Tag Archief van: HoyngDeMönnink Advocatuur & Mediation

Wat doe je als werkgever voor je personeel in tijden van inflatie?

Weliswaar lijken de gas- en energieprijzen niet zo hoog uit te vallen als eerder werd gedacht, duidelijk is wel dat het dagelijks leven voor veel mensen een stuk duurder is geworden. De verwachting is dat deze hoge inflatie nog wel even zal duren en hierdoor hebben veel werknemers het financieel zwaarder dan voorheen.

Wat doe je als werkgever met je personeel in deze positie? Kom je ze tegemoet of besluit je dit niet te doen? Loonsverhoging is immers, met uitzondering van de minimumloonverhoging en de in de CAO’s opgenomen loonsverhogingen, niet wettelijk verplicht. In vaste contracten zijn daarnaast soms periodieke loonsverhogingen opgenomen, maar die zijn vaak prestatieafhankelijk.

Steuntje in de rug
Werkgevers die hun personeel in deze moeilijke financiële tijd toch een steuntje in de rug willen geven, hebben daartoe verschillende mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld een niet prestatiegebonden loonsverhoging afspreken, een eenmalige bonus uitkeren of eenmalig extra secundaire arbeidsvoorwaarden invoeren. Al deze maatregelen geven je werknemer wat extra lucht.

Verschillende opties
Je kunt als betrokken werkgever besluiten dat je het salaris van je werknemers als gevolg van de  financiële situatie verhoogt. Deze verhoging staat los van de periodieke loonsverhogingen en/of de geldende CAO. De niet prestatiegebonden loonsverhoging is dus een extraatje naast de loonsverhoging uit de CAO of het arbeidscontract. Nadeel van een dergelijke loonsverhoging is dat deze niet terug te draaien is. Vanaf het moment van verhoging van het loon geldt dit als het nieuwe loon en werkt dit door in de toekomst.

Extra bonus en arbeidsvoorwaarden
Een goed alternatief voor een financieel steuntje in de rug is de eenmalige bonus. Een bonus kan er voor zorgen dat je werknemers waardering voelen en gemotiveerd blijven. Een ander alternatief is het eenmalig toekennen van extra vakantiedagen, het extra uitbetalen van vakantiedagen, voorzien in een opleiding of andere materiële alternatieven.

Tip voor de werkgever: wees altijd duidelijk naar je personeel dat het om eenmalige tegemoetkomingen gaat en er geen rechten aan ontleend kunnen worden. Zo voorkom je eventuele conflicten met je werknemer hierover en wordt de werkrelatie hierdoor niet verstoord.

Philippine Hoyng
www.hoyngdemonnink.nl

 

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Als gevolg van de mediagekte bij The Voice is grensoverschrijdend gedrag steeds meer in het nieuws. Ook op de werkvloer komt grensoverschrijdend gedrag voor. Wat houdt het precies in, hoe ga je er als werkgever mee om en kan het leiden tot een ontslag op staande voet?

Werkgevers dienen, naast fysieke veiligheid, ook zorg te dragen voor sociale veiligheid van hun werknemers. Werknemers moeten worden beschermd tegen psychosociale arbeidsrisico’s als pesten, agressie en geweld, discriminatie en seksuele intimidatie. Dit is in de Arbowetgeving neergelegd.

Preventie

Het is van belang dat je als werkgever je heersende bedrijfscultuur onder de loep neemt om ongewenst gedrag aan te pakken. Vragen als “Hoe gaan wij met elkaar om?” zouden met werknemers besproken moeten worden. Dit kan in een werkoverleg, maar ook middels trainingen of een workshop. Daarbij moet de vraag beantwoord worden of de omgangswijze op de werkvloer wenselijk en professioneel te noemen is. Is bijvoorbeeld schreeuwen tegen een werknemer of collega normaal of is het ongewenst gedrag?

Vertrouwenspersoon

Het is raadzaam om in een reglement op te nemen welke waarden en normen je hanteert binnen je bedrijf en wat de gevolgen zijn bij grensoverschrijdend gedrag. In dat reglement kan een veilige meldregeling, een onafhankelijke vertrouwenspersoon en/of klachtencommissie opgenomen worden waar gesprekken mee gevoerd kunnen worden indien iemand zich onveilig voelt. Van belang is dat de beschuldigde partij niet vergeten wordt. Het kan zo zijn dat iemand beschuldigd wordt terwijl er niets aan de hand is. Ook dient het reglement actief nageleefd te worden.

