Tag Archief van: LEAP project

Iron Mountain onderzoekt hergebruik restwarmte

In het datacenter van Iron Mountain in de Waarderpolder wordt dagelijks gewerkt aan verduurzaming. Er zijn al enorme, technische, slagen gemaakt op het gebied van energie-efficiëntie. Momenteel wordt er groot ingezet op hergebruik van restwarmte, in nauwe samenwerking met de gemeente Haarlem.

Eric Lisica, Operationeel Directeur WestEuropa bij Iron Mountain

Dat ‘dagelijkse werken aan verduurzaming’ wordt bij Iron Mountain heel letterlijk genomen. Zo komen er elke ochtend cijfers binnen over de energieprestaties bij Eric Lisica, vanuit het managementteam verantwoordelijk voor technische en operationele zaken in alle vestigingen in Europa.

Een onderwerp dat momenteel volop in de belangstelling staat, is hergebruik van restwarmte van datacenters. Alle ICT-apparatuur in het datacenter produceert warmte. Als je in staat bent deze warmte op te vangen en te transporteren kun je het bijvoorbeeld gebruiken voor het verwarmen van huizen en/of kantoren. Iron Mountain is als potentiële warmteleverancier nauw betrokken bij verschillende initiatieven op dit gebied.

‘Al jaren doen wij onderzoek naar de mogelijkheden en haalbaarheid om de restwarmte van onze datacenters te hergebruiken’, aldus Eric Lisica. ‘Deze onderzoeken richten zich enerzijds op de techniek, maar anderzijds ook op de economische haalbaarheid van de oplossingen. Wij zijn dan ook erg blij met de nauwe samenwerking met de gemeente, bij het onderzoek naar de haalbaarheid van de aanleg van een warmtenet door de Waarderpolder. De coördinerende rol van de gemeente is essentieel om aanbieders van restwarmte, zoals Iron Mountain, en de afnemers bij elkaar te brengen. Daarnaast is het van belang dat er een partij opstaat die de investeringen in een warmtenet wil dragen en verantwoordelijk wordt voor de exploitatie daarvan.’

Duurzame digitale economie
‘Iron Mountain participeert ook in het LEAP project van de Amsterdam Economic Board. Het doel van LEAP is om het potentieel van energiebesparing van ICT binnen datacenters te benutten en zo het tempo te versnellen naar een duurzame digitale economie. Momenteel wordt onder meer onderzocht of de totale hoeveelheid gebruikte stroom in het datacenter teruggebracht kan worden. Door meer gebruik te maken van de ‘idle’ mode van servers, waarbij de servers minder energie gebruiken.’

‘Over dergelijke onderwerpen en processen gaan we geregeld in gesprek met onze klanten, om op zijn minst een stuk bewustwording te realiseren, wat vervolgens moet leiden tot nog meer duurzame keuzes.’

www.ironmountain.nl