Tag Archief van: impact

Nieuwe bestemming voor Haarlemse reststromen

Het Seinwezen vormde op 5 juli het duurzaamheidstoneel voor de Haarlemse Waardemakers en Kennemer Impact.

Malou Tromp, Mark Damman en Sandy Bruns op het duurzaamheidstoneel.

Mark Damman, impact developer bij Stichting Stadsgarage, opende de meet-up met een uitleg over Kennemer Impact: ‘Onderdeel hiervan is het Kennemer Inkoop Platform, een samenwerking tussen de regiogemeenten Zuid-Kennemerland & IJmond, en Stichting Stadsgarage om sociaal, innovatief en duurzaam inkopen te stimuleren.’ Een van de impactpijlers van het platform is circulariteit & duurzaamheid: hét terrein van de Haarlemse Waardemakers.

Grondstoffencoach
Malou Tromp, Projectmedewerker Circulaire Economie bij de Gemeente Haarlem, gaf de toehoorders vervolgens inzicht in de lessons learned en de behaalde successen. Het speerpunt  vormt voor de ketenpartners nu de kennisuitwisseling tussen producenten en circulaire ondernemers. Parkmanagement Waardepolder heeft hiertoe een Grondstoffencoach aangesteld, die al bij 62 bedrijven de reststromen in kaart heeft gebracht betreffende de afvalsamenstelling. Daarnaast is de Hergebruikcontainer een zeer succesvol experiment gebleken: de één zijn afval is de ander zijn gerecyclede meubelstuk.

De praktijk werd vertegenwoordigd door Waardemaker Sandy Bruns, eigenaar van RUSE en Modair. Met RUSE zet ze in op het hergebruik van winkelinrichtingen; met Modair maakt ze modulaire meubels en (winkel) displays op basis van herwonnen materiaal en circulaire ontwerpprincipes. Sandy ziet gedragsverandering bij (winkel)ketens als het grootste  aandachtspunt: hele winkelinrichtingen gaan rücksichtslos de skip in. Immers, alle inrichting valt zogenaamd onder de beschermde branding van een merk: zelfs de goed herbruikbare, universeel toepasbare systeemplafonds.

Gedragsverandering
Er moet derhalve onderscheid gemaakt gaan worden tussen branded ontwerp en materiaal. Zij ziet hierin ook een rol weggelegd voor gemeenten en retail-vastgoedbedrijven om een gedragsverandering bij retailers te bewerkstelligen. Voor een samenwerking tussen de diverse platformen en initiatieven, zoals dat van Kennemer Impact en Haarlemse Waardemakers,  helpt het bij uitstek om circulaire makers met de juiste producenten en hun afvalstromen in contact te brengen. Om vervolgens deze nieuwe circulaire producten weer naar de markt te brengen.’

Mark eindigt de meet-up met een duidelijke oproep: Meld je aan op het Kennemer Inkoop Platform, als je een mooi bedrijf hebt en positief bijdraagt aan onze samenleving.’

Meer daarover op www.kennemerinkoopplatform.nl

Bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben elkaar veel te bieden

Maatschappelijke organisaties spelen een cruciale rol in het versterken van onze samenleving. Bij het vervullen van hun missie zijn ze sterk afhankelijk van vrijwilligers. De trend in Nederland laat echter zien dat het aantal vrijwilligers afneemt, onder andere door de krapte op de arbeidsmarkt en economische druk die mensen dwingt meer betaalde arbeid te verrichten. Hierdoor staan maatschappelijke organisaties voor de uitdaging om een nieuw soort vrijwilligers aan te trekken. Bedrijven kunnen met corporate volunteering een prachtige oplossing bieden.

Anke Dorenbos, projectleider corporate volunteering bij VWC-BUUV, hét vrijwilligerscentrum in Haarlem en omgeving, herkent deze trend. Zorginstellingen, musea, groene initiatieven, sportclubs en andere maatschappelijke organisaties hebben dringend behoefte aan extra helpende handen. Dorenbos: ‘Bedrijven kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. En het is ook nog eens heel leuk! Denk aan teamactiviteiten waarbij medewerkers samen afval jutten op het strand, helpen bij sportactiviteiten voor kinderen, klusprojecten bij opvangcentra of wandelen met ouderen. Deze klussen kunnen als groep maar ook door een individuele medewerker worden gedaan. Bovendien kunnen bedrijven waardevolle kennis en expertise bieden, zoals social media-advies, het maken van video’s of financieel advies. Ook een langdurig partnership behoort tot de mogelijkheden.’

Een mooie kans voor bedrijven
Niet alleen maatschappelijk organisaties profiteren van de extra handen en waardevolle kennis en expertise vanuit het bedrijfsleven. Corporate volunteering stelt bedrijven in staat om zich te profileren als aantrekkelijke werkgever, waar medewerkers niet alleen komen om te werken, maar ook om bij te dragen aan de samenleving. Corporate volunteering versterkt het teamgevoel, draagt bij aan de maatschappelijke impact van een bedrijf of een eventuele SROI-verplichting. Dit brengt nieuwe perspectieven en een frisse dynamiek aan beide kanten.

Anke (links) en Linda van VWC-BUUV zien kansen voor corporate volunteering in Haarlem en omgevin. ©Ramon Philippo.

Linda Wegman, directeur van VWC-BUUV, legt uit waarom haar organisatie van toegevoegde waarde kan zijn bij het vinden van de juiste match: ‘Impact ondernemen wordt de nieuwe standaard. Via ons online matchingsplatform is het eenvoudig om leuke vrijwilligersklussen en organisaties te vinden. Maar we helpen bedrijven ook graag op weg met persoonlijk advies. Ons team realiseert jaarlijks bijna 10.000 matches, en we hebben een netwerk van ruim 600 mooie organisaties in Haarlem en omgeving. We ontvangen enthousiaste feedback van bedrijven die zich al inzetten. Ze zijn blij met de samenwerking, leren van elkaar en het draagt bij aan de teamspirit. Een echte win-win situatie.’

 

Ook impact maken met je bedrijf?
Kijk voor meer informatie op www.vwc-buuv.nl/bedrijven of neem contact op via 023 5300 500 of stuur een mail naar bedrijven@vwc-buuv.nl.