Tag Archief van: Iron Mountain

Iron Mountain onderzoekt hergebruik restwarmte

In het datacenter van Iron Mountain in de Waarderpolder wordt dagelijks gewerkt aan verduurzaming. Er zijn al enorme, technische, slagen gemaakt op het gebied van energie-efficiëntie. Momenteel wordt er groot ingezet op hergebruik van restwarmte, in nauwe samenwerking met de gemeente Haarlem.

Eric Lisica, Operationeel Directeur WestEuropa bij Iron Mountain

Dat ‘dagelijkse werken aan verduurzaming’ wordt bij Iron Mountain heel letterlijk genomen. Zo komen er elke ochtend cijfers binnen over de energieprestaties bij Eric Lisica, vanuit het managementteam verantwoordelijk voor technische en operationele zaken in alle vestigingen in Europa.

Een onderwerp dat momenteel volop in de belangstelling staat, is hergebruik van restwarmte van datacenters. Alle ICT-apparatuur in het datacenter produceert warmte. Als je in staat bent deze warmte op te vangen en te transporteren kun je het bijvoorbeeld gebruiken voor het verwarmen van huizen en/of kantoren. Iron Mountain is als potentiële warmteleverancier nauw betrokken bij verschillende initiatieven op dit gebied.

‘Al jaren doen wij onderzoek naar de mogelijkheden en haalbaarheid om de restwarmte van onze datacenters te hergebruiken’, aldus Eric Lisica. ‘Deze onderzoeken richten zich enerzijds op de techniek, maar anderzijds ook op de economische haalbaarheid van de oplossingen. Wij zijn dan ook erg blij met de nauwe samenwerking met de gemeente, bij het onderzoek naar de haalbaarheid van de aanleg van een warmtenet door de Waarderpolder. De coördinerende rol van de gemeente is essentieel om aanbieders van restwarmte, zoals Iron Mountain, en de afnemers bij elkaar te brengen. Daarnaast is het van belang dat er een partij opstaat die de investeringen in een warmtenet wil dragen en verantwoordelijk wordt voor de exploitatie daarvan.’

Duurzame digitale economie
‘Iron Mountain participeert ook in het LEAP project van de Amsterdam Economic Board. Het doel van LEAP is om het potentieel van energiebesparing van ICT binnen datacenters te benutten en zo het tempo te versnellen naar een duurzame digitale economie. Momenteel wordt onder meer onderzocht of de totale hoeveelheid gebruikte stroom in het datacenter teruggebracht kan worden. Door meer gebruik te maken van de ‘idle’ mode van servers, waarbij de servers minder energie gebruiken.’

‘Over dergelijke onderwerpen en processen gaan we geregeld in gesprek met onze klanten, om op zijn minst een stuk bewustwording te realiseren, wat vervolgens moet leiden tot nog meer duurzame keuzes.’

www.ironmountain.nl

Toename digitalisering vergroot belang beheer data

Uiteraard merkt ook Iron Mountain Data Centers in de Waarderpolder de gevolgen van het coronavirus. Zowel in een grote toename van het dataverkeer als in de eigen bedrijfsvoering. 

‘Iron Mountain Data Centers nam vanaf dag 1 van de coronacrisis maatregelen om veiligheid en gezondheid te garanderen.’

‘Die toename in dataverkeer is goed te verklaren’, vertelt Eric Boonstra, Algemeen Directeur van Iron Mountain Data Centers Europa. ‘Er wordt veel meer gebruik gemaakt van online mogelijkheden als videoconferenties door onder andere het thuiswerken. Verder wordt er meer online besteld en consumeren mensen thuis meer content via onder andere Netflix en online gaming platformen. We zien dan ook dat er klanten zijn die nu meer capaciteit afnemen en in sommige gevallen een al ingezet digitaliseringsproces versnellen. Die toename in dataverkeer maakt voor ons overigens niet zoveel uit, onze capaciteit was en is al op toekomstige groei berekend.’

Een groot deel van het personeel werkt momenteel thuis. Boonstra: ‘Wie niet per se in het datacenter hoeft te zijn, werkt vanuit huis. Denk aan afdelingen als finance en sales. Zelf werk ik ook thuis, al ga ik één keer per week naar de Waarderpolder, om feeling te houden met hoe het nu allemaal loopt. We hebben namelijk ook personeel dat echt op locatie moet werken, bijvoorbeeld techneuten die het onderhoud verzorgen, beveiligers en operationeel medewerkers die voor onze klanten bij hun apparatuur moeten kunnen. Verder zijn er partijen die kantoor- of opslagruimte huren, of hun eigen apparatuur en software bij ons hebben geplaatst.’
‘Die moeten daar gewoon bij kunnen, al handhaven we uiteraard wel de benodigde maatregelen. Wij hebben vanaf dag 1 van de coronacrisis vergaande maatregelen getroffen in onze datacenters om de veiligheid en gezondheid (twee van onze kernwaarden) van onze bezoekers en personeel te garanderen. Dit wordt dagelijks gemonitord en gecheckt. Dit heeft tot nu toe uitstekend gewerkt.’

