Tag Archief van: Inholland Business Studies

Vervolgonderzoek Inholland in ‘groot complex mierennest’

Op basis van een grootschalig onderzoeksproject van Hogeschool Inholland Haarlem is er een start gemaakt met ketenregie voor vrachtvervoer van en naar Schiphol. Als vervolg hierop gaan de studenten van Business Studies aan de slag om de gehele im- en export van vracht op de luchthaven in kaart te brengen. Ook hier met als doel om de keten efficiënter, effectiever en duurzamer te maken.

Giovanni Douven: ‘Op basis van onderzoek van onze studenten is er een overkoepelende IT-omgeving opgezet, een TruckingCDM-platform. Een enorme slag in efficiency.’

‘Logistiek gezien is Schiphol één groot complex mierennest waar allerlei partijen actief zijn’, vertelt projectleider Giovanni Douven, docent en Research Fellow bij Inholland. ‘Het functioneert, maar alle partijen hebben zo hun eigen belang en werken met verschillende systemen, die ook nog eens aan uiteenlopende normen moeten voldoen. Een simpel voorbeeld: twee verschillende vervoerders rijden naar Schiphol om een pakje op te halen. Daar aangekomen wachten ze tot ze aan de beurt zijn, soms tot wel drie uur, en rijden vervolgens beide met een halfvolle wagen terug. Dat lijkt simpel op te lossen, maar in de praktijk is het een enorme complexe puzzel. Bij uitstek een vraagstuk voor onze studenten, die worden opgeleid tot logistieke professionals die in staat zijn om logistieke uitdagingen als deze naar IT-oplossingen te vertalen.’

Real time informatie

‘Op basis van onderzoek van onze studenten is er een overkoepelende IT-omgeving opgezet, een TruckingCDM-platform. Door daar real time informatie te delen, sluit de planning van de genoemde vrachtvervoerder aan op die van de afhandelaar op Schiphol. Zo staat er geen truck met ronkende motoren te wachten. Bovendien hebben alle betrokken partijen steeds in beeld waar vracht is, terwijl anders de afhandelaar de vracht ‘kwijt’ is op het moment dat de laadklep van de vrachtwagen dichtgaat. Zo realiseren we een enorme slag in efficiency, maar ook in dienstverlening.’

‘De tweede fase van het onderzoek gaat deze maand van start. Een team van negen vierdejaarsstudenten van Business Studies, afstudeerrichting logistiek en finance, begint met het in beeld brengen van de import- en exportstromen van containers en vrachtplaten met kapitaalgoederen. Met de onderzoeksresultaten wordt het al opgezette TruckingCDM-platform verder ontwikkeld, waarna alle betrokken partijen dit kunnen implementeren in hun eigen werkwijze. Daarbij is de neutraliteit van het platform enorm belangrijk, zodat niet één partij bevoordeeld wordt. Gelukkig merken we, ondanks de concurrentiegevoeligheid die er ook is, dat steeds meer partijen de operationele noodzaak zien van deze horizontale samenwerking.’

Interessant én relevant

‘Mede dankzij de positieve resultaten zien we steeds meer partners aanhaken, denk aan luchtvrachtmaatschappijen, afhandelaars zoals Menzies en dnata maar ook grote vrachtvervoerders zoals UPS en CEVA Logistics. Ook de ondernemersorganisatie Transport en Logistiek Nederland en ACN zijn betrokken. De gehele Topsector Logistiek volgt het innovatieve project op de voet. En voor onze studenten is dit natuurlijk een waanzinnig interessant én relevant project in het hart van het logistieke werkveld, met bovendien een enorme positieve en duurzame impact op de hele logistieke keten op en om Schiphol.’

www.inholland.nl/onderzoek

 

Business Studies aan de slag met ketenregie luchtvaartsector

De aan- en afvoer van vracht van en naar Schiphol kan een stuk efficiënter. Nu zijn daar een groot aantal partijen bij betrokken als expediteurs, luchtvaartmaatschappijen, afhandelaars en wegvervoerders. Die hebben allemaal hun eigen belang en richten zich doorgaans vooral op de optimalisatie van hun eigen organisatie, proces of verdienmodel. Op basis van de onderzoeksresultaten van studenten Business Studies van Hogeschool Inholland Haarlem ontstaat er nu echter ketenregie – waar alle individuele partijen baat bij hebben.

Giovanni Douven: ‘Studenten Business Studies leren bij uitstek om vanuit verschillende invalshoeken naar een vraagstuk als dit te kijken.’

‘Vrachtwagens die komen laden of lossen, staan soms tot wel 170 minuten te wachten’, vertelt Giovanni Douven, die als docent en Research Fellow bij Inholland dit project onder zijn hoede heeft. ‘Dat kan efficiënter, effectiever en vooral duurzamer. Zoiets blijft echter liggen omdat niemand het voortouw neemt. Daar kunnen wij als kennis- en onderwijsinstelling een grote rol in spelen. In de opleiding Business Studies leren studenten bij uitstek om vanuit verschillende invalshoeken naar een vraagstuk als dit te kijken: eerst word je twee jaar breed opgeleid, waarna je je gaat specialiseren. Dat geeft een stevige basis voor je kennisniveau rondom de vele disciplines waarmee je in de praktijk te maken krijgt en geeft bovendien een bredere kijk- en denkrichting. Precies wat nodig is bij een veelomvattend vraagstuk waarbij zoveel partijen betrokken zijn.’

Informatie verbinden

‘Bij dit project hebben vijf studenten van de afstudeerrichting logistiek en één van de afstudeerrichting ondernemen stage gelopen bij alle verschillende partijen die bij de vrachtafhandeling betrokken zijn. Ze hebben op bedrijfsniveau informatie opgehaald en dat met elkaar verbonden, om vandaaruit te werken aan creatieve en innovatieve oplossingen. Zoals de inrichting van een zogenoemd Cross Chain Control Center. Dat is als het ware een virtuele verkeerstoren voor het vrachtverkeer, waar alle informatie samenkomt over onder meer tijden, locaties en lading van aanrijdende vrachtwagens. Zo ontstaat er ketenregie, wat bijdraagt aan een betere planning, een snellere doorloop, kortere wachttijden, lagere werkdruk, minder papierwerk en zeker niet te vergeten: een lagere CO2-uitstoot. Zo leveren onze studenten een maatschappelijke bijdrage die direct impact heeft.’

‘Momenteel werken we met alle betrokken partners, twee nieuwe 3e jaars-studenten en vier nieuwe 4e jaars-studenten marketing en ondernemen, aan de implementatie van het systeem. Oftewel: kijken of het in de praktijk werkt zoals we het bedacht hebben en tegen welke zaken we aanlopen. Daarnaast gaan onze studenten ook de komende jaren aan de slag met stages en afstudeer- en onderzoeksopdrachten die bijdragen aan optimalisatie van het luchtvrachtproces en de verdere verduurzaming van de luchtvrachtsector.’

www.inholland.nl/bbs

Meer informatie over dit onderzoeksproject is op deze pagina te vinden.
Net als in de YouTube-video over het project.