Ontslag op staande voet?

Grensoverschrijdend gedrag leidt tot op heden niet zomaar tot een ontslag op staande voet of tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens ernstig verwijtbaar handelen. Wellicht dat daar binnenkort verandering in komt doordat de Hoge Raad opnieuw uitspraak gaat doen in de zaak wegens mogelijk grensoverschrijdend gedrag op de toneelschool Maastricht.

Philippine Hoyng 

www.hoyngdemonnink.nl

 

Vakantiedagen en annulering vakanties

Reisorganisatie Tui annuleerde onlangs voorlopig alle vakantiereizen naar de Spaanse eilanden, als gevolg van code oranje. Daardoor zagen veel werknemers hun welverdiende vakantie in rook op gaan.

Wat gebeurt er met de door de werknemer reeds opgenomen vakantiedagen voor die geplande reis? Boekt u ze terug of moet de werknemer ze alsnog opnemen?

Vakantieverlof wettelijk recht
Een werknemer heeft jaarlijks wettelijk recht op 4 weken vakantieverlof. Het maakt daarbij niet uit of de werknemer daadwerkelijk op vakantie gaat of thuisblijft als vakantiedagen worden opgenomen.

De werknemer dient daartoe een verzoek in tot het opnemen van vakantiedagen bij de werkgever en is daarover dus in overleg getreden met de werkgever. De werkgever stelt daarop de vakantieperiode vast.

De vastgestelde vakantieperiode kan en mag daarna niet meer eenzijdig door werknemers worden gewijzigd. De werknemer heeft die periode immers zelf aangevraagd en de werkgever heeft die periode vastgesteld. Als een werknemer de data toch wil wijzigen, zal hij opnieuw in overleg moeten treden met de werkgever. Door Corona, en als gevolg daarvan het annuleren van vakantiereizen, ontstaat een nieuwe situatie die tot op heden niet voorkwam: werknemers willen de vastgestelde vakantieperiode wijzigen of intrekken.

Goed werkgeverschap
Werkgevers dienen het wijzigen of intrekken van de verlofaanvraag, als dit een redelijk verzoek is, te accepteren op grond van ‘goed werkgeverschap’. Alleen als er sprake is van ‘gewichtige redenen’ kan de werkgever het verzoek weigeren.

Veel werkgevers voeren aan dat zij geen wijzigingen accepteren omdat in de toekomst zal leiden tot te veel vakantieaanvragen op één moment. Werknemers zijn van mening dat zij niet om een nieuw moment, maar om een teruggave van hun dagen vragen. Het gaat dus om ‘goed werkgeverschap’ versus ‘goed werknemerschap’.

Wie trekt er aan het langst eind?
Er zijn nog geen rechterlijke uitspraken hierover bekend, dus wees over en weer redelijk en vindt een oplossing!

Philippine Hoyng
www.hoyngdemonnink.nl

Vliegende start voor HoyngDeMönnink Advocatuur & Mediation

Met ruim 17 jaar werkervaring in de advocatuur en een groot zakelijk netwerk op zak, besloot Philippine Hoyng begin 2020 haar carrière te vervolgen als zelfstandig ondernemer. Samen met Marjan de Mönnink startte ze HoyngDeMönnink Advocatuur & Mediation, gespecialiseerd in arbeids- en familierecht.

Het team van HoyngDeMönnink Advocatuur & Mediation: Regina van den Berg, Michelle Donders, Philippine Hoyng en Marjan de Mönnink. ‘De ambitie is om over tien jaar een team van tien mensen te hebben staan.’

‘Het gevoel van ondernemer-zijn heeft bij mij altijd gespeeld’, vertelt Philippine Hoyng. ‘Vlak nadat ik vorig jaar de beslissing had genomen om een eigen bedrijf te beginnen, brak de Coronacrisis uit. Er waren mensen die me adviseerden om langer in loondienst te blijven. Maar toen ik eenmaal had besloten dit avontuur aan te gaan, heb ik geen moment meer getwijfeld. Op voorhand had ik een inschatting gemaakt van het aantal zaken dat ik zou draaien. Op basis daarvan durfde ik het aan om Regina, mijn juridisch secretaresse, in dienst te nemen. Dit gaf wel een directe omzetverplichting, maar ik weet hoe belangrijk een goede secretaresse is.’