Waar Boonstra zich over verbaast is dat datacenters niet worden gezien als vitale bedrijven. ‘Dat betekent dat onze servicemedewerkers in geval van totale lockdown niet op locatie mogen zijn. Terwijl het onbestaanbaar is dat een partij als de gemeente Haarlem, een gewaardeerde partner, niet meer bereikbaar zou zijn. Gelukkig staat de gemeente Haarlem daarin naast ons, maar de centrale overheid vind ik laks hierin. Die schuiven de beslissing om datacenters als vitaal aan te merken voor zich uit. Ik vind dat echt teleurstellend. Nu noem ik alleen de gemeente als voorbeeld, iedereen kan bedenken wat het in dit digitale tijdperk betekent als het dataverkeer plat komt te liggen. Ik zou het verstandiger, zelfs noodzakelijk vinden om daar nu al op te anticiperen. Kijkend naar onze eigen organisatie ben ik vooral trots op dat we ook in deze omstandigheden, mede dankzij ons toegewijde team, gewoon dezelfde kwaliteit en toegankelijkheid van diensten kunnen leveren.’

www.ironmountain.com

Iron Mountain en Haarlem; een krachtige samenwerking

‘Wij werken nauw samen met lokale ondernemers, inwoners en de gemeente Haarlem. Een samenwerking die essentieel is voor de groei van ons bedrijf’, aldus Eric Boonstra.

Eric Boonstra: ‘De groei van ons bedrijf is mede mogelijk gemaakt door de nauwe en goede band met de gemeente Haarlem en organisaties als de Industriekring Haarlem (IKH) en Parkmanagement Waarderpolder.’

‘De groei van ons bedrijf is mede mogelijk gemaakt door de nauwe en goede band met de gemeente Haarlem en organisaties als de Industriekring Haarlem (IKH) en Parkmanagement Waarderpolder. Vanwege de sterke groei van het datacenter zou je ons bijna een bouwbedrijf kunnen noemen. Om nieuwe uitbreidingen te kunnen realiseren, is samenwerking met burgemeester, wethouders en gemeentelijke afdelingen van groot belang. Het is belangrijk dat we elkaar weten te vinden aangaande onderwerpen als bereikbaarheid, veiligheid, duurzaamheid en werkgelegenheid.’

Startup-community
‘Om die reden stellen wij ons dan ook pro-actief op, door bijvoorbeeld het sponsoren van Haarlemse evenementen, deelname aan gemeentelijke projecten en bestuursrollen bij de IKH en Parkmanagement Waarderpolder. We stellen al jaren een deel van ons pand beschikbaar aan jonge ondernemers en Haarlem.Tech, een startup-community die ondernemers helpt in het ontwikkelen en naar de markt brengen van hun nieuwe ideeën.’

Carrièrekansen
‘We onderhouden ook goede banden met scholen in de regio, op zowel mbo- als hbo-niveau. Regelmatig verwelkomen wij studenten om hen te informeren over hoe een datacenter werkt, de toekomst van de digitale economie en de carrièrekansen die daar liggen. We proberen deze studenten te helpen met het vinden van een baan in de digitale economie en op die manier zijn er al diverse studenten aan een baan geholpen, daar zijn wij zeer gelukkig mee.’

www.ironmountain.nl

Groei vanuit Haarlems HQ

‘in 2007 zijn wij hier in Haarlem gestart, in de metropoolregio Amsterdam, een van de grootste datahubs in de wereld’, vertelt Eric Boonstra. ‘De verkoop vorig jaar aan Iron Mountain vond plaats om verdere groei in Europa te kunnen realiseren. Inmiddels hebben we uitbreiding gerealiseerd in Londen, UK en Frankfurt, Duitsland. In Haarlem hebben we net een nieuw datacenter gebouwd op onze bestaande campus en zijn we de volgende alweer aan het plannen. Dit doen we vanuit onze Haarlemse vestiging, waar onze roots liggen. Dit is nu het Europese hoofdkwartier.’

‘Ik ben trots om te zeggen dat het hele oorspronkelijke Nederlandse team nog altijd bij elkaar is en zelfs wordt uitgebreid. Door onze positie als Europees hoofdkwartier zijn er veel nieuwe mensen nodig met verschillende expertises op verschillende niveaus.’

www.ironmountain.nl

Iron Mountain, leidend door duurzaam en circulair ondernemen

Zo’n anderhalf jaar geleden werd de datacenter provider EvoSwitch verkocht aan Iron Mountain. Dit bracht veel veranderingen met zich mee. Wat echter nooit in het geding is geweest, is het oogmerk van het bedrijf om te groeien, door duurzaam en circulair te ondernemen. Eric Boonstra, voormalig CEO EvoSwitch en nu Algemeen Directeur West Europa Iron Mountain Data Centers, blikt terug op de afgelopen periode.

Eric Boonstra: ‘Het was een grote stap om over te gaan naar Iron Mountain. Onze inschatting was dat we goed bij elkaar zouden passen qua strategie, visie en cultuur. Nu we anderhalf jaarverder zijn, durf ik te stellen dat het heel goed heeft uitgepakt.’

