Tag Archief van: Inholland

Informatica-studenten ‘on tour’ bij het bedrijfsleven

Om een goed beeld te krijgen van hun latere werkomgeving, gingen tweedejaars studenten Informatica/Information Technology van Hogeschool Inholland Haarlem ‘on tour’ langs verschillende  bedrijven. De eerste stop was Triple in Alkmaar, daarna stonden in Haarlem bezoeken op het programma bij Impala Studio’s in de Waarderpolder en Endeavour in de Koepel. 

‘De ICT’ is een breed vakgebied en bij Informatica komen studenten dan ook met alle aspecten in aanraking. Programmeren, app-ontwerp, back-end en front-end development, big data, articial  intelligence en ga zo maar verder. Sommige studenten hebben al een concreet beeld in welke richting ze zich willen specialiseren, veel van hen ontdekken dit juist tijdens studie en stage, vertelt docent en studiebegeleider

Ellen Leen: ‘Dat is de meerwaarde van een dag als vandaag. ‘Echt’ de werkplek zien, een stukje van de sfeer ervaren en vooral mensenspreken uit het werkveld. Komend studiejaar beginnen de stages, dus we zijn nu bezig met beroepsoriëntatie en de professionele vaardigheden die je nodig hebt. Er is veel vraag naar jonge, breed opgeleide ICT’ers, we willen onze studenten graag helpen om op de goede plek terecht te komen.’

Nuttige dag
Voor student Jochem Schippers was het dan ook een nuttige dag, vertelt hij. ‘Ik kan heel lang twijfelen over wat ik wil en welke keuze ik moet maken. We hebben uitleg gekregen over veel deelgebieden uit de ICT en dan merk je toch vrij snel wat je interesseert. Zo vind ik Data Engineering en Articial Intelligence heel interessant. Ik heb nu ook een beter beeld welke minors ik moet kiezen als ik me in een bepaalde richting wil ontwikkelen. Al zou ik bij een stage ook juist iets willen doen dat ik nog niet kan, wat buiten mijn comfortzone ligt. Verder denk ik nu dat ik liever bij een wat kleiner bedrijf zou beginnen. Vandaag heeft me dus zeker geholpen om verdere keuzes te maken.’

Belevingswereld
Arto Rozenga, Lead developer bij Endeavour: ‘Een dag als deze helpt ons om naamsbekendheid te krijgen richting studenten, die hier wellicht willen stagelopen of in de toekomst komen werken. Maar we willen op zo’n dag vooral ook horen waar studenten mee bezig zijn, welke nieuwe ontwikkelingen er volgens hen zijn en wat we van hén en hun belevingswereld kunnen leren. Ik probeer dan ook zoveel mogelijk van hen te spreken. Het is leuk om te merken met welke vragen ze komen – van vakinhoudelijke tot heel praktische. Zo vroeg een van de studenten meteen waar hij zich kon aanmelden om hier stage te lopen, die is daar nu met mijn collega over in gesprek.’

Docent Ellen Leen ziet het op een afstandje met een glimlach aan: ‘Natuurlijk proberen we onze studenten op weg te helpen, maar ze moeten het tochecht zélf doen. Mooi om dit te zien dus, een nuttige én interessante dag.’

Meer over de opleiding Informatica bij Hogeschool Inholland >>>

Studenten en docenten ‘onboarden’ bij Business Studies 2.0

De start van het nieuwe studiejaar is ook écht een nieuwe start voor studenten en docenten van de opleiding Business Studies en Finance & Control. De opleiding van Hogeschool Inholland Haarlem heeft een totaal nieuwe opzet: dichter op de praktijk en met meer regie bij de student. De eerste week stond in het teken van ‘onboarding’ om iedereen direct in deze onderwijsvernieuwing mee te nemen.

