Tag Archief van: Nova College

ZKIJ Werkt Door verbindt werkzoekenden en werknemers

ZKIJ Werkt Door helpt mensen in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond beter de weg naar de arbeidsmarkt te vinden. Deze passende begeleiding is begonnen als reactie op de ontstane onzekerheden in 2020, met name door Covid, maar wordt voortgezet om het bredere vraagstuk op de arbeidsmarkt aan te pakken.

De inzet van Regionale Mobiliteitsteams wordt vervolgd. Een breed pallet van organisaties heeft zich daarvoor verenigd in ZKIJ Werkt Door.

In een Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) zijn meerdere partijen verenigd die intensief met elkaar samenwerken. Voor Zuid-Kennemerland en IJmond hebben die partijen de handen ineengeslagen onder de naam ZKIJ Werkt Door. Met als doel zoveel mogelijk routes naar werk zichtbaar te maken voor werkzoekenden. Dan gaat het om omscholingsmogelijkheden, hulp bij solliciteren, begeleiding van werk naar werk of het direct koppelen van werknemers aan werkgevers.

Drempels verlaagd

De extra behoefte aan dergelijke ondersteuning is groot en wordt voorlopig voortgezet. Doordat gemeenten, scholen, vakbonden en andere belanghebbende organisaties met elkaar samenwerken, worden de drempels naar het vinden van nieuw of ander werk verlaagd. Bovendien kunnen mensen die op zoek zijn naar werk sneller en gerichter geholpen worden en komen zij eerder op de juiste plek terecht.

ZKIJ Werkt Door verlaagt ook de drempel om hulp in te schakelen. Aan de persoonlijke ondersteuning zijn geen kosten of andere verplichtingen verbonden. Inwoners kunnen hier gratis gebruik van maken, maar ook bedrijven die personeel zoeken mogen aankloppen. Of je nu werknemer, starter op de arbeidsmarkt, zelfstandig ondernemer of werkgever bent; ZKIJ Werkt Door biedt ondersteuning.

Brede samenwerking

ZKIJ Werkt Door is een samenwerking van Leerwerkloket Haarlem, OV IJmond, Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, Nova College, CNV, FNV, Inholland, Gemeente Zandvoort, Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Bloemendaal en Heemstede, Gemeente Haarlem, Gemeente Velsen, UWV, WerkgeversServicepunt, Leerplein, Spaarne Werkt, Dunamare, IJmond Werkt, Industrie Kring Haarlem, AWVN, VNO-NCW, Gemeente Beverwijk en Gemeente Heemskerk.

www.zkijwerktdoor.nl

 

Nova College versterkt regionale samenwerking

Na het succesvol afronden van een opleiding, krijgt een student zijn of haar diploma uitgereikt. Tot zover niets nieuws. Maar voortaan kunnen bedrijven en organisaties extra erkenning geven aan de kennis en expertise van studenten. Dat is één van de vernieuwingen die het Nova College doorvoert voor de opleidingen die vallen onder de Business School. `

Jan Kunst: ´Wie nu investeert in de young professionals van morgen, draagt niet alleen bij aan hun toekomst maar heeft straks zelf ook een voorsprong op de krappe arbeidsmarkt.’

Business School is de gezamenlijke noemer voor 18 economische opleidingen, variërend van Bedrijfsadministratie en Accountmanagement tot Social Media Management en Retail. Daarbij stimuleert het Nova College studenten om breder te kijken dan alleen hun eigen studierichting, vertelt opleidingsmanager Jan Kunst. ‘Stel dat onze studenten een pop-up store gaan runnen. Dat is bij uitstek een opdracht voor de Retail-opleidingen, maar voor de ‘achterkant’ heb je ook Bedrijfsadministratie nodig. Zo kunnen studenten leren van elkaar en van elkaars vakgebied: zien hoe de cijfermatige kant werkt én begrijpen waar die cijfers vandaan komen.’

