoeding toe te passen, zodat er een vergelijk kan worden gemaakt tussen beide gebieden. Met de toepassing voldoet Van Gelder bovendien aan haar SROI-verplichting.

Plannen voor de toekomst
De ambitie van ORO wolkorrel is om ‘de Tony Chocolonely van de meststoffen’ te worden, hiervoor heeft Natalie het Haarlemse creatief en strategisch bureau Morgenwereld ingeschakeld. Om meer zichtbaarheid te genereren maakt Natalie dankbaar gebruik van het netwerk en het cursusaanbod vanuit het Actieprogramma Impact Ondernemen, onder meer rondom financieringsvraagstukken en leren pitchen. Een concrete volgende actie is het vinden van iemand die kan ondersteunen bij het vinden en aanvragen van subsidies. Want wensen, plannen en dromen voor de toekomst heeft ze meer dan genoeg, maar ze realiseert zich ook dat op de korte termijn nu maar één ding van belang is:
productie, productie, productie.

Ondernemers die net als Natalie op zoek zijn naar financiering of subsidiemogelijkheden kunnen contact opnemen met de Kennemer Impact Helpdesk op 088 0122 023 of via www.kennemer.impacthelpdesk.nl.

Meer info over Oro wolkorrel: www.orowolkorrel.nl

 

 

 

 

 

Circulair Ambachtsnetwerk Haarlem gelanceerd in het Seinwezen

Het Seinwezen vormde op 8 februari het duurzaamheidstoneel voor de feestelijke lancering van het Circulair Ambachtsnetwerk in Haarlem. Dit netwerk is een initiatief van Spaarne Werkt, Spaarnelanden en de gemeente Haarlem. In de kern stelt het netwerk zich ten doel om circulair ingestelde makers, denkers en doeners samen te brengen op het pad naar een duurzame toekomst.

Lisa Mori, Innovatie-Productmanager bij Spaarnelanden, gaf de volle zaal een heldere uiteenzetting van het wie, wat, waar en hoe van het gezamenlijk initiatief. Zij stelt krachtig dat “[…]onze lineaire wijze van consumeren is outdated.” Met een verwijzing naar het vernietigende rapport van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur d.d. 24 november 2023 getiteld Weg van de wegwerpmaatschappij, wijst Lisa op de bevinding dat “[…]het consumptievolume nog nooit zo hoog was en de productkwaliteit nog nooit zo laag is geweest.”

Haarlemse Waardemakers
De initiatiefnemers hebben ter ondersteuning en facilitering van het ambachtsnetwerk het platform Haarlemse Waardemakers opgericht. Dit platform “richt zich op het verbinden en ondersteunen van ondernemers en organisaties uit de stad die zich op een manier bezighouden met (hoogwaardig en lokaal) hergebruik van producten, materialen en grondstoffen. Wat centraal staat is de verlenging van de levensduur van goederen met aandacht voor het ambacht in Haarlem.” De digitale toegang tot het platform is te vinden op haarlemsewaardemakers.nl. Hier vindt u ook de voorwaarden om onderdeel van dit innovatieve netwerk uit te gaan maken.

Wethouder Berkhout overhandigt de eerste Haarlemse Waardemakers-geuzenpenning aan Alice Taylor van Stichting MooiZooi. ©Ramon Philippo

Wethouder Circulaire Economie
Wethouder Robbert Berkhout (GroenLinks) opent vervolgens officieel het circulaire ambachtsnetwerk, waarbij hij zichzelf en passant betiteld als ‘Wethouder Circulaire Economie’. Hij committeert zich nogmaals aan de doelstellingen van de Raad: Haarlem volledig circulair in 2040 en 60% CO2 reductie in 2030.  Verwijzend naar het coalitieakkoord, roept hij op tot actie. De wethouder overhandigt ten slotte als officiële aftrap van het netwerk de eerste Haarlemse Waardemakers-geuzenpenning aan Alice Taylor van Stichting MooiZooi.

