Tag Archief van: Inholland Haarlem

Noord-Hollandse Ondernemers Zaak helpt zelfstandigen in nood

Ondernemers in financieel zwaar weer kunnen vanaf nu terecht bij De Noord-Hollandse Ondernemers Zaak, een initiatief van Hogeschool Inholland, Stichting Ondernemersklankbord (OKB) en Stichting De Nederlandse Zaak voor Ondernemers (DNZO). De feestelijke opening vond afgelopen donderdag plaats bij Inholland Haarlem.

Het voltallige team van De Noord-Hollandse Ondernemers Zaak: Hogeschool Inholland, Stichting OKB en De Nederlandse Zaak voor Ondernemers (DNZO). ‘Door studenten aan oud-ondernemers te koppelen combineren we kennis en ervaring.’

De Noord-Hollandse Ondernemers Zaak is een nieuw leerwerkbedrijf van Hogeschool Inholland. Samen met ervaren OKB-adviseurs ondersteunen studenten van het domein Business, Finance & Law ondernemers met financiële, commerciële en fiscale vraagstukken om zo hun zaken weer op de rit te krijgen. Yasmin Kortselius is coördinator van het project vanuit Inholland. ‘Na de coronapandemie, grondstoffenschaarste en nu weer oplopende prijzen kunnen veel zelfstandigen wel wat hulp gebruiken. Door onze studenten aan oud-ondernemers te koppelen combineren we kennis en ervaring. Een mooi project, waarbij jong en oud elkaar prachtig aanvullen.’

Stichting DNZO heeft de ambitie om deze dienstverlening op steeds meer plekken in Nederland beschikbaar te maken, aldus voorzitter Rob Gringhuis. ‘In navolging van de succesvolle Rotterdamse Zaak (2012) zijn er al ‘Zaken’ in onder meer Friesland, Drenthe, Zeeland, Utrecht en Flevoland. Fijn dat de gemeente Haarlem, gemeente Hollands Kroon en Halte Werk Alkmaar voor een pilotfase bij De Noord-Hollandse Ondernemers Zaak zijn aangesloten. Zij hebben een belangrijke doorverwijsfunctie, omdat een ondernemer in nood daar vaak als eerste aanklopt.’

Waardevolle praktijkervaring

De studenten helpen ondernemers door problemen praktisch aan te pakken. Zoals het op orde brengen van de boekhouding, het financieel voorbereiden van subsidie- of uitkeringsaanvragen of het opstellen van een doorstartplan. Yasmin: ‘De studenten zien daardoor hoe het wel en niet moet in het bedrijfsleven en doen enorm veel extra kennis op, direct uit het werkveld! Het helpt hen een eigen visie te creëren en te ontdekken wat voor soort ondernemer zij zelf (willen) zijn.’

Het werk bij De Noord-Hollandse Ondernemers Zaak sluit perfect aan bij zijn opleiding, vindt stagiair Joost Castenmiller. Hij is derdejaarsstudent Business Studies met afstudeerrichting Ondernemen bij Inholland Haarlem. ‘We krijgen te maken met real life ondernemersvraagstukken, maken kennis met bepaalde systeemprocessen en leren hoe je problemen aanpakt, oplost en hoe je mensen daarin adviseert. En voor de ondernemer is het fijn dat er ook eens met andere ogen naar zijn bedrijfsvoering wordt gekeken. De verfrissende blik van studenten, gecombineerd met de diepe kennis van zaken van de OKB-adviseur, levert een mooi en volledig hulpplan op. Ik hoop dat de Noord-Hollandse ondernemers ons goed weten te vinden.’

nhz@inholland.nl
www.denederlandsezaakvoorondernemers.nl

Studenten en docenten ‘onboarden’ bij Business Studies 2.0

De start van het nieuwe studiejaar is ook écht een nieuwe start voor studenten en docenten van de opleiding Business Studies en Finance & Control. De opleiding van Hogeschool Inholland Haarlem heeft een totaal nieuwe opzet: dichter op de praktijk en met meer regie bij de student. De eerste week stond in het teken van ‘onboarding’ om iedereen direct in deze onderwijsvernieuwing mee te nemen.

‘Het gaat in het onderwijs vaak over ‘Flipping the classroom’ en dat is wat we nu daadwerkelijk doen, vertelt Merel Perquin, die als docent Business Studies en Finance & Control betrokken was bij de ontwikkeling van het nieuwe onderwijs. ‘We zijn gewend dat de docent leidend is en de student volgend. Maar studenten zouden het niet voor míj moeten doen, of voor een cijfer op het  tentamen, maar omdat het van belang is voor hun eigen ontwikkeling en toekomst. Dat is wennen, want zowel in het middelbaar onderwijs als in het mbo waar onze studenten vandaan komen, wordt zo meestal niet gewerkt.’

De toon zetten
De noodzaak voor de vernieuwing van de opleiding is onder meer ingegeven door ontwikkelingen als digitalisering, technologische ontwikkelingen, flexibilisering van de arbeidsmarkt en internationalisering. Dat vraagt, naast voldoende kennis om meer aandacht voor vaardigheden als aanpassingsvermogen, communicatieve vaardigheden en teamwork. Merel Perquin: ‘In de  onboarding dompelen we de studenten onder in de nieuwe opzet en laten we ze de urgentie daarvan voelen. Daarbij is het wel belangrijk, zeker in het eerste jaar, dat we een duidelijke structuur bieden voor studenten en zeker ook voor docenten om zo te kúnnen werken, bijvoorbeeld met de digitale leeromgeving. Zo wordt vanaf dag één de toon gezet voor de rest van de opleiding.’