‘Het gaat in het onderwijs vaak over ‘Flipping the classroom’ en dat is wat we nu daadwerkelijk doen, vertelt Merel Perquin, die als docent Business Studies en Finance & Control betrokken was bij de ontwikkeling van het nieuwe onderwijs. ‘We zijn gewend dat de docent leidend is en de student volgend. Maar studenten zouden het niet voor míj moeten doen, of voor een cijfer op het  tentamen, maar omdat het van belang is voor hun eigen ontwikkeling en toekomst. Dat is wennen, want zowel in het middelbaar onderwijs als in het mbo waar onze studenten vandaan komen, wordt zo meestal niet gewerkt.’

De toon zetten
De noodzaak voor de vernieuwing van de opleiding is onder meer ingegeven door ontwikkelingen als digitalisering, technologische ontwikkelingen, flexibilisering van de arbeidsmarkt en internationalisering. Dat vraagt, naast voldoende kennis om meer aandacht voor vaardigheden als aanpassingsvermogen, communicatieve vaardigheden en teamwork. Merel Perquin: ‘In de  onboarding dompelen we de studenten onder in de nieuwe opzet en laten we ze de urgentie daarvan voelen. Daarbij is het wel belangrijk, zeker in het eerste jaar, dat we een duidelijke structuur bieden voor studenten en zeker ook voor docenten om zo te kúnnen werken, bijvoorbeeld met de digitale leeromgeving. Zo wordt vanaf dag één de toon gezet voor de rest van de opleiding.’

Businessproject
‘Ook zijn we direct praktisch aan de slag gegaan, met onder meer workshops netwerken en acquisitie en aandacht voor een professioneel LinkedIn-profiel. Daarnaast benaderen studenten meteen een bedrijf voor hun eerste businessproject: het maken van een onboarding magazine, gericht op nieuwe medewerkers. Daarin komen ze alle facetten van ondernemen tegen, van HRM tot  marketing tot financiën. Want daar waar de opleiding, gechargeerd gezegd, meer bestond uit ‘losse vakken’, hebben we nu een holistische benadering van ‘het vak business’. De opgedane kennis hebben de studenten letterlijk de volgende dag nodig. Daarbij wordt in iedere periode in teams gewerkt aan een businessproject: ‘meet a business’, ‘run & control a business’ en ‘start & finance a business’.’

Ondernemend vermogen
‘Dat businessproject is het meest zwaarwegend in studiepunten om het belang van toepassing in een business context te benadrukken. De. ‘kennis’, zoals financieel management en logistiek, en  ‘vaardigheden’ als ondernemend vermogen, flexibiliteit en teamwork vormen hiervoor de basis. Van docenten vraagt dit veel meer een rol als begeleider, dus coachen via feedback en aandacht  voor individuele ontwikkeling. Waarbij de vraag voor de student dus steeds is: wat heb jíj nodig om er aan het einde van deze studie te staan als startende zelfstandige business professional?’ Ongetwijfeld lopen we daarbij tegen dingen aan die achter de tekentafel goed bedacht zijn en die in de praktijk niet werken; daarbij zal de flexibiliteit van de docent ook getest worden. De start was in ieder geval enthousiast en veelbelovend.’

www.inholland.nl/bbs

ZKIJ Werkt Door verbindt werkzoekenden en werknemers

ZKIJ Werkt Door helpt mensen in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond beter de weg naar de arbeidsmarkt te vinden. Deze passende begeleiding is begonnen als reactie op de ontstane onzekerheden in 2020, met name door Covid, maar wordt voortgezet om het bredere vraagstuk op de arbeidsmarkt aan te pakken.

De inzet van Regionale Mobiliteitsteams wordt vervolgd. Een breed pallet van organisaties heeft zich daarvoor verenigd in ZKIJ Werkt Door.

In een Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) zijn meerdere partijen verenigd die intensief met elkaar samenwerken. Voor Zuid-Kennemerland en IJmond hebben die partijen de handen ineengeslagen onder de naam ZKIJ Werkt Door. Met als doel zoveel mogelijk routes naar werk zichtbaar te maken voor werkzoekenden. Dan gaat het om omscholingsmogelijkheden, hulp bij solliciteren, begeleiding van werk naar werk of het direct koppelen van werknemers aan werkgevers.

