Tag Archief van: Invest-NL

Aanvraag COL voor startups

Groeibedrijven kunnen een aanvraag indienen voor een speciaal krediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL). Het kabinet stelt in eerste instantie 100 miljoen euro beschikbaar. In Noord-Holland worden aanvragen behandeld door PIM-NH, Ontwikkelingsbedrijf NHN, PDENH, gemeente Amsterdam en het Innovatiefonds. De COL is bedoeld voor startups, scale-ups en innovatieve mkb-bedrijven, die overwegend met extern eigen vermogen gefinancierd zijn.

Daarnaast trekt Invest-NL 100 miljoen uit voor het Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Starten Scaleups. Financiering is gericht op het voortzetten van activiteiten, waarbij wordt geanticipeerd op een langere periode waarin fundraising lastig zal zijn.

www.rom-nederland.nl