Tag Archief van: Inholland Haarlem

Adviseur OKB verstaat de kunst van het vragen stellen

Na een werkzaam leven als ondernemer en in het onderwijs, werd Patty van Asselt benaderd door Stichting Ondernemersklankbord (OKB). Of ze haar kennis en ervaring wilde inzetten richting mkb-ondernemers met een hulpvraag. Daar hoefde ze niet lang over na te denken en zodoende ging Patty begin dit jaar aan de slag als vrijwilliger OKB-adviseur.

In de regio Haarlem is Patty een bekend gezicht onder ondernemers door haar werk bij Hogeschool Inholland Haarlem, waar ze ruim twintig jaar aan verbonden was. Ze was betrokken bij de overgang van de vermaarde Haarlem Business School naar Inholland en stond aan de basis van de nieuwe, brede ondernemers-opleiding Business Studies. Daar was ze eerst coördinator van de minor ondernemen en later teamleider. De laatste jaren gaf ze samen met een collega leiding aan het opzetten van ‘Business Studies 2.0’, waarbij het curriculum compleet werd vernieuwd en de opleiding nog meer in de praktijk kwam te staan. Voor haar Inholland-tijd was Patty grootaandeelhouder bij Traxdata, dat actief was in de in- en verkoop van datadragers – destijds vooral Cd’s/recordables.

Marktomstandigheden
De vraag vanuit OKB was dan ook helemaal in haar straatje, vertelt Patty. ‘Ik kende OKB van heel vroeger, mijn vader was adviseur bij Stichting Kleinnood, een soort voorloper van OKB. Het principe van OKB spreekt me erg aan. Ondernemers lopen nu eenmaal tegen vraagstukken aan, waar ze zelf geen antwoord op hebben. Of er wordt door marktomstandigheden of andere ontwikkelingen iets nieuws van ze gevraagd. Dan kan het enorm helpen als er iemand ‘van buiten’ komt die, zonder eigen commercieel belang, met je meekijkt en -denkt.’

‘Mooi voorbeeld is een startende ondernemer die ik begeleid. Zij wil een fysieke winkel starten, maar heeft geen ervaring met ‘inkoop’. Vanuit mijn achtergrond en ervaring kan ik tips geven, bijvoorbeeld hoe je voorwaarden kunt stellen richting leveranciers. En dat zonder op de stoel van de ondernemer te gaan zitten. Onze rol als OKB-adviseur is het stellen van vragen, suggesties en tips geven en de ondernemer als het ware een spiegel voorhouden. Uiteindelijk is het aan de ondernemer zelf om keuzes te maken en aan de slag te gaan. Ik heb vaak wel een mening, maar die geef ik alleen als er naar gevraagd wordt. Wat dat aangaat is het vergelijkbaar met het onderwijs, ook daar vond ik het de kunst om vragen te stellen in plaats van te vertellen ‘dat je het zo en zo moet doen’. En we zijn ook geen orakels of visionairs hè. Maar ik zie in de relatief korte tijd dat ik actief ben voor OKB al wel dat het ondernemers enorm kan helpen om een ervaren klankbord hebben.’

Enthousiasme en ambities
‘Het leukste van dit ‘werk’ vind ik de mensen, de ondernemers met hun enthousiasme en ambities. Ik begeleid momenteel een handjevol ondernemers, van een ondernemer in duurzame schoonmaakmiddelen tot iemand die leidingen aanlegt. Ook begeleid ik iemand die veel met AI werkt en daar leer ik zelf ook weer van. Verder vind ik het werken binnen het team van OKB-adviseurs erg leuk. We hebben een divers team, met uiteenlopende expertises. Zo kun je elkaar helpen én kan er een goede match gemaakt worden tussen de adviseur en de ondernemer met zijn hulpvraag. Zelf word ik voornamelijk ingezet op coaching- en startup-vragen. Het past goed bij me, ik vind het leuk om te doen en wat ik zo terug hoor, is dat de ondernemers die ik begeleid er ook verder mee komen.’

Meer weten over klankbordtrajecten of zelf OKB-adviseur worden? www.ondernemersklankbord.nl

 

Inspirerende themabijeenkomst Participatieprijs voor werkgevers

De Participatieprijs voor werkgevers wil succesvolle voorbeelden van werkgevers in beeld brengen en waarderen. Zij zijn de beste ambassadeurs van het inclusief werkgeven. Wie beter dan zij kunnen uit eigen ervaring andere werkgevers vertellen waarom zij het doen, hoe zij het doen en waar je als werkgever op moet letten om er een succes van te maken.

