Tag Archief van: ondernemen

Business Studies aan de slag met ketenregie luchtvaartsector

De aan- en afvoer van vracht van en naar Schiphol kan een stuk efficiënter. Nu zijn daar een groot aantal partijen bij betrokken als expediteurs, luchtvaartmaatschappijen, afhandelaars en wegvervoerders. Die hebben allemaal hun eigen belang en richten zich doorgaans vooral op de optimalisatie van hun eigen organisatie, proces of verdienmodel. Op basis van de onderzoeksresultaten van studenten Business Studies van Hogeschool Inholland Haarlem ontstaat er nu echter ketenregie – waar alle individuele partijen baat bij hebben.

Giovanni Douven: ‘Studenten Business Studies leren bij uitstek om vanuit verschillende invalshoeken naar een vraagstuk als dit te kijken.’

‘Vrachtwagens die komen laden of lossen, staan soms tot wel 170 minuten te wachten’, vertelt Giovanni Douven, die als docent en Research Fellow bij Inholland dit project onder zijn hoede heeft. ‘Dat kan efficiënter, effectiever en vooral duurzamer. Zoiets blijft echter liggen omdat niemand het voortouw neemt. Daar kunnen wij als kennis- en onderwijsinstelling een grote rol in spelen. In de opleiding Business Studies leren studenten bij uitstek om vanuit verschillende invalshoeken naar een vraagstuk als dit te kijken: eerst word je twee jaar breed opgeleid, waarna je je gaat specialiseren. Dat geeft een stevige basis voor je kennisniveau rondom de vele disciplines waarmee je in de praktijk te maken krijgt en geeft bovendien een bredere kijk- en denkrichting. Precies wat nodig is bij een veelomvattend vraagstuk waarbij zoveel partijen betrokken zijn.’

Informatie verbinden

‘Bij dit project hebben vijf studenten van de afstudeerrichting logistiek en één van de afstudeerrichting ondernemen stage gelopen bij alle verschillende partijen die bij de vrachtafhandeling betrokken zijn. Ze hebben op bedrijfsniveau informatie opgehaald en dat met elkaar verbonden, om vandaaruit te werken aan creatieve en innovatieve oplossingen. Zoals de inrichting van een zogenoemd Cross Chain Control Center. Dat is als het ware een virtuele verkeerstoren voor het vrachtverkeer, waar alle informatie samenkomt over onder meer tijden, locaties en lading van aanrijdende vrachtwagens. Zo ontstaat er ketenregie, wat bijdraagt aan een betere planning, een snellere doorloop, kortere wachttijden, lagere werkdruk, minder papierwerk en zeker niet te vergeten: een lagere CO2-uitstoot. Zo leveren onze studenten een maatschappelijke bijdrage die direct impact heeft.’

‘Momenteel werken we met alle betrokken partners, twee nieuwe 3e jaars-studenten en vier nieuwe 4e jaars-studenten marketing en ondernemen, aan de implementatie van het systeem. Oftewel: kijken of het in de praktijk werkt zoals we het bedacht hebben en tegen welke zaken we aanlopen. Daarnaast gaan onze studenten ook de komende jaren aan de slag met stages en afstudeer- en onderzoeksopdrachten die bijdragen aan optimalisatie van het luchtvrachtproces en de verdere verduurzaming van de luchtvrachtsector.’

www.inholland.nl/bbs

Meer informatie over dit onderzoeksproject is op deze pagina te vinden.
Net als in de YouTube-video over het project.