‘Op 1 mei, de dag van de arbeid, gingen we officieel van start. Vanuit mijn voormalige werkgever Tanger had ik een aantal lopende zaken meegekregen. Daarnaast wisten mensen me vrij snel te vinden, vaak op basis van doorverwijzingen en via mijn eigen netwerk. Daarbij bleek bovendien dat Marjan en ik, ondanks dat we dezelfde interesses hebben, verschillende netwerken hebben en ook in die zin complementair aan elkaar zijn. Eind mei was het al zo druk, dat we Michelle Donders hebben aangenomen. Eerst op een 0-uren contract, eind augustus kon dat worden omgezet naar fulltime. Op 24 februari wordt Michelle beëdigd. Ze gaat dan eerst drie jaar als advocaat-stagiaire aan de slag en hoewel die titel wellicht anders doet vermoeden is ze dan, met mij als patroon, als volledig bevoegd advocaat werkzaam.’

Op basis van kwaliteit
‘Mijn ambitie is om over tien jaar een team van tien mensen te hebben staan. Dat hoeft natuurlijk niet in één dag, wat mij betreft is het beter om geleidelijk te groeien op basis van kwaliteit. Maar gezien het aantal zaken dat ik nu al heb, gaat het de goede kant op. Er komt eerlijk gezegd wel veel meer bij het ondernemerschap kijken dan ik had gedacht, alleen al rondom administratie. Dat was even wennen, al is het vooral een kwestie van de zaken goed regelen. Verder ontdek je al snel dat aan alles wat je onderneemt een prijskaartje hangt. Dat is niet erg, maar je staat daar minder bij stil wanneer je in loondienst bent. Marjan wist dat natuurlijk al, maar voor mij was het nieuw. Het was een spannende stap, maar ik ben zó blij dat ik die gezet heb.’

Ook in 2021 verzorgt Philippine Hoyng maandelijks een column voor Goede Zaken over arbeidsrecht.
www.hoyngdemonnink.nl

Privacy versus registratie contactgegevens

Sinds 10 augustus zijn horecaondernemers verplicht gasten te vragen hun naam en contactgegevens achter te laten. Hoe verhoudt dit zich met de privacy van de gasten?

Als gevolg van de COVID-19-maatregelen moet de horeca zowel binnen als buiten, ongeacht de grootte van de horecagelegenheid, werken op basis van reservering. Dat kan vooraf of aan de deur. Daarnaast dienen zij een gezondheidscheck, zonder registratie van de antwoorden, uit te voeren en dienen zij gasten een vaste zitplaats aan een tafel of aan de bar toe te kennen. En last but not least zijn horecaondernemers verplicht de bezoekers te vragen om contactgegevens, waaronder naam en telefoonnummer.

Deze maatregelen roepen veel vragen op, bij zowel horecaondernemers als horecabezoekers. Ben je als gast verplicht je contactgegevens daadwerkelijk achter te laten? Wat doe je als horecaondernemer als een gast dat weigert? Hoe lang moeten de gegevens bewaard worden en waarvoor mogen ze worden gebruikt?

Je bent als gast op grond van de privacywetgeving niet verplicht je naam en contactgegevens te verstrekken. Registratie vindt puur en alleen op vrijwillige basis plaats. Wanneer een gast weigert zich te registreren dan mag je als horecaondernemer de betreffende bezoeker dan ook niet weigeren.

De registratie van de naam en contactgegevens is bedoeld om contactonderzoek door de GGD makkelijk te maken bij een corona-uitbraak. Nu de quarantainetijd is verminderd naar 10 dagen is de termijn voor het bewaren van deze gegevens ook nog maar 10 dagen. Is er door deze maatregelen sprake van schending van de privacy van de bezoekers? Nee, voor corona reserveerde je als gast ook al vaak van tevoren onder achterlating van je naam en telefoonnummer. Daarbij is registratie niet verplicht, maar wel verstandig.

Blijf gezond en vooral verstandig!

Philippine Hoyng
HoyngDeMönnink
Advocatuur & Mediation
phoyng@hoyngdemonnink.nl