Betere match arbeidsmarkt

‘Het gebeurt regelmatig dat studenten tijdens stages en praktijkopdrachten laten zien dat ze ergens in uitblinken, wat niet terug te zien is in de diplomering. Denk aan een student Creative Business die geweldig goed is met Instagram. In de nieuwe opzet kan een student daar een badge met een niveau-aanduiding voor krijgen, waarbij het betreffende bedrijf instaat voor de student en zijn kwaliteiten. Ook komen studenten hier niet ‘leeg’ binnen. Wat kun je al goed? Laten we dat alsjeblieft erkennen en valideren. Zo krijgen studenten niet alleen een diploma, maar ook een vanuit het bedrijfsleven ‘gevuld’ cv. Dat toont aan welke ontwikkeling je hebt gemaakt, wat je goed kunt én wat je nog nodig hebt. Bovendien creëer je een betere match na de opleiding, of dat is voor een vervolgstudie of op de arbeidsmarkt.’

‘Zo hebben we ‘het werkveld’ op allerlei manieren nodig om bij te dragen aan de ontwikkeling van ons onderwijs en een zo goed mogelijke aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Alleen door samenwerking kunnen we de beste Business-studenten opleiden, die mede geschoold zijn in en dóór de praktijk. Denk aan gastcolleges en bedrijfsbezoeken, of aan bedrijven die zich verbinden aan een groep studenten of hele opleiding. Maar het kan ook al door één student een plek te bieden. Zulke vormen van regionale samenwerking zijn ook voor ondernemers zelf van essentieel belang. Wie nu investeert in de young professionals van morgen, draagt niet alleen bij aan hun toekomst maar heeft straks zelf ook een voorsprong op de krappe arbeidsmarkt.’

i Meer informatie of samenwerken? www.novacollege.nl | businessschool@novacollege.nl

 

Praktijkverklaring op de bouwplaats

Haarlem – Ondertekening Nova College op de bouwplaats

Afgelopen februari ontvingen drie kandidaten van Spaarne Werkt hun praktijkverklaring van het Nova College, op de bouwplaats van project HAAVE Haarlem bij Heddes Bouw & Ontwikkeling. Vijf maanden daarvoor, aan het begin van het traject, tekenden de kandidaten een onderwijs- en praktijkovereenkomst van het Nova College, waardoor ze als mbo-student stonden ingeschreven en begeleiding kregen van een stagedocent.

In de afgelopen vijf maanden hebben de deelnemers aangetoond dat ze bepaalde vaardigheden in de praktijk hebben geleerd. Casper Manshanden, praktijkopleider bij Heddes Bouw & Ontwikkeling, over zijn eerste ervaringen met praktijkleren: ‘De kandidaten waren goed gemotiveerd om te leren en zich het werkritme en de cultuur in de bouw eigen te maken.’

www.zkijwerktdoor.nl

Tech Your Talent techniekdagen

Vrijdag 14 januari deden meer dan 15 scholen (ruim 300 leerlingen) enthousiast mee aan de online techniekdagen Haarlem en omgeving. Voor groep 7 en 8 van de basisscholen was er het Promotie-Event Techniek (PET) en voor VMBO-leerlingen de Tech Your Talent (TYT) editie met een interactieve quiz. De events vonden via een livestream plaats in het eigen klaslokaal en hebben één groot doel: zoveel mogelijk kinderen laten ontdekken en zien hoe tof techniek is!

Via korte video’s nam presentator Pascal Tan de leerlingen backstage mee bij een aantal techniek- en technologiebedrijven uit de regio. Superbelangrijk, want meer kennis over verschillende soorten technische beroepen en bedrijven helpt om een goede studiekeuze te kunnen maken. Hierna gingen de scholen via een livestream fanatiek de strijd met elkaar aan tijdens de quiz. De trotse winnaars van de echte PET- en TYT- Editie 2022 zijn: groep 8 van de Beatrix school en Haarlem College. De prijs is voor de hele klas Wacky Robots beschikbaar gesteld door de Rekenwinkel.