Drempels verlaagd

De extra behoefte aan dergelijke ondersteuning is groot en wordt voorlopig voortgezet. Doordat gemeenten, scholen, vakbonden en andere belanghebbende organisaties met elkaar samenwerken, worden de drempels naar het vinden van nieuw of ander werk verlaagd. Bovendien kunnen mensen die op zoek zijn naar werk sneller en gerichter geholpen worden en komen zij eerder op de juiste plek terecht.

ZKIJ Werkt Door verlaagt ook de drempel om hulp in te schakelen. Aan de persoonlijke ondersteuning zijn geen kosten of andere verplichtingen verbonden. Inwoners kunnen hier gratis gebruik van maken, maar ook bedrijven die personeel zoeken mogen aankloppen. Of je nu werknemer, starter op de arbeidsmarkt, zelfstandig ondernemer of werkgever bent; ZKIJ Werkt Door biedt ondersteuning.

Brede samenwerking

ZKIJ Werkt Door is een samenwerking van Leerwerkloket Haarlem, OV IJmond, Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, Nova College, CNV, FNV, Inholland, Gemeente Zandvoort, Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Bloemendaal en Heemstede, Gemeente Haarlem, Gemeente Velsen, UWV, WerkgeversServicepunt, Leerplein, Spaarne Werkt, Dunamare, IJmond Werkt, Industrie Kring Haarlem, AWVN, VNO-NCW, Gemeente Beverwijk en Gemeente Heemskerk.

www.zkijwerktdoor.nl

 

Efficiëntere luchtvaartlogistiek dankzij student Inholland

Om grote hoeveelheden vracht efficiënt in en uit een vliegtuig te laden, wordt gebruik gemaakt van zogenoemde Unit Loading Devices (ULD’s). De registratie van deze aluminium platen vindt vaak handmatig plaats, met alle kans op fouten en het zoekraken van de (prijzige) platen. Inholland-student Dennis Borst onderzocht tijdens zijn afstudeerstage Business Studies (richting logistiek) hoe het ULD-proces beter kan. Inmiddels realiseert hij zijn verbeterplan daadwerkelijk in de praktijk.

‘Elke ULD is eigendom van een airline of leasemaatschappij en heeft een unieke registratiecode’, legt Dennis uit. ‘Die wordt handmatig op een papieren formulier geschreven en later, wederom handmatig, overgetikt en/of doorgebeld. Tijdrovend en foutgevoelig dus, waarbij er zomaar een ULD ‘kwijt’ kan raken. Door digitalisering en datadeling toe te passen bij in ontvangstname, retournering en voorraadbeheer, valt er enorme winst in het proces te halen. Denk aan een warehouse-systeem, met onder meer een mobiele app en barcodes. De uitdaging daarbij zit enerzijds in alle verschillende partijen en IT-systemen en anderzijds dat het voor bedrijven vaak een spannende stap is om hun data te delen.’

Optimaliseren processen
‘Het afstudeeronderzoek deed ik bij Cargohub BV, dat zich onder meer richt op het optimaliseren van logistieke processen. Zij zijn als centrale partij in staat alle data te ontvangen en te verdelen. Daarbij zagen ze meteen de mogelijkheden van deze digitale stroomlijning. Na het verdedigen van mijn scriptie en mijn afstuderen, bood Cargohub mij een baan aan om een digitaal ULD Care & Control-systeem op te zetten. Inmiddels hebben we met een agent de testfase doorlopen en zijn we een pilot aangegaan met Menzies Aviation, een grote internationale vrachtafhandelaar. Daarnaast zijn we in gesprek met veel partijen, die allemaal de potentie zien om op dit systeem aan te sluiten.’

Dennis Borst: ‘Ik heb echt een passie voor logistiek.’