‘Sinds dag één in 2007 is het onze ambitie geweest om te groeien op een groene en verantwoordelijke wijze. ierbij waren we altijd op zoek naar innovatieve manieren om de energie efficiency van het datacenter te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan de meest efficiënte koelingstechnieken om de IT-infrastructuur van onze klanten in het datacenter te koelen, maar ook het scheiden van warme en koude luchtstromen in het datacenter om de koele lucht zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Verder is er altijd een focus geweest om groen en klimaatneutraal te ondernemen, bijvoorbeeld door inkoop van 100% groene stroom.’

Green Power Pass
‘Het was een grote stap om over te gaan naar Iron Mountain. Onze inschatting was dat we goed bij elkaar zouden passen qua strategie, visie en cultuur. Nu we anderhalf jaar verder zijn, durf ik te stellen dat het heel goed heeft uitgepakt. Dat blijkt wel uit het feit dat we de geprojecteerde groei door hebben kunnen zetten en wel op dezelfde groene en sociaal verantwoordelijke wijze zoals wij dat altijd gedaan hebben. Iron Mountain heeft veel geïnvesteerd in windmolen- en zonneparken en heeft wereldwijd de Green Power Pass geïntroduceerd. Deze toevoeging aan ons service portfolio stelt klanten in staat de 100% groene stroom die zij bij ons inkopen, in te zetten voor hun eigen groene doelstellingen. Op deze manier proberen wij onze klanten te motiveren om groen en verantwoord te ondernemen.’

‘Ook lokaal zitten we niet stil. We werken al lange tijd samen met de Climate Neutral Group en onderzoeken intensief wat de mogelijkheden zijn voor het gebruik van restwarmte in ons datacenter. We zijn dit initiatief gestart in samenwerking met de gemeente Haarlem om nabijgelegen bedrijven en de eventuele warmte-ring van warmte te voorzien. Met dit groene en sociaal verantwoordelijke oogmerk hebben wij de afgelopen jaren verschillende prijzen gewonnen zoals de ‘Circular Economy Leadership Award’ en de ‘Excellence in data centre service award with local impact’. En dit jaar wonnen we ook nog de ‘Best data center Innovation award’.’

www.ironmountain.nl

Iron Mountain klimaatneutraal met groene stroom

Is een datacenter provider op een themapagina over duurzaamheid een vreemde eend in de bijt? Datacenters zijn toch immers grote stroomverbruikers? Het antwoord is NEE. Iron Mountain, dat haar Europese hoofdvestiging in de Haarlemse Waarderpolder heeft, past goed bij de thematiek van deze pagina. Eric Boonstra, Algemeen Directeur, legt uit waarom.

Eric Boonstra: ‘We streven ernaar om toonaangevend te zijn op het gebied van duurzaamheid. Dat doen we onder meer door de CO2-uitstoot te compenseren.’

‘Zolang we met elkaar meer internet en cloud gebruiken, is er ook meer stroom nodig’, vertelt Eric Boonstra. ‘Als ik op een verjaardagsfeestje de opmerking krijg dat wij een grote stroomverbruiker zijn, vraag ik altijd of iemand veel WhatsAppt, dingen opzoekt op Google of Netflix gebruikt. Allemaal dingen die via datacenters lopen, nog los van alle websites, software platformen, cloudopslag, enzovoorts. Het concentreren van al zulke diensten op één plek in een datacenter als het onze is veel energie-efficiënter dan wanneer ieder bedrijf en iedere particulier zijn eigen server of opslag zou beheren. Daarnaast gebruiken wij 100% groene stroom en zijn we klimaatneutraal.’

‘Al vanaf de start in 2007, toen nog onder de naam EvoSwitch, staan innovatie en duurzaamheid bij ons centraal. Sterker nog, we streven ernaar om toonaangevend te zijn op het gebied van duurzaamheid. Dat doen we onder meer door alleen groene stroom te gebruiken en CO2-uitstoot te compenseren, zodat we geheel carbonneutraal werken. Verder heeft Iron Mountain wereldwijd veel geïnvesteerd in windmolenparken en zonnecentrales en zijn we actief lid van organisaties als Renewable Energy Buyers Alliance en Future of Internet Power. Op deze manier stimuleren we ook onze klanten om hun impact op het milieu te verminderen door te kiezen voor groene stroom.’

Energie-efficiëntie
‘Daarnaast zijn we continu bezig met plannen voor het verminderen van stroomverbruik, denk aan hergebruik restwarmte, in samenwerking met de gemeente Haarlem, nieuwe koeltechnieken en andere innovaties. In onze branche kennen we de Power Usage Effectiveness, een waarde waarmee de energie-efficiëntie wordt aangegeven. Een datacenter met een PUE van 2 gebruikt twee keer meer stroom dan er nodig is voor de klanten. Onze onlangs geopende nieuwe hal 7 heeft mede dankzij de modulaire bouw een PUE van 1,1. Zo worden we almaar zuiniger. Dat is enerzijds een investering in de toekomst van onze planeet en anderzijds gezond ondernemersverstand.’

www.ironmountain.nl