Businessproject
‘Ook zijn we direct praktisch aan de slag gegaan, met onder meer workshops netwerken en acquisitie en aandacht voor een professioneel LinkedIn-profiel. Daarnaast benaderen studenten meteen een bedrijf voor hun eerste businessproject: het maken van een onboarding magazine, gericht op nieuwe medewerkers. Daarin komen ze alle facetten van ondernemen tegen, van HRM tot  marketing tot financiën. Want daar waar de opleiding, gechargeerd gezegd, meer bestond uit ‘losse vakken’, hebben we nu een holistische benadering van ‘het vak business’. De opgedane kennis hebben de studenten letterlijk de volgende dag nodig. Daarbij wordt in iedere periode in teams gewerkt aan een businessproject: ‘meet a business’, ‘run & control a business’ en ‘start & finance a business’.’

Ondernemend vermogen
‘Dat businessproject is het meest zwaarwegend in studiepunten om het belang van toepassing in een business context te benadrukken. De. ‘kennis’, zoals financieel management en logistiek, en  ‘vaardigheden’ als ondernemend vermogen, flexibiliteit en teamwork vormen hiervoor de basis. Van docenten vraagt dit veel meer een rol als begeleider, dus coachen via feedback en aandacht  voor individuele ontwikkeling. Waarbij de vraag voor de student dus steeds is: wat heb jíj nodig om er aan het einde van deze studie te staan als startende zelfstandige business professional?’ Ongetwijfeld lopen we daarbij tegen dingen aan die achter de tekentafel goed bedacht zijn en die in de praktijk niet werken; daarbij zal de flexibiliteit van de docent ook getest worden. De start was in ieder geval enthousiast en veelbelovend.’

www.inholland.nl/bbs

Minister bestelt ‘Happy Soup’ bij studenten Inholland Haarlem

Voor studenten betekende de coronacrisis vaak dat er een streep kon door hun stage. Hogeschool Inholland kwam vanuit het Citylab Haarlem met een creatief alternatief: studenten van verschillende opleidingen gingen als projectgroep aan de slag met een maatschappelijk vraagstuk. Eén van de uitkomsten daarvan is Happy Soups, een project dat de aandacht trok van minister Van Engelshoven: ‘kom maar brengen die soep!’

Minister Ingrid van Engelshoven, met de studenten van het project: ‘Ik hoop dat bedrijven blijven zien, dat we stagiaires een warm welkom moeten geven.’

De opdracht die Amber Stolk, Daphne Heinink, Julia van der Kolk, Lisette Meijer, Mariëlle Klaassen en Max de Groot kregen, was om een nieuwe, maatschappelijk relevante toepassing voor olifantsgras te bedenken. Het zestal, afkomstig van de opleidingen Tourism Management, Business Studies, Creative Business en AD Facilitair Eventmanagement, kwam met een scala aan ideeën als doggy bags, lunchboxen en picknickmanden, maar moest steeds terug naar de tekentafel. Tot het idee voor Happy Soups ontstond, waarbij mensen die ‘een extraatje kunnen gebruiken’ een beker soep krijgen, gemaakt van gered voedsel. Bijvoorbeeld groenten waarvan de houdbaarheidsdatum is overschreden. De soep wordt geserveerd in bekers van olifantsgras, een duurzaam geteelde grondstof, die als natuurlijk alternatief kan dienen voor plastic.

Binnen het Citylab Haarlem werken studenten aan maatschappelijke vraagstukken, samen met professionals en werkveldpartners. In dit geval waren dat Haarlem Food Future en Betekeniseconomie Noord-Holland. Ook zij waren enthousiast over het idee, omdat het voedselverspilling, verduurzaming en de maatschappij met elkaar verbindt én omdat het uitvoerbaar is. Dat merkte Julia, een van de studenten, toen zij op de fiets door de stad ging om beoogde partners te zoeken en er interesse bleek te zijn van supermarkten, zorginstellingen, scholen, een bakkerij en een fastfoodketen. Julia raakte zelf zo enthousiast dat ze, hoewel de studieopdracht succesvol is afgerond, namens Haarlem Food Future verder aan de slag gaat met de realisatie van Happy Soups.

Inventief onderwijs

De studenten uit de projectgroep presenteerden Happy Soups bij de landelijke (online) opening van het studiejaar van Inholland. Daarbij was ook Ingrid van Engelshoven aanwezig, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zij toonde zich erg enthousiast over het concept: ‘Wat je ziet van studenten, is dat ze ongelooflijk creatief en flexibel zijn om zich aan te passen aan deze tijd. Heel erg op zoek zijn, binnen de beperkingen: wat kan er wel? Ik denk dat we daar met zijn allen veel van kunnen leren. Wat dit voorbeeld ook laat zien, is hoe inventief het onderwijs is in het vinden van alternatieve manieren om stage te lopen. We weten allemaal dat die stages ongelooflijk belangrijk zijn om
kwalitatief goed je studie af te maken. Ik hoop dat heel veel bedrijven blijven zien, juist nu, dat we die stagiaires een warm welkom moeten geven. Juist zij geven de impuls om je bedrijf snel en goed te innoveren en nieuwe kennis meteen toe te passen in je bedrijf. Wat deze studenten hebben gedaan, is daar een geweldig voorbeeld van.’

www.inholland.nl