Tag Archief van: juridisch advies

Familiestatuut; een baken voor de toekomst

Een eenpersoonsonderneming wordt een bv, dat worden een paar bv’s. Naast de oprichter komen andere familieleden in het bedrijf werken en al snel kan er sprake zijn van een heus familiebedrijf met een flink aantal medewerkers. Vroeg of laat komt een familiebedrijf voor verschillende keuzes te staan: “hoe gaan we verder, wie neemt welke rol op zich en hoe houden we de familie betrokken bij het bedrijf?”

Het bepalen van de te volgen strategie is van wezenlijk belang voor het succes van de onderneming. Maar zulke gesprekken zijn niet eenvoudig omdat de belangen van de familie, het bedrijf en de eigenaren van het bedrijf uiteen kunnen lopen. Het opstellen van een familiestatuut kan richting geven aan de gesprekken binnen de familie over de historie van het bedrijf, het gedachtengoed binnen de familie, de gezamenlijke normen en waarden en de gewenste ontwikkeling van het bedrijf. Een familiestatuut vormt het raamwerk waarin de familie de afspraken over het bedrijf vastlegt. Daarbij kunt u denken aan de vraag of alleen familieleden eigenaar van het bedrijf mogen zijn, welke familieleden in het bedrijf mogen meewerken, hoe een verantwoord dividendbeleid wordt vormgegeven en hoe de opvolging binnen het bedrijf geregeld wordt. Ook kunnen afspraken gemaakt worden bij het onverwacht wegvallen van directieleden of hoe te reageren als zich een koper voor het bedrijf aandient.

Een familiestatuut is de kapstok
Een familiestatuut vormt de kapstok voor alle juridische documenten die van belang zijn binnen het familiebedrijf, zoals de statuten van het bedrijf en de aandeelhoudersovereenkomst. Een familiestatuut moet natuurlijk wel up-to-date gehouden worden. In een paar jaar tijd kunnen de familie en de zakelijke omstandigheden immers veranderd zijn. Het is daarom verstandig periodiek met de familie te bekijken of de inhoud van het statuut nog overeenstemt met de wensen van de familie.

Xander Stuijt

Als u overweegt een familiestatuut op te stellen, praat Krans Notarissen daarover graag met u door. Neem contact met ons op via notarissen@kransnotarissen.nl