 

 

 

Ondernemerschap, groei en ambitie: nieuwe start voor Hoyng Advocatuur

Een volgende stap op het ondernemerspad van Philippine Hoyng. De Haarlemse advocate startte begin 2020 als zelfstandig ondernemer, samen met Marjan de Mönnink. Nu die sinds kort met pensioen is, zet Philippine Hoyng haar advocatenkantoor door onder de naam Hoyng Advocatuur. Dat doet zij in een nieuw pand én met personele uitbreiding.

 Deze ‘nieuwe start’ brengt een vergelijkbaar gevoel van gezonde spanning met zich mee als toen Philippine Hoyng overwoog om na jarenlange loondienst als ondernemer te starten. Met als verschil dat ze zich destijds nog afvroeg of voldoende mensen haar zouden weten te vinden. Al snel kon ze tevreden constateren dat dat het geval was. Sterker nog, ondanks dat ze vlak na het begin van de coronapandemie begon– op 1 mei, Dag van de Arbeid – maakte het kantoor een vliegende start. Al binnen een maand besloot Philippine een fulltime advocaat-stagiaire aan te nemen.

Nu Marjan de Mönnink met pensioen is, gaat Philippine Hoyng dus alleen verder. Als eigenaar dan. Want in personele zin gaat ze haar kantoor juist uitbouwen, zo vertelt ze: ‘Naast mijn secretaresse Regina van den Berg komen er drie nieuwe medewerkers bij. Een nieuwe advocaat-stagiaire die met mij als patroon als volledig bevoegd advocaat zaken op zich kan nemen. Daarnaast zijn er twee pre-master rechtenstudenten als juridisch medewerker aan de slag gegaan, met de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen binnen de advocatuur.’ Daarnaast blijft Hoyng Advocatuur zich richten op de specialisaties arbeids-, familie- en pensioenrecht en mediation, gebieden waarin Philippine Hoyng inmiddels ruim twintig jaar ervaring in heeft.

©Joyce Goverde

De afgelopen jaren heeft Philippine veel geleerd over het ondernemers- én werkgeverschap: ‘Natuurlijk loop je ook tegen zaken aan die minder leuk zijn, of die meer tijd vragen dan je zou willen. In die zin heb ik ook wel leergeld betaald. Toch heb ik geen seconde spijt gehad van het besluit om de stap richting het eigen ondernemerschap te zetten.’ Bovendien is Philippine nog even gedreven en ambitieus als toen ze bijna vier jaar geleden begon. Haar nieuwe kantoor aan de Kleine Houtweg, in het fraaie pand Vredenburgh, met uitzicht op de Haarlemmerhout, biedt ruimte voor verdere groei. Al blijft ook de manier waarop dat tot stand moet komen onveranderd: ‘Niet alles in één dag, maar geleidelijk groeien op basis van kwaliteit.’

 

 

www.hoyngadvocatuur.nl

Toenemende aandacht voor ondernemen met impact

‘Dit leek me de goedkoopste stelling om ‘ja’ tegen te zeggen’, grapte wethouder Floor Roduner in aanloop naar de vorige gemeenteraadsverkiezingen toen werd gevraagd of het budget voor Impact Ondernemen verhoogd moest worden. Toen het college daadwerkelijk werd gevormd, is het standpunt van de verschillende partijen ook daadwerkelijk omgezet in beleid. Zodoende is het Haarlemse Actieprogramma Impact Ondernemen uitgebreid, om meer ondernemers te ondersteunen bij het aanpakken en oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