De jaarbijeenkomst vindt plaats op donderdag 16 november in de Haarlemse Koepel. Dit evenement is bedoeld voor werkgevers, hrm-professionals, bestuurders, beleidsmakers, arbeidsbemiddelaars en andere professionals op het gebied van hrm en arbeidsmarkt. Op het programma staan de presentaties van de drie finalisten Iber Lengua, Inholland Haarlem en Tommy Tomato en de bekendmaking van de winnaar.

Meer informatie en aanmelden via www.participatieprijswerkgevers.nl

 

 

 

Drie voorbeeld-werkgevers in finale van de Participatieprijs voor werkgevers

Het zijn heel verschillende werkgevers die dit jaar meedingen naar de Participatieprijs Werkgevers. De een verzorgt met 2.700 medewerkers op negen locaties in drie provincies een heel breed pakket hbo-onderwijs. De tweede bestaat pas een paar jaar, heeft al 35 medewerkers en probeert van kinderen groente-eters voor het leven te maken. En de derde geeft al 25 jaar taal- en cultuurtrainingen, nu in 20 talen en doet dat met meer dan 30 medewerkers.

Inclusief werkgeven
Wat deze drie werkgevers Inholland Haarlem, TommyTomato en Iber Lengua gemeen hebben is dat ze inclusief werkgeven. Ze geven werkzoekenden die niet zo gemakkelijk aan een betaalde baan komen alle kansen en mogelijkheden. Het gaat meestal om mensen met een zekere beperking; mensen die wat extra aandacht of begeleiding nodig hebben. Dat kunnen bijvoorbeeld mensen zijn die werkloos zijn, uit een lange arbeidsongeschiktheid komen, statushouder zijn of de oorlog in Oekraïne zijn ontvlucht.

Vacatures vervullen
Wie beter dan werkgevers zelf kunnen werkgevers stimuleren om ook actief aan meer arbeidsparticipatie te werken? Dat is een maatschappelijke opdracht en voor sommige werkgevers een verplichting (Banenafspraak). Maar bovendien hebben inclusieve werkgevers vaak een lager personeelsverloop en krijgen zij hun vacatures sneller en beter ingevuld.

Finale
Iber Lengua, TommyTomato en Inholland Haarlem zijn drie voorbeeld-werkgevers op dit gebied. Ze dingen mee naar de eervolle Participatieprijs voor werkgevers. Ze zijn onderzocht en bezocht door de vakjury. Tijdens de jaarbijeenkomst worden zij gepresenteerd en maakt de jury de winnaar 2023 bekend. Deze winnaar is de vijfde winnaar, na Vos Supermarkten, MEO Haarlem, Secrid en Fenicks.

Inspiratie & informatie
Finalebijeenkomst: donderdag 16 november, 15.00-18.00 uur, Koepel Haarlem. Aanmelden voor het evenement kan tot en met donderdag 9 november via www.participatieprijswerkgevers.nl/evenement.
www.participatieprijswerkgevers.nl

Het team van Iber Lengua ©Adam van Noort

Het team van TommyTomato ©Judith Buijze-Cappon

Het team van InHolland ©Judith Buijze-Cappon

Noord-Hollandse Ondernemers Zaak helpt zelfstandigen in nood

Ondernemers in financieel zwaar weer kunnen vanaf nu terecht bij De Noord-Hollandse Ondernemers Zaak, een initiatief van Hogeschool Inholland, Stichting Ondernemersklankbord (OKB) en Stichting De Nederlandse Zaak voor Ondernemers (DNZO). De feestelijke opening vond afgelopen donderdag plaats bij Inholland Haarlem.

Het voltallige team van De Noord-Hollandse Ondernemers Zaak: Hogeschool Inholland, Stichting OKB en De Nederlandse Zaak voor Ondernemers (DNZO). ‘Door studenten aan oud-ondernemers te koppelen combineren we kennis en ervaring.’

De Noord-Hollandse Ondernemers Zaak is een nieuw leerwerkbedrijf van Hogeschool Inholland. Samen met ervaren OKB-adviseurs ondersteunen studenten van het domein Business, Finance & Law ondernemers met financiële, commerciële en fiscale vraagstukken om zo hun zaken weer op de rit te krijgen. Yasmin Kortselius is coördinator van het project vanuit Inholland. ‘Na de coronapandemie, grondstoffenschaarste en nu weer oplopende prijzen kunnen veel zelfstandigen wel wat hulp gebruiken. Door onze studenten aan oud-ondernemers te koppelen combineren we kennis en ervaring. Een mooi project, waarbij jong en oud elkaar prachtig aanvullen.’

