Tag Archief van: loondoorbetalingsverplichting

Vakantie en corona: gele, oranje en rode gebieden

Na de opening van de terrassen mogen we eindelijk ook weer op vakantie! Maar kan een werknemer naar ieder land op vakantie? Wanneer een reisadvies negatief is, kan de werkgever de werknemer niet verbieden om naar dit gebied af te reizen, maar als de werknemer vervolgens ziek wordt, geldt er niet altijd een loondoorbetalingsverplichting.

Gele gebieden zijn landen waarin min of meer dezelfde besmettingsrisico’s zijn als in Nederland. Ter plekke gelden de lokale regels voor het houden van voldoende afstand, handhygiëne en het dragen van mondkapjes. Als de werknemer ziek wordt tijdens een verblijf in een geel gebied meldt hij dat. Vanaf de ziekmelding is de werknemer met ziekteverlof. De werkgever heeft de normale loondoorbetalingsverplichting. Stelt u wel de gebruikelijke vragen:

  • telefoonnummer en (verpleeg)adres;
  • vermoedelijke duur verzuim;
  • lopende afspraken/ werkzaamheden;
  • valt de werknemer onder een vangnetbepaling van de Ziektewet (maar niet onder welke vangnetbepaling);
  • houdt de ziekte verband met een arbeidsongeval;
  • is er sprake van een verkeersongeval waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is, in verband met het verhalen van loonkosten op deze derde.

Ziekte in oranje of rood gebied

Een oranje advies houdt in dat het land aangeeft dat Nederlandse toeristen niet welkom zijn of dat de overheid aangeeft dat het risico op een besmetting in dat land groter is dan in Nederland. Gebieden met een rood reisadvies zijn afgesloten voor reizigers, de grenzen zijn in principe gesloten. Gaat uw werknemer toch naar een oranje of rood gebied? Licht de werknemer dan direct in waarom u dit niet kan goedkeuren. Er zijn meerdere redenen voor aan te voeren.

Ten eerste geldt de quarantaineplicht voor mensen die terugkeren uit een oranje of rood land. Als werkgever is het verstandig om uw werknemer tijdens de quarantaineperiode te verbieden naar de werkplek te komen, om uw overige werknemers een veilige werkomgeving te bieden. Als dat betekent dat de werknemer in die periode helemaal niet kan werken, is dat voor eigen rekening en risico. Hij heeft er immers zelf voor gekozen om naar het gebied af te reizen.

De tweede reden is dat áls de werknemer besmet raakt hij dat risico bewust heeft genomen, waardoor de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever vervalt. Afreizen naar een oranje of rood gebied heeft dus flinke consequenties voor de werknemer. Als die te kennen geeft af te reizen naar een oranje of rood gebied doet u er als werkgever verstandig aan om duidelijk te maken dat deze reis en eventuele gevolgen daarvan volledig voor rekening en risico van de werknemer is.

Philippine Hoyng
www.hoyngdemonnink.nl