‘Het mooie aan de opleiding Business Studies die ik heb gedaan, is dat je eerst twee jaar breed wordt opgeleid en met alle vakgebieden in aanraking komt. Zo kwam ik tot de conclusie dat ik echt een passie voor logistiek heb. Het is een sector die steeds complexer wordt, tegen een achtergrond van globalisering en toename van online bestellingen. Daardoor vindt er veel vernieuwing en digitalisering plaats, wat ik heel interessant vind. En wat ik tijdens mijn opleiding heb geleerd, bijvoorbeeld tijdens het semester over luchtvracht, zie ik terug in de praktijk. Die combinatie van in theorie leren en in de praktijk doen spreekt me sowieso erg aan en ik vind het heel gaaf dat mede dankzij mijn werk straks overal ter wereld mensen in de luchtvaartlogistiek sneller, beter en efficiënter kunnen werken.’

Unicum van innovatie
Projectleider Giovanni Douven is erg enthousiast over de uitkomst van het onderzoek van Dennis: ‘Dit is echt een staaltje goed nieuws, met Inholland aan de voorkant van innovatie in de luchtvrachtlogistiek. Een zeer mooi onderzoek en een unicum van innovatie! ULD care & control past goed in de trend van digitaal en duurzaam samenwerken tussen ketenpartners. Dit gaat door de internationale transportwereld groots worden opgepikt.’

Raoul Paul, directeur Cargohub BV: ‘Het komt niet vaak voor dat een student in de positie verkeert om vanuit onderzoek een bijdrage te leveren aan productontwikkeling én vervolgens zelf de mogelijkheid krijgt om dit product in de markt te lanceren. Dat biedt unieke kansen, als resultaat van de combinatie onderwijs, praktijkonderzoek en productontwikkeling met samenwerkende partners.’

Het afstudeeronderzoek van Dennis maakt deel uit van een langlopend onderzoekproject van Hogeschool Inholland Haarlem waarin werk wordt gemaakt van ketenregie in de luchtvaartlogistiek: www.inholland.nl/onderzoek

Studenten Inholland aan de slag voor Goede Zaken

Om onderwijs en ondernemen zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten, werkt Hogeschool Inholland Haarlem veel samen met het bedrijfsleven. Op Goede Zaken verschijnen regelmatig verhalen daarover, met name vanuit de opleidingen Business Studies, Finance & Control en Creative Business. Inmiddels gaan studenten van Inholland ook voor Goede Zaken zelf aan de slag. 

Zo zijn vijf groepen eerstejaars studenten Creative Business bezig video’s te maken over een aantal bedrijven uit het Goede Zaken-netwerk, zoals Perspekt Studio’s en Simon Lévelt. De studenten doen bij deze opdracht, in het kader van hun module ‘Visual Content/Behind the Scenes’, eerst onderzoek naar de bedrijven én naar de (kijkers)doelgroep van Goede Zaken. Op basis daarvan ontwikkelen zij een concept en begint de productie van de video’s, die vanaf medio juni worden gepubliceerd.

Daarnaast verzorgen vier talentvolle schrijvende studenten met elkaar een serie portretten van regionale zzp’ers. Het gaat om derdejaarsstudenten van de opleiding communicatie aan Inholland Diemen, die deze opdracht naast hun studie doen. De portretten worden wekelijks gepubliceerd op de website en dragen bij aan de ambitie van Goede Zaken om de online groei verder door te zetten. De eerste verhalen zijn inmiddels gepubliceerd. Hiernaast een greep uit de artikelen, de volledige verhalen zijn te lezen op www.goedezaken.nu.