Kijkje bij techbedrijven uit de regio

Samenwerking van scholen en bedrijven helpt leerlingen techniek te laten ontdekken. Bedrijven die dit jaar meededen met de quiz waren onder andere ABI, PWN, Alliander Zo kregen de leerlingen bijvoorbeeld een rondleiding bij Huybens en zagen ze bij Patronaat hoeveel lampen hangen er in de grote zaal.

Betere keuze door kennis

Door nieuwe technologieën, innovaties en digitalisering zijn er komende jaren volop kansen en banen in techniek, technologie en ICT. Als leerlingen straks een keuze gaan maken, moet techniek in ieder geval één van de keuzes zijn. Dit is essentieel voor de maatschappij, maar toch vooral ook voor henzelf. En als ze een goed beeld hebben bij technische beroepen en bedrijven, kunnen ze ook beter kiezen, of dit nu techniek wordt of niet.

PET  en Tech Your Talent

Het Promotie-Evenement Techniek brengt kinderen vanaf groep 7 en 8 van het basisonderwijs al in contact met de zeven werelden van techniek. Tech Your Talent wordt georganiseerd voor de leerlingen in het VMBO die binnenkort een profielkeuze moeten maken. Wat kun je allemaal met techniek of technologie? Juist voor deze doelgroep is kennis van de mogelijkheden op alle niveaus heel belangrijk. En voldoende techniek in je vakkenpakket is altijd een goed idee. Want techniek is overal, in welke baan dan ook.

Live

Dit jaar worden er nog twee PET/TYT live events georganiseerd.  Op 23 en 24 maart dit jaar vinden de live edities van deze techniekdagen plaats met leuke workshops en demonstraties in de 3D Makers Zone. De tickets voor deze live events waren vorig jaar binnen korte tijd uitverkocht. Beide events worden mede mogelijk gemaakt door Smart Makers Education, Stichting PET Events, Gemeente Haarlem, Gemeente Heemstede, 3D Makers Zone, Nova College, Sterk Techniekonderwijs regio Zuid-Kennemerland/IJmond

www.petevents.nl

Nieuwe Ad-opleiding E-Business voorziet in vraag bedrijfsleven

Hogeschool Inholland en Nova College hebben een intentieverklaring ondertekend om te komen tot de opzet en invulling van de Associate degree E-Business, die in september 2023 van start moet gaan. Deze twee-jarige Associate degree-opleiding (Ad) vervult een brugfunctie tussen het mbo en het hbo en voorziet tegelijkertijd in de vraag naar breed opgeleide digitale business-professionals.

Ellen Goossens en Jan Kunst zorgen voor verbinding tussen Hogeschool Inholland en het Nova College. ‘Vanuit het werkveld ligt er een duidelijke vraag naar praktisch geschoolde studenten.’

Dat Inholland en Nova hierin samen optrekken, is een logisch gevolg van een aantal lopende ontwikkelingen, vertelt Ellen Goossens namens het domein Business, Finance & Law van Hogeschool Inholland Haarlem. ‘Wij zijn continu bezig met de vraag waarvoor we opleiden. Vanuit het werkveld ligt er een duidelijke vraag naar praktisch geschoolde studenten die ook strategisch kunnen denken. Een Ad-opleiding voorziet daarin, weten we onder meer vanuit onze Ad Business Studies Logistiek. Exemplarisch vind ik een student van die opleiding die zei: ‘ik begrijp nu ook waaróm bepaalde keuzes gemaakt worden’.’

