Tag Archief van: Novan College

Studenten inspireren bij ondernemersvraagstuk Cronjé

Studenten van Hogeschool Inholland en het Nova College werken zij aan zij aan een marketingopdracht voor de winkeliersvereniging van de Generaal Cronjéstraat. Een gezamenlijk project, dat een brug slaat tussen onderwijs en bedrijfsleven.

De groep studenten voor Cronjéstraat 1A, waar ze wekelijks samen komen om te werken aan het communicatieplan. ‘We werken als één team, vanuit één grote gezamenlijke inzet.’

De winkeliers willen hun straat stevig op de kaart zetten. Maar hoe creëer je als collectief een gezamenlijke identiteit en draag je die uit? ‘Er was al een mooie huisstijl en merkidentiteit ontworpen samen met een professioneel marketingbureau, maar dat bleek moeilijk te integreren in de dagelijkse realiteit in de straat’, zegt Charlie Hoge, winkelstraatmanager Cronjéstraat en adviseur Stedelijke Economie bij Stad & Co. ‘Wat de ondernemers nodig hebben, is een heldere communicatiestrategie en ondersteuning in de uitvoering, passend binnen de budgettaire mogelijkheden van een ondernemersvereniging.’

Marktonderzoek en data-analyse

Zeven hbo-studenten van InCollab, het leerwerkbedrijf van Inholland dat zich bezighoudt met ondernemersvraagstukken, en vier mbo-studenten van het Nova College werken iedere donderdagochtend op Cronjéstraat nr. 1A aan de opdracht. Elk vanuit een eigen discipline: Retail, Marketing, Finance, Ondernemen of Management & Beleid. Projectleider is Jaya Jairam, Inholland-studente Business Studies. ‘Juist die diversiteit is onze kracht. Ieder van ons levert belangrijke input, zonder onderscheid tussen mbo of hbo. We werken als één team, vanuit één grote gezamenlijke inzet en willen een zo hoog mogelijke kwaliteit bieden.’

Concreet communicatieplan

De studenten voerden een breed marktonderzoek uit, analyseren de data en formuleren binnenkort hun concrete communicatieplan. Zeger Stinis, kwaliteitsbewaker namens de winkeliers en als teamleider Food Commerce & Technology verbonden aan Inholland, is onder de indruk van het niveau. ‘Het is zonde om dit talent, dit kapitaal, onbenut te laten. Deze studenten hebben duidelijk kennis van zaken en er is een mooie chemie onderling. Wat hier gebeurt, is zowel voor de ondernemers als voor het onderwijs enorm inspirerend.’

Toekomstperspectief

‘Binnen het Nova bestond al langere tijd behoefte aan praktijkopdrachten’, zegt Carina van Selling, programmamanager LAB Nova College. ‘Met InCollab erbij is er een prachtige samenwerking ontstaan van onderwijs, ondernemers, overheid en omgeving. Theorie en praktijk, alles komt hier bij elkaar.’ Winkelstraatmanager Hoge: ‘De uitdaging zit ‘m in de continuïteit – pas na implementatie van het plan blijkt of dit vliegwiel dat we nu zo zorgvuldig met elkaar bouwen ook daadwerkelijk draaiend gehouden kan worden. Dit project is als pilot ingestoken, maar iedereen is zo enthousiast dat we nú al kijken of er een eventuele voortzetting mogelijk is.’

www.incollab.nl

Studenten Nova College helpen Haarlemse winkeliers met webshop

Online shoppen is de laatste tijd in een stroomversnelling gekomen. Binnen de opleiding Retail aan het Nova College op de Campus Haarlem is dat een onderdeel van het lesprogramma. De opgedane kennis passen studenten vervolgens direct toe, door Haarlemse winkeliers te helpen met hun webshop en online marketing.

Studenten Nova College adviseren eigenaar Soccer Center over online verkopen via een webshop.


In het voorjaar kwam het Nova College in contact met Haarlemsewinkels.nl. Het platform dat lokale ondernemers en consumenten met elkaar verbindt. Nova-docent Carina van Selling: ‘De match tussen onderwijs en bedrijfsleven was snel gemaakt. In september gingen de eerstejaars Retailstudenten (niveau 3/4) aan de slag, voor twaalf geselecteerde winkels. Na een bezoek aan de winkel en kennismaking met de ondernemer, begon elke groep met het aanmaken van verkoopartikelen op Haarlemsewinkels.nl. Daarbij worden ze uitgedaagd om elk artikel zo goed mogelijk te presenteren. Daarnaast is het project een oefening in teamwork en zakelijke communicatie.’

Sinds september verzorgt het Nova College campusbrede keuzedelen, die studenten van diverse opleidingen kunnen volgen. ‘Online marketing en het toepassen van e-commerce’ is daar een van. De 24 studenten van dat keuzedeel zijn in kleine teams gekoppeld aan negen winkels. Behalve het aanmaken van artikelen op Haarlemsewinkels.nl definiëren zij onder andere de marketing- en communicatiemix van de onderneming, maken ze een website-analyse en doen ze aanbevelingen om de diverse online kanalen te verbeteren.

Singrid van Waarde, eigenaresse van interieur en productontwerp-winkel DailyLiving, is één van de retailers die gebruik maakt van de kennis en kunde van de Nova-studenten: ‘Zelf een webshop bouwen kost veel tijd en geld. De Nova-studenten en het platform Haarlemsewinkels stelden mij in staat gratis een eigen webshop binnen het platform te bouwen. De samenwerking met de studenten bevalt uitstekend. Mijn pagina op Haarlemsewinkels.nl is voor mij inmiddels een belangrijk extra verkoopkanaal.’

www.haarlemsewinkels.nl