Tag Archief van: klankbordtraject

Klankbordtraject biedt ondernemers hulp bij groeistrategie

Met een achtergrond als online marketeers viel het Tom Ridder en Guus Clous op dat er over veel designmeubelmerken weinig tot niets te vinden was op internet. Dat moest anders, maar dan zonder ‘alleen een webshop’ te worden. Het leidde tot Solfelt, het startpunt voor high-end meubilair.

Tom Ridder: ‘Onze site is de online winkel waar mensen zich kunnen oriënteren. Vervolgens kun je je favoriete meubels gericht bekijken in showrooms door het hele land, die normaal gesproken niet geopend zijn voor de consument. Daarnaast hebben we een team van interieurstylisten en -adviseurs die desgewenst kunnen helpen bij het realiseren van je droominterieur, bijvoorbeeld voor je huis, tuin of boot. Tot slot bieden we montage- en ophangservice. De combinatie van dit alles door één partij die de klant alle zorgen uit handen neemt is vrij bijzonder in de meubelbranche, zeker in het hogere segment.’

Stap in schaalgrootte
Na de start in 2020 volgden twee investeringsjaren, daarna begon het te lopen en schreef Solfelt zwarte cijfers. Zowel in orders als in het aantal merken dat wordt aangeboden zet de groei zich geleidelijk door. Het merendeel van de klanten is particulier, al neemt het aandeel zakelijke klanten toe. Inmiddels is Solfelt klaar voor de volgende fase en moet er een stap in schaalgrootte worden gemaakt. Via-via kwamen ze in contact met Richard Kuipers van Stichting Ondernemersklankbord (OKB), die aanbood hen daarbij te helpen in de vorm van een klankbordtraject.

Guus Clous (links) en Tom Ridder zijn met Solfelt klaar om een stap in schaalgrootte te maken. ‘Ondernemersklankbord kwam voor ons precies op het juiste moment.’

Met zo’n 35 jaar ervaring in het bankwezen en als ondernemer weet Kuipers waar de valkuilen liggen voor groeibedrijven. Met als grootste risico te snel of te ongecontroleerd groeien, wat paradoxaal genoeg juist het einde van het bedrijf kan betekenen. Ook adviseerde Kuipers de mannen om wat minder in en wat meer aan hun bedrijf te werken. Guus Clous: ‘Richard heeft echt een coachende rol. Hij stelt vragen waar je zelf niet zo snel aan denkt en helpt om focus aan te brengen. Dat heeft gezorgd voor duidelijkheid.’ Tom Ridder vult aan: ‘Er zijn bij wijze van spreken 150.000 opties voor een ondernemer, Richard helpt om daar keuzes in te maken. Daardoor krijg ik zelf meer rust in mijn hoofd en ruimte om weer verder te denken over volgende stappen.’

Groeistrategie
Na alle loftuitingen aan zijn adres relativeert OKB-adviseur Richard Kuipers zijn eigen rol enigszins: ‘Ik zie het zo dat ik vanuit mijn achtergrond en ervaring een toolbox heb, daar zitten dingen in waar ze zélf mee aan de slag gaan. Zo halverwege het klankbordtraject is de groeistrategie bepaald en op papier gezet, nu is het zaak om dit te vertalen naar de operatie. Ook het beheersbaar houden van de kosten en het aantrekken van een mogelijke investeerder zijn regelmatig onderwerp van gesprek. Maar als Ondernemersklankbord maken wij de plannen niet en we voeren ze al helemaal niet uit: dat moet de ondernemer zelf doen.’ Guus Clous: ‘Maar je geeft wél zetjes. Voor ons kwam je precies op het juiste moment.’

www.ondernemersklankbord.nl | www.solfelt.nl

 

Een klankbordtraject bij Ondernemersklankbord is in 2023 kosteloos. Het traject duurt zes maanden, waarbij de ondernemer wordt gekoppeld aan een bij hem of haar passende adviseur. De OKB-adviseurs werken op vrijwillige basis en nemen kennis van zaken én ondernemerservaring met zich mee.

Samenwerking Stichting Ondernemersklankbord en Rabobank

Stichting Ondernemersklankbord (OKB) en Rabobank Haarlem en Omstreken gaan samenwerken. In een convenant is afgesproken dat accountmanagers van Rabobank ondernemers kunnen wijzen op het belang van een klankbordtraject met een adviseur van het OKB. Gestreefd wordt naar 10 trajecten per jaar, waarvan de bank de kosten van 200 euro per traject voor haar rekening neemt.

Jan Feenstra (links) van Rabobank Haarlem en Omstreken en Anton Bouman, regiovoorzitter van het OKB, ondertekenden het convenant.

De contacten met Rabobank Haarlem en Omstreken werden gelegd door voormalig directeur Chris Abbenhuis, nu adviseur bij het OKB in de regio Haarlem. ‘De samenwerking is goed voor zowel Rabobank als het OKB. Als onafhankelijk OKB-adviseur kun je relatief meer tijd besteden aan advisering en begeleiding. OKB is in die zin aanvullend op wat de bank doet. Ik merk als adviseur hoe leuk het is om mensen te helpen. Ik sta er soms versteld van hoe blij een ondernemer is met een klankbord, iemand die zaken anders en rustig benoemt.’

‘De kracht van OKB schuilt niet alleen in de knowhow van haar adviseurs maar ook in de landelijke kennis’, vult regiovoorzitter Anton Bouman aan. ‘Ik kreeg onlangs in een klankbordgesprek een juridische vraag over franchising, die ik uitzette in ons landelijke netwerk. Een adviseur uit Sittard verwees mij door naar een notariskantoor met veel expertise op dat gebied. Zo kon ik onze OKB-klant op korte termijn een juridisch juist antwoord op zijn vraag geven.’

Jan Feenstra, directievoorzitter van Rabobank Haarlem en Omstreken: ‘Wij stimuleren vanuit onze missie op diverse manieren het ondernemerschap, bijvoorbeeld door het organiseren van minimasters en inspiratiereizen. We vinden het belangrijk dat ondernemers van elkaar leren en als organisatie moet je de buitenwereld binnen laten. Daar sluit OKB perfect op aan.’

www.ondernemersklankbord.nl