Tag Archief van: Haarlemse Waardemakers

Circulair Ambachtsnetwerk Haarlem gelanceerd in het Seinwezen

Het Seinwezen vormde op 8 februari het duurzaamheidstoneel voor de feestelijke lancering van het Circulair Ambachtsnetwerk in Haarlem. Dit netwerk is een initiatief van Spaarne Werkt, Spaarnelanden en de gemeente Haarlem. In de kern stelt het netwerk zich ten doel om circulair ingestelde makers, denkers en doeners samen te brengen op het pad naar een duurzame toekomst.

Lisa Mori, Innovatie-Productmanager bij Spaarnelanden, gaf de volle zaal een heldere uiteenzetting van het wie, wat, waar en hoe van het gezamenlijk initiatief. Zij stelt krachtig dat “[…]onze lineaire wijze van consumeren is outdated.” Met een verwijzing naar het vernietigende rapport van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur d.d. 24 november 2023 getiteld Weg van de wegwerpmaatschappij, wijst Lisa op de bevinding dat “[…]het consumptievolume nog nooit zo hoog was en de productkwaliteit nog nooit zo laag is geweest.”

Haarlemse Waardemakers
De initiatiefnemers hebben ter ondersteuning en facilitering van het ambachtsnetwerk het platform Haarlemse Waardemakers opgericht. Dit platform “richt zich op het verbinden en ondersteunen van ondernemers en organisaties uit de stad die zich op een manier bezighouden met (hoogwaardig en lokaal) hergebruik van producten, materialen en grondstoffen. Wat centraal staat is de verlenging van de levensduur van goederen met aandacht voor het ambacht in Haarlem.” De digitale toegang tot het platform is te vinden op haarlemsewaardemakers.nl. Hier vindt u ook de voorwaarden om onderdeel van dit innovatieve netwerk uit te gaan maken.

Wethouder Berkhout overhandigt de eerste Haarlemse Waardemakers-geuzenpenning aan Alice Taylor van Stichting MooiZooi. ©Ramon Philippo

Wethouder Circulaire Economie
Wethouder Robbert Berkhout (GroenLinks) opent vervolgens officieel het circulaire ambachtsnetwerk, waarbij hij zichzelf en passant betiteld als ‘Wethouder Circulaire Economie’. Hij committeert zich nogmaals aan de doelstellingen van de Raad: Haarlem volledig circulair in 2040 en 60% CO2 reductie in 2030.  Verwijzend naar het coalitieakkoord, roept hij op tot actie. De wethouder overhandigt ten slotte als officiële aftrap van het netwerk de eerste Haarlemse Waardemakers-geuzenpenning aan Alice Taylor van Stichting MooiZooi.