Digitalisering bedrijfsprocessen

‘In eerste instantie dachten we aan een Ad E-commerce, dus vooral gericht op marketing en in- en verkoop van digitale producten. De vraag vanuit het bedrijfsleven is echter breder, denk aan digitalisering van bedrijfsprocessen en onderlinge communicatie. Welke gevolgen heeft dat voor het businessmodel en de competenties van personeel? Daarop hebben we deze Ad verbreed naar E-business. Er is nu al een tekort aan arbeidskrachten die daar verstand van hebben en als we niets doen, zal dat tekort alleen maar toenemen.’

Aan de kant van het Nova College worden de economische opleidingen samengebracht onder de noemer Nova College Business School. Focus van de Business School is regionale aansluiting, met het werkveld en het hbo. Jan Kunst, Opleidingsmanager bij het Nova College en projectleider Business School: ‘Een deel van onze studenten wil na de mbo-opleiding doorstuderen, maar wil niet meteen aan een 4-jarig traject beginnen. Dan is een korter Ad-traject een aantrekkelijk alternatief. Zeker voor studenten die graag praktijkgericht aan de slag willen gaan. Met deze Ad kunnen ze een grote plus toevoegen aan hun opleiding, wordt dat ook officieel gewaardeerd en heb je de mogelijkheid om vervolgens in het 3e jaar in het hbo in te stromen.’

Starten met ‘leerwinst’

‘Vanaf onze kant kijken wij of we modules uit de Ad in onze economische opleidingen kunnen invoegen. Zo kunnen studenten met ‘leerwinst’ starten aan de Ad, mogelijk zelfs met studietijdverkorting. Mooie bijvangst vind ik dat er nog intensiever contact ontstaat tussen docenten van Inholland en het Nova College. Bovendien gaan we veel meer samen optrekken richting het regionale bedrijfsleven, onder meer rondom de invulling van het curriculum van deze Ad. Dat alles is goed voor onze studenten, zeker de doorstromers, maar ook voor de economische beroepsgroep als geheel.’

Student Stan Jonk maakt sieraden met een verhaal

Wat begon vanuit een jeugdherinnering werd de passie en later onderneming van Stan Jonk. De 20-jarige marketing-student aan het Nova college in Haarlem koppelde het symbool van een kompas aan een sieraad en begon zo met ondernemen. Inmiddels werkt Stan met veel ambitie naast zijn studie aan Jewelstudios en maakt hij sieraden voor vrouwen.

Stan Jonk: ‘Aan elke ketting zit een verhaal vast. De sieraden zijn gecreëerd vanuit mijn eigen ervaringen.´ Foto: Martine Goulmy

‘Ik ging vroeger met mijn opa en oma expres het pad af tijdens het wandelen, om vervolgens de weg terug te vinden via een kompas. Dit is me zo bijgebleven dat ik daar graag iets mee wilde doen. Ik vind sieraden extra mooi als er een persoonlijk verhaal aan wordt verbonden. Dus dat heb ik gedaan’, zegt Stan Jonk.

Minimalistisch

Stan omschrijft de sieraden van Jewelstudios als ´uniek, elegant, klassiek en minimalistisch´. ‘Aan elke ketting zit een verhaal vast. De sieraden zijn gecreëerd vanuit mijn eigen ervaringen. Maar het mooie vind ik dat het verhaal voor iedereen passend kan zijn. Door exclusiviteit wil ik met mijn bedrijf uitstralen dat een sieraad naar aanleiding van iedere persoonlijke boodschap gemaakt kan worden.’

Jewelstudios

De verkoop van Jewelstudios staat op dit moment even stil. Voorheen verkocht Stan voornamelijk aan vrienden en vriendinnen. Inmiddels werkt hij aan een strategische aanpak voor zijn bedrijf en laat hij zijn eigen ontwerpen uitwerken tot sieraden van zilver, brons en goud. Ook werkt Stan op dit moment aan het optimaliseren van de website, wat zijn belangrijkste verkooppunt zal worden. Daarnaast wil Stan graag de sieraden aanbieden in kleine boetiekjes.