Luuk Renzen – Sparkz Networking

Luuk Rensen: ´Het karakter van Sparkz is informeel. Het netwerk is niet sales gericht, maar er komen wel heel veel sales uit voort.´

´Mijn eigenwijsheid heeft mij gebracht naar het ondernemerschap´. Luuk Rensen wordt met Sparkz Networking gezien als ‘dé netwerk-man’ uit de regio Haarlem en omstreken. Op een informele en effectieve manier netwerken met beleidsmakers en andere ondernemers, daar gaat het om bij Sparkz. De netwerkorganisatie heeft als doel leden aan elkaar te koppelen en daarmee de verkoopresultaten te verbeteren.

Het portret van Luuk Renzen is hier te lezen.

 

 

 

Anna Richt Hannema – Kartrekker

Anna-Richt Hannema: ´Ik vind het belangrijk dat bewoners een positie krijgen waarin zij meedoen, in plaats van alleen bezwaar maken.´

‘Aan het polsen van bewoners heb je niet genoeg, als je wilt dat zij bijdragen aan oplossingen van complexe stadsproblematiek.’ In onze steden is de verkeers- en parkeerdruk hoog, de luchtkwaliteit slecht en moeten veel woningen worden gebouwd. Hoe behouden of verbeteren we de kwaliteit van onze leefomgeving? Vanuit die vraag richt Anna-Richt Hannema zich als initiatiefnemer en sociaal ondernemer op maatschappelijke projecten in Haarlem.

Het portret van Anna Richt Hannema is hier te lezen.

 

 

 

Niki Schoondergang – Studio Hamerhaai

Niki Schoondergang: ´Ik wil nooit meer anders.´

De schuur in de achtertuin werd al snel te klein. Want Studio Hamerhaai, het bedrijf dat Niki Schoondergang tien jaar geleden oprichtte, groeide vanaf de start als kool. Inmiddels is de onderneming, die meubels en interieurobjecten maakt van afval, verhuisd naar Heemskerk. Met de Rijkswachter robots als meest populaire product in het assortiment. Niki Schoondergang: ´ Ik wil nooit meer anders.´

Het portret van Niki Schoondergang is hier te lezen.

Proefstuderen in Escape Room bij Business Studies

Nu het onderwijs zich vrijwel uitsluitend digitaal kan presenteren, is het voor jongeren niet gemakkelijker geworden om een passende (vervolg)opleiding te kiezen. Vanuit de opleiding Business Studies aan Hogeschool Inholland Haarlem zijn daarom creatieve oplossingen bedacht om potentiële studenten zoveel als mogelijk persoonlijk kennis te laten maken met de opleiding, docenten en toekomstige medestudenten.

Lisa Ottolander

‘Normaal gesproken oriënteren studenten zich uiteraard bij ons in het gebouw tijdens een Open Dag’, vertelt Lisa Ottolander, docent Marketing en coördinator instroom & werving voor de opleiding Business Studies. ‘Dit jaar kan dat natuurlijk niet. Om te achterhalen waarom mensen enthousiast worden voor Inholland in het algemeen en Business Studies in het bijzonder, heb ik interviews gehouden met huidige studenten. Zij noemden daarbij met name de interactie met andere potentiële studenten én de persoonlijke ervaringen van ouderejaars. Ook is het belangrijk om gevoel te krijgen bij de docenten van de opleiding.’

Al denkend over hoe die elementen digitaal overgebracht konden worden, ontwikkelde Ottolander samen met collega-docent Erno Pickee een Escape Room. Daarin wordt de reis van een product gevolgd, van idee tot en met realisatie. Ottolander: ‘Dat doen we aan de hand van de vier thema’s uit jaar één van de opleiding: markt, business economics, mens en processen & systemen. Bij elk thema horen een kort weblecture en een opdracht. Deelnemers ontvangen thuis een pakket met informatie over Business Studies en een aantal QR-codes voor de weblectures. Tijdens het proefstuderen werken deelnemers in groepjes samen aan de opdrachten van de Escape Room, begeleid door een ouderejaars student. Het insturen van de oplossing levert een aanwijzing op voor de volgende opdracht.’

