Tag Archief van: IDEO

LABEL X helpt werkgevers bij millennial-uitdagingen

Millennials stellen heel andere eisen aan zichzelf en hun werk dan eerdere generaties. En dat terwijl veel bedrijven in hun personeelsbeleid en bedrijfsvoering nog vrij conservatief zijn. Om een oplossing te bieden voor die mismatch is LABEL X opgericht.

Brechje Harmsen: ‘Waar babyboomers vooral werkten om hun gezin te onderhouden, zie je bij millennials heel sterk dat ze meerwaarde willen leveren, streven naar autonomie.

‘LABEL X is een inspiratieplatform voor en door millennials’, vertelt Brechje Harmsen, die het bedrijf samen met Sandra Koning en Tom Abbink heeft opgezet. ‘Waar wij ons in onderscheiden, is dat we oog hebben voor werknemer én werkgever. De toekomst van werk zal er flink anders uit gaan zien en wij willen werkgevers klaarstomen voor de arbeidsmarkt van nu en de komende 20, 30 jaar.’

‘Als we het hebben over millennials, gaat het doorgaans over de generatie geboren tussen 1980 en 2000. Ook oudere en jongere mensen herkennen zich echter in de problematiek die aan millennials wordt toegeschreven. Waar babyboomers vooral werkten om hun gezin te onderhouden, zie je bij millennials heel sterk dat ze meerwaarde willen leveren, streven naar autonomie en zoeken naar zingeving en geluk in hun werk. De keerzijde is dat veel millennials moeite hebben met keuzes maken, overal bij willen zijn, en prestatiedrang hebben.’

Fit for the job
‘Wij willen met LABEL X een bijdrage leveren aan het voorkomen van vastlopen binnen bedrijven of leegloop van werknemers met millennialproblematiek. Onder meer door het aanbieden van trainingen voor leidinggevenden, workshops, inspiratie- en ervaringsverhalen, tips en tricks of persoonlijke coaching. We bieden workshops aan die de millennial een eerste handvat geven in de richting van verandering. Deze workshops kunnen de millennial ‘fit for the job’ houden. Binnen onze aanpak is er aandacht voor goed werkgeverschap, maar ook absoluut voor goed werknemerschap.’

‘Wat we bij veel bedrijven zien, is dat ze gericht zijn op procesmanagement. Terwijl de nieuwe generaties veel meer gebaat zijn bij peoplemanagement en inspirerend leiderschap. Dat vraagt om aandacht voor beperkingen en mogelijkheden op persoonlijk niveau en om het geven van vertrouwen. Als je een bepaald te behalen resultaat afspreekt, kan iedereen zijn eigen pad daar naartoe bewandelen. Dan bied je flexibiliteit, maar wel binnen duidelijke kaders. Want waar je samen speelt, zijn spelregels wel van belang. Naar onze ervaring is dat een voorbeeld van iets waar veel millennials behoefte aan hebben en waardoor ze langer gezond en gelukkig blijven in hun werk.’

www.labelx.nu

IDEO Energie: vooral rustig blijven ademhalen

Een cadeautje van de werkgever. Zo noemt Sandra Koning de energiemeting die ze onder de naam IDEO Energie aanbiedt aan bedrijven. De meting gaat uit van iemands ademhaling, waaruit veel valt af te leiden over conditie en algemene gezondheid.

Cynthia Bruining (links) en Sandra Koning bieden samen de energiemeting aan: ‘Ademhaling is de bron van ons leven.’

‘Ademhaling is de bron van ons leven’, vertelt Sandra Koning, die de test samen met Cynthia Bruining aanbiedt. ‘Veel mensen ademen verkeerd en te veel, met allerlei biologische effecten tot gevolg. Denk aan een te hoge hartslag, stress, darmklachten en spier-, hoofd- en buikpijn. Longfunctielaborant Stans van der Poel ontdekte een verband tussen ontregelde ademhaling en uiteenlopende klachten. Zij ontwikkelde daarop een methode die al jarenlang wordt gebruikt door zowel topsporters als door mensen die revalideren van onder meer chronische vermoeidheid of een burnout.’

Lijf en brein
‘Voor gevaarlijke of fysiek zware beroepen zijn preventieve onderzoeken vaak wel geregeld – al dan niet bij wet. Maar 70% van de mensen werkt achter de computer. Dan zit je stil, maar je lijf en brein zijn wel flink aan het werk, met mogelijk nadelige effecten op je gezondheid. Om je energiek en fit te voelen, is het belangrijk dat je lijf en brein goed weten te herstellen. Bij onze test krijg je, terwijl je met een speciale hartslagmeter om zit, een aantal vragen en situaties voorgelegd. We meten hoe je autonome zenuwstelsel daarop reageert. Dit zijn onbewuste processen, die vaak meer impact op onze energie hebben dan we weten. De uitslag geeft aanknopingspunten om mee aan de slag te gaan en concrete doelen te stellen. Een moment om bewust bezig te zijn met je gezondheid en inzicht te krijgen in hoe je energie gebruikt en weer oplaadt. Aanvullend is er een verdiepende inspanningstest mogelijk.’

‘Deze test past perfect bij onze visie op werk en gezondheid, waarin we het moment dat iemand bij de bedrijfsarts of fysiotherapeut zit vóór willen zijn. We richten ons dan ook niet alleen op mensen waar ‘iets mee is’, maar op alle medewerkers – ook diegenen die veel sporten of toch al gezond bezig zijn. Ook dan kun je vaak nog het nodige verbeteren. Ik vind aandacht voor dit onderwerp heel belangrijk. Daarbij is het gewoon echt leuk en leerzaam om die test te doen en zo in te zetten op preventie.’

www.ideoenergie.nl