Stichting DNZO heeft de ambitie om deze dienstverlening op steeds meer plekken in Nederland beschikbaar te maken, aldus voorzitter Rob Gringhuis. ‘In navolging van de succesvolle Rotterdamse Zaak (2012) zijn er al ‘Zaken’ in onder meer Friesland, Drenthe, Zeeland, Utrecht en Flevoland. Fijn dat de gemeente Haarlem, gemeente Hollands Kroon en Halte Werk Alkmaar voor een pilotfase bij De Noord-Hollandse Ondernemers Zaak zijn aangesloten. Zij hebben een belangrijke doorverwijsfunctie, omdat een ondernemer in nood daar vaak als eerste aanklopt.’

Waardevolle praktijkervaring

De studenten helpen ondernemers door problemen praktisch aan te pakken. Zoals het op orde brengen van de boekhouding, het financieel voorbereiden van subsidie- of uitkeringsaanvragen of het opstellen van een doorstartplan. Yasmin: ‘De studenten zien daardoor hoe het wel en niet moet in het bedrijfsleven en doen enorm veel extra kennis op, direct uit het werkveld! Het helpt hen een eigen visie te creëren en te ontdekken wat voor soort ondernemer zij zelf (willen) zijn.’

Het werk bij De Noord-Hollandse Ondernemers Zaak sluit perfect aan bij zijn opleiding, vindt stagiair Joost Castenmiller. Hij is derdejaarsstudent Business Studies met afstudeerrichting Ondernemen bij Inholland Haarlem. ‘We krijgen te maken met real life ondernemersvraagstukken, maken kennis met bepaalde systeemprocessen en leren hoe je problemen aanpakt, oplost en hoe je mensen daarin adviseert. En voor de ondernemer is het fijn dat er ook eens met andere ogen naar zijn bedrijfsvoering wordt gekeken. De verfrissende blik van studenten, gecombineerd met de diepe kennis van zaken van de OKB-adviseur, levert een mooi en volledig hulpplan op. Ik hoop dat de Noord-Hollandse ondernemers ons goed weten te vinden.’

nhz@inholland.nl
www.denederlandsezaakvoorondernemers.nl

Studenten en docenten ‘onboarden’ bij Business Studies 2.0

De start van het nieuwe studiejaar is ook écht een nieuwe start voor studenten en docenten van de opleiding Business Studies en Finance & Control. De opleiding van Hogeschool Inholland Haarlem heeft een totaal nieuwe opzet: dichter op de praktijk en met meer regie bij de student. De eerste week stond in het teken van ‘onboarding’ om iedereen direct in deze onderwijsvernieuwing mee te nemen.

‘Het gaat in het onderwijs vaak over ‘Flipping the classroom’ en dat is wat we nu daadwerkelijk doen, vertelt Merel Perquin, die als docent Business Studies en Finance & Control betrokken was bij de ontwikkeling van het nieuwe onderwijs. ‘We zijn gewend dat de docent leidend is en de student volgend. Maar studenten zouden het niet voor míj moeten doen, of voor een cijfer op het  tentamen, maar omdat het van belang is voor hun eigen ontwikkeling en toekomst. Dat is wennen, want zowel in het middelbaar onderwijs als in het mbo waar onze studenten vandaan komen, wordt zo meestal niet gewerkt.’

De toon zetten
De noodzaak voor de vernieuwing van de opleiding is onder meer ingegeven door ontwikkelingen als digitalisering, technologische ontwikkelingen, flexibilisering van de arbeidsmarkt en internationalisering. Dat vraagt, naast voldoende kennis om meer aandacht voor vaardigheden als aanpassingsvermogen, communicatieve vaardigheden en teamwork. Merel Perquin: ‘In de  onboarding dompelen we de studenten onder in de nieuwe opzet en laten we ze de urgentie daarvan voelen. Daarbij is het wel belangrijk, zeker in het eerste jaar, dat we een duidelijke structuur bieden voor studenten en zeker ook voor docenten om zo te kúnnen werken, bijvoorbeeld met de digitale leeromgeving. Zo wordt vanaf dag één de toon gezet voor de rest van de opleiding.’

Businessproject
‘Ook zijn we direct praktisch aan de slag gegaan, met onder meer workshops netwerken en acquisitie en aandacht voor een professioneel LinkedIn-profiel. Daarnaast benaderen studenten meteen een bedrijf voor hun eerste businessproject: het maken van een onboarding magazine, gericht op nieuwe medewerkers. Daarin komen ze alle facetten van ondernemen tegen, van HRM tot  marketing tot financiën. Want daar waar de opleiding, gechargeerd gezegd, meer bestond uit ‘losse vakken’, hebben we nu een holistische benadering van ‘het vak business’. De opgedane kennis hebben de studenten letterlijk de volgende dag nodig. Daarbij wordt in iedere periode in teams gewerkt aan een businessproject: ‘meet a business’, ‘run & control a business’ en ‘start & finance a business’.’