 

Online colleges volgen

‘Uiteraard worden er ook ‘gewoon’ online Open Dagen gehouden. Daar wordt een meer algemeen beeld gegeven van deze opleiding, waarbij je eerst twee jaar breed wordt opgeleid om je vervolgens twee jaar te specialiseren. Na de Open Dag kun je dus een dag proefstuderen in de vorm van een Escape Room, die wordt afgesloten met een drankje en een hapje dat we op voorhand naar iedereen opsturen. Daarnaast is het mogelijk om een dag mee te lopen en, gekoppeld aan een huidige student, alle online colleges te volgen om goed zicht te krijgen op de inhoud van de studie. Zo kunnen geïnteresseerden in onze opleiding toch een beeld krijgen van de mensen, sfeer en interactie hier en mogen we hopelijk weer een groot aantal nieuwe studenten begroeten.’

Proefstuderen kan onder meer op 2 maart, 17 maart, 20 april of 10 mei. Meer informatie en aanmelden op: www.inholland.nl/bbs

SUCH laagdrempelig broeinest voor startups

Joep Mes startte al tijdens zijn opleiding Informatica aan de Hogeschool Inholland Haarlem met MESsoftware, zijn bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen van websites, webapplicaties, mobiele apps en webkoppelingen. Klein begonnen op de Start Up Campus Haarlem (SUCH) houdt het softwarebedrijf nu zelfstandig kantoor in het Crown Business Center in de Waarderpolder. Vanaf 1 januari 2021 breidt Joep uit en gaat hij samen met oud-studiegenoot Jorrit Heijn verder onder de naam TRONE Software.

Joep Mes en Jorrit Heijn (rechts) van TRONE Software: ‘Studerende starters, laat je niet weerhouden door twijfels en ga aan de slag.’

De naamsverandering is een eerbetoon aan hun in 2018 verongelukte medestudent Haki Taylan, die onder de naam TRONE al als software ingenieur opereerde.

(Student-)ondernemer
Al een eindje op weg om assistent accountant te worden, kwam Joep via een workshop in aanraking met de studie Informatica van Inholland Haarlem; hij meldde zich direct aan. ‘Software engineering lag me zoveel beter dan factuurtjes inboeken, dat ik me aan het einde van dat eerste jaar meteen ook heb ingeschreven bij de Kamer van Koophandel om mijn eerste websites te kunnen gaan bouwen voor opdrachtgevers.’

Het ondernemerschap past bij hem. ‘Mijn kracht ligt niet zozeer in de uitvoerende taken, dat is echt Jorrits talent. Ik ben best een prima programmeur, maar als ik om me heen zie wat iedereen hier kan, dat is echt waanzinnig! Ik hou zelf meer van dingen regelen, zorgen dat iedereen zijn werk kan doen en vooral van heel veel klantcontact. Kenmerkend voor de IT-branche is dat je opdrachten uitermate goed uitsplitst en zorgvuldig bedenkt en bespreekt welke technieken je gaat gebruiken. Ik vind het mooi om erover na te denken op welke manier je een klant het allerbeste kunt helpen.’

Start Up Campus Haarlem
De Start Up Campus Haarlem SUCH is de ontmoetingsplek van Inholland Haarlem voor ondernemende studenten, docenten en het bedrijfsleven, waar studenten in informele setting kunnen werken aan het opstarten van een eigen bedrijf. Nadat Joep Mes was afgestudeerd, stelde eerst de SUCH en later Citylab Haarlem kantoorruimte ter beschikking – als tegenprestatie hielp Joep met de bouw en hosting van de SUCH-website. ‘De Start Up Campus is een fijne laagdrempelige plek. Het ondernemen moet je uiteraard zelf doen, maar ik heb er met veel
plezier gezeten. Dus studerende starters, ga lekker op de Start Up Campus zitten, laat je niet weerhouden door twijfels en ga gewoon aan de gang!’

www.startupcampushaarlem.nl

Rondvaart Green Wave door Haarlem

De Green Wave komt 10 november naar Haarlem. Het unieke, elektrisch aangedreven schip voor stadslogistiek maakt een rondvaart door de grachten, voordat het gestationeerd wordt in het Belgische Gent. Het onderzoek van de aan Inholland afgestudeerde Lars Broersen heeft nauw bijgedragen aan de totstandkoming van het schip. Hij was een van de elf deelnemers aan het door de Hogeschool geïnitieerde project ‘Haarlem: duurzame vrachtlogistiek over water.’