‘Er is bij ondernemers toenemende aandacht voor onderwerpen als inclusiviteit, duurzaamheid en leefbaarheid’, vertelt André Brasser van Stichting Stadsgarage. In partnership met de gemeente Haarlem geven zij uitvoering aan het Actieprogramma Impact Ondernemen. ‘Ondernemen met impact zag je vooral bij bedrijven die specifiek vanuit dat doel waren opgericht. Denk in Haarlem aan bedrijven als Dopper, WakaWaka en TommieTomato. Inmiddels zie je het veel breder landen, staat het onderwerp ook bij ‘reguliere’ bedrijven op de agenda. Dat komt onder meer omdat mensen de maatschappelijke noodzaak voelen. Zie de vele jongeren die hier heel kritisch op zijn wanneer ze gaan solliciteren. Maar ook door wet- en regelgeving. Het is echt verschoven van ‘nice to have’ naar ‘need to have’.’

Impactbedrijf
Het actieprogramma is erop gericht om bedrijven te helpen hun businesscase te ‘vermaatschappelijken’. Brasser: ‘Zo is er de Kennemer Impact Helpdesk, waar ondernemers online of telefonisch de weg kunnen vinden binnen stad en gemeente. Daarnaast worden er trainingen/workshops en evenementen aangeboden. Op zulke bijeenkomsten ontstaan weer netwerken, zodat ondernemers elkáár verder kunnen helpen. Ook bieden we een gratis coachingstraject voor vraagstukken rondom de ontwikkeling van een impactbedrijf.’

‘Verder is het programma erop gericht om de markt te vergroten en financiering toegankelijker te maken. Bijvoorbeeld met het Kennemer Inkoop Platform, waar ondernemers die duurzaam, circulair en sociaal ondernemen zichzelf makkelijk vindbaar maken voor inkopers. Inkopers kunnen op hun beurt door hun inkoopbeleid een positieve bijdrage leveren. Veel van de aanbieders op het platform hebben een SROI-badge, waardoor de inkopen daar meetellen voor bedrijven met een SROI-verplichting.’

Haarlem is voorloper
‘We zijn in Haarlem en omgeving echt voorlopers op dit gebied. De wijze waarop wij het hebben geregeld trekt landelijk aandacht en krijgt nu navolging in andere steden. Ook vind ik het geweldig om te zien dat het onderwerp bij andere, bestaande partijen een plek vindt. Bijvoorbeeld bij MAAK en MKB Haarlem of met de activiteit in samenwerking met Sparkz die we op donderdag 15 februari van 17.30 tot 19.30 uur bij het Seinwezen organiseren. Ook zullen we op Goede Zaken zowel online als in de krant verhalen en inspiratie delen. Mooi om te zien hoe de olievlek zich uitbreidt. Al is dat bij dit onderwerp misschien niet de meest gelukkige vergelijking, haha.’

André Brasser van Stichting Stadsgarage.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk verder op: www.kennemer.impacthelpdesk.nl  en www.kennemerinkoopplatform.nl

 

Circulair Ondernemen

vr. 15 maart I 16:30-18:00 uur
Circulair Ondernemen
Bijeenkomst SO Business met terugblik op Week van de Circulaire Economie.
Locatie: Sociëteit Vereeniging, Haarlem
Meer informatie: Circulair Ondernemen Businessborrel

Innovation Dinner

wo. 20 maart I 17:00-20:00 uur
Innovation Dinner
Thema: Skills-ontwikkeling medewerkers.
Locatie: 3D Makers Zone, Haarlem
Meer informatie: Skills leercultuur – BouwLab

Initiatievencafé

di. 9 april I 17:00-19:00 uur
Initiatievencafé
Open podium georganiseerd door HaarlemLink met pitches van Haarlemse initiatieven en netwerkborrel.
Locatie: Palmenkas, Haarlemmer Kweektuin, Haarlem
Meer informatie: HaarlemLink

 

Polderborrel Waarderpolder

do. 27 juni I tijd n.n.b.
Polderborrel Waarderpolder
Netwerkevent voor ondernemers in de Waarderpolder.
Locatie: MAAK Haarlem
Meer informatie: Polderborrel bij MAAK Haarlem