Ondernemend vermogen
‘Dat businessproject is het meest zwaarwegend in studiepunten om het belang van toepassing in een business context te benadrukken. De. ‘kennis’, zoals financieel management en logistiek, en  ‘vaardigheden’ als ondernemend vermogen, flexibiliteit en teamwork vormen hiervoor de basis. Van docenten vraagt dit veel meer een rol als begeleider, dus coachen via feedback en aandacht  voor individuele ontwikkeling. Waarbij de vraag voor de student dus steeds is: wat heb jíj nodig om er aan het einde van deze studie te staan als startende zelfstandige business professional?’ Ongetwijfeld lopen we daarbij tegen dingen aan die achter de tekentafel goed bedacht zijn en die in de praktijk niet werken; daarbij zal de flexibiliteit van de docent ook getest worden. De start was in ieder geval enthousiast en veelbelovend.’

www.inholland.nl/bbs

Minister bestelt ‘Happy Soup’ bij studenten Inholland Haarlem

Voor studenten betekende de coronacrisis vaak dat er een streep kon door hun stage. Hogeschool Inholland kwam vanuit het Citylab Haarlem met een creatief alternatief: studenten van verschillende opleidingen gingen als projectgroep aan de slag met een maatschappelijk vraagstuk. Eén van de uitkomsten daarvan is Happy Soups, een project dat de aandacht trok van minister Van Engelshoven: ‘kom maar brengen die soep!’

Minister Ingrid van Engelshoven, met de studenten van het project: ‘Ik hoop dat bedrijven blijven zien, dat we stagiaires een warm welkom moeten geven.’

De opdracht die Amber Stolk, Daphne Heinink, Julia van der Kolk, Lisette Meijer, Mariëlle Klaassen en Max de Groot kregen, was om een nieuwe, maatschappelijk relevante toepassing voor olifantsgras te bedenken. Het zestal, afkomstig van de opleidingen Tourism Management, Business Studies, Creative Business en AD Facilitair Eventmanagement, kwam met een scala aan ideeën als doggy bags, lunchboxen en picknickmanden, maar moest steeds terug naar de tekentafel. Tot het idee voor Happy Soups ontstond, waarbij mensen die ‘een extraatje kunnen gebruiken’ een beker soep krijgen, gemaakt van gered voedsel. Bijvoorbeeld groenten waarvan de houdbaarheidsdatum is overschreden. De soep wordt geserveerd in bekers van olifantsgras, een duurzaam geteelde grondstof, die als natuurlijk alternatief kan dienen voor plastic.

Binnen het Citylab Haarlem werken studenten aan maatschappelijke vraagstukken, samen met professionals en werkveldpartners. In dit geval waren dat Haarlem Food Future en Betekeniseconomie Noord-Holland. Ook zij waren enthousiast over het idee, omdat het voedselverspilling, verduurzaming en de maatschappij met elkaar verbindt én omdat het uitvoerbaar is. Dat merkte Julia, een van de studenten, toen zij op de fiets door de stad ging om beoogde partners te zoeken en er interesse bleek te zijn van supermarkten, zorginstellingen, scholen, een bakkerij en een fastfoodketen. Julia raakte zelf zo enthousiast dat ze, hoewel de studieopdracht succesvol is afgerond, namens Haarlem Food Future verder aan de slag gaat met de realisatie van Happy Soups.

Inventief onderwijs

De studenten uit de projectgroep presenteerden Happy Soups bij de landelijke (online) opening van het studiejaar van Inholland. Daarbij was ook Ingrid van Engelshoven aanwezig, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zij toonde zich erg enthousiast over het concept: ‘Wat je ziet van studenten, is dat ze ongelooflijk creatief en flexibel zijn om zich aan te passen aan deze tijd. Heel erg op zoek zijn, binnen de beperkingen: wat kan er wel? Ik denk dat we daar met zijn allen veel van kunnen leren. Wat dit voorbeeld ook laat zien, is hoe inventief het onderwijs is in het vinden van alternatieve manieren om stage te lopen. We weten allemaal dat die stages ongelooflijk belangrijk zijn om
kwalitatief goed je studie af te maken. Ik hoop dat heel veel bedrijven blijven zien, juist nu, dat we die stagiaires een warm welkom moeten geven. Juist zij geven de impuls om je bedrijf snel en goed te innoveren en nieuwe kennis meteen toe te passen in je bedrijf. Wat deze studenten hebben gedaan, is daar een geweldig voorbeeld van.’

www.inholland.nl