The Green Wave is ontwikkeld door TESCO, in samenwerking met partners van het Inland Waterway Transport Solutions project. Het elektrische schip, van 15 bij 4 meter, zal vooral ingezet worden voor het vervoer van bouwmaterialen naar het centrum van Gent. Het is ook bedoeld als inspiratiebron voor ondernemers, op weg naar minder files op de weg, CO2-vrij vervoer en duurzame logistiek. Het schip zal 10 november tussen 13.00 en 15.00 uur vanuit de Waarderpolder over de grachten varen, langs onder meer de Koudenhorn en het gemeentehuis.

www.project-iwts20.eu

Studenten InCollab helpen ondernemers met corona-vraagstukken

Vanuit het onlangs opgezette leerwerkbedrijf InCollab zetten studenten van Hogeschool Inholland zich in om ondernemers te helpen die getroffen zijn door de coronacrisis. Business Studies-studenten Larissa Deurloo, Tasha Wijnstein en Giovanni van Dam vormen het managementteam van InCollab, dat inmiddels meerdere financiële-, juridische- en marketingvraagstukken heeft opgepakt.

Tasha Wijnstein, Giovanni van Dam en Larissa Deurloo: ‘Het is een geweldige kans om liefde voor ondernemen te combineren met persoonlijke ontwikkeling.’

‘Ondernemend Nederland de helpende hand bieden’, zo vat Tasha krachtig samen waarom InCollab is opgericht én wat de drie laatstejaarsstudenten motiveert om – naast hun opleiding – zoveel tijd te steken in het opzetten ervan. Het drietal begon in juni, nadat ze uit een groep van ruim 50 geïnteresseerde studenten waren uitgekozen, om de ambitie van Inholland voor een eigen leerwerkbedrijf te realiseren. Larissa en Tasha studeren op locatie Haarlem (afstudeerrichting logistiek, respectievelijk marketing), Giovanni in Diemen (afstudeerrichting ondernemen). Tasha: ‘We zijn gestart met een lijst van tien actiepunten die binnen zes weken gerealiseerd moesten worden. Van een website met een goed ticketsysteem tot het samenstellen van een team gemotiveerde studenten. In die periode kwam ook de naam InCollab op. Collab van collaboration, samenwerking dus, en In van Inholland.’

Drie Inholland-docenten zijn als Board of Quality beschikbaar voor advies en kijken op voorhand mee naar de antwoorden en adviezen die de deur uitgaan. Giovanni: ‘We zijn gestart met de opleidingen binnen het domein Business, Finance en Law. Creative Business is al snel aangehaakt en voor de toekomst kun je denken aan IT of Integrale Veiligheidskunde. Zowel voor ons drieën als voor de studenten uit ons team is het een geweldige kans om liefde voor ondernemen te combineren met persoonlijke ontwikkeling rondom praktijkgerichte vraagstukken. Het is heel gaaf om te zien dat InCollab inmiddels begint te lopen en we zo echt iets kunnen betekenen voor ondernemers.’

Larissa: ‘Zo vroeg een ondernemer die online filmpjes voor een zorginstelling ging maken, wat hij in het contract op moest nemen rondom auteursrechten. Dat is een hele concrete vraag die één-op-één door een student rechten is opgepakt. Datzelfde geldt voor hulp rondom noodsteunregelingen als TOZO en NOW. Bij meer complexe, strategische vraagstukken stelt een teamcaptain een groep studenten samen met alle benodigde expertises. Bijvoorbeeld voor het bedrijf #Peukenzee, dat zich inzet om met positieve campagnes het aantal rondzwervende sigarettenfilters terug te dringen. Hun focus lag op festivals en evenementen. Ze hebben ons gevraagd mee te denken over creatieve alternatieven met een houdbaar verdienmodel, zodat ze verder kunnen groeien.’