Het streven is dat eind volgend jaar Jewelstudios zijn inkomstenbron zal zijn. ‘Ik werk hard voor mijn onderneming en maak graag het perfecte product. Ik blijf kritisch kijken naar mezelf. De aanhouder wint, dat zal ik altijd blijven zeggen.’

 

Ondernemer en student Husin Mardan biedt bedrijven SEO & SEA

Online zichtbaarheid vergroten door het genereren van betere zoekresultaten. Student Mediamanager, Husin Mardan, maakt het voor bedrijven waar. Met zijn onderneming Flanks biedt de  student aan het Nova College in Haarlem strategieën voor het optimaliseren van de zichtbaarheid en naamsbekendheid van bedrijven, om zo beter gevonden te worden door zoekmachines. De 23-jarige Husin Mardan profileert zich naast zijn studie zo als opkomend SEO & SEA social media-consultant.

Foto: Martine Goulmy

 

Tijdens zijn studie ontwikkelt Husin zich op het gebied van zoekmachine optimalisatie (SEO) en het adverteren in zoekmachines (SEA).  ‘Ik ben altijd al erg nieuwsgierig geweest naar bepaalde onderwerpen,’ vertelt Husin. ‘We hebben les gehad over zoekresultaten. Dit vond ik zo interessant dat ik mijzelf hier verder in ben gaan opleiden. Ik zag veel kansen in hoe ik bedrijven daarbij kan helpen. Daarom ben ik Flanks gestart.’

Op dit moment ontwikkelt Husin zijn onderneming door middel van proefopdrachten, in de vorm van onderzoek naar hoe bedrijven betere zoekresultaten kunnen behalen. Vanuit de proefopdrachten wil Husin zijn diensten gaan uitwerken naar strategie en creatieve content voor bijvoorbeeld social media. ‘Door eerst onderzoek te doen naar de huidige strategie en daarna een geschikte strategie op te zetten, kan ik namens Flanks iets neerzetten waar bedrijven weken, maanden of misschien wel jaren mee kunnen werken,’ zegt Husin.

Een ondernemende student

Husin is leergierig en wil blijven groeien en zichzelf ontwikkelen: ‘Ik heb nooit een dag waarbij ik denk dat ik genoeg heb geleerd. Ik houd niet van. Er zitten veel uitdagingen in de combinatie van ondernemer en student. Maar ik ga graag aan de slag en wil mijn kennis overdragen aan bedrijven. Dat geeft mij echt een boost. Aan andere studenten zou ik graag willen meegeven dat zij ook kunnen ondernemen. Ik zou zeggen: wees niet bang en begin met het uitwerken van je droom.’

 

Kijkje in de Nova-keuken

Ruim een jaar geleden werd het nieuwe pand van het Nova College opgeleverd. Het bestaande pand is gerenoveerd en er zijn een multifunctioneel en energieneutraal onderwijsgebouw en paviljoen bijgekomen. Daarmee is een echte campus ontstaan, in een open ruimte, met veel groen. De studiepleinen, theorie- en praktijklokalen zijn afgestemd op de specifieke behoeften van iedere opleiding. Zo beschikt het gebouw over een compleet nagebouwde dokters- en tandartspraktijk, diverse verpleegafdelingen en een praktijklokaal ingericht als apotheek.

Om ondernemers de kans te geven kennis te maken met het nieuwe gebouw, het onderwijs en de studenten, is er op dinsdag 12 oktober een open netwerkborrel van Sparkz Networking bij het Nova College. Op het programma staan onder meer een rondleiding, informatie over stagemogelijkheden en pitches van zowel studenten als ondernemers. Daarnaast is het aansluitend mogelijk om in het restaurant een (mede) door studenten bereide maaltijd te gebruiken.

Aanvang 17.00 uur, eindtijd borrel & rondleiding rond 19.30 uur, aansluitend mogelijkheid om mee te eten. Meer informatie en aanmelden: www.SparkzNetworking.nl