Berichten

Nova College versterkt regionale samenwerking

Na het succesvol afronden van een opleiding, krijgt een student zijn of haar diploma uitgereikt. Tot zover niets nieuws. Maar voortaan kunnen bedrijven en organisaties extra erkenning geven aan de kennis en expertise van studenten. Dat is één van de vernieuwingen die het Nova College doorvoert voor de opleidingen die vallen onder de Business School. `

Jan Kunst: ´Wie nu investeert in de young professionals van morgen, draagt niet alleen bij aan hun toekomst maar heeft straks zelf ook een voorsprong op de krappe arbeidsmarkt.’

Business School is de gezamenlijke noemer voor 18 economische opleidingen, variërend van Bedrijfsadministratie en Accountmanagement tot Social Media Management en Retail. Daarbij stimuleert het Nova College studenten om breder te kijken dan alleen hun eigen studierichting, vertelt opleidingsmanager Jan Kunst. ‘Stel dat onze studenten een pop-up store gaan runnen. Dat is bij uitstek een opdracht voor de Retail-opleidingen, maar voor de ‘achterkant’ heb je ook Bedrijfsadministratie nodig. Zo kunnen studenten leren van elkaar en van elkaars vakgebied: zien hoe de cijfermatige kant werkt én begrijpen waar die cijfers vandaan komen.’

Betere match arbeidsmarkt

‘Het gebeurt regelmatig dat studenten tijdens stages en praktijkopdrachten laten zien dat ze ergens in uitblinken, wat niet terug te zien is in de diplomering. Denk aan een student Creative Business die geweldig goed is met Instagram. In de nieuwe opzet kan een student daar een badge met een niveau-aanduiding voor krijgen, waarbij het betreffende bedrijf instaat voor de student en zijn kwaliteiten. Ook komen studenten hier niet ‘leeg’ binnen. Wat kun je al goed? Laten we dat alsjeblieft erkennen en valideren. Zo krijgen studenten niet alleen een diploma, maar ook een vanuit het bedrijfsleven ‘gevuld’ cv. Dat toont aan welke ontwikkeling je hebt gemaakt, wat je goed kunt én wat je nog nodig hebt. Bovendien creëer je een betere match na de opleiding, of dat is voor een vervolgstudie of op de arbeidsmarkt.’

‘Zo hebben we ‘het werkveld’ op allerlei manieren nodig om bij te dragen aan de ontwikkeling van ons onderwijs en een zo goed mogelijke aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Alleen door samenwerking kunnen we de beste Business-studenten opleiden, die mede geschoold zijn in en dóór de praktijk. Denk aan gastcolleges en bedrijfsbezoeken, of aan bedrijven die zich verbinden aan een groep studenten of hele opleiding. Maar het kan ook al door één student een plek te bieden. Zulke vormen van regionale samenwerking zijn ook voor ondernemers zelf van essentieel belang. Wie nu investeert in de young professionals van morgen, draagt niet alleen bij aan hun toekomst maar heeft straks zelf ook een voorsprong op de krappe arbeidsmarkt.’

i Meer informatie of samenwerken? www.novacollege.nl | businessschool@novacollege.nl

 

Nieuwe Ad-opleiding E-Business voorziet in vraag bedrijfsleven

Hogeschool Inholland en Nova College hebben een intentieverklaring ondertekend om te komen tot de opzet en invulling van de Associate degree E-Business, die in september 2023 van start moet gaan. Deze twee-jarige Associate degree-opleiding (Ad) vervult een brugfunctie tussen het mbo en het hbo en voorziet tegelijkertijd in de vraag naar breed opgeleide digitale business-professionals.

Ellen Goossens en Jan Kunst zorgen voor verbinding tussen Hogeschool Inholland en het Nova College. ‘Vanuit het werkveld ligt er een duidelijke vraag naar praktisch geschoolde studenten.’

Dat Inholland en Nova hierin samen optrekken, is een logisch gevolg van een aantal lopende ontwikkelingen, vertelt Ellen Goossens namens het domein Business, Finance & Law van Hogeschool Inholland Haarlem. ‘Wij zijn continu bezig met de vraag waarvoor we opleiden. Vanuit het werkveld ligt er een duidelijke vraag naar praktisch geschoolde studenten die ook strategisch kunnen denken. Een Ad-opleiding voorziet daarin, weten we onder meer vanuit onze Ad Business Studies Logistiek. Exemplarisch vind ik een student van die opleiding die zei: ‘ik begrijp nu ook waaróm bepaalde keuzes gemaakt worden’.’

Digitalisering bedrijfsprocessen

‘In eerste instantie dachten we aan een Ad E-commerce, dus vooral gericht op marketing en in- en verkoop van digitale producten. De vraag vanuit het bedrijfsleven is echter breder, denk aan digitalisering van bedrijfsprocessen en onderlinge communicatie. Welke gevolgen heeft dat voor het businessmodel en de competenties van personeel? Daarop hebben we deze Ad verbreed naar E-business. Er is nu al een tekort aan arbeidskrachten die daar verstand van hebben en als we niets doen, zal dat tekort alleen maar toenemen.’

Aan de kant van het Nova College worden de economische opleidingen samengebracht onder de noemer Nova College Business School. Focus van de Business School is regionale aansluiting, met het werkveld en het hbo. Jan Kunst, Opleidingsmanager bij het Nova College en projectleider Business School: ‘Een deel van onze studenten wil na de mbo-opleiding doorstuderen, maar wil niet meteen aan een 4-jarig traject beginnen. Dan is een korter Ad-traject een aantrekkelijk alternatief. Zeker voor studenten die graag praktijkgericht aan de slag willen gaan. Met deze Ad kunnen ze een grote plus toevoegen aan hun opleiding, wordt dat ook officieel gewaardeerd en heb je de mogelijkheid om vervolgens in het 3e jaar in het hbo in te stromen.’

Starten met ‘leerwinst’

‘Vanaf onze kant kijken wij of we modules uit de Ad in onze economische opleidingen kunnen invoegen. Zo kunnen studenten met ‘leerwinst’ starten aan de Ad, mogelijk zelfs met studietijdverkorting. Mooie bijvangst vind ik dat er nog intensiever contact ontstaat tussen docenten van Inholland en het Nova College. Bovendien gaan we veel meer samen optrekken richting het regionale bedrijfsleven, onder meer rondom de invulling van het curriculum van deze Ad. Dat alles is goed voor onze studenten, zeker de doorstromers, maar ook voor de economische beroepsgroep als geheel.’