Ook MKB-Haarlem toonde zich direct enthousiast en is een samenwerking aangegaan met InCollab. ‘Dit is een prachtig initiatief’, zegt Faridah Azimullah, voorzitter van MKB-Haarlem. ‘Wij kunnen ondernemersvragen vanuit ons in maart gestarte Digitale MKB Ondernemersloket direct koppelen aan InCollab. Sterker nog, we hebben al direct een concrete vraag van een ondernemer die hier veel baat bij kan hebben. Een goed begin dus en we zien uit naar de samenwerking.’

Ondernemers die (kosteloos) hulp of advies nodig hebben bij grote of kleine vraagstukken kunnen zich aanmelden via www.incollab.nl.

Teyler-lezing brengt onderwijs en ondernemen samen

Voor de opleidingen Business Studies en Finance & Control van Inholland Haarlem is samenwerking met het (regionale) bedrijfsleven van groot belang. Dit wordt onder meer ingevuld met stages, afstudeeropdrachten, gastcolleges en bedrijfsbezoeken. Ook bij de jaarlijkse Pieter Teyler van der Hulstlezing komen de o’s van onderwijs en ondernemen bij elkaar.

De genomineerden voor de propedeuseprijs van Inholland.

De lezing is door Inholland geïnitieerd bij de start van de opleiding Business Studies, waarin studenten de eerste twee jaar breed worden opgeleid om zich vervolgens te specialiseren. Pieter Teyler, naamgever van de lezing, was in de 18e eeuw een bekende Haarlemse laken- en zijdekoopman, bankier en filantroop. Daarnaast, zo benadrukte directeur Marjan Scharloo van het naar Teyler genoemde museum, was hij in zijn tijd al een succesvol én maatschappelijk betrokken, duurzaam ondernemer.

Vijfde editie
Op dat aspect ging ook Gerben Willemse in tijdens de vijfde editie van de lezing. Willemse studeerde in 2000 af aan de opleiding Small Business, de ‘voorloper’ van Business Studies. Tegenwoordig werkt hij als Learning & Development Consultant bij het in Haarlem en Brussel gevestigde Insights Benelux. Willemse vroeg zich hardop af wat succes is en nam zijn toehoorders in een lezing vol humor en zelfreflectie mee in zijn zoektocht naar ‘ikigai’. Een Japans begrip dat zoiets betekent als ‘reden van bestaan’. ‘Ikigai bereik je als je waar voor je geld krijgt. Als je wat je kan, wat je leuk vindt en waar de wereld behoefte aan heeft met elkaar kunt verenigen. Het is your reason for being, waarvoor je ’s ochtends vol energie en zin opstaat. Als je dát weet te vinden, ben je in mijn ogen succesvol.’

Bewezen in de praktijk
Na de lezing reikte Marjan Scharloo prijzen uit aan studenten die het afgelopen jaar uitblonken. Zoë Stins werd door de jury uitgeroepen tot beste propedeusestudent. Wendy Goemans en Danae de Groot werden ex aequo gekroond tot beste afgestudeerden. ´Jullie hebben je echt bewezen in de praktijk’, zo sprak Marjan Scharloo de studenten toe. ‘De bedrijven waar jullie zijn afgestudeerd, zijn zonder uitzondering zeer positief over jullie. Deze prijs wordt uitgereikt om te laten zien dat alumni van de Haarlem Business School niet alleen in staat zijn om goede cijfers te halen voor toetsen, maar hun kennis en inzet ook in de praktijk goed weten in te zetten.’

www.inholland.nl/bbs